NOVE http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx Het laatste nieuws van NOVE.nl 3600 Thu, 03 Jun 2021 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland tot en met maart 2021: -12,6%, maar hersteltDe brandstofomzet in Nederland in het eerste kwartaal van 2021 is met 12,6% gedaald ten opzichte van januari 2020, zo stelt de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE vast op basis van recente cijfers van het CBS. In de maanden januari en februari van 2021 was er nog sprake van een forse daling ten opzichte van 2020. De maand maart 2021 laat echter een stijging zien van 5,9% van de totale brandstofverkoop ten opzichte van maart 2020, ondanks de maatregelen die in het eerste kwartaal van 2021 nog steeds van kracht waren om het corona virus te beteugelen. Hier speelt mee dat in maart 2020 de eerste maatregelen werden afgekondigd door de Nederlandse regering. Hierdoor gingen veel mensen thuiswerken in plaats van naar kantoor, waardoor de vraag naar brandstoffen, met name benzine, scherp daalde. Juist de verkoop van benzine maakt in maart 2021 een flinke sprong van 7,8% ten opzichte van vorig jaar. Het lijkt er dan ook op dat er in maart 2021 veel meer mensen weer naar kantoor zijn gegaan. Ook de verkoop van diesel (+4,7%) en LPG (+6,3%) stegen in maart 2021 ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Verwachting voor 2021 is dat na het eerste kwartaal een verder herstel te zien zal zijn voor de verkoop van brandstoffen, omdat de coronamaatregelen stapsgewijs worden versoepeld en de economie, inclusief bijbehorende vervoersbewegingen, steeds meer op stoom komt. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3196Mon, 31 May 2021 00:00:00 GMT11 procent energieverbruik in 2020 afkomstig uit hernieuwbare bronnenHet aandeel hernieuwbare energie in Nederland in 2020 was 11,1 procent van het totale energieverbruik. In 2019 was dit nog 8,8 procent. De toename was grotendeels te danken aan een grotere capaciteit voor zonnestroom en windenergie. Ook het verbruik van biomassa nam toe, vooral het meestoken daarvan in kolencentrales. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Het verbruik van biotransportbrandstoffen nam af van 28 PJ in 2019 naar 24 PJ in 2020, ondanks een verhoging van het verplichte percentage hernieuwbare energie voor vervoer voor leveranciers van motorbrandstoffen. De belangrijkste verklaring hiervoor is dat leveranciers van motorbrandstoffen in 2020 veel, 10 PJ, biotransportbrandstoffen hebben geleverd aan de internationale scheepvaart. Deze leveringen mogen wel meetellen om te voldoen aan hun verplichting, maar tellen niet mee voor het aandeel hernieuwbare energie volgens de EU-richtlijn Hernieuwbare Energie. Een groot deel van de in Nederland op de markt gebrachte biotransportbrandstoffen zijn gemaakt uit gebruikt frituurvet en de grondstoffen voor de gebruikte biotransportbrandstoffen komen uit de hele wereld, zo blijkt uit een rapportage van de Nederlandse Emissieautoriteit.  http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3190Fri, 28 May 2021 00:00:00 GMTOverleg met Minister over bijmengverplichting binnenvaartOp 26 mei jl. sprak een delegatie van de sectie Binnenvaart en Visserij (BIVI) van NOVE, bestaande uit Serge Broekhuizen, Henk Wolthaus en Erik de Vries via een online videoverbinding met Minister Cora van Nieuwenhuizen over de voorgenomen bijmengverplichting voor de binnenvaart. Namens NOVE gaf Erik de Vries aan waarom er zoveel onrust is ontstaan bij de achterban over de bijmengverplichting. Naarmate duidelijker werd welke kosten gepaard gaan met bijmenging van duurzame biobrandstoffen voor brandstof voor binnenvaart gaven steeds meer binnenvaartondernemers aan NOVE-leden te kennen dat zij dan zouden overwegen om goedkoper in het buitenland te gaan bunkeren, aangezien daar de bijmengverplichting niet wordt ingevoerd. NOVE hield vervolgens een peiling onder de klanten en uit een overweldigende respons (goed voor 1758 schepen, 50% van het bunkervolume) werd dit beeld nogmaals bevestigd. Inmiddels gingen bij de leden van de sectie BIVI alle alarmbellen af. NOVE stuurde een brandbrief naar het Ministerie en reageerde op de publieke consultatie over dit onderwerp. In het gesprek met het Ministerie dat volgde verzocht het Ministerie om een nadere onderbouwing van het dreigende bunkertoerisme. NOVE benaderde hiervoor Panteia, een gerenommeerd onderzoeksbureau met veel data over de scheepvaart, dat ook regelmatig onderzoek uitvoert voor de overheid. Hieruit kwam naar voren dat in potentie 83% van het bunkervolume weg zou kunnen vloeien naar het buitenland, bij een eenzijdige bijmengverplichting van 16,4%. De Minister gaf aan dat verduurzaming in de binnenvaart voor iedereen haalbaar en betaalbaar moet zijn. Ze gaf tevens aan dat het weglekeffect geen oplossing kan zijn. Serge Broekhuizen gaf aan geen principieel tegenstander te zijn van bijmenging, zolang het gelijke speelveld gerespecteerd wordt. De Minister wees op het belang van samenwerking met de verschillende stakeholders in de sector. Uit gesprekken met andere belanghebbende partijen in de branche was ook het kwaliteitsaspect naar voren gekomen. De Minister opperde om aan “joint fact finding” te doen, zowel op de economische aspecten als op de technische aspecten. Haar idee is om gezamenlijk een voorstel te maken voor verantwoorde invoering van bijmenging in de binnenvaart, om dit plan vervolgens via het kabinet van Frans Timmermans Europees in te voeren. Het Ministerie van IenW is bereid om hiervoor de kar te trekken. Insteek is te inventariseren welke vragen er open staan, welke antwoorden we daarvoor hebben, met welke stappen een invoering wel kan en wat het bijbehorende tijdspad is. NOVE is graag bereid hieraan mee te werken. Ook kan Stichting VOS mogelijk een bijdrage leveren als het gaat om het kwaliteitsaspect. Henk Wolthaus vroeg namens NOVE vroeg om de invoerdatum van 1 januari 2022 van tafel te halen, omdat afnemers wellicht al in zullen spelen op deze situatie. Zover wilde de Minister echter nog niet gaan.Wel bevestigde de Minister dat “de boodschap van NOVE glashelder is” en zij haalde nog VVD coryfee Bolkestein aan die zei dat het resultaat niet moet zijn “Nederland armer, Europa warmer”, wat een bevestiging was van onze boodschap. Al met al was de afvaardiging van NOVE positief over het gesprek. Wel is er veel huiswerk te doen de komende tijd.Zo willen we toch kijken of de Tweede Kamer nog iets kan doen aan de geplande invoerdatum. Verder komt de Europese Commissie medio juli met voorstellen die mogelijk betrekking hebben op de binnenvaart. Hoe zal dit zich verhouden met onze ideeën voor een verantwoorde invoering van bijmenging in de binnenvaart? Ook zullen we moeten kijken naar de vraag of de bijmengverplichting alleen fysiek moet of ook administratief kan worden ingevuld. Meer informatie:Lees hier het Panteia-rapport ‘Impact assessment bunkertoerisme’, rapportage in opdracht van NOVE. Eerdere berichten:- Enquête onder binnenvaartschippers: Vergroening kan alleen met een eerlijk speelveld http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3185Thu, 20 May 2021 00:00:00 GMTDocumenten WIA-aanvraag nu eenvoudig aan te leverenAls uw werknemer bijna 2 jaar ziek is, vraagt hij zelf een WIA-uitkering aan. Uw werknemer kan u vragen om hier documenten voor aan te leveren. Op de website van het UWV staat nu duidelijker welke documenten nodig zijn en hoe u deze aanlevert. Wie stuurt welke documenten op?Uw werknemer is verantwoordelijk voor het aanleveren van alle WIA-documenten. Die documenten zijn onderdeel van het re-integratieverslag. Om welke documenten het gaat leest u op De re-integratie vastleggen in het re-integratieverslag. Uw werknemer kan ook vragen of u documenten namens hem online wilt opsturen. Let op: medische gegevens mag uw werknemer alleen zelf naar ons opsturen. Eenvoudig uploadenOm de documenten te uploaden logt u in op het werkgeversportaal. In het linkermenu klikt u op ‘uploaden’ en selecteert u ‘Re-integratieverslag (RIV)’. Daar kunt u de documenten dan eenvoudig uploaden. In het ‘stappenplan bij ziekte werknemer’ en bij de informatie over de aanvraag van de WIA-uitkering vindt u nu ook een link naar het werkgeversportaal. Zo kunt u gemakkelijk en zelf op tijd de juiste documenten uploaden. Doe dit uiterlijk 1 dag nadat uw werknemer de WIA-uitkering heeft aangevraagd. Daarmee voorkomt u dat u langer het loon van uw werknemer moet doorbetalen. Lees meer op Mijn werknemer is langdurig ziek http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3184Thu, 20 May 2021 00:00:00 GMTRekenhulp zwangerschaps- en bevallingsverlof werknemerOp de website van het UWV vindt uw werknemer een handige rekenhulp waarmee ze zelf kan uitrekenen hoe lang haar zwangerschaps- en bevallingsverlof duurt. Als werkgever kunt u deze rekenhulp natuurlijk ook gebruiken. Voor welke situaties is de rekenhulp?De rekenhulp berekent het zwangerschaps- en bevallingsverlof voor een werknemer die zwanger is van 1 kind of een meerling. U kunt de rekenhulp ook gebruiken als uw werknemer al bevallen is. Wordt het kindje na de geboorte opgenomen in het ziekenhuis? Dan kunt u dit aangeven in de rekenhulp. Andere situatiesU kunt de rekenhulp niet gebruiken als uw werknemer ziek is tijdens de zwangerschap en als dit tijdens de flexibiliseringsperiode is. Of als uw werknemer het verlof flexibel opneemt. Ga naar de rekenhulp http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3182Wed, 19 May 2021 00:00:00 GMTOprichting Europees platform hernieuwbare brandstoffenEen tiental Europese koepelorganisaties die belangen vertegenwoordigen van bedrijven die actief zijn met hernieuwbare brandstoffen hebben de krachten gebundeld in een nieuw platform: The Renewable & Low-Carbon Liquid Fuels Platform. Dit Platform heeft als doel beleidsmakers duidelijk te maken dat hernieuwbare brandstoffen een belangrijke en economisch verantwoorde bijdrage kunnen leveren aan de reductie van CO2 uitstoot. De Europese koepelorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren UPEI is ook bij het Platform aangesloten. Het Platform wijst op het belang om alle opties om te decarboniseren open te laten. Het afschaffen van de verbrandingsmotor hoort hier niet bij: dit sluit immers het pad af naar E-fuels, die uit hernieuwbare energie wordt gemaakt. De beleidsregels moeten juist rekening houden met oplossingen die misschien nu nog niet commercieel interessant zijn, maar dat over een paar jaar wel degelijk kunnen zijn. Ook de betaalbaarheid van de energietransitie is een belangrijk onderwerp van het Platform. Hoewel in de naam van het Platform over vloeibare brandstoffen wordt gesproken, worden ook hernieuwbare gasvormige brandstoffen onder de aandacht gebracht. De eerste gezamenlijke verklaring hier te lezen.  http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3177Wed, 19 May 2021 00:00:00 GMTinNOVE Vernieuwend: Neste MY levert 90% CO2-reductie opDe wereld verandert razendsnel en dat heeft op onze branche misschien nog wel meer impact dan op andere branches. De vraag naar duurzame brandstofoplossingen neemt toe en alternatieve brandstoffen dienen zich massaal aan. Hoe anticiperen ondernemers in de brandstofbranche daarop? En op andere ontwikkelingen in de markt? Dit keer aan het woord: Doryan Daamen. Hij is verantwoordelijk voor de marketing en verkoop van Neste MY Renewable Diesel in Nederland. UITVINDER HVO “De Noordse landen lopen in de regel voorop als het om ‘verduurzaming’ gaat. Begin negentiger jaren is Neste gaan investeren in technologie om duurzame, non-fossiele brandstof te creëren. Dat is ze als eerste ter wereld gelukt. Met deze ‘NEXBTL-technologie’ wordt uit plantaardig materiaal en afvalvetten – denk bijvoorbeeld aan gebruikt frituurvet – biobrandstof gemaakt. Zo is vanaf 1996 HVO ontstaan.”PRODUCTLANCERING NESTE MY “In eerste instantie verkochten we dit product zonder merknaam. We noemden het ‘HVO, produced by Neste’. Maar omdat we ons duidelijker op de b2b-markt willen manifesteren, zijn we in oktober 2019 gestart met de productlancering van ‘Neste MY Renewable Diesel’ in Nederland. Voor scheepvaart en transport over de weg bieden we hernieuwbare diesel. In de praktijk levert deze duurzame diesel een CO2-reductie op van negentig procent in vergelijking met de conventionele, fossiele dieselvariant. En met een kleine aanpassing in het productieproces maken we ook biokerosine. Dat levert tot wel tachtig procent CO2-reductie op.”SAMENWERKING MET DISTRIBUTEURS “In Nederland werken we samen met vier distributeurs, onze ‘selected partners’. De EG-Group, die ook thuisleveranties verzorgt, heeft een eigen netwerk van tankstations, waarvan er zo’n vijftig Neste MY aanbieden. Tamoil is onze retailpartner met vijftig tankstations waar Neste MY verkrijgbaar is. GP Groot levert onder andere aan tankinstallaties van grote bedrijven, bouwbedrijven en tankstations, waarvan er nu een tiental onze hernieuwbare diesel aanbiedt. De vierde partner, FutureFuels, verzorgt thuisleveranties en is al generaties actief op het gebied van duurzame brandstoffen.”GROEN IS GROEI Wat is de drijfveer om ‘groen’ te willen groeien? “Wij willen aan toekomstige generaties een schone en gezonde wereld achterlaten. En daar zijn we gedreven in! De Noordse landen hebben de noodzaak om van fossiele brandstof af te stappen al veel eerder ingezien. Dat doen ze nu ook écht! De gebaande paden doorbreken, het kan. Dus waarom niet? We geven daarmee ook een signaal af aan andere producenten, wereldwijd. Neste heeft drie raffinaderijen. De eerste staat in Porvoo, een plaatsje in de buurt van Helsinki, waar ook het hoofdkantoor van Neste gevestigd is. De tweede, en meteen de grootste, is zo’n tien jaar geleden in Rotterdam neergezet. In Singapore ligt de derde raffinaderij en over twee jaar is de vierde een feit. Je ziet, groen betekent groei.”BUSINESSCASE ZOEKEN Hoe draagt Neste MY Renewable Diesel bij aan de groei van de klant? “In vergelijking met fossiele brandstof valt onze oplossing iets duurder uit. Maar om te laten zien dat er winst te behalen valt, en niet alleen op het gebied van duurzaamheid, zoeken we altijd naar een businesscase, die de meerkosten verantwoordt. Zo vraagt Rijkswaterstaat in aanbestedingen tegenwoordig naar verduurzaming. Bij de aanleg van een snelweg dien je over het totale project bijvoorbeeld 35 procent CO2 te reduceren. Asfalt valt moeilijk te verduurzamen, maar brandstof wel. Makkelijk zelfs, met gebruik van onze oplossing. Een bedrijf als Dura Vermeer of BAM kan met onze brandstof inschrijven en een voordeel behalen op de concurrent. Als daardoor de aanbesteding gewonnen wordt, zijn de meerkosten van de non-fossiele brandstof verwaarloosbaar.”EEN HAAKJE VINDEN “Een ander voorbeeld zijn netwerkbeheerders als Alliander of Stedin. Zij leggen in een bestaande woonwijk nieuwe kabels onder de grond. Dan is een noodstroomaggregaat nodig om de stroomvoorziening te garanderen. Die maakt lawaai, stinkt en is niet duurzaam. Onze biobrandstof is geurloos, ook bij de uitstoot. Bovendien is HVO uit hernieuwbare grondstoffen gemaakt. Als je stroom opwekt vanuit biomassa, mag je van ‘groene stroom’ spreken. Zo kan je je bedrijfsvoering verduurzamen en tegelijk een succesverhaal vertellen. Op die manier zoeken we een ‘haakje’ voor elk segment waarbinnen we opereren.”  PALET AAN KEUZESDe vraag naar HVO is groot, waardoor er schaarste dreigt, met hogere prijzen tot gevolg. Hoe voorkom je dat het product zichzelf uit de markt prijst? “We breiden huidige productieprocessen uit en werken aan een vierde raffinaderij. Daarnaast komen er meer spelers op de markt, waardoor de plas HVO nog groter wordt. Maar het is nooit onze ambitie, en ik denk ook niet die van onze concurrenten, om het totale aanbod fossiele diesel te vervangen. Dat is niet haalbaar. Wij denken dat je in de nabije toekomst een palet aan keuzes krijgt: elektrisch, waterstof, biobrandstof én fossiel. Het fossiele aanbod zal  uiteindelijk verder afnemen en de alternatieve brandstoffen nemen toe. Zo zie ik het.”CIRCULAIRE LOOPS Neste blijft pionieren voor een schone en gezonde toekomst en ziet een toekomst vol kansen, lezen we in de ‘missie en visie’. Zijn er nog andere duurzame producten te verwachten, naast HVO? “Neste verwerkte eind vorig jaar 400 ton vloeibaar gemaakt, plastic afval, in de raffinaderij in Finland. Vergelijkbaar met de hoeveelheid plastic afval die 20.000 Europeanen per jaar produceren. Dit was de eerste keer dat Neste dit afval op industriële schaal verwerkte tot een hoogwaardige, gerecyclede grondstof. Bijvoorbeeld voor het maken van nieuw plastic. Het creëren van een circulaire economie én het verminderen van het gebruik van ruwe olie in z’n raffinaderijen is een van de strategische doelen van Neste. Daarin is deze testrun een belangrijke mijlpaal. Een ander, meer lokaal voorbeeld? De gemeente Amsterdam heeft eigen afvaltrucks die op onze non-fossiele brandstof rijden. Uit het opgehaalde afval maken wij weer hoogwaardige, gerecyclede grondstoffen. Dat zijn mooie circulaire loops, die dan ontstaan. Daar zijn we constant naar op zoek.” http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3173Mon, 17 May 2021 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland tot en met februari 2021: -21,1%De brandstofomzet in Nederland tot en met februari 2021 is met 21,1% gedaald ten opzichte van januari 2020, aldus de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE, op basis van recente cijfers van het CBS. Als gevolg van de COVID-19 uitbraak en de maatregelen die werden genomen om verdere verspreiding van het virus in te dammen, gold in januari en februari 2021 een lockdown, met als gevolg een daling van de vraag naar brandstoffen ten opzichte van dezelfde periode in 2020 toen COVID nog niet als pandemie was aangemerkt. De daling in de verkoop van diesel voor de maand februari 2021 ten opzichte van februari 2020 bedroeg -12,1% en was daarmee minder fors gedaald ten opzichte van de maand januari (-18,4%). Ook voor benzine en diesel was de daling minder fors. Verwachting voor 2021 is dat pas in de tweede helft van het jaar weer een herstel te zien zal zijn voor de verkoop van brandstoffen, wanneer de coronamaatregelen worden opgeheven. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3176Wed, 12 May 2021 00:00:00 GMTWedden op één duurzaamheidspaard is gevaarlijkMedio dit jaar komt de Europese Commissie met voorstellen om de aangescherpte klimaatdoelstellingen te behalen. Verduurzaming van de transportsector speelt daarin een belangrijke rol. Ter voorbereiding worden allerlei consultaties georganiseerd waarbij belangstellenden zich kunnen laten horen. NOVE doet dat mede via koepels, zoals het Platform Duurzame Biobrandstoffen en UPEI.De Nederlandse overheid lijkt enkel oog te hebben voor de elektrische oplossing als het gaat om personenvervoer. Dat heeft onder meer te maken met de Tank to Wheel benadering, ofwel alleen kijken naar wat er uit de uitlaat komt en niet naar de hele brandstofketen. De verbrandingsmotor wordt gelijkgesteld met fossiele brandstof, terwijl je met een verbrandingsmotor prima hernieuwbare brandstoffen of e-fuels kunt gebruiken (en dus per saldo geen of weinig CO2 aan de lucht toevoegt). In algemene zin wordt in klimaatregelgeving steeds meer aangestuurd op één techniek, terwijl het gaat om het behalen van een doelstelling: tegengaan van klimaatverandering.Het is buitengewoon risicovol om aan te sturen op één techniek. Hoe garanderen we dat deze techniek betaalbaar wordt voor iedereen? Dat is hij nu zeker niet: er moeten bakken met subsidies bij om mensen elektrisch te laten rijden. Daarom is NOVE er juist voorstander van om niet voor techniek te kiezen, maar zodanige prikkels te geven dat er betaalbare oplossingen komen waarmee de CO2-uitstoot naar beneden gaat. Een oplossing die in de kinderschoenen staat zijn e-fuels: synthetische brandstoffen die worden gemaakt van duurzaam opgewekte stroom en CO2, gewonnen uit de lucht of fabrieksschoorstenen. E-fuels zouden hooguit voor de luchtvaart of scheepvaart gebruikt moeten worden, maar dreigen de pas te worden afgesneden voor personenvervoer. Het maakt niet uit waar een CO2-molecuul uitgespaard wordt: ter land, ter zee of in de lucht. Uitgespaard = uitgespaard. Daarom moeten we de komende periode extra scherp zijn en er bij beleidsmakers op aandringen om alle mogelijkheden open te houden. Vandaar dat NOVE op Twitter regelmatig de hashtag #alleoptiesnodig gebruikt. De binnenvaart heeft met een Green Deal afgesproken om te vergroenen, maar dit gaat niet zonder slag of stoot. Hierover leest u meer in NOVE Nieuws. Verder besteden we in deze inNOVE nog meer aandacht aan verduurzaming in de sector met een stelling over HVO, gaan we in op brandblussers bij vraagbaak en staat Neste met hun Renewable Diesel in de rubriek Vernieuwend. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3174Wed, 12 May 2021 00:00:00 GMTOmgevingswet in 2022 in werking, maar wel verantwoordOp 11 mei 2021 hebben MKB-Nederland en VNO-NCW kenbaar gemaakt dat zij het liefst zien dat de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking treedt. Maar dan moet wel het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) goed werken en moeten gebiedsontwikkelingen in de tussentijd mogelijk blijven. Dat schrijven de ondernemersorganisaties in een brief aan de Eerste Kamer, die dinsdag over de wet debatteert. Ook NOVE was betrokken bij het opstellen van de brief die te vinden is op de website van MKB-Nederland.   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3169Thu, 06 May 2021 00:00:00 GMTWebinar EG Group & partners 18 mei: “wegwijs in duurzaamheid”NOVE-leden zijn van harte uitgenodigd om op dinsdag 18 mei a.s. van 10:00 – 11:00 uur de webinar van EG Group & Partners “Wegwijs in Duurzaamheid” bij te wonen. Aan dit webinar wordt onder meer medewerking verleend door Eric van den Heuvel van het Platform Duurzame Biobrandstoffen. Het webinar staan onder leiding van Joyce Schipper - van de Pas van EG Group. Verschillende aspecten van verduurzaming komen aan bod, waaronder de rol van CO2 reductie bij aanbestedingen. Klik hier voor meer informatie over het webinar en de link voor gratis registratie.  http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3162Thu, 22 Apr 2021 00:00:00 GMTPGS-richtlijnen zijn BBTNagenoeg alle NOVE-leden hebben te maken met de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS), en met name als het gaat over opslag en afleverpunten van brandstoffen. Deze PGS-documenten zijn aangewezen als Best Beschikbare Techniek (BBT). NOVE-(bestuurs)leden en -secretariaat hebben daarom ook zitting in nagenoeg alle PGS-teams waar het gaat over de opslag en het afleveren van brandstoffen. Naast NOVE en andere vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, zitten ook overheidsvertegenwoordigers en -inspecties aan tafel, om zo goed mogelijk ieders belang in te brengen. NOVE zoekt daarbij altijd naar een goede, in de praktijk werkbare en gedragen oplossing/werkwijze, waarbij input van de leden continu belangrijk is. Meld daarom zaken die niet goed lopen cq zijn fout gegaan. Want helaas gebeuren incidenten vaak omdat de regels niet zijn opgevolgd of verkeer begrepen worden, met vaak nog complexere regels tot gevolg voor degenen die zich wel aan de regels houden.Nederlandse informatiedocumenten over beste beschikbare technieken (BBT).     http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3155Fri, 16 Apr 2021 00:00:00 GMTJaarverslag UPEI 2020 onlineNOVE is aangesloten bij de Europese koepelorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren, UPEI. Deze vereniging, waarin NOVE een bestuursfunctie bekleedt, zit dicht tegen de beleidsmakers in Brussel aan. Regelmatig vinden gesprekken plaats tussen UPEI en medewerkers van de Europese Commissie (denk aan het kabinet van Frans Timmers) en met Europarlementaries. Met de aangescherpte klimaatdoelstellingen valt er op korte termijn veel (nieuwe) regelgeving vanuit Brussel te verwachten die ook van invloed zal zijn op de brandstofhandel in Nederland (op land en water). UPEI zet zich dagelijks in om de belangen van de brandstofhandelaren behartigen. Een overzicht van de activiteiten van UPEI over 2020 vindt u in het jaarverslag 2020. Wist u trouwens dat het ook mogelijk is als individueel bedrijf aan te sluiten bij UPEI? Neem een kijkje op www.upei.org http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3151Mon, 12 Apr 2021 00:00:00 GMTMedewerker gezocht voor interview inNOVE #2 2021Met het artikel Mijn Werk in het kwartaalmagazine inNOVE wil NOVE zoveel mogelijk verschillende functies binnen de branche aan het woord hebben. Aankomend nummer gaat in het teken staan van Nieuwe start. Voor Mijn Werk zijn we daarom opzoek naar werknemers die een carriere switch hebben gemaakt (binnen het bedrijf of juist bij het bedrijf zijn gekomen). Graag zouden wij diegene willen interviewen. Heeft u een werknemer waar dit van toepassing op is, die nu weer met plezier werkt en graag wat over zijn/haar werk bij jullie wilt vertellen. Laat het ons dan weten, dan nemen we contact op en komt er wellicht een artikel over uw medewerker in inNOVE #2! Bij vragen, neem dan contact op met communicatie@nove.nl Voorbeeld van het artikel Mijn Werk uit inNOVE #1 2021   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3143Mon, 12 Apr 2021 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland voor januari 2021: -23,6%De brandstofomzet in Nederland is in januari 2021 met 23,6% gedaald ten opzichte van januari 2020, aldus de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE, op basis van recente cijfers van het CBS. Dit is fors meer dan de daling over heel 2020 (-12,8%). Als gevolg van de COVID-19 uitbraak en de maatregelen die werden genomen om verdere verspreiding van het virus in te dammen, gold in januari 2021 een lockdown, met als gevolg een daling van de vraag naar brandstoffen ten opzichte van januari 2020 toen COVID nog niet als pandemie was aangemerkt. Vooral de verkoop van benzine en LPG liep fors terug: -30%. De daling in de verkoop van diesel bedroeg -18,4%. Verwachting voor 2021 is dat pas in de tweede helft van het jaar weer een herstel te zien zal zijn voor de verkoop van brandstoffen, wanneer de coronamaatregelen worden opgeheven. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3142Thu, 08 Apr 2021 00:00:00 GMTBigBrother organiseert 15 april gratis webinar over de ideale brandstofprijsNOVE-businesspartner BigBrother houdt komende week een webinar over het automatiseren en optimaliseren van brandstofprijzen. De leverancier van beveiligingsoplossingen gaat op 15 april in op de kansen van PriceCast, een ‘unieke oplossing die zorgt voor een compleet pakket voor het regelen van de prijsstrategie voor alle brandstoffen’. Meer informatie en link voor aanmelden via Tankpro.nl http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3141Thu, 25 Mar 2021 00:00:00 GMTTankshops geheel open tot 21.45 uur vanaf 31 maartOp dit moment moeten tankshops het niet autogebonden gedeelte afsluiten om uiterlijk 20.45 uur. Nu het kabinet heeft besloten de avondklok per 31 maart een uur later in te laten gaan, kunnen de tankshops vanaf die datum met alle voorzieningen en volledige service open blijven tot 21.45 uur. NOVE heeft hiervan desgevraagd bevestiging ontvangen van het Ministerie van I en W. De komende weken zal de avondklok nog van kracht zijn. Ondanks de avondklok pleiten het Ministerie, vervoerorganisaties en vakbonden ervoor om de sanitaire voorzieningen voor chauffeurs op tankstations zoveel mogelijk toegankelijk te houden. NOVE ondersteunt deze oproep. Indien er verder praktische zaken zijn als gevolg van de overheidsmaatregelen ter bestrijding van corona, kunnen leden van NOVE zich melden bij het secretariaat.Bijgaand treft u aangepast posters om uw klanten in te lichten: - A3 poster drukwerk (versie 25 maart 2021)- A4 poster drukwerk (versie 25 maart 2021)- A4 poster eigen print (versie 25 maart 2021) http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3137Thu, 18 Mar 2021 00:00:00 GMTinNOVE Infographic: Invloed van overheidsbeleid op de brandstofmix door de jaren heenOp iedere achterkant van inNOVE verschijnt er een infographic met informatie over actualiteiten binnen de branche. Dit keer inNOVE Infographic: Invloed van overheidsbeleid op de brandstofmix door de jaren heen Klik hier om de infographic te downloaden. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3126Mon, 15 Mar 2021 00:00:00 GMTJaarverplichting 2020 hernieuwbare energie ruim gehaaldBenzine en diesel wordt in Nederland steeds vaker vervangen door duurzamere oplossingen zoals biobrandstoffen gemaakt uit afvalstoffen maar ook door elektriciteit en biogas. In 2020 bedroeg die jaarverplichting 16,4% van de totale brandstoflevering. De leveranciers rekenen af bij de NEa met verhandelbare brandstofeenheden, zogenaamde HBE’s. De HBE-rapportage van 4 maart laat zien dat de jaarverplichting ruim gehaald is. Inclusief spaarsaldo bestond bijna 20% van de totale brandstofleveringen uit hernieuwbare energie. Lees hier het volledige bericht van de NEa     http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3134Mon, 15 Mar 2021 00:00:00 GMTMark Harbers (VVD): Gehele ideeënrijkdom van groot belang voor bebouwde omgevingOp 17 maart 2021 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. VVG en NOVE hebben de handen ineengeslagen om in aanloop naar deze verkiezingen een aantal publicaties te verzorgen over de rol van gasvormige brandstoffen in de energietransitie (LPG, LNG, CNG en de bio-varianten). Twee weken voor de verkiezingen spraken Thomas Truijens (VVG) en Erik de Vries (NOVE) met VVD Tweede Kamerlid Mark Harbers, nummer 7 op de kandidatenlijst en huidig woordvoerder Energie en Klimaatbeleid. Erik en Thomas: “In 2050 moeten alle klimaatdoelen gerealiseerd zijn. Dit betekent dat de energievoorziening klimaatneutraal moet zijn. Het ministerie van EZK heeft echter de inschatting gemaakt dat gasvormige brandstoffen hoogstwaarschijnlijk niet te missen zijn in de industrie, de woningbouw en het transport. Groen gas en waterstof gaan ongetwijfeld een grote rol spelen. Welke rol zie jij, voor gasvormige brandstoffen zoals LPG, LNG en CNG en de groene varianten daarvan in de gebouwde omgeving en industrie?” Goede uitgangspositie waterstof met opties achter de handMark: “Voor waterstof heeft Nederland een geweldige uitgangspositie. We kunnen straks groene elektriciteit van windmolens op zee omzetten in waterstof. Wat de VVD betreft zetten we daar nog een paar kerncentrales bij. Als daarbij een overschot aan stroom wordt geproduceerd, kan daarvan ook waterstof geproduceerd worden. Als je vandaag de dag echter de krant leest dan lijkt het soms alsof waterstof al helemaal up and running is. Niets is natuurlijk minder waar. We produceren op dit moment nog grijze waterstof, de stap naar blauwe waterstof moet nog genomen worden. Er moeten, met andere woorden, nog veel stappen worden gezet voordat Nederland een waterstofeconomie is. Datzelfde geldt ook voor groen gas, we hebben het nodig en er zijn prachtige mogelijkheden, maar in welke mate die zich voor gaan doen in de toekomst is nog onduidelijk. Je kunt de route bepalen, maar je weet nog niet de einduitkomst. Ik vind dit een heel spannende opgave.” “Laten we nu vooral ons best doen om het aardgasnet, dat al onder de grond ligt, in stand te houden. Ik denk dat we de doelstelling alleen halen als een substantieel deel van de woningen, die niet voor een warmtenet of een warmtepomp in aanmerking komen, kunnen overschakelen op waterstof, groengas of een andere vorm van hernieuwbaar gas. Ik hoop dat we alles wat nu op gasvormige brandstoffen draait volledig kunnen overschakelen naar waterstof of groen gas. Maar het is goed dat we een paar opties achter de hand houden.” Kansen bio-propaan voor dun-bevolkte gebiedenErik en Thomas: “Welke kansen zie jij voor propaan en bio-propaan, als we kijken naar de gebouwde omgeving en de industrie?” Mark: “Toen ik begon met de portefeuille klimaat en energie, anderhalf jaar geleden, was het Klimaatakkoord net klaar. Ik moet eerlijk bekennen dat ik tijdens deze beginfase vooral gericht was op het waarmaken van de afspraken uit het Klimaatakkoord. Om een goede uitvoering te waarborgen begin je bij de grootste thema’s. Vandaar dat ik niet tijdens mijn eerste week als woordvoerder de hele casus bio-propaan heb doorgenomen, dat geef ik eerlijk toe. Ik las echter een tijd geleden wat informatie over dit onderwerp en ik ben van mening dat het een belangrijk onderdeel van de klimaatopgaven is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de gebouwde omgeving, iedereen is het erover eens dat we daar de transitie kunnen maken of breken. Zeven miljoen woningen moeten van het aardgas af. Dat is gigantische opgave die niet voor iedere burger en ieder huis even makkelijk in te vullen is” “Bij het Programma Aardgasvrije Wijken zie je vooral alles wat niet goed loopt. Dat hoort ook bij deze fase, nu moeten we namelijk uitvinden wat werkt en of de kosten naar beneden kunnen. Het wordt nu duidelijk dat het voor miljoenen woningen in Nederland een hele tour zal worden om de meest effectieve manier te vinden om van het gas af te gaan. In grote stedelijke gebieden, waar warmtenetten aanwezig zijn en waar restwarmtebronnen in de buurt liggen, moet het lukken om die omslag te maken. In dunner bevolkte gebieden of in kleinere plaatsen zijn er ook mogelijkheden, maar vooral ook hele grote uitdagingen. Ik ben blij dat er waarschijnlijk doorbraken komen met groen gas en waterstof in de gebouwde omgeving, want daar kun je dankbaar gebruik van maken. Zeker als daarvoor het aardgasnet gebruikt kan worden. Ook dan houd je een categorie woningen over, waarvan ik denk dat daar meer opties voor moeten komen dan die nu beschikbaar zijn. Het plaatsen van een bio-propaantank bij woningen op het dunbevolkte platteland is wellicht een goede optie.” “Men moet niet de illusie hebben dat infrastructuur de komende jaren overal aanwezig zal zijn. Plekken waar het in de afgelopen decennia niet loonde om een gasleidingen naartoe te trekken, staan de komende dertig jaar waarschijnlijk niet hoog op het lijstje om een aansluiting, voor welk gas dan ook, te krijgen. Die woningen mogen niet vergeten worden en daar moet ingezet worden op goede alternatieven. Als er alternatieve aanwezig zijn, dan zou ik zeggen, laten we als Nederland kijken of er meerdere toepassingen mogelijk zijn. Ik was, bijvoorbeeld, plezierig verrast door de casus van propaan en het gegeven dat veertigduizend huizen in Nederland op dit moment op propaan zijn aangesloten. Dat is toch een mooie stap die je daarmee kunt maken.” Zesde cluster heeft ideeënrijkdom nodigErik en Thomas: “Veel kleine industriële processen, zoals ovens of smeltovens verstoken nog steeds veel kolen. We hebben het altijd over die grote kolencentrales, maar er worden nog redelijk veel kolen verbrand in kleine processen her en der.” Mark: “Ik had deze realisatie het afgelopen najaar toen we de CO2-heffing behandelden. Dat gaat over de industriële bedrijven die onder het ETS vallen, maar dat zijn niet alleen de twaalf grootsten bedrijven. Dat zijn uiteindelijk honderden bedrijven, verspreid over heel Nederland. Ik ben erg begaan met de bedrijven van het zesde cluster. Er zijn vijf grote industriële clusters in Nederland, de Eemshaven, Rotterdam, IJmond, Amsterdam en Chemelot. Het zesde cluster zijn alle bedrijven die verspreid liggen over Nederland. Van bakstenenfabrieken in de Uiterwaarden tot de voedingsmiddelenindustrie, die allemaal verspreid liggen en soms alleen maar kunnen dromen van het feit dat er een waterstofleiding bij hen in de buurt komt. Hun zorg is dat die leiding er de komende tien jaar vaak nog niet gaat komen. Deze bedrijven lopen tegen hele andere vraagstukken aan en hebben veel beperktere verduurzamingsopties. Als we daar niks voor achter de hand hebben, dan kunnen deze bedrijven straks niks anders dan heffing betalen. Dat is niet de oplossing. Daarom hebben we een grote ideeënrijkdom nodig, om te zorgen dat die bedrijven de energietransitie ook mee kunnen maken. Het duurt jaren voordat de benodigde investeringen ingebouwd zijn en dan moet waterstof op dat moment maar net beschikbaar zijn.” Met alle opties aan de slagErik en Thomas: “Zou je zeggen dat de overheid meer moet doen om bio-propaan te stimuleren?” Mark: “De afspraken die we hebben gemaakt in de wet CO2-heffing, focussen zich op bedrijven. Toen heb ik samen met het CDA het punt gemaakt, dat we moeten bekijken of de bedrijven die straks een heffing opgelegd krijgen realistische verduurzamingsopties hebben. Hierbij moeten we bijvoorbeeld ook naar de volgende rondes van de SDE++ kijken. Ik vind dat we bij voorbaat al toe moeten naar die technieken en toepassingen die deze bedrijven nodig hebben om überhaupt te kunnen verduurzamen. Als keer op keer de benodigde technieken niet in de SDE++ zitten, of buiten de boot vallen omdat een andere techniek kosten-effectiever is, dan jaag je deze bedrijven het land uit. Bij de gebouwde omgeving moeten we met alle opties aan de slag willen, ook als het niet meteen op grote schaal toepasbaar. Dit is nodig om te ontdekken wat werkt en wat er voor verschillende type woningen en gebieden nodig is. Ik vind dat daar geen enkele optie bij uitgesloten mag worden, want dan gaan we het niet redden. De vraag en het aanbod van biomassa is beperkt. De ontwikkeling van zon, gas, waterstof moeten ook nog op volle stoom komen. Het is nog maar de vraag hoeveel er beschikbaar komt voor de gebouwde omgeving, dus iedere optie die erbij komt is mooi meegenomen. Deze afweging moeten we meenemen bij het beoordelen van dit soort programma’s, waar toch veel subsidiegeld in rondgaat.” Europa en de invulling van de Greendeal: bedrijven niet over de grens jagenErik en Thomas: “Met betrekking tot Europa. Zijn jullie nu al bezig met wat er in juni gaat gebeuren in Brussel? Of is het zoals bij het voetbal waarbij er alleen gekeken wordt naar de eerstvolgende wedstrijd, die over jullie over twee weken is?” Mark: “We kijken nooit alleen naar de eerstvolgende wedstrijd, maar ik zal je heel eerlijk zeggen dat de wedstrijd over twee weken veel om handen heeft. Het houdt ons zo’n achttien uur per dag van de straat met een veelvoud aan debatten en interviews”. “In Europa worden veel plannen, zoals de verdere invulling van de Green Deal, deze zomer gepresenteerd. Het is een bijzondere fase, want het is niet zo dat we in deze fase precies weten hoe de maatregelen er precies uit gaan zien. Wat ik wel vind is dat we ons eigen Klimaatakkoord als meetlat moeten gebruiken. We hebben in ons verkiezingsprogramma heel doelbewust opgenomen dat, indien daar tandjes bovenop moeten, er voor ons nog maar één aangewezen route is en dat is de Europese route. We zien dit bijvoorbeeld bij de ophoging van het CO2-reductiedoel in Europa. Voor de grote industrie betekent dit het aanscherpen van de ETS-prijs, want dat is de enige manier waarop een gelijke concurrentie tussen alle lidstaten garandeert is. Voor andere sectoren moet er ook een gelijke normering komen die in heel Europa geldt. We moeten ervoor zorgen dat Nederland stappen maakt op het gebied van duurzaamheid, maar dat bedrijven niet de grens over worden gejaagd, omdat het tempo daar net wat trager ligt. Het tempo moet zo liggen dat mensen in Nederland het allemaal in behapbare stappen mee kunnen maken. Voor veel bedrijven en huishoudens geldt: ze willen best verduurzamen. Maar zeker na deze corona-pandemie missen zij soms de investeringsmiddelen of de gevulde spaarrekening om dat te doen. Als je de energietransitie voorschotelt in drie of vier stappen tussen nu en 2050, dan kunnen mensen aansluiten op natuurlijke momenten. Als je toch gaat verhuizen of verbouwen bijvoorbeeld. Op die manier breng je de opgave terug tot behapbare proporties en wordt het voor iedereen mogelijk. Het is net zoals iemand die twintig kilo moet afvallen en waartegen wordt gezegd dat diegene in een half jaar al die kilo’s kwijt moet zijn. Dan geeft iedereen het na de eerste kilo op. Maar als je in behapbare stapjes een plan maakt waarin iemand een paar kilo per maand af kan vallen, dan halen mensen het wel. Het is leuk als een doel haalbaar is en je niet na de eerste dag in de sportschool denkt, dit ga ik nooit redden.” Lees ook het vorige gesprek met Mark Harbers: Eindlat klimaatdoel ligt in 2050 en dat is een marathon en geen sprint. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3132Mon, 15 Mar 2021 00:00:00 GMTinNOVE #1 2021 eind deze week in de bus!Eind van deze week kunt u het nieuwe kwartaalmagazine ontvangen. In dit nummer staat het thema Groen is Groei centraal. - Vernieuwend: Neste MY levert 90% CO2-reductie op- Vraagbaak: Hoe verloopt de keuring en wat is de houdbaarheid van een brandblusser?- Standpunt: HVO is dé oplossing voor groei- Mijn Werk: Tamira IJpma - Schipper en allround medewerker- Infographic: Invloed van overheidsbeleid op de brandstofmix door de jaren heen Ontvangt u nog geen inNOVE? Klik hier voor de kosten en om hem aan te vragen. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3124Thu, 11 Mar 2021 00:00:00 GMTOpleidingen en cursussenNOVE organiseert al vele jaren zelf of via partners specifieke cursussen voor het brandstoffenbedrijf. In ‘eigen huis’ de cursussen brandstoffen, biobrandstoffen en smeermiddelen. Leden kunnen hier meer specifieke informatie over cursussen en subsidie vinden. Ook de cursusdata zijn voor de leden te vinden in de agenda. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3128Thu, 11 Mar 2021 00:00:00 GMTMark Harbers (VVD): “Eindlat klimaatdoel ligt in 2050 en dat is een marathon en geen sprint.”Op 17 maart 2021 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. NOVE en VVG hebben de handen ineengeslagen om in aanloop naar deze verkiezingen een aantal publicaties te verzorgen over de rol van gasvormige brandstoffen in de energietransitie (LPG, LNG, CNG en de biovarianten). Twee weken voor de verkiezingen spraken Erik de Vries (NOVE) en Thomas Truijens (VVG) met VVD Tweede Kamerlid Mark Harbers, nummer 7 op de kandidatenlijst en huidig woordvoerder Energie en Klimaatbeleid. Rol gasvormige brandstoffen in energietransitie Erik en Thomas: “In het Klimaatakkoord staan veel afspraken over groen gas en waterstof. Welke rol zie jij voor de gasvormige brandstoffen die nu al wel voor handen zijn, zoals LPG, LNG en CNG en de groene varianten daarvan in de mobiliteit sector?” Mark: “Als je naar de afschrijvingstermijnen van auto’s kijkt dan zou je in 2030 op een punt moeten zijn dat veel elektrisch is. Het is fijn dat er een relatief schoon middel is om in te zetten, maar het is niet het doel op zich. Als we producten blijven inzetten die nog een beetje CO2 uitstoten, wat op andere terreinen wellicht ook zal moeten, dan zal je dit moeten compenseren. Tot 2050 zullen we ook nog fossiele gassen moeten blijven inzetten. Het is een transitie-periode, dus dat betekent niet dat morgen alles anders zal zijn, dat gaan we simpelweg niet redden.” Nut van een cap op hernieuwbaar Erik en Thomas: “De meeste NGO’s zijn bepaald geen voorstander van hernieuwbare gassen. Hoe kijken jullie aan tegen het plaatsen van een cap op hernieuwbaar tijdens de transitie-fase?” Mark: “Ik vind dat soort caps niet passen bij het vraagstuk van de transitie. Als je ergens een cap plaatst dan is de kans groter dat op die plekken fossiele brandstoffen veel langer gebruikt worden. Dit leidt er niet tot dat er versneld wordt overgegaan op andere energiebronnen. Ik geloof erg in de transitie. Daar hoort bij dat je erkent dat we nog heel lang gebruik blijven maken van gassen. Daarbij moet gekeken worden naar eventuele bijmenging met groen gas, dit is in ieder geval schoner dan aardgas.” “Het biomassa kader dat door de vorige coalitie is ontwikkeld zet in op hoogwaardige toepassingen. Als deze weg wordt ingeslagen dan moet er niet bij voorhand een cap op worden gezet, want dan weet je dat die ontwikkeling niet volledig uit de verf komt.” Erik en Thomas: “Innovaties die je de komende twintig jaar nodig hebt, zet je met deze werkwijze on hold?” Mark: “Precies, daarmee ontzeg je de samenleven de komende jaren mogelijkheden om een stukje verder te verduurzamen. Dat je zie vaker in dit domein. Voor mij telt maar een ding, ik ben vastberaden om het klimaatdoel van 2050 te halen. Je ziet echter dat NGO’s vaak verschillende subdoelen aanhangen om dingen te verbieden. Ik denk zelf dat Nederland niet de luxe heeft om ook maar een methode of energiebron uit te sluiten tijdens de transitie. Sommige bronnen hebben wij simpelweg niet. Wij zijn geen land dat aan een stuwmeer een waterkrachtcentrale kan bouwen.” Verduurzaming mobiliteit volgens VVD Erik en Thomas: “De doelstelling van het kabinet is om in 2030 te groeien naar 2 miljoen elektrische auto’s. Ook dan zijn er in 2030 nog 7 miljoen auto’s die op brandstof rijden. Hoe gaan we die verduurzamen in de visie van de VVD?” Mark: “Wat ons betreft is het eerste doel de nieuwverkoop van auto’s in 2030 volledig elektrisch of emissievrij krijgen. Voor personenauto’s geldt dat die over het algemeen elektrisch zullen zijn. Ik denk ook dat deze stap het meest waardevol gaat zijn. Er zal in de toekomst zo veel vraag zijn naar waterstof dat ik denk dat we het beschikbaar moeten houden voor sectoren die op geen andere brandstof kunnen draaien, zoals de industrie of bepaalde woningen waar geen warmtenet kan worden aangelegd. We gaan natuurlijk niet de auto’s die in 2030 nog op brandstof rijden van de weg schuiven en dit hoeft ook niet. In 2050 hebben deze auto’s hun levensduur erop zitten. Het zou zonde zijn om dingen die nog functioneren van de weg te halen. Daar spelen fossiele brandstoffen dus nog heel lang een rol. Ook daar is het dan de kunst om stapje voor stapje de uitstoot te verminderen. Bijvoorbeeld door bijmenging van biobrandstoffen. Maar wel altijd vanuit de insteek dat we het ultieme doel in 2050 gaan bereiken. Het is niet het einddoel om biobrandstoffen te blijven gebruiken. Maar in de tussenliggende periode wil je hier wel gebruik van maken en het stimuleren.” Subsidiering of niet? Erik en Thomas: Wat zijn voor jullie geschikte instrumenten om in te zetten? Mark: “Je moet niet meer subsidiëren dan nodig is, zoals bijvoorbeeld bij de Mitsubishi Outlander is gebeurd. Tot 2025 is er fiscale stimulering voor elektrische auto’s. Misschien moet dit op weg naar 2030 nog wel even moet blijven, maar eerst moet over een paar jaar bekeken worden, hoeveel stimulering er nog echt nodig is. We moeten naar een nieuw normaal waarin ook elektrische auto’s betaalbaar worden. Normering werkt hierbij goed. In dit geval moet je denken aan normering van de industrie of uitstoot normen, zodat bedrijven de prikkel krijgen om te verduurzamen. Ook voor de auto’s die elektrisch rijden zal steeds meer gaan gelden: betalen naar verbruik. Dit gebeurt namelijk ook al voor auto’s op fossiel, door de accijns bij de pomp. Deze zijn namelijk één op één gekoppeld aan het verbruik van de auto. Ik denk dat we midden jaren 20 goed moeten kijken naar de situatie. We moeten goed inregelen dat we stimuleren wat we willen stimuleren, zodat de regering niet doorschiet met zijn financiële prikkels. Sommige mensen zullen niet direct het geld op de plank hebben liggen om verder te gaan met verduurzaming. Ik hoop oprecht dat het tegen die tijd een keuze is die mensen kunnen maken.” Erik en Thomas: “Je hoort wel eens dat Nederland de EV-hotspot van Europa wil worden. Daar moet ook subsidiegeld tegenaan, linksom of rechtsom. Hoe kijken jullie daar tegenaan, die versnelling ten opzichte van de Europese ambities?” Mark: “Ik ben altijd van de lijn: je moet stimuleren waar nodig, maar je moet niet doorschieten in de stimulering. Omdat je weet dat je bijvoorbeeld via normering van de auto-industrie en Europese afspraken al gaat bereiken dat de nieuwverkoop van auto’s 100% elektrisch gaat zijn. Je wilt niet ontzettend veel geld uitgeven aan iets wat toch gaat gebeuren, om het een paar jaar eerder te bereiken. Daarbij is het maar zeer de vraag of de subsidiëring van de auto’s het knelpunt is. Als er goedkopere modellen op de markt komen zijn er wellicht andere belemmeringen die we uit de weg moeten ruimen. Denk bijvoorbeeld aan het zorgen voor voldoende laadpalen en het creëren van een goed functionerende tweedehands markt voor elektrische auto’s. Je ziet nu nog dat auto’s die met veel subsidie zijn aangekocht, worden doorverkocht naar het buitenland. De tweedehands markt voor elektrische auto’s zal heel anders in elkaar zitten dan die van fossiele auto’s. Hierbij wordt de kwaliteit en de resterende duur van de accu veel belangrijker dan zaken die bij fossiele auto's van belang zijn. Hierbij zou je afspraken moeten maken over garanties op de accu en dat soort dingen. We moeten dus leren omdenken. Ik word altijd een beetje kriebelig als we veel geld gaan uitgeven aan een doel dat al gehaald gaat worden over een paar jaar. In die zin kunnen tussendoelen ook afleiden. Dan wordt het tussendoel zo belangrijk dat dat we vergeten dat het een meetlat is. De eindlat ligt in 2050 en dat is een marathon en geen sprint.” Welke rol kan (bio-)LPG spelen? Erik en Thomas: “Er zijn natuurlijk ook doelstellingen op de korte termijn die we van de rechter moeten halen, denk bijvoorbeeld aan Urgenda. Dus er valt wat voor te zeggen dat het niet alleen een marathon is, er moet op korte termijn ook wat gebeuren. We hebben in Nederland 1200 plekken waarop je LPG kan tanken. De brandstof is in voldoende mate beschikbaar, dus je kan het nu al inzetten. Je behaalt hierbij een mooie uitstoot-reductie, namelijk tot 20% CO2 reductie en 80 tot 90% fijnstof en stikstof reductie. Is het niet zonde dat we er niet meer gebruik van maken?” Mark: “Ja, zeker voor de komende jaren is een brandstof als LPG een heel mooi middel om inderdaad al deze besparingen – CO2, fijnstof, stikstof – te realiseren. En zelfs qua prijs is het volgens mij nog best aantrekkelijk. Dus ik zou er ook zeer voor pleiten dat LPG de komende jaren weer opnieuw op de kaart gezet wordt. Maar ik ben ook een beetje op zoek - en dat is zeker ook naar jullie achterban - of dit geen kip-ei probleem is. Wat kan de branche bijvoorbeeld zelf doen om de voordelen van LPG toch weer breder bij consumenten onder de aanbracht te brengen? Wat mij enorm verbaast is dat, als je vijf of tien jaar geleden over auto’s sprak op een feestje of een verjaardag, dat het toch ook wel vaak ging over LPG.  Maar het is een beetje uit de hoofden van mensen geraakt, en zeer ten onrechte. Voor de lange weg die we te gaan hebben is het een hele goede op z’n minste een transitie-brandstof. We moeten denk ik met elkaar waarborgen voor het uitdragen van het verhaal dat je het milieu een dienst bewijst als je overschakelt naar LPG.” Erik en Thomas: “De keuzes die de overheid maakt hebben natuurlijk ook veel effect, zeker als je kijkt naar LPG. Omstreeks 2000, een verhoging van de MRB en allerlei veiligheidseisen waardoor je vanaf dat punt ook in de grafieken ziet dat autogas een beetje weggepest wordt. Er zijn nu ook mogelijkheden om bio-LPG te ontwikkelen. Het zou in ieder geval schelen als men zou weten dat ze de komende jaren fiscaal in een rustig vaarwater zouden komen. We hebben vaak te maken gehad onzekerheid, zoals bij de opkomst van biodiesel, groen gas en CNG. Elke keer weer kwam er weer een set aan regels bij.” Fiscale duidelijkheid wenselijk voor de sector Mark: “Ik denk dat dit ook zeker een drieslag is. Het is zaak om uit te dragen dat je het klimaat een dienst bewijst om in ieder geval tijdens die transitie-periode de overschakeling te maken op LPG. Ik denk wel dat veilig moet kunnen. Ik denk ook dat het belangrijk is om niet de indruk te wekken dat er mindere veiligheidseisen of iets dergelijks moeten komen, want dat doet de casus voor LPG geen recht toe. Ik ben het eens met je opmerkingen over het belastingstelsel. Ik geef toen dat het bij de autobelastingen door omstandigheden de afgelopen 10-15 jaar niet altijd is gelukt. Maar het is onze inzet om daar wat aan te doen, mochten we de mogelijkheid hebben om weer te formeren. Ik herken de wens om duidelijkheid van de sector. Het moet bij zo’n kabinetsformatie duidelijk worden hoe we de komende jaren stabiel vooruitgaan. Zeker bij mobiliteit kijken mensen bij het nemen van beslissingen altijd met een schuin oog naar het MRB en de wegenbelastingen. Dat weegt gewoon mee. Welke beweging je ook wilt maken, hij is altijd gebaat bij een stabiel inzicht in waar het de komende jaren heengaat, dus dat is sowieso iets waar wij als VVD ons sterk voor maken.” Kansen voor LNG Erik en Thomas: “De afgelopen jaren zijn er al flink wat tankstations neergezet waar je ook LNG kunt tanken. Hoe moeten we nou zorgen dat we op korte termijn komen tot een landelijke dekking van het netwerk zodat we ook echt met het vrachttransport op die manier een verduurzamingsslag kunnen maken?” Mark: “Ik was wethouder in Rotterdam, veertien jaar geleden, toen de eerste LNG-uitrol naar Nederland kwam, dus ik vind het wel ontzettend goed dat we het hebben. Mooi is bij LNG dat het eerst op temperatuur moet komen om te worden gebruikt en hierbij wordt restwarmte gebruikt van bedrijven in de omgeving. Dat is fantastisch geregeld in de haven van Rotterdam. Bij zwaar transport en bouwmaterialen, bulldozers, hijskranen ligt een grote opgave op het gebied van stikstof. Dan mag je in je handen knijpen dat je een schonere brandstof daarvoor hebt, omdat je weet dat volledig elektrisch rijden daar een utopie is. Alles met de bedoeling om de stikstof naar beneden te brengen, want dan kan de bouw in ieder geval een vrijstelling hebben voor stikstofuitstoot. Dat is van levensbelang om de bouw aan de gang te houden, en daar kunnen deze brandstoffen ongelofelijk goed bij helpen.” http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3127Thu, 11 Mar 2021 00:00:00 GMTHoud deze belangrijke NOW-datums in de gatenAls u gebruikmaakt van de NOW-regeling of dit nog wilt doen, houd dan rekening met de periode waarin u een aanvraag kunt doen voor een tegemoetkoming of definitieve berekening. Het UWV heeft de belangrijkste datums voor u op een rij gezet. Eerste aanvraagperiode: meer tijd voor aanvragen definitieve berekeningU heeft langer de tijd om een definitieve berekening aan te vragen voor de eerste aanvraagperiode (maart, april en mei 2020). Het indienen van een aanvraag kan nog tot en met 31 oktober 2021. De termijn is voor iedereen gelijk. Het maakt hierbij dus niet meer uit of u een accountantsverklaring of derdenverklaring moet meesturen. Tweede aanvraagperiode: aanvragen definitieve berekeningHeeft u een tegemoetkoming ontvangen in de tweede aanvraagperiode (juni, juli, augustus en september 2020)? Vraag dan een definitieve berekening aan. Dit kunt u doen vanaf 15 maart 2021 tot en met 5 januari 2022. Vierde aanvraagperiode: sluiting loketU kunt nog tot en met 14 maart 2021 een aanvraag doen voor een tegemoetkoming voor de vierde aanvraagperiode (januari, februari en maart 2021). Overzicht aanvraagperiodesBekijk het overzicht van de verschillende aanvraagperiodes.Lees meer over de NOW http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3123Mon, 08 Mar 2021 00:00:00 GMTBrandstofomzet 2020: -12,8%De brandstofomzet in Nederland is heel 2020 met 12,8% gedaald ten opzichte 2019, zo becijferde de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE, op basis van recente cijfers van het CBS. Dit betekent dat er bijna 1,8 miljard liter brandstof minder werd verkocht in 2020. Als gevolg van de COVID-19 uitbraak en de maatregelen die werden genomen om verdere verspreiding van het virus in te dammen, was er vanaf medio maart 2020 een forse daling van het zakelijke personenverkeer, met als gevolg een daling van de vraag naar brandstoffen. In de zomermaanden tot en met september trok de vraag weer aan (na een dieptepunt in de maand april), maar nog lang niet tot het niveau van 2019. Woon-werkverkeer nam vervolgens weer af in oktober door de aangescherpte corona-maatregelen. Met name de verkoop van benzine nam hierdoor af (-14,4%). De verkoop van diesel daalde ook, maar minder fors (-11,6%). Het vrachtverkeer, de bouw en de agrarische sector bleven redelijk op niveau, de verkoop van diesel voor personenvervoer nam wel af. Verwachting voor 2021 is dat pas in de tweede helft van het jaar weer een herstel te zien zal zijn voor de verkoop van brandstoffen. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3122Mon, 01 Mar 2021 00:00:00 GMTInternetconsultatie informatie (prijs en bezetting) oplaadpuntenVeel NOVE-leden bieden steeds meer producten aan. Naast de gangbare motorbrandstoffen zoals benzine, diesel en LPG, ook de duurzame(re) varianten en oplaadpunten voor elektrische voertuigen (EV). Voor de gebruikers van deze EV bereidt het ministerie van IenW een wijziging voor van de Regeling technische eisen en gebruikersinformatie over de infrastructuur van alternatieve brandstoffen. Voor elektrisch rijders is goede informatie over o.a. locatie, actuele bezetting en ad-hoc laadprijs van oplaadpunten essentieel. Die is nu nog niet altijd vindbaar, actueel en compleet. Daarom worden regels gesteld over het beschikbaar stellen van digitale gebruikersinformatie over publiek toegankelijke oplaadpunten door exploitanten. Het ministerie heeft de concept regeling tot 24 maart 2021 als internetconsultatie openbaar gezet voor advies. Doel van deze Regeling is waarborgen dat gebruikers worden voorzien van de informatie die zij nodig hebben om goed gebruik te maken van publiek toegankelijke oplaadpunten. Zo wordt voorkomen dat rijders door ontbrekende, verouderde of verkeerde informatie bijvoorbeeld een laadpunt niet kunnen vinden, er onverwachts niet terecht kunnen, of vooraf geen inzicht hebben in de ad-hoc laadprijs. In deze Regeling wordt bepaald welke informatie beschikbaar dient te worden gesteld door exploitanten van oplaadpunten, aan welke gebruikers, op welke wijze en welke randvoorwaarden daarbij gelden. Klik hier voor de internetconsultatie http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3111Thu, 25 Feb 2021 00:00:00 GMTOproep NOVE: betrek hernieuwbare brandstoffen bij uitdaging KlimaatakkoordVanuit de overheid is onder leiding van Laura van Geest, Bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten, een studiegroep rapport opgesteld. Dit rapport, Bestemming Parijs - Wegwijzer voor klimaatkeuzes 2030, 2050-, bevat opties, illustratieve scenario’s en overwegingen voor invulling van de Klimaatopgave van de Greendeal. Het rapport speelt een belangrijke rol bij het opstellen van aanbevelingen aan het nieuwe kabinet na de verkiezingen van maart. Deze aanbevelingen komen onder meer vanuit de Brandstoffentafel, waarbij ook NOVE is aangesloten. Het rapport van Van Geest zelf erkent de rol van hernieuwbare brandstoffen in de energietransitie; het Kennisconsortium daarentegen, een groep adviesbureaus bestaande uit Berenschot, CE Delft en Kalavasta die de studiegroep adviseerde, denkt daar anders over. Het Kennisconsortium stelt: “Het beslag op de landbouwgronden wordt te groot, gegeven de noodzaak om meer voedsel, veevoer en bio-grondstoffen te betrekken van die landbouwgronden. Of anders geredeneerd de beschikbaarheid van biomassa voor verbranding zal onder MVO/duurzaamheidsrichtlijnen beperkt zijn.” “Dit is een volstrekt achterhaalde redenatie”, aldus Nico van Staveren, voorzitter van NOVE, de brancheorganisatie van zelfstandige brandstofleveranciers. “Niet alleen gelden voor het toepassen van biobrandstoffen zeer strenge eisen met betrekking tot duurzaamheid en gebruik van landbouwgrond, maar er wordt vooral voorbijgegaan aan het feit dat bijvoorbeeld in Nederland meer dan 60% van de biodiesel gemaakt wordt uit gebruikt frituurvet. In totaal is meer dan 80% van de biobrandstof in Nederland afkomstig uit afvalstoffen, waarmee we nu dus al een forse hoeveelheid CO2 uitstoot reduceren”, aldus van Staveren. “Duurzame biobrandstof is zeker voor de transitieperiode juist heel belangrijk”, benadrukt ook Joan van Kessel, bestuurslid bij NOVE en lid van het Platform Duurzame Biobrandstoffen. “Ons bedrijf biedt naast elektriciteit meerdere mogelijkheden om met bestaande motoren duurzaam te tanken. Het is niet verstandig om bij voorbaat duurzame opties weg te strepen. Zo kan een verbrandingsmotor ook gebruikt worden voor E-fuels, een geheel hernieuwbare brandstof die nog in ontwikkeling is.” Beide NOVE-bestuurders roepen de beleidsmakers en politici dan ook op om alle opties, waaronder hernieuwbare brandstoffen, open te houden en niet te zeer aan te sturen op één techniek . “We moeten af van eenzijdige framing van biobrandstoffen”, besluit Van Staveren, “en juist kijken welke mogelijkheden hernieuwbare brandstoffen ons bieden tijdens en ná de transitieperiode met de doelstelling om uiteindelijk CO2 neutraal vervoer te kunnen realiseren.”   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3109Thu, 25 Feb 2021 00:00:00 GMTClean Fuel Contracts: Nieuw systeem voor BiobrandstoffenHoe zou het zijn als klanten op de tankbon precies kunnen zien wat ze hebben bijgedragen aan minder klimaatimpact? Hoeveel CO2-uitstoot is vermeden? Dat is mogelijk. Met je smartphone kun je ook zien waar en wanneer de sinaasappels voor je sap geplukt zijn, of waar de koeien grazen van de melk in je melkpak. Met een dergelijk systeem kunnen we zulke informatie ook inzichtelijk maken voor biobrandstoffen.Verschillende NOVE-leden, Orangegas, Total Gas Mobility, Van Kessel Olie en Varo hebben in samenwerking met andere leden van Platform Duurzame Biobrandstoff en de haalbaarheid van zo’n systeem in kaart gebracht.CLEAN FUEL CONTRACTS Biobrandstoffen die in Nederland worden verkocht moeten voldoen aan Europese duurzaamheidseisen. De hele productieketen is gecertificeerd en deze informatie is nodig voor verantwoording aan de overheid. Maar deze informatie komt vervolgens zelden bij een eindgebruiker terecht, tenzij hij of zij daarom vraagt. Er is in Nederland geen systeem om deze informatie op een betrouwbare manier aan de eindgebruiker over te dragen. Met een systeem, dat we Clean Fuel Contracts hebben genoemd, is deze informatie vanaf een depot, vanaf de leverancier, ook met tussenhandel en distributiekanalen via tankstations aan de eindgebruiker of aan opdrachtgevers door te geven.VOOR WIE? Dat betekent dat grote bedrijven die het transport van hun grondstoffen en eindproducten willen vergroenen hun transporteurs kunnen vragen om op duurzame biobrandstoffen te rijden. Met een Clean Fuel Contract kan de transporteur eenvoudig aan zijn klant laten zien welke brandstoffen hij heeft gebruikt, gebaseerd op welke grondstoffen, uit welk land en hoeveel broeikasgasemissies er vermeden zijn. Clean Fuel Contracts zijn ook te gebruiken bij contracten en projecten waarbij veel brandstof wordt verbruikt, zoals bij concessieverlening in het openbaar vervoer of bij het aanbesteden van grote infrastructurele projecten. En voor die bedrijven die meer hernieuwbare brandstoffen willen inzetten dan voor de jaarverplichting nodig is, tonen de Clean Fuel Contracts de additionaliteit van deze inzet aan.HAALBAARHEID EN AANBEVELING In technische zin zijn Clean Fuel Contracts haalbaar. In economische zin is er op dit moment nog weinig vraag naar transparante informatie over hernieuwbare brandstoffen bij eindgebruikers. Maar we verwachten dat de vraag naar transparante informatie gaat groeien en menen dat het ontbreken van deze transparantie de groei van de markt voor hernieuwbare brandstoffen in de weg staat. Om de markt voor hernieuwbare brandstoffen te laten groeien is een systeem zoals Clean Fuel Contracts onvermijdelijk. De aanbeveling is dan ook om als sector het initiatief te nemen om de Clean Fuel Contracts verder te ontwikkelen. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3077Tue, 23 Feb 2021 00:00:00 GMTinNOVE Vraagbaak: Hoe verloopt de keuring en wat is de houdbaarheid van een brandblusser?Vragen over wet- en regelgeving, nieuwe brandstofalternatieven, ondernemen enzovoorts; u kunt ermee terecht bij het secretariaat van NOVE. In de rubriek 'vraagbaak' (in inNOVE 2021-1) behandelen we een vraag van een van de NOVE-leden, zodat ook u van het antwoord kunt leren! Dat een brandblusser meestal in de weg hangt, te duur is en hopelijk nooit gebruikt wordt, is bijna altijd waar. Behalve als u hem nodig heeft. Dit geldt voor meerdere zaken, waar u als bedrijf regelmatig voor op de vingers getikt zou kunnen worden door uw verplichte ADR- of ADN-veiligheidsadviseur.  Bij veel audits door veiligheidsadviseurs wordt gekeken naar de verplichte uitrusting van de voer- en vaartuigen. Niets is makkelijker dan het kijken naar de houdbaarheidsdatum van de oogspoelfles of de brandblusser. Maar het gaat verder, want al met al hebben veel zaken een doel en een goede reden. Je bewust worden daarvan, maakt alle aan het begin genoemde ongemakken een stuk dragelijker. WETGEVINGDe wetgeving inzake brandblussers en keuringen is verdeeld. De Wet vervoer gevaarlijke stoffen, heeft hiervoor het ADR (voor op de weg) en ADN (voor op het water). Het ADR noemt bij 8.1.4: http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3108Mon, 22 Feb 2021 00:00:00 GMTNu nog installatiecertificaat bovengrondse diesel tank verplicht, straks niet meer!De bijgaande illustratie lijkt op de situatie hoe om te gaan met de verplichting van het installatiecertificaat. Als je om 18.55 uur 120 km/uur rijdt, ben je strafbaar. Zolang de nieuwe wetgeving nog niet van kracht is, moet elke bovengrondse dieseltank een installatie certificaat hebben. Verandering op komst, maar zo ver is het nu nog niet Het nieuwe Besluit Activiteiten Leefomgeving (kortweg BAL) noemt niet meer de verplichting voor een installatiecertificaat voor bovengrondse dieseltanks, mits deze tank ook geen ondergrondse delen heeft. Het gaat dan puur om het certificaat. Wel is het zo dat je met een gecertificeerde tank wel de zekerheid hebt, dat je aan de voorschriften van het BAL voldoet en een installatie hebt die de aangegeven levensduur gaat halen, mits good housekeeping is uitgevoerd. Voor nu geldt nog steeds de huidige wetgeving, dus certificatie en keuringsplicht en mag op deze grond de wetgever of bevoegd gezag niet vooruitlopen op het nieuwe BAL. Dit lijkt in tegenspraak met het gebruik van een nieuwe PGS, maar in overleg met het bevoegde gezag wel gebruik gemaakt van mag worden, zie hier bij eerdere berichten. Wanneer het BAL?Hoogstwaarschijnlijk per 1-1-2022, maar de minister zal dit in de zomer van 2021 beslissen. Dit is de informatie van nu. Vanuit de VNG (Vereniging Nederlands Gemeenten) en Omgevingsdiensten wordt grote zorg geuit t.a.v. het bijbehorende digitale stelsel wat mogelijk niet tijdig gereed is. Dit zou een reden kunnen zijn om het BAL wederom uit te stellen. Het is met de huidige informatie niet aannemelijk dat de certificeringsplicht voor bovengrondse dieseltanks (zonder ondergrondse delen) in het BAL komt. Veel andere zaken, zoals bijvoorbeeld de overvulbeveiliging, staat wel benoemd. Een goed gedocumenteerd installatieboek zal zeker helpen bij de aantoonbaarheid, mocht er t.z.t. gehandhaafd gaan worden op de regels van het nieuwe BAL.   Eerdere berichten: - Hoe kunnen NOVE leden nu al gebruik maken van de PGS Nieuwe Stijl?- Veilige bovengrondse tanks, ook met de komende omgevingswet (inNOVE 2018#3-pagina 29) - Themabijeenkomst “actualiteiten bodembescherming en tankinstallaties" op 12 april 2018 http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3107Mon, 22 Feb 2021 00:00:00 GMTVerzoek deelname onderzoek kosten toonbankbetalingsverkeerOnderzoeksbureau Panteia voert in opdracht van Betaalvereniging Nederland een grootschalig onderzoek uit naar de omvang en kosten van het Nederlandse toonbankbetalingsverkeer. Net zoals in eerdere edities van dit onderzoek, wordt dit onderzoek uitgevoerd in nauw overleg en samenwerking met De Nederlandsche Bank (DNB) en Raad Nederlandse Detailhandel, bij wie NOVE is aangesloten.  Het doel van dit onderzoek is om een zo goed en nauwkeurig mogelijk inzicht te krijgen in de kostenstructuur zodat de kosten van betalingsverkeer betaalbaar blijven. Het Nederlandse betalingsverkeer is nog steeds het goedkoopste in Europa, en het is aan ons om dat zo te houden. Maar dan moeten we wel – geanonimiseerd – weten wat het de bedrijven kost. Door nu mee te werken aan het onderzoek, kunnen we er de komende 2-3 jaar weer tegenaan. We zien dat in andere landen, zoals Duitsland, de banken omschakelen van Maestro en V-Pay naar Mastercard Debit en Visa Debit en in Europa wordt gesproken over PSD3. Bij uitstek bewegingen om de kosten inzichtelijk te houden omdat Europese bewegingen meestal niet leidden tot lagere kosten in Nederland. Van groot belang dus om mee te doen aan het kostenonderzoek en daarom stellen wij uw deelname zeer op prijs. Hierbij wordt met name gekeken naar tankstation -of bunkerbedrijven met meerdere vestigingen.  Via adres www.betalingsverkeer.onderzoek.nl krijgt u toegang tot de internetvragenlijst. Wanneer u de link naar de vragenlijst opent, opent die met een introductie door Panteia. Daarin wordt ook beschreven hoe Panteia omgaat met de gegevens en de privacy van de respondenten. De vertrouwelijkheid van uw gegevens is volledig geborgd.   Wij vragen vriendelijk uw medewerking voor uiterlijk 15 maart 2021.   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3106Mon, 15 Feb 2021 00:00:00 GMTinNOVE Vraagbaak: Hoe flexibel is de ATEX-wetgeving?Vragen over wet- en regelgeving, nieuwe brandstofalternatieven, ondernemen enzovoorts; u kunt ermee terecht bij het secretariaat van NOVE. In deze rubriek behandelen we een vraag van een van de NOVE-leden, zodat ook u van het antwoord kunt leren! ATEX-wetgeving is bindende, Europese wetgeving. Maar zoals altijd is het ‘hoe en waarom’ belangrijk. ATEX staat voor ‘ATmosfeer en EXplosief’, een gevaarlijke combinatie, waarbij de wet ten doel heeft om ongevallen door explosieve mengsels te voorkomen. Hoe flexibel is deze wet?De wetgeving vraagt u in kaart te hebben waar binnen uw bedrijf een reële kans is op een ongeval door een explosie waar deze in eerste instantie niet wordt verwacht, zoals een meelstofexplosie. Elke ruimte waar de verhouding tussen (brand)stof en lucht (zuurstof) ‘goed’ is, kan hiertoe leiden.ONTSTEKINGSBRONNEN De ATEX-wetgeving kijkt naar de explosiekans bij normaal bedrijf. Middels een explosieveiligheidsdocument (EVD) moet u als bedrijf in kaart hebben waar de risicogebieden zijn, variërend van zone 0, 1 en 2 voor gas- en dampomgevingen en zones 20, 21 en 22 voor stofomgevingen. Binnen deze zones dient u potentiële ontstekingsbronnen te voorkomen.GEVARENZONE-INDELING Kortweg kent de NPR 7910-1 deze gevarenzone- indeling: - Afwijkend Gebied (AG): onvermijdbare aanwezigheid van constante ontstekingsbron. - Niet Gevaarlijk Gebied (NGG): geen explosieve atmosfeer verwacht. - Drie zones, waar de verwachting van een explosieve atmosfeer:                - voortdurend of gedurende lange perioden/regelmatig is (zone 0/20)                 - bij normaal bedrijf is (zone 1/21)                 - bij normaal bedrijf onwaarschijnlijk is of slechts zelden gedurende een korte periode is (zone 2/22)Hierbij wordt gekeken wanneer en hoe vaak een gebied explosierisicovol is tijdens werkzaamheden. De NPR 7910-1 is hiervoor de richtlijn, waarbij u altijd goed moet opletten of een genoemde illustratie als voorbeeld of als eis genoemd staat.BRANDGEVAARLIJKE PRODUCTEN Heeft u te maken met een bepaalde ATEX-zone? Dan is het hebben van EX-appratuur in de meeste gevallen een logische en verplichte eis. Besef dat u veelal omgaat met brandgevaarlijke producten, die pas behoren te ontbranden in de verbrandingskamer van een motor om de energie nuttig te gebruiken. NOVE heeft diverse businesspartners die u kunnen helpen aan een EVD en/of met het zoeken naar oplossingen om ATEX-zones te verkleinen.HANDREIKING INDUSTRIE VNCI, VOTOB, VNPI, Deltalinqs en NOVE hebben gewerkt aan een ‘Handreiking Industrie, gebruik van tijdelijke (mobiele) apparaten, arbeidsmiddelen/gereedschappen en tijdelijke beveiligingssystemen en -middelen in ATEXgezoneerde gebieden’, waarover KWA in de komende uitgave van inNOVE meer zal toelichten.Klik hier om: ‘De deadline voor implementatie van de nieuwe explosieveiligheidsrichtlijn nadert’ uit NOVE Visie 2005 te lezen. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3076Fri, 12 Feb 2021 00:00:00 GMTVerkoop warme dranken in pompshops tijdens avondklok toegestaanVrijdagavond 12 februari jl. kreeg NOVE van de overheid bericht dat het per onmiddellijke ingang is toegestaan om warme dranken te verkopen tijdens de uren van de avondklok. Hoewel wij het liefst hadden gezien dat alle food-artikelen weer waren toegestaan zijn we in ieder geval blij dat onze leden, wanneer zij geopend zijn tijdens de avondklok, in ieder geval weer een beetje service kunnen verlenen aan het noodzakelijk verkeer.De posters die de overheid op verzoek van NOVE eerder had laten opstellen, zijn op deze nieuwe toezegging aangepast, zie bijlagen. Tankstationposter A3 drukwerk  (versie 12-2-2021) Tankstationposter A4 drukwerk (versie 12-2-2021) Tankstationposter A3 eigen print (versie 12-2-2021) http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3099Thu, 11 Feb 2021 00:00:00 GMTEnquête onder binnenvaartschippers: Vergroening kan alleen met een eerlijk speelveldNaar aanleiding van de NOVE brandbrief aan en een overleg met de directie Binnenvaart van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de voorgenomen bijmenging van biobrandstof in de binnenvaart, werd NOVE de vraag gesteld “Onderbouw het te verwachte bunkertoerisme”, waardoor de klimaatdoelstelling van Nederland niet gehaald zou worden.NOVE heeft hiervoor een korte, eenvoudig enquête samengesteld, die 10 dagen online stond. In deze periode hebben circa 470 klanten van NOVE-binnenvaartbunkeraars gereageerd, die gezamenlijk 1758 schepen en meer dan de helft van brandstofvolume in de binnenvaart vertegenwoordigen. De eerste korte, krachtige vraag luidde: “Bent u als binnenvaart ondernemer bereid om vrijwillig minimaal € 80,00 per m3 meer voor bunkers in Nederland te betalen?” Bijna unaniem (97,9%) gaf men ‘Nee’ aan. NOVE heeft de uitslag van de enquête met nadere onderbouwing op 9 februari aan het Ministerie van IenW toegezonden. Voorstander van de Green DealNOVE is een voorstander van de Green Deal en verduurzaming mits er een eerlijke speelveld ten opzichte van de buurlanden is. Dit moet een voorwaarde zijn om carbonleakage (lees: goedkoop fossiel bunkeren bij de buurlanden in plaats van duur en groen in Nederland) te voorkomen. Eerdere berichten: - Overleg NOVE en Ministerie IenW directie Binnenvaart- NOVE-leden sectie binnenvaart worden aangespoord om te reageren - Brandbrief aan Ministerie inzake biobijmenging binnenvaart Enquête uitslag in het kort:  (ledennet) http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3096Wed, 10 Feb 2021 00:00:00 GMTMeer loonkosten vergoed in vierde aanvraagperiode NOWHet percentage van de loonkosten dat u als werkgever vergoed krijgt in de vierde aanvraagperiode NOW is verhoogd. De tegemoetkoming is niet maximaal 80%, maar 85% van de loonsom. Uitbreiding steunpakketDoor de aangescherpte lockdown breidt het kabinet het steunpakket voor ondernemers uit. De wijziging van dit percentage is onderdeel van die uitbreiding. Het percentage geldt ook voor de vijfde aanvraagperiode NOW. Het kabinet maakte de uitbreiding bekend op 21 januari 2021. Aanvragen tegemoetkomingDe tegemoetkoming in de vierde aanvraagperiode is voor de maanden januari, februari en maart 2021. U kunt vanaf 15 februari 2021 een aanvraag doen. Zodra er meer bekend is over de vijfde aanvraagperiode NOW, vindt u die informatie ook op website van het UWV. Lees meer over de vierde aanvraagperiode NOW http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3097Mon, 08 Feb 2021 00:00:00 GMTKennisdocument veiligheid Multi-Fuel Tankstations beschikbaarHet Kennisdocument veiligheid Multi-Fuel Tankstations is tot stand gekomen in een gezamenlijk project onder het Programma Impuls Omgevingsveiligheid, met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) als trekker van het project en participatie via een begeleidingscommissie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Rijkswaterstaat, het RIVM, meerdere veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten, het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), NOVE, VNPI, Beta, Sedin, NEN, Bovag en het waterstof platform (WVIP).De rapporten zijn ook te raadplegen via deze link: IOV kennisdocument Veiligheid Multi-fuel Tankstations. Eerdere berichten:- Kennisdocument Multi Fuel Tankstations in de maak (2) http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3091Thu, 04 Feb 2021 00:00:00 GMTUitnodiging gratis webinar: groen gas-basics 10 februari a.s.Groen Gas: Hoe en Wat? Gratis webinar op instapniveau op woensdag 10 februari a.s. met medewerking van NOVE-bestuurslid Peter Bosma van OrangeGas Van het gas af. Biomassa exit. Biovergisting wel of niet. Biogas. Over groen gas valt veel te zeggen. Zin en onzin.Je weet zelf allicht wat je moet weten, dus misschien voor een collega? Alles wat je over groen gas wilde weten… op instapniveau. De experts, over groen gas. Voor iedereen die er tegenwoordig steeds over leest of hoort (of er over moet schrijven) maar bij wie het onderwerp vooral vragen oproept. Voor meer informatie en inschrijven klik hier.  NOVE bestuurslid van de sectie GAS, Peter Bosma van Orangegas, werkt o.a. mee aan dit webinar   Woensdag 10 februari 2021 van 16.00 – 17.00 uur http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3087Thu, 04 Feb 2021 00:00:00 GMTBrandstofomzet tot en met november 2020: -12,5%De brandstofomzet in Nederland is tot en met november 2020 met 12,5% gedaald ten opzichte van de zelfde periode in 2019, zo becijferde de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE, op basis van recente cijfers van het CBS. Als gevolg van de COVID-19 uitbraak en de maatregelen die zijn genomen om verdere verspreiding van het virus in te dammen, was er vanaf medio maart 2020 een forse daling van het zakelijke verkeer, met als gevolg een daling van de vraag naar brandstoffen. In de zomermaanden tot en met september trok de vraag weer aan (na een dieptepunt in de maand april), maar nog lang niet tot het niveau van 2019. Woon-werkverkeer nam vervolgens weer af in oktober door de aangescherpte corona-maatregelen. Met name de verkoop van benzine nam hierdoor af (-14,1%). In totaal was de daling van de maand november 2020 ten opzicht van november 2019 vergelijkbaar met de daling in oktober, oftewel de daling zette niet door. Wel was er een verschil te zien in daling tussen verkoop van diesel en benzine: die van diesel nam iets af en die van benzine was iets groter dan in oktober. De verkoop van LPG bleef redelijk stabiel. Verwachting is dat de maand december geen herstel meer laat zien, zodat de daling voor het hele jaar voor alle brandstoffen samen rond de 13% zal uitkomen, zo verwacht NOVE, mede na uitvraag bij de achterban. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3084Mon, 01 Feb 2021 00:00:00 GMTinNOVE Vernieuwend: Flexibel opereren tijdens coronaDe wereld verandert razendsnel en dat heeft op onze branche misschien nog wel meer impact dan op andere branches. Voor het afgelopen jaar gold dat door de verspreiding van het coronavirus meer dan ooit. Hoe anticiperen ondernemers in de brandstofbranche daarop? Zijn ze flexibel genoeg om de snel veranderende omstandigheden het hoofd te bieden? We vroegen vier verschillende bedrijven naar hun recente ervaringen. FINCO FUEL Finco Fuel houdt zich bezig met in- en verkoop van brandstof voor wegtransport, scheepvaart en binnenvaart. Het zoeken naar duurzame brandstof met een lagere CO2-uitstoot staat voorop. Want daar valt nog veel te winnen. Direct na de uitbraak van het virus stelde de directie een ‘coronateam’ samen. Sandra Baars, manager communicatie en marketing, Debby IJsselstein, HR-manager en manager logistics Dennis van Loon, vertellen over hun ervaringen.EEN JONG BEDRIJF “Toen Nederland thuis ging werken, nam de vraag naar brandstoffen af. Die is nog niet helemaal hersteld”, vertelt Dennis. “We kunnen ons niet zomaar richten op andere groepen om het verlies in afzet te compenseren. Er zijn veel vaste contracten. We werken in een vitale sector, die moet gewoon doordraaien. Onze schippers, chauffeurs en terminalmedewerkers hebben continu doorgewerkt. FinCo Fuel is jong en flexibel.” Sandra haakt in: “Op kantoor hebben we allerlei overlegstructuren. Maar door het thuiswerken gingen we in één keer over op Teams. Er waren mensen die daar nog nooit mee gewerkt hadden. Toch ging het soepel en snel.”ONLINE INWERKEN Debby vertelt dat er sinds april tien nieuwe collega’s bijgekomen zijn. “Nieuwe functies, gericht op groei. Ook dan blijkt dat je met Teams een heel eind komt. We hebben introductiegroepjes geformeerd. Om te beginnen vertelt een van de oprichters hoe het bedrijf is ontstaan. Daarna bellen de groepjes een half uur met een specialist binnen een discipline zoals Supply of Wholesale om ‘ingepraat’ te worden. Daarnaast heb je een-op-een calls met je directe collega’s.”SOCIAAL CONTACT “En vergeet de online vrijdagmiddagborrels niet”, roept Sandra. “Want sociaal contact blijft belangrijk. De directie stuurt elke week een mail rond om iedereen bij te ‘praten’ over het reilen en zeilen van het bedrijf. Zo krijgen mensen toch nog veel mee.”HEIJMEN BUNKERSTATIONS Heijmen Bunkerstations is brandstofleverancier voor de scheepvaart, met bunkerstations in Rotterdam, Nijmegen en Millingen aan de Rijn. Heijmen vaart met zes bunkerboten en heeft een eigen tanker voor de bevoorrading. Frank Heijmen is samen met zijn broer Robert eigenaar van het familiebedrijf. “We leveren niet alleen brandstof, maar hebben ook winkels met een groot assortiment smeermiddelen, scheepsmateriaal, verf, kleding en levensmiddelen. Op onze bunkerstations én op de schepen. Juist door een totaalpakket aan te bieden, compleet met webshops, kunnen we blijven groeien. Door de coronacrisis neemt het transport wel af. Er wordt minder gevaren en minder gebunkerd. Dat merken we ook in de shop, klanten geven minder uit.”PER PERSOON EEN DRAAIBOEK “We hebben iets meer dan veertig mensen in dienst. Twee van onze mensen zijn besmet geraakt. M’n broer is drie weken ziek thuis geweest. Een van de mensen op kantoor is in het ziekenhuis terechtgekomen en nog steeds niet voor honderd procent hersteld. Daardoor beseffen we dat je vaste krachten zomaar voor langere tijd kwijt kunt zijn. Daarom hameren we erop dat mensen met sleutelposities in ons bedrijf vastleggen wat ze doen. En wat er moet gebeuren als iemand je werkzaamheden overneemt. Door corona zijn we daar veel bewuster van geworden. Maak per persoon een soort draaiboek. Dat helpt mee om je flexibel te houden. Letterlijk.”FUTURE FUELS WHOLESALE BV Future Fuels Wholesale komt voort uit familiebedrijf Wiersma Olie en Techniek BV, dat opgericht werd in 1871. Het is een wholesale bedrijf, dat tussen oliemaatschappijen en oliehandelaren in opereert. Germ Wiersma is directeur. “Wij huren tankruimte bij tankopslagbedrijven. Onze klanten, oliehandelaren en dealers, halen daar onze producten op. We zoeken al jaren naar de meest duurzame brandstoffen. In 2015 hebben we vier nieuwe producten met een lage CO2-uitstoot ontwikkeld, de ‘Blauwe Diesel EN590 lijn’.”CONTACT TUSSEN COLLEGA’S CRUCIAAL “Wat we merken van corona? We groeien sterk, de laatste jaren. We zien dat die groei door corona wel iets afvlakt. Vooral in de retail, bij de tankstations. Maar in de industrie en homebase-leveringen merken we het nog niet. We groeien lekker door. In maart hebben we de cruciale functies in kaart gebracht. Toen bleek dat op kantoor minimaal vier mensen nodig zijn. De rest van het personeel werkt nu thuis. Maar contact tussen collega’s blijkt cruciaal. Daarom bedachten we in juni een roulatieschema, waarbij de helft van het personeel op kantoor werkt, en de andere helft thuis.”EEN STAPEL WEGWERKEN “Om het thuiswerken te faciliteren hebben we iedereen een volledige werkplek gegeven. Met dubbele schermen, een laptop met docking station en een goede stoel. Ik denk dat deze manier van werken ook na corona blijft . Het werkt efficiënt. ‘Dan kunnen we even rammen en een stapel werk wegwerken’, vertellen ze.”KUSTER ENERGY Kuster Energy levert brandstoffen, smeermiddelen en koelvloeistoffen aan agrariërs, loonbedrijven, transportbedrijven en industrie. Daarnaast heeft Kuster een netwerk van tankstations in Nederland, Duitsland, België en Luxemburg. Richard de Weert is commercieel medewerker en zorgt ervoor voor dat relaties met een brandstofpas op het netwerk kunnen tanken. “We zijn een groeiend bedrijf en beroemd in de Achterhoek. Door coronamaatregelen nam de vraag naar brandstof af. Tegelijkertijd kregen transportbedrijven die bijvoorbeeld voor e-commercebedrijven werkten, het een stuk drukker. Dat zorgde weer voor enige compensatie.”GEEN BESMETTINGEN “In de shops bij onze tankstations gelden alle bekende voorzorgsmaatregelen. Van een maximum aantal personen dat naar binnen mag tot en met mondkapjes en spatschermen. De mensen op ons hoofd kantoor in Babberich werken veel thuis. We communiceren via Teams en Zoom. Met collega’s onderling én met onze relaties. Directieleden reizen niet meer samen en collega’s op cruciale posities werken zoveel mogelijk gescheiden. Tot nu toe hebben we geen besmettingen gehad.”FLEXIBILITEIT OVER DE GRENS “We proberen altijd flexibel in te spelen op veranderingen in de markt. Daarom zijn we in 2012 gestart met tankstations in Duitsland. Dat is uitgegroeid tot een volwaardige GMBH, een zelfstandige, Duitse BV die onder onze groep valt. Mensen die in Nederland vlakbij de grens wonen, tanken in Duitsland als het daar goed koper is. En dat werkt ook andersom. We zitten nu aan weerszijden van de grens en profiteren van beide bewegingen. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3046Thu, 28 Jan 2021 00:00:00 GMTWebinar EU Strategie Duurzame en Slimme Mobiliteit: Kansen en risico’s voor het Nederlands bedrijfslevenMaandag 15 februari 202115.00 – 16.30 uur‘Mobiliteit en transport zijn voor ons allemaal van belang. Maar hoewel het veel voordelen heeft, komt mobiliteit niet zonder kosten voor de samenleving. Met afstand de grootste uitdaging die de transportsector de komende jaren tegemoetziet, is om de CO2-uitstoot drastisch omlaag te brengen en te verduurzamen.’ Met die woorden begint de Europese Commissie haar Strategie Duurzame en Slimme Mobiliteit. Deze strategie vormt de verdere uitwerking van het onderdeel mobiliteit in de Europese Green Deal en is de routekaart waarlangs de Europese Unie mobiliteit in de komende jaren verder wil verduurzamen en digitaliseren. Vanaf juni 2021 presenteert de Europese Commissie concrete wetsvoorstellen die invulling moeten geven aan de 82 voorstellen onder 10 pijlers die in de Strategie gepresenteerd zijn. Welke impact zullen de voorstellen hebben op het dagelijks werk van bedrijven, brancheorganisaties en ngo’s in Nederland? Welke kansen en risico’s biedt de strategie voor onze nationale doelstellingen in het Klimaatakkoord? En wat moeten de Rijksoverheid en de Europese Commissie bij de ontwikkeling van deze wetsvoorstellen wat u betreft echt niet vergeten? Daarover gaat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat graag met u in gesprek. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven zal de inhoud van de Strategie toelichten en nader ingaan op de risico’s en kansen die het kabinet ziet. Vervolgens kunt u in break-outsessies uiteen om met andere deelnemers en ervaringsdeskundigen vanuit het bedrijfsleven, de Europese Commissie en de Rijksoverheid te spreken over drie belangrijke deelonderwerpen van de strategie, namelijk de voorgenomen veranderingen in brandstofbeleid (RED, AFID), voertuigbeleid (CO2-normen, Euro7) en de mogelijke uitbreiding van het Europese emissiehandelssysteem naar mobiliteit (ETS).Bent u geïnteresseerd, klik hier om u aan te melden.  http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3070Thu, 28 Jan 2021 00:00:00 GMTGroen is groeiGing het in de vorige uitgave van inNOVE nog over de kosten van verduurzaming, nu wil ik het graag hebben over de kansen die verduurzaming met zich meebrengt. Volgens de overheid zit de groei alleen nog maar in elektrisch vervoer, tenminste als het over personenvervoer gaat. Wij denken dat groei in energie voor mobiliteit via meerdere paden kan lopen. Zo komen er steeds meer tankstations die (via een feed-in) groengas verkopen. Ook HVO staat meer en meer in de belangstelling, juist vanwege die mooie blendeigenschap (tot wel vijftig procent) met ‘gewone’ diesel, waardoor met gebruikmaking van het huidige wagenpark en de bestaande brandstofdistributiestructuur, op efficiënte wijze verduurzaming wordt bereikt. In Duitsland wordt hard gewerkt om E-fuels (gemaakt uit CO2) op schaalbare grootte toegankelijk te maken voor de markt. Inzetten op slechts één techniek, in plaats van focus op de doelstelling (CO2-reductie) betekent dat je waarschijnlijk hele interessante mogelijkheden tot innovatie laat liggen.Dat we de komende tijd nog een hele opgave voor de boeg hebben is inmiddels iedereen wel duidelijk. Op de achterzijde van deze inNOVE brengen we in beeld dat over tien jaar nog steeds tachtig procent van het personenwagenpark (als we van nul groei uitgaan voor het totale wagenpark vanaf 2020) bestaat uit voertuigen met een verbrandingsmotor. Dat percentage zal weliswaar verder afnemen na 2030, maar dat betekent wel dat er nog een enorm vergroeningspotentieel ligt voor de komende tien jaar. Dit is de reden dat het hoofdbestuur van NOVE vindt dat er meer aandacht moet komen voor de alternatieven op korte en middellange termijn. Want daar liggen kansen. Kansen om aan consumenten en zakelijke klanten duidelijk te maken dat er tegen redelijke kosten extra mogelijkheden zijn om het vervoer verder te verduurzamen. Dat geldt overigens niet alleen voor vervoer over de weg maar ook voor vervoer over water.Daarvoor wordt van de zelfstandige brandstofhandelaar wel de nodige flexibiliteit verwacht, zowel in denken als in doen. Als er één ding is wat het afgelopen jaar heeft geleerd, is dat flexibiliteit van groot belang is voor de continuïteit van de sector. In deze inNOVE is een aantal bedrijven gevraagd hoe zij zijn omgegaan met de perikelen die volgden uit de coronacrisis. Na deze crisis, die toch hopelijk in de loop van 2021 achter de rug zal zijn, is geen sprake van business as usual. Thuiswerken heeft een vaste plek gekregen in de werkweek van veel mensen, bijna iedereen heeft inmiddels ruimschoots ervaring met Teams, GoTo meeting en Zoom. Kortom: er zal minder gereden worden.Daarom kunnen we niet stil blijven zitten, maar moeten we vooruitdenken. In een ander blad noemde ik dit ‘thinking outside the voorterrein’, denken dus buiten de bestaande (fysieke) kaders van je bedrijf. Laat 2021 daarvoor een inspirerend jaar worden. Vanuit NOVE zetten wij ons in om nieuwe kansen voor zelfstandige brandstofhandelaren te signaleren en zo mogelijk te creëren. Lees bijvoorbeeld in deze inNOVE over het concept van de Clean Fuel Contracts, een mooi initiatief om klanten te helpen hun verduurzamingsinspanning aantoonbaar te maken. Heeft u zelf ideeën of suggesties op het gebied van verduurzaming? Laat het weten aan de redactie van inNOVE!Namens het bestuur en secretariaat van NOVE wens ik alle lezers een energiek en vooral gezond 2021. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3021Mon, 18 Jan 2021 00:00:00 GMTHBE-reductiebijdrage 2021 vastgesteld!In december 2020 had NOVE bij de NEa grote zorgen geuit vanwege de onduidelijkheid over de HBE reductiebijdrage en de mogelijk financiële gevolgen. Bestuur en secretariaat zijn hiervoor enkele malen (online) bijeen geweest en ook was er veelvuldig overleg met de NEa, die op haar beurt weer met het Ministerie in overleg ging. Eerder berichtten wij hier al over. Afgelopen vrijdag kwam hierover duidelijkheid en heeft de NEa de reductiebijdrage vastgesteld. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3050Mon, 18 Jan 2021 00:00:00 GMTOverleg NOVE en Ministerie IenW directie Binnenvaart Naar aanleiding van de NOVE brandbrief en de internetconsulatie inzake de bijmenging van biobrandstoffen in de binnenvaart, was er op 14 januari 2021 een online overleg tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Directie Binnenvaart), ECIB (Expertise- en Innovatie Centrum Binnenvaart) en NOVE. NOVE had in haar brandbrief, die in lijn is met de zienswijze die NOVE heeft ingediend inzake de RED-II internetconsulatie, aangegeven dat een eenzijdige Nederlandse verplichting om biobrandstof bij te mengen, het level playing field enorm verstoort en de schippers ‘dwingt’ om goedkopere puur fossiele brandstof in de buurlanden te bunkeren. Het Ministerie gaf aan dat de NOVE brandbrief duidelijk was, maar gaf ook aan dat een betere onderbouwing van de gevolgen van brandstofprijsverhoging nodig is. Dit omdat de enquête die NOVE gehouden heeft, niet overeenkomt met enquêtes en zienswijzen die andere partijen hebben getoond.   Wordt door gemaakte afspraken of het doel uit het oog verloren?Lastig is hierbij ook dat er een nationale Green Deal is afgesloten tussen de overheid en enkele grote partijen in de binnenvaart. De Nederlandse wet milieubeheer gaat reeds uit van bijmenging in de binnenvaart, alleen in het bijbehorende besluit moeten nu nog de laatste zaken geregeld worden. Dit is echter een nationale “kop”, die verder gaat dan de Europese RED wetgeving. Europa stelt namelijk (nog) geen bijmenging verplicht voor binnenvaart. Het Ministerie onderstreepte het belang aan van level playing field en dringt bij de buurlanden en EU aan om samen op te trekken. Er is wel draagvlak voor, echter een datum is nog niet te geven. Dit zou echter voor de ondertekenaars van de Green Deal geen reden zijn, om in Nederland niet te beginnen. De gedachte is dat wij de andere landen over de streep kunnen trekken door in Nederland te beginnen.   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3048Thu, 14 Jan 2021 00:00:00 GMTWat deed NOVE in 2020 voor de leden?Het jaar is weer voorbij gevlogen, maar wat heeft de branchevereniging nu allemaal gedaan? Wij hebben het voor u op een rijtje gezet. Klik hier of op de afbeelding om te zien wat NOVE allemaal deed voor de leden in 2020. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3037Thu, 14 Jan 2021 00:00:00 GMTBrandstofomzet tot en met oktober 2020: -12,2%De brandstofomzet in Nederland is tot en met oktober 2020 met 12,2% gedaald ten opzichte van de zelfde periode in 2019, zo becijferde de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE op basis van recente cijfers van het CBS. Als gevolg van de COVID-19 uitbraak en de maatregelen die zijn genomen om verdere verspreiding van het virus in te dammen, was er vanaf medio maart 2020 een forse daling van het zakelijke verkeer, met als gevolg een daling van de vraag naar brandstoffen. In de zomermaanden tot en met september trok de vraag weer aan (na een dieptepunt in de maand april), maar nog lang niet tot het niveau van 2019. Woon-werkverkeer nam weer af in oktober door de aangescherpte maatregelen. Met name de verkoop van benzine nam hierdoor af (-13,5%). Verwachting is dat de maanden november en december geen herstel laten zien, zodat de daling voor het hele jaar voor alle brandstoffen samen rond de 15% zal uitkomen. Klik op afbeelding om te downloaden http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3034Mon, 11 Jan 2021 00:00:00 GMTNog geen duidelijkheid over reductiebijdrage HBE, mogelijk financiële gevolgenVorige week hebben wij een nieuwsbericht geplaatst over vragen die wij hebben gesteld aan de NEa over de zogenaamde reductiebijdrage. Deze reductiebijdrage is van belang zowel voor NOVE leden die een AGP hebben (en dus brandstoffen uitslaan) als leden die weer inclusief accijns en biotoeslag inkopen van AGP-houders.   Wat is er aan de hand? Vanuit Europa is aan alle landen een verplichting opgelegd om CO2-uitstoot van brandstoffen te reduceren. In Nederland hebben brandstofhandelaren op het land met een AGP de verplichting om aan de ene kant hernieuwbare brandstoffen toe te voegen, via de Renewable Energy Directive (RED). Dat wordt berekend via zogenaamde Hernieuwbare Brandstofeenheden, ofwel HBE (klik hier). Daarnaast is er een verplichting om een percentage CO2 te reduceren via de Fuel Quality Directive (FQD). Ook dit wordt berekend in HBE. Op de tweede verplichting werd tot 2020 niet gehandhaafd. Dat was ook niet nodig: met het behalen van de RED doelstelling werd automatisch aan de FQD verplichting voldaan. Voor 2020 doet zich een andere situatie voor: Het was mogelijk om ook biobrandstoffen bij te mengen in zeevaartbrandstof (bunkers), waarmee HBE’s konden worden aangemaakt die een AGP houder op het land konden helpen aan de RED-verplichting te voldoen. De CO₂-reductie die bij zeevaart bijmenging behaald wordt telt echter niet mee voor de berekening. Hierdoor wordt er per geproduceerde HBE minder CO₂ gereduceerd. De HBE’s krijgen daarmee voor een FQD een lagere waarde, waardoor onder aan de streep tekort ontstaat dat mogelijk moet worden aangevuld.   Te kort aan HBE’s met mogelijk financiële consequenties Kortom, er zijn mogelijk te weinig HBE’s aangemaakt om aan de FQD verplichting te voldoen (terwijl aan de RED wel wordt voldaan). De NEa stelt de HBE reductiewaarde vast aan de hand van de gegevens die zij ontvangen van de AGP-houders (ook wel ‘inboekers’). Omdat AGP houders nog twee maanden na verloop van het kalenderjaar mogen inboeken over het voorgaande jaar, kan de NEa nog niet vaststellen of er wel voldoende HBE’s zijn ingeboekt voor de FQD. Indien de NEa vaststelt dat er te weinig HBE’s zijn, moeten er alsnog extra HBE’s worden ingeboekt. Dit betekent extra kosten voor de AGP-houder. Hoe de AGP-houders hiermee mee omgaan is uiteraard aan ieder bedrijf zelf. Wel wijzen wij er op dat er mogelijke financiële consequenties kunnen zijn, tot en met de eindklant. Het is verstandig hiervan bewust te zijn en rekening mee te houden.   NOVE-leveringsvoorwaarden De leveringsvoorwaarden van NOVE bieden hiervoor een kapstok, zie artikel 3 (ledengedeelte): http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3032Mon, 11 Jan 2021 00:00:00 GMTDe klimaatopgave is groot en daarbij hebben we alle oplossingen nodig Op 17 maart 2021 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. NOVE en VVG hebben de handen ineengeslagen om in aanloop naar deze verkiezingen een aantal publicaties te verzorgen over de rol van gasvormige brandstoffen in de energietransitie (LPG, LNG, CNG en de biovarianten). Om het spits af te bijten spraken Erik de Vries en Thomas Truijens met CDA Tweede Kamerlid Agnes Mulder, nummer 8 op de conceptkandidatenlijst en huidig woordvoerder Energie en Klimaatbeleid. Erik en Thomas: “In 2050 moeten we klimaatneutraal zijn, maar het ministerie van EZK zegt dat we dan nog steeds dertig tot vijftig procent gas nodig hebben in onze energievoorziening voor de industrie, transport en de verwarming van woningen. We doen dit nu met fossiele gassen, maar in 2050 moet het vrij zijn van broeikasgassen. In het klimaatakkoord staat veel over groengas en waterstof. Welke rol ziet het CDA in die opgave voor betere fossiele gassen, zoals LPG, LNG en CNG?”Agnes: “Wat je nu ziet is dat we alles nodig hebben om het schoner te krijgen. Op het moment dat deze gassen daar een rol in kunnen spelen en ze maken dat ook helder, dan denk ik dat die gassen ook een bijdrage kunnen leveren. Het is nog een lange weg tot 2050. Uiteindelijk zullen we helemaal overgaan op groene gassen, maar we kunnen niet exact voorzien wanneer dit is. De richting is dat we het in 2050 voor elkaar willen hebben. Jullie sector speelt daar een rol in en pakt die rol ook. De klimaatopgave is groot en daarbij hebben we alle oplossingen nodig.”“We zoomen even in op mobiliteit. De focus van de overheid op elektrisch is helder, maar in 2030 zitten we op 2 miljoen elektrische auto’s op een wagenpark van ruim 9 miljoen auto’s in totaal. Wat doen we met de overige 7 miljoen auto’s?”“Het is te vergelijken met de gebouwde omgeving, hier zijn we bezig met aardgasvrije wijken. We zullen niet in 2030 alle wijken aardgasvrij of alle auto’s elektrisch hebben. Daarom pleit ik voor hybride. Jullie betoog zit in dezelfde denklijn, maar dan op het gebied van mobiliteit. Om uiteindelijk onze doelen in 2030 en 2050 te halen moeten we ook verschillende tussenstappen zetten. Ik heb het idee dat dit bij de ministeries niet scherp genoeg op de bril staat. Zowel voor de industrie, mobiliteit als voor de gebouwde omgeving pleit het CDA voor stappen richting het einddoel, maar tegelijkertijd ook voor hybride oplossingen in de tussentijd, met een duidelijk perspectief op vergroening.”“In Nederland zijn ruim 1.200 LPG tankstations en de brandstof in ruime mate beschikbaar. Is het niet zonde dat we slechts weinig gebruik maken van LPG om een directe besparing op CO2 en fijnstof te realiseren binnen het bestaand wagenpark?“We hebben in Nederland een goed netwerk voor LPG en veel auto’s zijn ervoor uitgerust. Het heeft ook een relatief goede prijs ten opzichte van benzine en diesel en is duurzamer. LPG lijkt een solide business case te hebben en kan een tussenrol spelen op weg naar een duurzamere toekomst. De branche heeft hier ook een rol te spelen om dit op het netvlies te houden van beleidsmakers en consumenten.”“Bijvoorbeeld in de gebouwde omgeving waar het gaat om het verwarmen van woningen moet het gelijk helemaal elektrisch, terwijl er ook gekozen kan worden voor een hybride oplossing met propaan. Vervolgens kan er over worden gegaan op bio-propaan voor een verdere verduurzamingsslag. Doet het kabinet voldoende om deze routes te verkennen? Zijn we niet te veel gefocust op één oplossing?”“Ik deel de analyse met jullie dat er veel focus is op de eindoplossingen. Wat ik hoor van partijen uit jullie sector is dat zij moeilijk in gesprek komen, omdat LPG een te fossiele connotatie heeft . Maar ik leg de uitdaging wel bij jullie als sector terug. Maak duidelijk hoe groot jullie verwachten dat deze markt is, want eigenlijk moet je dan een plan presenteren waar wij in Den Haag niet omheen kunnen, met duidelijk perspectief en stappen richting verduurzaming op natuurlijke momenten.In het klimaatakkoord is de oplossing om alles per wijk aan te pakken, maar dit is nooit de oplossing van het CDA geweest. Wij hebben altijd gezegd te kijken naar welke stappen er per huis kunnen worden gezet en het liefst ook nog op natuurlijke overstapmomenten.De gemeenten worstelen momenteel met alle warmtevisies en hoe ze dit verder vorm gaan geven. Ik weet niet of de gemeenten jullie oplossing voor ogen hebben. Ook daar ligt dus een uitdaging voor jullie sector. Binnen een regio wordt gekeken welke oplossingen voor handen zijn, maar het is aan de sector zelf om het eigen product te promoten en de inherente voordelen duidelijk te maken. De overheid zal dit niet doen, maar het moet niet zo zijn dat doordat andere opties worden gesubsidieerd jullie buiten de boot vallen.” “Wat voor ondersteuning zou er moeten of kunnen zijn, wanneer de sector een dergelijk plan aanlevert met concrete stappen?”“Huizeneigenaren of automobilisten zijn zelf aan zet om beslissingen te nemen, dus alle opties moeten voor hen in beeld zijn. Op dit moment is dat niet het geval. Het liefst zie ik een onafhankelijke overheidswebsite, waarop men alle opties kan bekijken. Een huiseigenaar of autobezitter die op een natuurlijk moment de afweging moet maken wat voor zijn/haar huis of vervoer de beste oplossing is om te verduurzamen moet beter en onafhankelijk geïnformeerd worden. Ik heb de minister hierop aangesproken. Dat was al voor corona, dus het wordt tijd hem hier weer aan te herinneren.”“We zien nu dat er heel veel subsidie naar elektrische varianten voor mobiliteit gaat, en daar zijn allemaal argumenten voor te verzinnen. Het geld komt dan wel terecht bij mensen die zo’n (dure) auto kunnen kopen of bij mensen die hem leasen. Wij hebben een aantal opties met groen gas, maar daar zijn slechts een paar kruimeltjes subsidie voor. Zijn daar nou niet mogelijkheden om die varianten in de transitieperiode te ondersteunen?”“Samen met Pieter Omzigt ben ik zeer kritisch geweest op de subsidie voor elektrische auto’s. We hebben ervoor gezorgd dat in het pakket uiteindelijk ook auto’s zitten die voor mensen met een minder dikke portemonnee bereikbaar zijn. De oude situatie was niet rechtvaardig. Ook hebben wij ervoor gezorgd dat de bijtelling steeds ietsje oploopt. Vervolgens moet er wel worden gekeken of we met de stimulans de uitstoot daadwerkelijk terugdringen. De Kamer was het uiteindelijk met ons eens, waardoor de gekkigheid er nu een beetje vanaf is. De vervolgvraag is hoe we richting 2030 met andere brandstoffen de uitstoot nog verder omlaag kunnen brengen. Het is daarom belangrijk dat alle opties op tafel liggen, en dus ook de gasvormige brandstoffen. In de KEV werd ook duidelijk dat we het op het gebied van mobiliteit nog niet goed doen. Ik vind het daarom van belang om naar alle opties te kijken.”“Onze leden, die bezig zijn met LPG, hebben veel kennis en ervaring als het gaat om gasvormige brandstoffen in tanks, opslag, transport, de juiste druk en veiligheid. Bij waterstof zijn dit ook belangrijke aspecten. Hoe kunnen we zorgen dat we deze kennis en ervaring niet verloren gaat voor de aankomende waterstofeconomie?”“Veiligheid staat natuurlijk op één. De eerste sectoren die bezig gaan met waterstof zitten in de industriële clusters. Hier gaat het direct om enorme hoeveelheden. Vervolgens moet ook in de transportsector goed worden gekeken waar de kansen liggen, bijvoorbeeld op het gebied van tankstations voor waterstof. Daarom is het belangrijk om de bestaande kennis en ervaring op dit gebied in te zetten als waterstof in grote hoeveelheden onderdeel gaat uitmaken van onze energievoorziening. Er liggen dus vele kansen voor gasvormige brandstoffen, waarbij veiligheid altijd de basis is.” http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3022Fri, 08 Jan 2021 00:00:00 GMTNOVE-reactie Besluit energie vervoer kalenderjaren 2022-2030Op de internetconsulatie RED-II besluit energie vervoer kalenderjaren 2022-2020 heeft NOVE op 6 januari jl. het gevraagde advies uitgebracht.   In het advies geeft NOVE aan dat:   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3024Thu, 07 Jan 2021 00:00:00 GMTOvername vastgoed en brandstoffen- en smeermiddelactiviteiten Vos Groep door GP GrootNOVE-lid GP Groot brandstoffen en oliehandel bv en Vos Groep B.V. hebben overeenstemming bereikt over de overname van de brandstof en oliehandel, de tankstations, de gasflessenhandel en het daarbij behorende personeel, materieel en vastgoed door GP Groot.  Vos Olie & Gas startte in 1932 met de verkoop van olieproducten. Het familiebedrijf dat inmiddels door de derde generatie wordt bestuurd is uitgegroeid tot een landelijk opererende onderneming met meer dan 50 medewerkers en vestigingen in Amsterdam, Purmerend en Koog aan de Zaan. Tankstations, brandstoffen en smeermiddelenDoor de overname versterkt GP Groot haar positie op de brandstoffen- en smeermiddelenmarkt. De activiteiten van Vos Olie & Gas vormen zowel qua assortiment als verzorgingsgebied een uitstekende aanvulling op die van GP Groot. Met de overname van de Total tankstations aan de Edisonweg in Purmerend en de Zuideinde in Koog aan de Zaan komt het aantal tankstations van GP Groot op ruim 60 stuks. Gasdepot en handelHoewel GP Groot in het verleden op een bescheiden schaal in gas(flessen) heeft gehandeld vormen het gasdepot aan de Butaanweg in Amsterdam en de daarbij behorende gasfleshandelsactiviteiten voor GP Groot een nieuwe activiteit. Centrale (smeermiddelen-) opslagEen ander belangrijk onderdeel van de overname wordt gevormd door het centraal gelegen magazijn in Amsterdam. Pieter Talsma, directeur van GP Groot brandstoffen en oliehandel hierover: “GP Groot heeft haar smeermiddelenopslag van oudsher verdeeld over magazijnen in Heiloo en Heerhugowaard. Na de overname van de brandstof- en smeermiddelhandelsactiviteiten van Calpam is daar nog Lisse bijgekomen. We kijken al een tijd uit naar een geschikte locatie om alle opslag te bundelen. De faciliteiten aan de Petroleumhavenweg zijn modern, zeer veilig, van alle gemakken voorzien en daardoor ideaal om onze logistiek te optimaliseren. Continuïteit van de activiteitenGP Groot neemt een groot deel van de bij de betreffende activiteiten betrokken personeelsleden en materieel van Vos Groep over. Matthijs Vos, directeur van Vos Groep hierover: “Met het oog op de aanstaande energietransitie hebben we diverse scenario’s voor een optimale invulling ervan voor onze bedrijven uitgewerkt en onderzocht. Continuïteit van de activiteiten en een zo groot mogelijk behoud van werkgelegenheid voor de betrokken collega’s zijn voor ons van het begin af aan erg belangrijk geweest. De verkoop van activa en activiteiten aan GP Groot sluit goed bij ons streven aan. We hebben er alle vertrouwen in dat onze activiteiten en de collega’s die de overstap mee maken bij GP Groot in goede handen zijn.” Basis voor verdere groeiPieter Talsma is verheugd met de aanstaande transactie: “GP Groot groep wil in de gebieden waarin het actief is de energietransitie en circulaire economie faciliteren en versnellen. GP Groot brandstoffen en oliehandel richt zich vooral op het realiseren van emissiearme en -vrije mobiliteit. Het beschikken over een netwerk met toegang tot diverse klantgroepen, zowel qua samenstelling als geografie vormt een goede basis voor verdere groei. Ook het door Vos gevoerde producten pakket met onder andere Blauwe Diesel sluit op dit streven aan.” De overname van Vos Olie & Gas B.V. heeft plaatsgevonden op 1 januari 2021, de overname van de opslagfaciliteiten aan de Petroleumhavenweg volgt op 1 april 2021. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3023Mon, 04 Jan 2021 00:00:00 GMTNOVE stelt NEa vragen over de reductiebijdrageEind december 2020 heeft het NOVE-secretariaat diverse vragen van leden ontvangen, inzake de HBE-reductiewaarde en de datum van bekendmaken van deze waarde. Op 28 december 2020 is er daarom een online-overleg geweest van het NOVE-bestuur sectie Opslag, Transport en Groothandel (OTG). De NEa had al eerder aangegeven de mogelijkheden te hebben onderzocht hoe eventueel eerder te communiceren over de hoogte van de reductiebijdrage, maar had ook geconstateerd dat de onzekerheden te groot zijn om al vóór de inboekdeadline een waarde bekend te maken. Voor de leden van NOVE is het van groot belang dat de markt transparant is en dat er duidelijkheid geschapen wordt.  De NEa heeft op het eerdere verzoek al kort gereageerd en aangegeven in de eerste week van 2021 met een reactie te komen. Het bestuur van de sectie geeft de hoogste prioriteit aan dit dossier. Meer en aanvullende informatie over hoe de hoogte van de reductiebijdrage wordt bepaald, staat op de site van de NEa. NOVE kent een werkgroep Biobrandstoffen, waarin kennis gedeeld wordt over zaken zoals de reductiebijdrage, HBE’s, NEa, etc. Deze werkgroep is bedoeld voor de (medewerkers van de) NOVE-leden die hiermee van doen hebben om de specialistische kennis te delen. Echter, elk NOVE lid kan/mag zich hierbij aansluiten. Een email aan info@nove.nl met uw gegevens als NOVE lid, is voldoende.   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3020