NOVE http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx Het laatste nieuws van NOVE.nl 3600 Thu, 23 Mar 2023 00:00:00 GMTinNOVE magazine nr 1 van 2023 is verschenenDe nieuwste editie van inNOVE magazine is afgelopen week in de brievenbus geploft. Het thema is dit keer “Leveringszekerheid”, een belangrijk onderwerp in onze sector, zeker in onrustige politieke tijden. We gingen op bezoek bij NOVE lid Kuster Energy om te kunnen zien hoe zij omgaan met de energietransitie. Cumela, brancheorganisatie voor groen, grond en infra gaf ook een doorkijk naar de ontwikkelingen op gebied van energie en brandstoffen in een sector waarin veel NOVE-leden actief zijn. In de rubriek Mijn Werk komt Cees Molenschot van de Vollenhoven Groep aan het woord. In Vraagbaak gaan we in op de specificaties voor de brandstof in de binnenvaart. In Standpunt vroege we diverse partij om hun mening over het ophogen van de strategische olievoorraden. Ook is een verslag terug te lezen van het werkbezoek van Minister Jetten aan het depot van Varo Energy in Geertruidenberg. Verder de nodige nieuwsbericht vanuit de branche, bijdragen van verschillende businesspartners en het Platform Hernieuwbare Brandstoffen. Op de achterzijde een infographic die uit de NOVE Mobiliteitsmonitor is overgenomen. Wie meer wil weten over de cijfers in de Mobiliteitsmonitor, zowel de ontwikkelingen van het wagenpark als de verschillende scenario’s ten aanzien van brandstoffen kan aansluiten bij de workshop op 5 april aanstaande. Meer info over de Mobiliteitsmonitor, klik hier http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3772Wed, 22 Mar 2023 00:00:00 GMTBinnenvaart sector bezoekt Argent EnergyPanteia voert momenteel een onderzoek uit, namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) inzake de brandstofkwaliteit voor de binnenvaart. Duurzaamheid en veiligheid zijn daarbij belangrijk. NOVE en Stichting VOS (Vignet Olie Scheepvaart) zijn daarom nauw betrokken, evenals brancheverenigingen van schippers KBN en ASV. Afgelopen maandag stond een bezoek aan Argent Energy op de rol. Argent Energy is een Europese biodiesel producent, die uitsluitend op afval basis duurzame biodiesel produceert om zo bij te dragen tot het decarboniseren van transport wereldwijd. Brandstofkwaliteit, leveringszekerheid en goede afstemming tussen producenten, motorenfabrikanten en gebruikers zijn voor NOVE en Stichting VOS hoofdzaak.Eerdere berichten:- VOS-specificatie is geheel gelijk getrokken met EN590 (17 feb 2023)- Resultaten en ervaring van de steekproeven door de Stichting VOS in 2022 (2 jan 2023)- Gebruikerservaringen dieselbrandstoffen: meld het (1 nov 2022)- NEN herziet norm voor EN590 (B7) Diesel (27 mei 2022) http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3768Mon, 06 Mar 2023 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland (in liters) in 2022: -0,9%; meer benzine dan diesel verkochtDe brandstofomzet in liters in Nederland is in 2022 gedaald met 0,9% ten opzichte van 2021, zo stelt de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE vast op basis van recente cijfers van het CBS. Dit wordt veroorzaakt door een daling van de verkoop van diesel. Dat is weer verklaarbaar doordat er vrijwel geen nieuwe personenauto’s op diesel worden verkocht. Zeker in de leasemarkt (met veel kilometers) wordt de leaseauto op diesel veelal vervangen door een elektrische of plug-in elektrische variant. De daling voor diesel kwam neer op 4,7% ten opzichte van 2021.De benzineverkoop veerde licht op met 2,8% alsmede de LPG markt die met 7,2% groeide.Voor het eerst werd er méér benzine dan diesel verkocht in het wegverkeer. De dieselverkoop in andere categorieën dan wegverkeer, zoals de agrarische sector, bouw sector en industrie, bleef stabiel rond de 1,1 miljard liter. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3755Thu, 23 Feb 2023 00:00:00 GMTNOVE-Mobiliteitsmonitor 2023 is uit!De nieuwe NOVE-Mobiliteitsmonitor is verschenen. Bureau Studio GearUp heeft in opdracht van NOVE, sectie Handel & Retail (H&R), een aantal scenario’s in kaart gebracht inzake de ontwikkeling van het wagenpark en de behoefte aan verschillende brandstofsoorten, aan de hand van planningen en ramingen van het Planbureau Leefomgeving (PBL) en de Klimaat en Energieverkenning (KEV). Ook zijn gegevens meegenomen vanuit het CBS en het RVO. Deze Monitor, speciaal voor NOVE leden, zal nader besproken worden op een workshop die wordt georganiseerd in het voorjaar. De datum wordt z.s.m. bekend gemaakt.    http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3754Wed, 22 Feb 2023 00:00:00 GMTStatiegeld op blikjes per 1 april - campagnemateriaalVanaf 1 april 2023 komt er ook statiegeld op blikjes drinken, zoals fris, bier en mixdranken. Om mensen hierover te informeren, start Statiegeld Nederland een grote landelijke campagne. U kunt de campagne onder andere tegenkomen op televisie, op abri’s en op sociale media. Het doel: mensen informeren over het statiegeld op blikjes en hen bewegen om blikjes in te leveren.Wettelijke doelstellingHet doel van de invoering van statiegeld op blikjes is het terugdringen van blikjes in het zwerfafval en blik weer inzamelen, zodat er nieuwe blikjes gemaakt kunnen worden. Het statiegeldsysteem moet ervoor zorgen dat alle 2,5 miljard blikjes die jaarlijks op de markt komen zonder problemen kunnen worden ingeleverd en niet in de natuur belanden. Wij hebben uw hulp nodigStatiegeld Nederland vraagt nadrukkelijk uw hulp in het uitdragen van deze boodschap. De tankstations zijn een belangrijk kanaal bij het retourneren van statiegeldverpakkingen. Als de boodschap bijvoorbeeld ook op het schap, bij de kassa's en narrowcasting wordt getoond, kunnen we meer consumenten bereiken. Voor bemande tankstations geldt een verplichting, andere tankstations kunnen vrijwillig deelnemen. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3751Wed, 22 Feb 2023 00:00:00 GMTWebinar toepassing blockchain bij vastleggen duurzame grondstoffen 21 maart 2023Het Platform Hernieuwbare Brandstoffen en de Dutch Blockchain Coalition nodigen u uit voor een discussie hoe de informatieoverdracht versterkt kan worden die de duurzaamheid van hernieuwbare brandstoffen vastlegt. Hoe wordt daarnaast dubbele registratie of dubbele claims voorkomen. De Union Database (UDB) vanuit de EU zal een uniek register bevatten van biobrandstoffen, RFNBO’s en gerecyclede carbon fuels. Dit unieke register zal transparantie geven en vertrouwen vergroten, maar er zijn zeker nog uitdagende vraagstukken op te lossen.   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3750Fri, 17 Feb 2023 00:00:00 GMTVOS-specificatie is geheel gelijk getrokken met EN590Sinds 15 februari 2023 is de bekende brandstofspecificatie voor de binnenvaart van de Stichting Vignet Olie Scheepvaart op alle punten gelijk getrokken met de EN590. Het bestuur van de NOVE-sectie Binnenvaart-Visserij had dit, middels een brief (download de brief), voorgesteld aan het bestuur van de Stichting VOS. Een belangrijke reden voor de wijziging op dit moment, is het lopende onderzoek naar de brandstofkwaliteit voor de binnenvaart, uitgevoerd door Panteia, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. NOVE/VOS zitten daar ook aan tafel en voor onze bedrijfstak is het van groot belang dat onze positie duidelijk is. Veel van onze leden zijn de laatste schakel in de keten, ten aanzien van het leveren van brandstof. Daarbij hebben zij over het algemeen weinig tot geen directe invloed op de productie en samenstelling van de brandstof zijn. In de meeste instructieboekjes van motorfabrikanten wordt verwezen naar EN590. Daarnaast geven de brandstofproducenten aan dat ze EN590 leveren, hetgeen goed is afgestemd. De motorfabrikanten moeten daarom ook aangeven of de brandstofspecificatie aangepast moet worden of dat hun motoren een bijzondere brandstof nodig hebben. Wij, NOVE en VOS, voeden hen wel met gegevens, als er klachten of onderzoeken zijn. Naast bovengenoemde reden, zijn ook de huidige logistieke problemen (als gevolg van de boycot van Russische olie) bij laadplaatsen, langere ligtijden door krapte op de markt, een extra reden om volledig aan te sluiten bij de EN590. NOVE en VOS hebben dit ook ingebracht in het eerder genoemde overleg van Panteia. Productkwaliteit, level playing field en de Europese klimaat afspraken staan hoog op de agenda. Goed overleg, duidelijk over wie wat kan en niet kan, in de diverse schakels in de keten is belangrijk.De nieuwe specificatie staat vermeld op de site van de VOSDe leden van de sectie Binnenvaart-Visserij/deelnemers van de stichting VOS wordt dringend verzocht hun leveranciers te informeren over de nieuwe specificatie en dit duidelijk te vermelden bij in- en verkoop. https://www.stichtingvos.nl/vos-specificaties  http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3746Thu, 16 Feb 2023 00:00:00 GMTBiobrandstoffen uitfaseren doet verduurzaming de das omIn het vakblad Transport & Logistiek, stond een artikel van Job Barnhoorn, lid van het platform hernieuwbare brandstoffen namens Renewable Energy Group en co-voorzitter van de Nederlandse Biodiesel uit Afval Alliantie (NBAA), die pleit voor hogere doelen voor hernieuwbare brandstoffen. Hij vindt dat "Verduurzaming een onmiddellijke uitdaging is en we niet kunnen wachten tot emissievrije technologieën een schaalbare impact hebben.”https://www.hernieuwbarebrandstoffen.nl/post/job-barnhoorn-reg-we-kunnen-niet-wachten-tot-emissievrije-technologieen-een-schaalbare-impact-hebben  http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3747Mon, 13 Feb 2023 00:00:00 GMTNationaal Plan Energiesysteem: Werkplaatsen en Oplaadsessies 2, 8, 16 maart 2023Denkt u met de overheid mee over het energiesysteem van de toekomst? Kom dan naar één van de Werkplaatsen over het Nationaal Plan Energiesysteem en praat mee in de Oplaadsessies.De energietransitie (de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie) is één van de grootste uitdagingen waar we de komende jaren voor staan. We moeten overschakelen naar een nieuw energiesysteem: een energiesysteem dat past bij een klimaatneutrale samenleving. Daarvoor wordt het Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) ontwikkeld. Dit plan beschrijft hoe Nederland daar komt. Rol voor NOVE-ledenNOVE-leden zijn inventief en veel bedrijven bestaan al decennia, met ervaring in energietransitie, crises en veranderingen. Daar waar momenteel de ene zich specialiseert in steeds duurzamere brandstoffen, de andere op meer efficiëntie met de huidige middelen, zetten weer anderen in op EV of waterstof. Netwerken blijft daarbij belangrijk. Uw kennis en expertise http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3744Tue, 07 Feb 2023 00:00:00 GMTMinister Jetten bezoekt NOVE-lid VARO EnergyOp 6 februari 2023 bezocht minister Jetten het depot van VARO Energy in Geertruidenberg. De datum van het bezoek was niet willekeurig gekozen, immers op 5 februari was de boycot ingegaan van olieproducten uit Rusland (nadat sinds 5 december reeds een importstop op crude olie uit Rusland van kracht was). Klik hier voor de korte video impressie.  Een paar dagen eerder had minister Jetten het Landelijk Crisisplan Olie (LCP-O) aan de Kamer aangeboden. Daarom was het nu een goed moment om de peilstok in de oliesector te houden. Hoewel het een stuk lastiger is om aan olie te komen, lukt het traders en andere partijen in de sector tot nu toe redelijk goed om de aanvoer op peil te houden. Dit heeft ook zijn weerklank in de prijzen. De brandstofdistributie is in Nederland strak en efficiënt georganiseerd. Dat kan als nadeel hebben dat een hick-up in de aanvoer keten ook verderop gevoeld kan worden. Afgelopen jaar was wat dat betreft een echt test-jaar voor de brandstofhandel, waarbij de flexibiliteit en vindingrijkheid op de proef werden gesteld. Hoewel er zeer krapte was en nog is (ook in de binnenvaart) konden de klanten in de meeste gevallen bevoorraad worden. De minister toonde verder belangstelling voor alle veiligheidseisen die op een depot getroffen worden. In de controlekamer van het depot kreeg hij hierover uitgebreide toelichting.De komende periode zal verder worden gewerkt aan de uitwerking van het distributieplan(wie mag aan wie leveren in tijden van tekorten), waaraan ook NOVE een bijdrage zal leveren, net als aan het LCP-O. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3742Mon, 06 Feb 2023 00:00:00 GMTLandelijk Crisisplan Olie gepubliceerdVrijdag 3 februari, twee dagen voor het ingaan van de boycot op Russische olieproducten heeft de Nederlandse overheid het Landelijk Crisisplan Olie (LCP-O) gepubliceerd. Dit crisisplan is tot stand gekomen met behulp van de betrokken departementen, relevante sectoren uit het bedrijfsleven (waaronder NOVE) en de Veiligheidsregio’s. Het LCP-Olie beschrijft de gezamenlijke aanpak bij een Olie crisis op landelijk niveau. Het plan voorziet in een aantal maatregelen die successievelijk in werking zullen treden naarmate de mogelijke crisis verergert (lees: olietekorten oplopen). Diesel wordt als het meest kwetsbaar gezien, aangezien diesel ook gebruikt wordt door onder meer de transportsector, scheepvaart en defensie. Er wordt momenteel nog gewerkt aan een zogenaamd distributieplan, dat aangeeft welke distributiekanalen worden ingezet in geval van tekort en welke gebruikers mogen afnemen. Verwachting is dat dit plan voor de zomer gereed zal zijn. Op dit momentzijn we overigens nog ver weg van een crisissituatie: zowel de commerciële voorraden als de strategische voorraden zijn goed gevuld. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3740Fri, 03 Feb 2023 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland tot en met november 2022: -1,1%De brandstofomzet in Nederland tot en met november 2022 is gedaald met 1,1% ten opzichte van de dezelfde periode in 2021, stelt de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE vast op basis van recente cijfers van het CBS. Te zien is dat de verkoop van diesel gestaag afneemt. Dit wordt veroorzaakt door de toenemende instroom van elektrische personenauto’s in het wagenpark. Nieuwe dieselauto’s worden amper meer verkocht in Nederland.De verkoop van benzine groeit daarentegen nog wel licht. Dit is mede het gevolg van de groei van het aantal personenauto’s op benzine (waaronder hybride voertuigen) in het wagenpark. Tot slot laat ook LPG nog steeds een stijgende trend zien, waarbij de absolute volumes bescheiden zijn. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3739Thu, 12 Jan 2023 00:00:00 GMTCommentaarronde voor PGS 38 Multi-energie stationsDoor de energietransitie komen er steeds meer multi-energie stations (MES) in Nederland. Een groot aantal NOVE-leden verduurzaamt 'benzinetankstations' met groengas, waterstof en EV-laadpalen. Verschillende PGS-richtlijnen zijn opgesteld vanuit het oogpunt van een specifieke mobiliteitsbrandstof. Deze brandstoffen komen op een Multi Energy Station samen en dit wordt beschreven in PGS 38. De combinatie van brandstoffen varieert per station. De conceptversie van deze richtlijn is nu gereed. Door middel van de openbare commentaarronde kunnen belanghebbenden suggesties meegeven vanuit de praktijk voordat de definitieve richtlijn wordt gepubliceerd.Ga na de site van de PGS >>>   Eerdere berichten: - Werkbezoek PGS38-team bij Multi Energy Station (12-7-2022)- Multi Fuel Tankstations en veiligheid (2-3-2022)- PGS-en: uniformiteit waar nodig, flexibilieit waar mogelijk (4-1-2018) http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3737Wed, 11 Jan 2023 00:00:00 GMTOMJ blikt terug op roerig oliejaarNOVE-businesspartner Oil Market Journal (OMJ) blikt in het Yearbook 2022 op een roerig en onstuimig jaar in de (bio)brandstoffenmarkt. Het document (Engelstalig)is te vinden via deze link. OMJ levert online prijsnoteringen van verschuilende producten in de brandstofhandel. Voor NOVE-leden biedt OMJ er verschillende arrangementen, afhankelijk van de informatiebehoefte. Alle NOVE-businesspartners vindt u hier.   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3735Thu, 05 Jan 2023 00:00:00 GMTIntegrale registratie Algemene Leden Vergadering NOVE 30 november 2022 onlineAl eerder hadden wij een korte sfeerimpressie online gezet van de geslaagde Kennisdag EV/Waterstof op 30 november 2022 in Bunnik. Inmiddels staat ook de volledige registratie van de ALV online van 30 november online, inclusief de slides van de presentaties, zodat u deze of een onderdeel ..... http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3732Thu, 05 Jan 2023 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland tot en met oktober 2022: -1,2%De brandstofomzet in Nederland tot en met oktober 2022 is gedaald met 1,2% ten opzichte van de eerste tien maanden in 2021, aldus de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE, op basis van recente cijfers van het CBS. Hierbij moet worden aangetekend dat er bij het CBS nieuwe cijfers voor het verbruik van diesel in het Landbouw, Bouw en HDO (handel, dienstverlening en Overheid) beschikbaar zijn gekomen. Deze verbruiken zijn hoger dan eerder; hierdoor is de diesel afzet voor het wegverkeer lager en de overige afnemers (waaronder de Landbouw, Bouw en de HDO) hoger geworden. Voor de cijfers van benzine en LPG zijn geen nieuwe definities gehanteerd.Te zien is dat de verkoop van diesel gestaag afneemt. Dit wordt veroorzaakt door de toenemende instroom van elektrische personenauto’s in het wagenpark.Inmiddels is de verkoop van benzine bijna net zo hoog als de verkoop van diesel. Verwachting is dat benzine in 2023 diesel zal passeren als meest verkochte brandstof voor wegverkeer. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3729Thu, 05 Jan 2023 00:00:00 GMTRapportage per inboeker 2021 NEaEuropese richtlijnen verplichten de EU-lidstaten om het aandeel hernieuwbare energie te verhogen en de broeikasgasuitstoot te verminderen. Deze verplichtingen zijn in Nederland vertaald in een wettelijk verplicht, jaarlijks stijgend percentage hernieuwbare energie voor brandstofeveranciers (de jaarverplichting).De Nederlandse ambitie ligt ruim boven het aandeel dat Europa verplicht; voor 2021 bedraagt het nationale verplichte aandeel hernieuwbare energie in vervoer 17,5% en dat zal groeien tot 28% in 2030 (inclusief dubbeltellingen en vermenigvuldigingsfactoren). De jaarverplichting is onderverdeeld in een subdoelstelling (minimum) van 1,2% in 2021 voor de inzet van geavanceerde biobrandstoffen (uit afvalstromen en residuen) en een limiet van 5% in 2021 op de inzet van conventionele biobrandstoffen (van voedsel- en voerdergewassen). De broeikasgasemissie van de hernieuwbare energie die ingezet wordt, is lager dan die van fossiele brandstoffen. Daarmee levert de inzet van de hernieuwbare energie aan vervoer tevens een belangrijke bijdrage aan de doelstelling uit de richtlijn brandstofkwaliteit (Fuel Quality Directive – FQD) om 6% broeikasgasemissie in de brandstofketen te reduceren.In Nederland wordt uitvoering gegeven aan bovenstaande doelstellingen met behulp van een marktmechanisme. Bedrijven die hernieuwbare energie leveren aan vervoer kunnen de leveringen daarvan inboeken in het Register Energie voor Vervoer (REV) en creëren daarmee hernieuwbare brandstofeenheden (HBE’s). Zowel de jaarverplichting als de reductieverplichting wordt uitgedrukt in een benodigde hoeveelheid HBE’s. Eén HBE vertegenwoordigt de inzet van één ..... http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3727Mon, 02 Jan 2023 00:00:00 GMTResultaten en ervaring van de steekproeven/analyses door de Stichting VOS in 2022De stichting Vignet Olie Scheepvaart (VOS) neemt door het jaar heen steekproeven bij de deelnemende binnenvaart bunkerbedrijven. De steekproeven en analyses worden uitgevoerd door het onafhankelijke Bureau Veritas. Tijdens een steekproef worden brandstofmonsters genomen, die vervolgens geanalyseerd worden op diverse parameters die in de specificatie genoemd staan.In 2022 zijn er ruim 70 steekproeven uitgevoerd, waarbij 3x een waarschuwing is gegeven omdat het product buiten de specificatie viel: Tweemaal omdat de cFBT (cold Filter Blocking Tendency) niet werd gehaald, 1x op een product zonder FAME, 1x op een product met FAME. Verder voldeed bij een steekproef/analyse in oktober 1x een product niet aan de CFPP (Cold Filter Plugging Point), hoewel het op dat 1 oktober wel aan de winterspecificatie had moeten voldoen. Om te kunnen verduurzamen en minder fossiele brandstoffen te gebruiken, staat de VOS-ULS-2020-specificatie eenzelfde FAME percentage toe als de EN590, zoals deze voor het wegverkeer gebruikt wordt, en kent hiervoor in de winter-specificatie (van 1 oktober tot 30 april) de cFBT als extra parameter. Door het jaar heen werd in circa 15% van geanalyseerde brandstofmonsters FAME aangetroffen, veelal variërend van 3 tot 7%. Verduurzaming van de dieselbrandstof kan door het bijblenden van niet-fossiele brandstoffen, zoals FAME of HVO. Dit wordt al geruime tijd bij het wegverkeer gedaan, nu ook steeds meer in de binnenvaart, hoewel nog in mindere mate/lager percentage.Bedrijven die van de stichting VOS een waarschuwing krijgen, kunnen kort daarna weer worden bezocht voor een hercontrole. Alle uitgevoerde hercontroles waren zonder opmerkingen.Tevens worden er door de controleurs ook absolute bodemmonsters uit de voorraadtanks genomen, waarbij diverse bedrijven aanvullende adviezen ontvingen ten aanzien van goodhousekeeping. OverheidscontrolesOmdat diverse overheidsdiensten (Douane en ILT) ook regelmatig steekproeven nemen en op diverse wettelijke parameters controleren, heeft het bestuur van de VOS besloten om zich juist te focussen op de parameters die belangrijk zijn voor de technische aspecten. Meldpunt-BinnenvaartDe stichting VOS neemt samen met KBN, IVR en NOVE ook deel aan met meldpunt-brandstoffen binnenvaart, om de ervaringen met biobrandstoffen op een laagdrempelige manier te peilen. Daar waren in 2022 vanuit de beroepsvaart 4 meldingen. Drie negatieve ervaringen en op de valreep ook 1 positieve ervaring van een schipper die al geruime tijd probleemloos met een EN590 met FAME draait. Naast deze meldingen van de beroepsvaart, ook 3 meldingen vanuit de pleziervaart. Het meldpunt is eenvoudig en laagdrempelig ingericht en heeft bij de start veel aandacht in de binnenvaart media gekregen.Onder de vlag van het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat (binnenvaart) is in 2022 ook gestart met een werkgroep waar de kwaliteit van de brandstoffen in de binnenvaart wordt besproken met alle stakeholders. Wij hopen dat in de loop van 2023 de ervaringen/lessen vanuit deze werkgroep met de branche te kunnen delen. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3726Thu, 22 Dec 2022 00:00:00 GMTSfeerimpressie NOVE kennisdag EV en waterstof 30 novemberOp 30 november 2022 organiseerde NOVE een Kennisdag Elektrisch Vervoer en waterstof voor de leden. Bijzonder was dat de presentatie verzorgd worden door andere NOVE leden die inmiddels al de nodig stappen hebben gezet op het gebied van EV en waterstof. Een korte sfeerimpressie is terug te vinden op het Youtube kanaal van NOVE via deze link NOVE gaat het komende jaar meer aandacht besteden aan beide ontwerpen om de energietransitie verder te bevorderen. Presentaties en een uitgebreid verslag zijn voor de leden terug te vinden op het ledennet van NOVE. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3724Tue, 06 Dec 2022 00:00:00 GMTStudie naar de impact van de EU oliesancties op de marktHet Clingendael International Energy Programma (CIEP) in Den Haag heeft in opdracht van de VOTOB (opslagbedrijven) en de VEMOBIN (oliemaatschappijen) en kwalitatieve studie uitgevoerd voor de gevolgen in West-Europa van de EU-boycot op de import van Russische olie. De studie laat onder meer zien dat Nederland een knooppunt vormt voor enorme hoeveelheden olie die van en naar Nederland komen. Dat komt tot uiting in de grote opslagcapaciteit voor olieproducten, in het grote aantal raffinaderijen en de vervoerscapaciteit. Het rapport en de bijbehoren infographics zijn terug te vinden op de website van CIEP via deze link. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3713Tue, 06 Dec 2022 00:00:00 GMTNOVE ledenvergadering en kennisdag EV-Waterstof (NLV 2022)Op 30 november 2022 organiseerde NOVE in Bunnik haar ledenvergadering, voorafgegaan door een kennisdag Elektrisch Vervoer (EV) & Waterstof (H2).Het bijzondere van de kennisdag was dat deze was opgezet voor en door leden en businesspartners. Er werden in totaal zes presentaties verzorgd door leden en businesspartners die ingingen op verschillende aspecten van EV en H2. Tussen de presentaties door en op het marktplein was voldoende mogelijkheid om vragen te stellen en elkaar te ontmoeten. Aansluitend vond de NOVE-ledenvergadering plaats, waar naast de huishoudelijke zaken en bestuursverkiezingen de actualiteit werd besproken alsmede kort verslag werd gedaan van hetgeen besturen en secretariaat hadden bereikt. Tot slot vertelde Electric Felix over zijn reis- en laadbelevenissen in Europa en stelde het studententeam Ecomotive van de TU-Eindhoven de vraag 'wat betekent duurzaamheid voor u?". In inNOVE 2022-4 vindt u een kort verslag en beelden van deze bijeenkomsten. De presentaties en verslagen ..... http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3712Mon, 28 Nov 2022 00:00:00 GMTAanpassing salarisschalen brandstofhandel per 1 januari 2023 met 3%Het Hoofdbestuur van NOVE heeft besloten het advies van de Arbeidsvoorwaardencommissie om de salarisschalen voor de brandstofhandel per 1 januari 2023 met 3% ter verhogen, overgenomen. Daarnaast worden de salarisschalen voor de landhandel met 2,5% verhoogd per 1 juli 2023. De sectie Binnenvaart heeft een eventuele tweede aanpassing van de salaristabel voor de binnenvaart bunkersector nog in beraad. Het advies van de Arbeidsvoorwaardencommissie is gebaseerd op algemene economische ontwikkelingen, specifieke ontwikkelingen in de sector en afspraken in aanpalende sectoren, zoals de tankstationbranche, het beroepsgoederenvervoer en de binnenvaartsector. De aangepaste salaristabellen zijn terug te vinden op de website van NOVE. Het advies aan het Hoofbestuur werd aldus verwoord: http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3709Wed, 16 Nov 2022 00:00:00 GMTStichting COFIZE start proces herstructurering tot verzekeringsmaatschappijDe Nederlandse Bank (DNB), heeft in 2021 na overleg met Stichting CoFiZe (Collectief Financieel Zekerheidsfonds) kenbaar gemaakt dat de activiteiten van CoFiZe kwalificeren als verzekeringsactiviteiten. Dit houdt in dat CoFiZe de verplichting heeft om een vergunning als verzekeraar aan te vragen en als gevolg hiervan moet herstructureren. Dit proces is nu, in overleg en met instemming van de brancheorganisaties die in het bestuur van CoFiZe vertegenwoordigd zijn (waaronder NOVE), in gang gezet. Stichting CoFiZe is op 30 juli 1997 opgericht door de brandstofbranche om invulling te geven aan de wettelijke verplichting om financiële zekerheid te stellen (Activiteitenbesluit milieubeheer art. 2.24). Deze zekerheid dient ter dekking van de aansprakelijkheid die voortvloeit uit verontreiniging van de bodem als gevolg van het exploiteren van een tankstation. Op deze dekking kan een beroep worden gedaan als de exploitant, ofwel de wettelijk aansprakelijke, niet in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen. De financiële zekerheidsstelling blijft gelijk. Op een verhoging van de bijdrage na, ter dekking van gestegen bedrijfskosten, brengt de herstructurering geen verdere verandering met zich mee voor aangesloten tankstationondernemers. Het bestuur van CoFiZe heeft naar diverse alternatieven gekeken. De meest wenselijke en efficiënte oplossing bleek echter het zelf aanvragen van een vergunning als verzekeraar, in samenwerking met een reeds bestaande verzekeraar. Bij het kiezen van deze oplossingsrichting is specifiek gekeken naar een kosteneffectieve organisatie, waarbij rekening wordt gehouden met de eisen die vanuit de wet- en regelgeving gesteld worden aan een verzekeringsmaatschappij. Het uitgangspunt blijft dat CoFiZe zonder winstoogmerk opereert. De bedrijfskosten zullen aanzienlijk stijgen als CoFiZe als verzekeringsmaatschappij gaat werken. CoFiZe is in dat geval genoodzaakt om de bijdragen van bij haar aangesloten pomphouders te verhogen. Deze verhoging is noodzakelijk om de toenemende kosten te kunnen dekken en voortaan, als CoFiZe N.V., de wettelijk verplichte assurantiebelasting à 21 % af te kunnen dragen. Concreet betekent dit dat de bijdrage voor pomphouders met een standaard risico wijzigt van 7,50 euro naar 35 euro per tank per jaar, met een maximum van zes tanks. Voor pomphouders met een verhoogd risico wordt in dit geval de bijdrage verhoogd van 102,50 euro naar 225 euro per tank per jaar. Voor meer informatie en veel gestelde vragen en antwoorden zie www.cofize.nl. Eerdere berichten: - Wijzigingen bij stichting CoFiZe op komst http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3697Fri, 11 Nov 2022 00:00:00 GMTAccijnsverlaging tot 1 juli 2023 geldt ook voor propaan en LNGIn de eerder afgekondigde verlenging van accijnsverlaging wordt veelal snel gelinkt aan benzine, diesel en LPG, maar hoe zit het met propaan en LNG?Door het kleinere marktvolume lijken deze relatief schonere brandstoffen wel eens tussen de wal en het schip te vallen, daarom heeft NOVE deze vraag voorgelegd aan de Douane, die aangaf dat propaan en LNG ook onder de accijnsverlaging. Alles natuurlijk wel afhankelijk van de goedkeuring in de Tweede Kamer en Eerste Kamer, zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/koopkracht/accijns-op-brandstof. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3690Tue, 08 Nov 2022 00:00:00 GMTNOVE reageert op internetconsultatie wijziging Regeling Energie VervoerDe overheid stelt voor de Regeling Energie Vervoer een aantal wijzigingen voor, onder meer: versoepeling inboekmogelijkheden voor leveringen hernieuwbare energie aan de binnenvaart en leveringen van EN15940 biobrandstof, uitbreiding lijst inboekbare vaste installaties wordt uitgebreid, een mogelijke verlaging van de multiplier zeevaart en verlaging vermenigvuldigers voor inboekingen van verschillende categorieën energiedragers.NOVE heeft hierop gereageerd, na intern overleg met de achterban. Met een aantal zaken is NOVE zeer blij, zoals versoepling van de inboekingsmogelijkheden. Hiervoor zijn verschillende gesprekken met de NEa gevoerd. Ten aanzien van de multipliers is vooral de vraag welk effect ze precies hebben. Is de exacte werking van dit instrument wel bekend? NOVE geeft aan dat het verstandig is om iedere sector zijn eigen verplichting te geven met een beperkte vrije ruimte om onderling uit te ruilen. Daarmee zou ieder sector volgens een eigen pad kunnen verduurzamen. De reactie van NOVE, samen met die van andere partijen vindt u hier terug.   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3689Tue, 08 Nov 2022 00:00:00 GMTAanbiedingsbrief rapport effecten verlaging brandstofaccijns en diverse andere toezeggingenStaatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft gisteren de Tweede Kamer een brief aan over de resultaten van het onderzoek naar de effecten van de accijnsverlaging van de brandstoffen per 1 april 2022. Daarnaast stuurt de staatssecretaris informatie over zijn gesprekken met Energie-Nederland en de Minister voor Klimaat en Energie, de rol van de ACM en een btw-nultarief op boodschappen. Klik hier voor de aanbiedingsbrief en het rapport.Eerdere NOVE-berichten:- Doe mee aan onderzoek naar grenseffencten accijns (28 apr 2022) http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3688Tue, 08 Nov 2022 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland tot en met augustus 2022: -2,1%De brandstofomzet in Nederland tot en met augustus 2022 is gedaald met 2,1% ten opzichte van de eerste acht maanden in 2021, aldus de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE, op basis van recente cijfers van het CBS. Hierbij moet wel worden aangetekend dat er bij het CBS nieuwe cijfers voor het verbruik van diesel in het Landbouw, Bouw en HDO (handel, dienstverlening en Overheid) beschikbaar zijn gekomen. Deze verbruiken zijn hoger dan eerder; hierdoor is het diesel afzet voor het wegverkeer lager en de overige afnemers (waaronder de Landbouw, Bouw en de HDO) hoger geworden. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3684Wed, 12 Oct 2022 00:00:00 GMTDiscussiebijeenkomst RED III op 1 november 2022Binnen de EU wordt momenteel druk onderhandeld over de opvolger van de Renewable Energy Directive (RED) II, namelijk de RED III, die in 2025 effectief moet worden.In de tussentijd is de Nederlandse overheid bezig wetgeving voor te bereiden voor de implementatie van de RED III ... http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3665Wed, 12 Oct 2022 00:00:00 GMTOrdelijk installatieboek voorkomt veel discussieRegelmatig heeft het NOVE-secretariaat direct of indirect contract met OmgevingsDiensten doordat vragen gesteld worden aan leden tankstationhouders. Laatst weer een vraag inzake een vijfjaarlijkse rapportage inzake emissies.NOVE heeft hiervoor contact gezocht met de collega's van Beta en Vemobin (VNPI). In het kort komt het erop neer dat een goed werkend dampretoursysteem en de registratie hiervan in het installatieboek voldoende afdekking geeft.  De strekking van ons antwoord aan de omgevingsdienst was als volgt: http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3663Thu, 06 Oct 2022 00:00:00 GMTVeiligheidswaarschuwing gebruikers gasflessenAntargaz B.V. waarschuwt dat een aantal van haar gasflessen mogelijk een beperkt lek bevatten. Antargaz roept de betrokken gasflessen uit voorzorg terug. Het gaat om 26,2 liter propaangasflessen met een inhoud van 10,5 kg propaan, voorzien van het merk ANTARGAZ en gemaakt in juli 2022 (2022/07) door AMTROL-ALFA. Die flessen werden vanaf augustus 2022 in de Nederlandse markt geïntroduceerd en zijn voorzien van een witte ring onder de fleskraan. Kijk verder op de website Antargaz. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3661Tue, 04 Oct 2022 00:00:00 GMTJan Joontjes sr overledenOp 30 september 2022 is op 82-jarige leeftijd Jan Joontjes overleden. Grondlegger van Oliehandel Joontjes in Meppel met een eigen oliedepot, een 6-tal moderne tankstations en een vloot met tankwagens.  De famlie en medewerkers van Joontjes mogen met recht trots zijn en bewondering en respect hebben voor deze mooie persoon. Jan was een veelgezien gast op de ledenvergaderingen van NOVE. Nut en noodzaak van een sterke branchevereniging en zeker aanwezig zijn op de ledenvergadering waren belangrijk voor hem. NOVE wenst de familie en vrienden veel sterkte toe met het verlies. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3657Tue, 04 Oct 2022 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland tot en met juli 2022: -0,7%De brandstofomzet in Nederland in het eerste half jaar van 2022 is gedaald met 0,7% ten opzichte van de eerste zeven maanden in 2021, aldus de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE, op basis van recente cijfers van het CBS. In het eerste halfjaar kende de brandstofverkoop nog een stijging van 1,5% ten opzichte van 2021. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3656Thu, 08 Sep 2022 00:00:00 GMTNieuwe premiepercentages eigen risico dragenWilt u in 2023 eigenrisicodrager worden of blijven? Met de premiewijzer van het UWV kunt u zelf berekenen wat uw nieuwe premiepercentages zijn voor de WGA en voor de Ziektewet. De premiewijzer is aangepast aan de cijfers voor 2023. Starten of stoppen met eigen risico dragen kan 2 keer per jaar: vanaf 1 juli en 1 januari. Houd er rekening mee dat het aanvraagformulier ten minste 13 weken voor de start- of einddatum bij de Belastingdienst binnen moet zijn. U kunt dus uiterlijk op 1 oktober doorgeven of u op 1 januari 2023 als eigenrisicodrager wilt starten of stoppen. Alle informatie vindt u op de website van UWV via: https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/nieuwsbrief/2022/september/nieuwe-premiepercentages-eigen-risico-dragen.aspx  http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3650Mon, 05 Sep 2022 00:00:00 GMTNOVE pleit nogmaals voor gelijk accijnstarief gasolie en stookolieEind augustus 2022 heeft NOVE wederom een brief aan het Ministerie van Financiën gestuurd en daarin gepleit om het accijnstarief voor gasolie (diesel) en stookolie op korte termijn gelijk te trekken.Voor NOVE is een gelijk speelveld belangrijk en daarbij ook graag een praktische insteek. In de kwestie ‘diesel die geen diesel mag heten’ hebben wij het Ministerie van Financiën al regelmatig gewezen op onduidelijkheid en mogelijk misbruik van het gebruik van stookolie in dieselmotoren. ILenT, de inspectie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geeft aan dat stookolie niet in het wegverkeer en agrarische sector gebruikt mag worden. Een gelijk accijnstarief van deze twee brandstoffen zou de wetgeving alsmede eventuele procedures sterk vereenvoudigen. Dit zou geheel passen in het streven van NOVE. Vereenvoudiging van de standaard, een eerlijk speelveld en indien nodig de ruimte om middels (tijdelijke) vergunningen toch flexibel te zijn om te innoveren of specifieke situaties mogelijk te maken.NOVE zal eveneens de Tweede Kamer benaderen over dit onderwerp met dezelfde insteek. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3649Wed, 31 Aug 2022 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland tot en met juni 2022: +1,5%De brandstofomzet in Nederland in het eerste half jaar van 2022 is is gestegen met 1,5% gestegen ten opzichte van de eerste zes maanden in 2021, aldus de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE, op basis van recente cijfers van het CBS. De verkoop van diesel zakte licht terug met 1,4% in de eerste jaarhelft, terwijl de verkoop van benzine (+4,3%) en LPG (+14,3%) toenamen. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3640Wed, 31 Aug 2022 00:00:00 GMTOverlijden Harry Geritz NEaMet ontzetting heeft NOVE kennis genomen van het bericht dat Harry Geritz, MT-lid bij de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) en hoofd van de afdeling Energie voor Vervoer op 26 augustus 2022 is overleden als gevolg van een noodlottig ongeluk.NOVE had regelmatig contact met Harry over verschillende onderwerpen die NOVE-leden betroffen. Hij werd zeer gewaardeerd voor de korte communicatielijnen, zijn bereidheid tot luisteren en oplossingsgerichtheid naar de branche toe.Zijn betrokkenheid bij de energietransitie zal oprecht worden gemist.Bestuur en secretariaat van NOVE wensen familie, vrienden en collega’s van Harry sterkte toe met dit enorme verlies. Naar het officiële bericht vanuit de NEa >>  http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3639Mon, 22 Aug 2022 00:00:00 GMTPer 1 augustus betaalt werkgever verplichte bijscholing van werknemerPer 1 augustus 2022 moeten werkgevers door de wet (of CAO) verplichte opleidingen aan hun werknemers vergoeden. De werkgever moet de opleiding betalen en medewerkers moeten deze onder werktijd kunnen volgen. Eerder gemaakte afspraken waarin de werknemer zelf bijdraagt aan de kosten van verplichte opleidingen zijn straks niet meer geldig. Dat staat in nieuwe Europese regels. Houd dus rekening met extra kosten voor het opleidingsbudget en de planning. Denk aan opleidingen op het gebied van veiligheid en arbeidsvoorwaarden, of het bijhouden van vakbekwaamheid. Elke werknemer kan aanspraak maken op de nieuwe regels. De werkgever vergoedt alle kosten die de werknemer moet maken voor het volgen van de scholing. Dus naast opleidingskosten ook de kosten voor reizen, boeken en ander studiemateriaal, zoals examengelden. Meer leest u op de website van de KvK.   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3633Mon, 22 Aug 2022 00:00:00 GMTEinde verbod nevenwerkzaamhedenJe mag per 1 augustus 2022 je werknemers niet meer verbieden werkzaamheden naast hun baan bij jou te doen, tenzij je daar een goede reden voor hebt. Die reden hoeft niet schriftelijk vooraf te zijn vastgelegd, maar kun je ook op een later moment geven. Zo’n reden is bijvoorbeeld gezondheid en veiligheid, de bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, het vermijden van belangenconflicten of overschrijding van de arbeidstijdenwet. De nieuwe regels gelden ook voor eerder gemaakte afspraken over nevenactiviteiten. Tot 1 augustus 2022 kun je het je medewerkers nog vrij eenvoudig verbieden naast hun baan andere werkzaamheden te verrichten. Door de komst van de nieuwe Europese richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden wordt dat een stuk lastiger. Meer informatie is te vinden op de site van de KvK,   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3631Wed, 27 Jul 2022 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland tot en met mei 2022: +3,5%De brandstofomzet in Nederland tot en met mei 2022 is verder doorgestegen tot 3,5% gestegen ten opzichte van de eerste vijf maanden in 2021, aldus de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE, op basis van recente cijfers van het CBS. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3627Mon, 18 Jul 2022 00:00:00 GMTOverleg met Havenbedrijf inzake onderzoek Mass FlowmeterOp 13 juli 2022 hadden Martin Smits en Erik de Vries namens NOVE overleg met een delegatie van het Havenbedrijf Rotterdam (PoR). Onderwerp van gesprek van het onderzoek dat CE Delft uitvoert in opdracht van PoR naar de wenselijkheid van een verplichte invoering van de Mass Flow Meter (MFM) voor het bunkeren van zeeschepen.   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3625Thu, 14 Jul 2022 00:00:00 GMTDNB stuurt (verplichte) vragenlijst inzake tankpasVorige week ontving een aantal leden van NOVE een mailbericht dat afkomstig leek van De Nederlandsch Bank. Hierin stond een verzoek een vragenlijst in te vullen over de ‘kennisgeving uitgezonderde betaalde dienstverlener’.    http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3609Thu, 14 Jul 2022 00:00:00 GMTExtra inboekoptie lage blends duurzame biobrandstoffen voor binnenvaartOm een goede en verantwoorde verduurzaming van de binnenvaart mogelijk te maken, moeten eerst belangrijk hobbels worden weggenomen. Uitstel van de verplichting is daarvoor noodzakelijk. Vrijwillige bijmenging om verduurzaming te versnellen kent ook hobbels, waar er nu een van is weggenomen. De afgelopen maanden hebben NOVE-bestuur en -secretariaat veelvuldig overleg gevoerd met NEa en Ministerie om leveringen van biobrandstof aan de binnenvaart die in een lage blend met een truck via een afhaalconstructie de opslaglocatie verlaten, mogelijk te maken.NOVE leden zijn hierover via een separate e-mailing geïnformeerd… http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3608Thu, 14 Jul 2022 00:00:00 GMTDossier dampretour: branche nog in gesprek met BelastingdienstZoals eerder gemeld heeft de Hoge Raad een negatieve uitspraak gedaan in de zaak van het afschaffen van het forfait voor dampretoursysteem. Brancheorganisaties ViaEnergie (voorheen VNPI) en NOVE hebben zich altijd verzet tegen deze afschaffing. Inmiddels loopt het dossier al 6 jaar.  De Belastingdienst/Douane heeft aangegeven van plan te zijn ...... http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3607Tue, 12 Jul 2022 00:00:00 GMTWerkbezoek PGS38-team bij Multi Energy StationEr is een hele Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen die ten aanzien van de mobiliteitsbrandstoffen allemaal geschreven zijn vanuit het oogpunt van een specifieke brandstof. Voor de ‘natte-brandstoffen’ de PGS 28, voor LPG de PGS 16, LNG de PGS 33, CNG de PGS 25 en waterstof de PGS 35. Deze komen allemaal samen op een Multi Energy Station waarvoor de PGS 38 wordt geschreven. Dit PGS-team, bestaande uit o.a. brandweer, omgevingsdiensten en brancheverenigingen NOVE, Beta, Bovag en VNPI, gingen op werkbezoek bij een station waar naast benzine, diesel, LPG en waterstof ook (snel)laadvoorzieningen waren. Hoe zouden gecombineerde noodstopvoorzieningen beschreven moeten worden, hoe ...... http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3606Thu, 07 Jul 2022 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland tot en met april 2022: +2,4%De brandstofomzet in Nederland tot en met april 2022 is verder doorgestegen tot 2,4% gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal in 2021, aldus de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE, op basis van recente cijfers van het CBS. Voor het eerst in 2022 was de verkoop van diesel in één maand hoger dan in 2021. In de hele periode van vier maanden blijft de verkoop van diesel in 2022 echter nog achter bij 2021 (-2,1%). De verkoop van LPG blijft fors doorstijgen: deze zit inmiddels al 23% boven het volume in dezelfde periode in 2021. Daarvoor zijn twee mogelijke verklaringen: in 2021 was er nog een lockdown waardoor weinig particulieren met een LPG auto kilometers maakten. Daarnaast zijn de prijzen aan de pomp voor benzine nu zo hoog dat LPG rijders ook daadwerkelijk zoveel mogelijk op LPG proberen te rijden. Verwachting is dat de brandstofverkoop dit jaar verder zal groeien, ondanks de toenemende elektrificatie. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3600Mon, 04 Jul 2022 00:00:00 GMTUitstel verplichting bijmenging biobrandstoffen belangrijk voor een gedragen verduurzamingTijdens een bijeenkomst van de NEa, de Nederlandse Emissie-autoriteit, op 30 juli j.l. kregen de aanwezig NOVE-leden van de sectie Binnenvaart-Visserij te horen dat we meer tijd krijgen om te werken aan de verduurzaming van de binnenvaart. Middels een Kamerbrief heeft Minister Harbers (IenW) de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de toepassing van biobrandstoffen in de binnenvaart. Hij gaat daarbij in op de reductieverplichting bij de leveringen van brandstof aan de binnenvaart en op vervolgonderzoek naar het gebruik van biobrandstoffen en de technische consequenties daarvan.  Geen afstel, wel eerlijk speelveldVoor NOVE en haar leden is een eerlijk ‘level playing field’ met de buurlanden en het voorkomen van bunkertoerisme erg belangrijk. NOVE heeft het Ministerie en ook Kamerleden voortdurend op dit aspect gewezen. NOVE liet zelfs een onderzoek door Panteia (mei 2021) uitvoeren waar dit ook uit bleek. Een overhaaste verplichting zou het gelijke speelveld enorm verstoren, waarbij de belangrijke rol en verduurzamingsinspanningen van de Nederlandse bunkerbedrijven veel schade zou oplopen. NOVE alsmede de stichting Vignet Olie Scheepvaart (VOS) zijn nauw betrokken bij de onderzoeken naar het gelijke speelveld en de technische aspecten van het gebruik van biobrandstoffen. Goede afstemming tussen scheepseigenaar, motorenfabrikant, onderhoudsbedrijven en brandstofleveranciers is belangrijk om met de huidige schepen snel en veel te verduurzamen.Op de NOVE-ledenvergadering van 29 juli j.l. waren dit ook belangrijke gespreksonderwerpen.  Hobbels wegnemenVrijwillig bijmenging om verduurzaming te versnellen en de levering van (hogere) blends van duurzame brandstoffen mogelijk te maken, is belangrijk. In de brandstof distributieketen moet dit goed geregeld zijn. Denk hierbij aan de zogenoemde verknoopte vervoersbewegingen, bijvoorbeeld per tankwagen en/of hogere blends. Het goed regelen hiervan is gezien de leveringsproblemen als gevolg van de energiecrisis de laatste tijd erg belangrijk. Tijdens de NEa bijeenkomst werd hier meer over duidelijk en toonde NEa de diverse oplossingsrichtingen en werkwijzen die mede met NOVE tot stand zijn gekomen.De verduurzaming door vrijwillige bijmenging in de zeevaart werd ook nog genoemd. NOVE wees hierbij ook op kansen en bedreigingen. Goed inzicht in productstromen is hierbij belangrijk, om ook op dit vlak het level playing field te bewaken, onbedoelde marktverschuivingen en misbruik te voorkomen. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3597Sat, 02 Jul 2022 00:00:00 GMTPresentaties NOVE ledenvergadering 29 juni 2022In Bunnik werd afgelopen woensdag de Algemene Leden Vergadering van NOVE gehouden. De ALV wordt tweemaal per jaar gehouden. Op deze goed bezochte bijeenkomst werden de zelfstandige brandtofleveranciers bijgepraat over de actualiteit. Na een lange corona-periode met online of hybride bijeenkomsten, was er nu weer een fysiek bijeenkomst georganiseerd met alle ruimte voor vragen en antwoorden. In de komende inNOVE zal deze ALV aan bod komen. Alle presentaties en het videoverslag, zoals beloofd aan de aanwezige leden, nu beschikbaar .....  http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3596Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 GMTBesluiten ALV NOVE 29 juni 2022Op 29 juni 2022 vond de Algemene Ledenvergadering van NOVE plaats in Bunnik. Bij de vergadering waren ca 50 personen aanwezig. Tijdens het interne ledengedeelte werden de volgende besluiten genomen:   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3594Mon, 27 Jun 2022 00:00:00 GMTAanpassing salaristabel brandstofhandel per 1 juli 2022 met 2%De Arbeidsvoorwaardencommissie van NOVE heeft aan het Hoofdbestuur geadviseerd de salaristabellen voor de brandstofhandel, zowel landhandel als waterhandel (binnenvaartbunkering) met 2% te verhogen. Hiermee komen de salarissen weer redelijk in lijn met het loongebouw in de transportsector en binnenvaart. Hoewel er in de afgelopen periode ook hogere loonstijgingen zijn doorgevoerd in andere branches, heeft de Arbeidsvoorwaardencommissie in haar overwegingen meegenomen dat er in het begin van het jaar al een aanpassing heeft plaatsgevonden. Daarnaast is er een mogelijkheid aan het eind van dit jaar, dan wel begin volgend jaar opnieuw ruimte om de salarissen aan te passen. Hierbij zullen dan de verschillende omstandigheden (salarisontwikkelingen omliggende branches, inflatie, economische situatie sector) weer worden gewogen. Ook is er dan een beter beeld wat de vakbonden zullen eisen (na de zomer), waarbij moet worden aangetekend dat NOVE geen CAO afsluit met vakbonden maar arbeidsvoorwaarden opstelt als een advies aan de leden. De Arbeidsvoorwaardencommissie vond het evenwel belangrijk om nu reeds tussentijds een signaal af te geven.Het Hoofdbestuur van NOVE heeft besloten het advies van 2% verhoging per 1 juli over te nemen, zeker met de gedachte dat er mogelijk nog ruimte is aan het einde van het jaar. Ga naar de salaristabellen landhandel en waterhandel. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3593Thu, 09 Jun 2022 00:00:00 GMTInvoering van 2 maanden betaald ouderschapsverlof per 2 augustusOp dit moment krijgen werknemers in Nederland hun ouderschapsverlofuren niet uitbetaald. Dit verandert door een nieuwe Europese richtlijn die voorziet in 2 maanden betaald ouderschapsverlof. De Wet betaald ouderschapsverlof treedt op 2 augustus 2022 in werking. Werkgevers kunnen vanaf 2 augustus 2022 de aanvragen indienen bij het UWV voor de uitkering voor de werknemers die gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof opnemen, maar wel pas nadat verlof is opgenomen. Ouders krijgen straks gedurende 9 weken ouderschapsverlof een UWV-uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon (tot 70% van het maximum dagloon). Voorwaarde is dat zij deze 9 weken opnemen in het eerste levensjaar van het kind. Daarmee krijgen ouders meer tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie. En om samen bewust keuzes te maken over de verdeling van werken en zorgen. Maak als werkgever nu alvast goede afspraken zodat u in de planning van personeel vanaf augustus niet voor verrassingen komt te staan! U leest er meer over op de website van de overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderschapsverlof/invoering-van-2-maanden-betaald-ouderschapsverlof en op de website van het UWV: https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/betaald-ouderschapsverlof/index.aspx   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3568