NOVE http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx Het laatste nieuws van NOVE.nl 3600 Fri, 28 Feb 2020 00:00:00 GMTNEN-brandstoffencommissie op bezoek bij de NOVE Junior KamerOp 13 februari 2020 gaf de secretaris van de NEN-brandstoffencommissie een presentatie aan de NOVE Junior Kamer in Alkmaar. Gedurende de presentatie werd duidelijk dat de NEN als nationale commissie alsmede de CEN als Europese commissie continue zoekende zijn om de problemen op te lossen. Voor 1985 waren er geen Europese normen voor brandstoffen. Sindsdien zijn de normen steeds in revisie vanwege aanpassingen op wettelijk gebied, denk aan verlaging van zwavel, als technische veranderingen van steeds sneller draaiende motoren waardoor normen van bijvoorbeeld ontstekingskwaliteiten belangrijker werden.   Tijdens de presentatie werd duidelijker dat in meerdere landen problemen zijn, doch niet overal dezelfde problemen. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2717Thu, 20 Feb 2020 00:00:00 GMTCijfers elektrisch vervoer januari 2020Ieder maand publiceert RVO cijfers met betrekking tot elektrisch rijden in Nederland. De cijfers van januari 2020 zijn inmiddels gepublcieerd op de website.In vergelijking met de maand december 2019 werd er in januari 2020 fors minder elektrische voertuigen verkocht. Was de verkoop van elektrische voertuigen in december nog goed voor meer dan 50% van de totale verkoop van nieuwe auto’s, in januari was dit percentage geslonken tot 6,4% (waarvan 3,8% vol-elektrisch). Uiteraard heeft dat alles te maken met het gewijzigde fiscale regime voor leaserijders (verhoging van de bijtelling per 1-1-2020). Verwachting van BOVAG-RAI is dat elektrische auto’s over heel 2020 goed zullen zijn voor 10% van de nieuw-verkopen. Op de website van RVO vindt u alle cijfers. Klik hier om het volledig overzicht te zien. U kunt de cijfers maandelijks ontvangen in uw mailbox via de website van RVO. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2715Mon, 17 Feb 2020 00:00:00 GMTWerknemer ontslaan? Zet de reden in uw loonaangifteDe overheid wil fraude met WW-uitkeringen voorkomen. Een van de maatregelen die daarom per 1 januari 2020 is ingevoerd, is dat u bij het einde van een dienstverband verplicht de reden voor de beëindiging ervan moet aangeven in de loonaangifte. Extra maatregel tegen uitkeringsfraudeEen ontslagen werknemer kan bij de aanvraag van een WW-uitkering onterecht aangeven dat hij aan alle voorwaarden voor de uitkering voldoet. In eerste instantie zal hij dan vaak een WW-uitkering krijgen. Als u de juiste ontslagreden in de loonaangifte zet, biedt dat ons een extra controlemogelijkheid om uitkeringsfraude te ontdekken. Meer maatregelenDe maatregel is onderdeel van een breder pakket maatregelen van de overheid om fraude aan te pakken. Lees hier meer over in ‘Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies’ op overheid.nl. Hoe u fraude bij ons kunt melden Bron: uwv.nl   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2708Mon, 17 Feb 2020 00:00:00 GMTInloggen werkgeversportaal alleen nog met eHerkenningSinds 1 november 2019 sluit het UWV het inloggen op het werkgeversportaal via UWV-accounts in fasen af. Op 20 februari 2020 is deze inlogoptie ook voor de laatste UWV-accounts afgesloten. U kunt alleen nog inloggen met eHerkenning. Afronding overstap naar eHerkenningOp 20 februari 2020 sluit het UWV de laatste nog openstaande UWV-accounts af. Voor het inloggen op het werkgeversportaal stapt het UWV over op eHerkenning omdat ze op het werkgeversportaal gezondheids-, persoons- en inkomensgegevens van werknemers verwerken. Met eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau EH3) komt de beveiliging van het werkgeversportaal op het vereiste niveau. Heeft u nog geen eHerkenning?Wilt u gebruik blijven maken van het werkgeversportaal? Vraag dan zo snel mogelijk eHerkenning aan. Meer informatie over de aanvraag, leveranciers en kosten vindt u op Ik wil eHerkenning aanvragen. U kunt meldingen en aanvragen ook per post naar het UWV opsturen. De formulieren en contactgegevens vindt u op uwv.nl. Houd er wel rekening mee dat dit extra tijd kost en het UWV uw meldingen en aanvragen op tijd moeten ontvangen. Intermediair machtigenAls u werk wilt uitbesteden waarbij eHerkenning nodig is, kunt u een andere partij machtigen via een ketenmachtiging. Zo kunt u bijvoorbeeld een intermediair of een bureau machtigen om zaken voor u te regelen op het werkgeversportaal. U hoeft hiervoor niet zelf eHerkenning aan te vragen. Het is nu ook voor eenmanszaken mogelijk om een andere partij te machtigen. Lees meer over eHerkenning Bron: uwv.nl http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2707Mon, 17 Feb 2020 00:00:00 GMTRapport Tankstations in transitieDe VNPI (Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie) heeft op 5 februari 2020 het rapport ‘tankstations in transitie’ uitgebracht. Interessant om door te nemen en te kijken dit beeld van de grote oliemaatschappijen klopt met uw eigen verwachting. Een belangrijke conclusie in het rapport is dat alleen full service locaties goede kaarten in handen zouden om op termijn winstgevend te blijven. Vanuit NOVE is aan de leden ook de NOVE/UPEI visie 2050 begin februari toegestuurd. Deze heeft betrekking op de energietransitie. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2704Fri, 14 Feb 2020 00:00:00 GMTBrandstofomzet tot en met november 2019: -3,0%De brandstofomzet tot en met november 2019 is gedaald met 3,0% ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Alle brandstoffen verkochten in de maand november 2019 minder dan in de maand november 2018. Hoewel de verkoop van benzine tot en met november nog in de plus staat, laat met name de verkoop van diesel een forse daling zien ten opzichte van 2018. Verwachting is dat deze trend niet zal worden goedgemaakt met de verkopen in december. Klik op de afbeelding om te downloaden http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2706Mon, 10 Feb 2020 00:00:00 GMTVerslag workshop RED2 for dummiesOp 6 februari jl vond in Bunnik de workshop RED2 for dummies plaats in Bunnik. Organisatoren waren het Platform Duurzame Biobrandstoffen (PDB), de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) en de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). De zaal was goed gevuld met ruim 70 personen, waaronder een flink aantal NOVE-leden. Bijgaand het verslag(alleen leden). Klik hier voor de presentaties. Op 11 februari en 17 maart vinden over consultaties plaats met belanghebbend door het Ministerie van I en W. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2701Mon, 10 Feb 2020 00:00:00 GMTEnergielijst 2020 EIA bekendDe Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee de overheid u ondersteunt bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Wanneer u gebruik maakt van EIA heeft u als ondernemer dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag en u betaalt minder belasting. In de brochure van de EIA leest u welke bedrijfsmiddelen in aanmerking komen voor EIA en hoe de regeling werkt. In de lijst staan bijvoorbeeld zaken zoals HR-glas voor bestaande en nieuwe bedrijfsgebouwen, LED-verlichtingssystemen, brandstofcelsystemen, energiezuinige scheepsmotoren, zijafscherming van vrachtwagen, start-stop systemen, hybride PTO aandrijving, meesturende en intrekbare achteras voor trekkende voertuigen en biobrandstof productie-installatie. Lees in ieder geval eens de inhoudsopgave door, het kan goed zijn voor uw eigen bedrijf, maar ook om eventueel uw klanten erop te wijzen.     http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2700Mon, 03 Feb 2020 00:00:00 GMTRapport hernieuwbare brandstoffen in de zeevaartHet Platform Duurzame Biobrandstoffen, waar NOVE bij aangesloten is, heeft in samenwerking met Navigant, in opdracht van het Ministerie van I&W, een stakeholderconsultatie gehouden over de inzet van hernieuwbare brandstoffen in internationale zeevaart. Er is een verplicht internationaal doel nodig op inzet hernieuwbare brandstoffen voor het reduceren van CO2-emissies van internationale scheepvaart. De sector pleit voor een verplichting ingesteld door de Internationale Maritieme Organisatie. Meer informatie, inclusief het rapport zijn te vinden via de website van het Platform. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2696Tue, 28 Jan 2020 00:00:00 GMTNEa bijeenkomst Energie voor Vervoer druk bezochtOp 23 januari 2020 hield de Nederlandse Emissieautoriteit een informatiebijeenkomt 'Energie voor Vervoer' om deelnemers te informeren over de jaarafsluiting 2019. De deelnemers zijn in dit geval de bedrijven die HBE's maken en/of verhandelen. Meer algemene informatie over hoe het inboeken van hernieuwbare energie werkt, komt ook aan bod in de bijeenkomst HBE en BKE voor dummies. Deze bijeenkomst is op 6 februari a.s. Op de bijeenkomst van 23 januari werd er ook vooruit geblikt naar de nieuwe opgave voor onze sector: de bijmengverplichting van 16,4% voor 2020.   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2694Mon, 27 Jan 2020 00:00:00 GMTAutogas Rally 2020 Op zaterdag 16 mei 2020 organiseren Platform Autogas de eerste Autogas Rally 2020 in Nederland! Rijd jij ook mee?! Schrijf je snel in, want vol = vol! #PlatformAutogas #LPG #Autogas #AutogasRally Inschrijven http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2690Mon, 27 Jan 2020 00:00:00 GMTBrandstofkwaliteit: NOVE-werkgroep bijeen, artikel in vakblad Grondig Op 10 januari 2020 is de NOVE-werkgroep brandstofkwaliteit voor het eerst bijeen geweest. Het doel en leden van de werkgroep zijn in een eerder bericht al voorgesteld. Ook plaatste Cumela (loonwerkers) in hun vakblad Grondig een groot artikel inzake het dossier brandstofkwaliteit waar NOVE veel medewerking aan verleend heeft.Tijdens de eerste bijeenkomst is gesproken over de vertegenwoordiging binnen de groep. Bijna alle ‘bloedgroepen’ binnen de NOVE hebben zich aangemeld en gevraagd wordt of de FAME-leveranciers ook willen aanschuiven. De uitdaging is branche breed, daarom is het goed dat iedereen meedenkt aan de verbetering. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2689Mon, 27 Jan 2020 00:00:00 GMTJaarlijks personeel op het LPG-tankstation opleiden!De wet, via de activiteitenregeling milieubeheer, geeft aan dat de toezichthoudende persoon jaarlijks opgeleid dient te zijn! NOVE wijst zijn leden hier graag op, omdat gemotiveerd en goed personeel de veiligheid ten goede komt. Het algemene deel van deze opleiding kan gewoon gratis, in circa 30 minuten, via een e-Learing. Naast het ‘algemene deel’, is er ook een bedrijfsspecifiek deel, zoals het actualiseren van het overzicht van namen en telefoonnummers van de te waarschuwen instanties. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2688Mon, 20 Jan 2020 00:00:00 GMTBRL-K901/04 ter kritiek gepubliceerdConcept BRL-K901/04 kritiekversie d.d. 2019-08-19 "Regeling Erkenning Installateurs tanks en leidingen voor drukhoudende opslag van LPG, propaan, butaan, DME en aardgas (REIP)" ter kritiek. Tot 1 april 2020 ligt concept BRL-K901/04 ter kritiek bij Kiwa Nederland B.V. Concept BRL-K901/04 is een herziening van de bestaande BRL-K901/03. De herziening was nodig omdat: Er reeds drie wijzigingsbladen op de BRL-K901/03 versie zijn uitgeven (v2012-09-17,v2014-03-31 en v2015-09-18). De NPR 2578 herzien is naar versie 2013. Door deze wijziging zijn tegenstrijdigheden ontstaan tussen de twee normen (ingangscontrole uitwendige bekleding voorafgaand aan de herkeuring). De CI is overgegaan naar een accreditatie norm en dat heeft gevolgen op de opzet van de BRL (layout). De procedure meetmiddelen in lijn is gebracht met de nieuwe accreditatienorm van de CI. Opmerking: Artikel 4.2 in deze kritiek versie zal ook nog worden aangepast op de aankomende omgevingswet. Meer info: https://www.kiwa.com/nl/nl/nieuws-en-media/wijzigingen-in-brlen/2020/brl-k90104-ter-kritiek-gepubliceerd/   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2684Thu, 16 Jan 2020 00:00:00 GMTWW-premies voor vaste en flexibele arbeidscontractenVanaf 1 januari 2020 betaalt u een lage WW-premie voor werknemers met een vaste arbeidsovereenkomst. Let op: u moet er dan wel voor zorgen dat deze arbeidsovereenkomst voor 1 april 2020 in uw loonadministratie staat. Wat verandert er? Tot 1 januari 2020 werd de WW-premie berekend op basis van de sector waarin uw werknemer werkt. Nu wordt de WW-premie berekend op basis van het soort arbeidscontract. U betaalt dan een lage WW-premie of een hoge WW-premie. Schriftelijke arbeidsovereenkomst Bij het bepalen van de WW-premie wordt gekeken naar de gegevens in de loonadministratie. U betaalt de lage WW-premie als uit de arbeidsovereenkomst van uw werknemer blijkt dat hij voor onbepaalde tijd in dienst is en dat het geen oproepovereenkomst is. Deze schriftelijke arbeidsovereenkomst, die door u en uw werknemer ondertekend is, bewaart u in uw loonadministratie. Uiterlijk op 31 maart in uw loonadministratie Het is niet alle werkgevers gelukt om de administratieve wijzigingen voor 1 januari 2020 uit te voeren. Daarom krijgen zij hier meer tijd voor. Dit betekent voor u dat uiterlijk 31 maart de getekende arbeidsovereenkomsten in uw loonadministratie moeten staan. Had uw werknemer voor 1 januari 2020 al een vaste arbeidsovereenkomst? Dan mag u alvast de lage WW-premie betalen. Zorg wel dat de loonadministratie uiterlijk 31 maart is bijgewerkt. Anders betaalt u met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie. Lees hier meer over bij vraag 1.6 in het ‘Kennisdocument Premiedifferentiatie WW’ van de Rijksoverheid. Meer informatie over de nieuwe berekening van de WW-premie (UWV) http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2677Mon, 13 Jan 2020 00:00:00 GMTIn december meer dan de helft van alle verkochte auto’s elektrischIeder maand publiceert RVO cijfers met betrekking tot elektrisch rijden in Nederland. De cijfers van december 2019 zijn inmiddels gepublcieerd op de website. Opvallend is onder meer dat: Meer dan de helft van alle nieuw verkochte auto’s elektrisch was Het aantal volledig elektrische auto’s in Nederland steeg boven de 100.000 uit. Inmiddels zijn er meer volledig elektrische auto’s dan plug-in hybrides. Het gezamenlijke marktaandeel van elektrisch (inl plug-in) in 2019 was 13,7% (verwachting voor 2020 is iets lager) Groei laadpunten tot boven de 50.000. Klik hier om het volledig overzicht te zien. U kunt de cijfers maandelijks ontvangen in uw mailbox via de website van RVO http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2714Mon, 13 Jan 2020 00:00:00 GMTIn december meer dan de helft van alle verkochte auto’s elektrischIeder maand publiceert RVO cijfers met betrekking tot elektrisch rijden in Nederland. De cijfers van december 2019 zijn inmiddels gepublcieerd op de website. Opvallend is onder meer dat: Meer dan de helft van alle nieuw verkochte auto’s elektrisch was Het aantal volledig elektrische auto’s in Nederland steeg boven de 100.000 uit. Inmiddels zijn er meer volledig elektrische auto’s dan plug-in hybrides. Het gezamenlijke marktaandeel van elektrisch (inl plug-in) in 2019 was 13,7% (verwachting voor 2020 is iets lager) Groei laadpunten tot boven de 50.000. Klik hier om het volledig overzicht te zien. U kunt de cijfers maandelijks ontvangen in uw mailbox via de website van RVO http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2671Thu, 09 Jan 2020 00:00:00 GMTWorkshop introductie RED 2 en Inboeken Hernieuwbare Energie voor Vervoer Hoe werkt in Nederland het inboeken hernieuwbare energie voor vervoer en wat staat er nou precies in de tweede Europese Renewable Energy Directive (RED 2) over hernieuwbare brandstoffen voor transport? Deze workshop op 6 februari 2020 geeft een toegankelijk introductie in drie blokken. Ieder NOVE-lid is welkom. Blok 1 Inboeken hernieuwbare energie in vervoer (zowel vloeibaar, gasvormig en elektriciteit)Door Renée Peerboom, NEa en Elke van Thuijl, RVO Introductie: belangrijkste bevindingen jaarrapportage 2018 De Nederlandse Emissieautoriteit (Nea) Hoe werkt het register? Hoe boek je in en wat is er aan informatie nodig? o.a. non-modificatieverklaring, dubbeltellingsverklaring, duurzaamheidscertificaat. Hoe werkt naleving en toezicht? Wat weten we over prijsvorming? Blok 2 Wat zegt RED 2 precies over hernieuwbare brandstoffen voor vervoer?Door Eric van den Heuvel, PDB i.s.m. Renée Peerboom, NEa en Elke van Thuijl, RVOmet o.a. grondstoffen en typical values, drempelwaardes, low-ILUC certificering, nieuwe hernieuwbare brandstoffen (RFNBO's), opt-in mogelijkheden voor scheep- en luchtvaart.Blok 3 Wat moet Nederland regelen in het Besluit energie vervoer? Dit gaat over de Nederlandse implementatie van RED 2 en de afspraken in het Klimaatakkoord met o.a. opt-in scheep- en luchtvaart, recycled carbon fuels, BKE's. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2665Thu, 09 Jan 2020 00:00:00 GMTBrandstofomzet tot en met oktober 2019: -2,8%De brandstofomzet tot en met oktober 2019 is gedaald met 2,8% ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Een flinke achteruitgang ten opzichte van de periode tot en met september 2019 toen de daling nog op 1,9% stond. Opvallend is dat naast de daling van de verkoop van diesel in de maand oktober, nu ook de verkoop van benzine voor deze maand in de min staat. Voor de hele periode staat de verkoop van benzine weliswaar nog in de plus, maar dat is onvoldoende om de daling bij diesel te compenseren. Klein lichtpunt is de verkoop van LPG in oktober die 4,8% hoger was dan oktober 2018. Onze eerdere voorspelling dat het jaar 2019 negatief zal afsluiten ten opzichte van 2018 lijkt steeds meer uit te komen. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2662Thu, 09 Jan 2020 00:00:00 GMTNieuwe cursus data (Bio)Brandstoffen en Smeermiddelen, meld je aan!Het nieuwe jaar is begonnen en dat betekent dat de NOVE cursussen Smeermiddelen, Brandstoffen en Biobrandstoffener ook  weer aan komen. Smeermiddelen - 10 maart - AanmeldenBrandstoffen - 12 maart - AanmeldenBiobrandstoffen - 13 maart - Aanmelden In onderstaand overzicht ziet u de verschillen tussen de cursussen en wat er allemaal tijdens deze cursusdag besproken wordt. NOVE Basiscursus Brandstoffen NOVE cursus Biobrandstoffen Inhoud cursusdag De eigenschappen van koolwaterstoffen en aardolie. Hoe is een raffinaderij opgebouwd en hoe zit het met de opbouw van de productie van lichtere brandstoffen? De aard, kwaliteit en toepassingsmogelijkheden van LPG wordt besproken en je leert alles over benzine, diesel en gasolieproducten (gebruikerseisen, blendingscomponenten, kwaliteitsaspecten, kenmerken)   De cursusdag is gewijd aan biobrandstoffen, al dan niet toegevoegd aan (minerale) autobenzine en (auto)diesel/gasolie. De (bio)brandstoffen (bio benzine en bio diesel) worden belicht vanuit hun productiefase, hun samenstelling, de (alternatieve) toepassingen, de voor- en nadelen van de (bio)brandstoffen en de verschillende (EU) specificaties. Ook het belang van Good Housekeeping zal worden besproken. Doelgroep Nieuwkomers in de brandstoffenbranche, zoals vertegenwoordigers, verkopers binnendienst, verkopers bunkerbedrijven en tankstationbeheerders. Maar ook voor bestaande medewerkers is het een opfriscursus evenals een bijscholing. Deze cursus is bedoeld voor deelnemers met een achtergrond/kennis van (motor)techniek en brandstoffen, zoals bijvoorbeeld aanwezig in de NOVE cursus ‘Basiscursus Brandstoffen’ of 'Basiscursus Smeermiddelen'. Cursusduur en toetsing 09:30 - 15:30 uur Certificaat Basiscursus Brandstoffen 09:30 – 15:30 uur Deelname bewijs Kosten €240 p.p. indien uw bedrijf afdraagt aan FKB €240 p.p. indien uw bedrijf afdraagt aan FKB Eerstvolgende cursus Donderdag 12 maart Vrijdag 13 maart http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2658Thu, 09 Jan 2020 00:00:00 GMTSteenkool, Olie en Spanning, een eeuw zelfstandige brandstoffenhandel in NederlandSteenkool, Olie en Spanning, een eeuw zelfstandige brandstoffenhandel in Nederland, door Rob Wolf. Geef het boek aan een nieuwe medewerker, aan relaties of nog een exemplaar voor uzelf! Het boek kost €19,95 excl. btw en verzendkosten (€7,50). NOVE-leden ontvangen 10% ledenkorting op het boek. Bestellen1) Mail de volgende gegevens naar info@nove.nl - Bedrijfdnaam- Adres- Postcode en plaats- Naam contactpersoon2) Maak €29,92 (NOVE-leden: €27,75) over op rekeningnummer NL55 RABO 0144 391 228 t.n.v. NOVE o.v.v. BOEK en uw naam en adresNadat het bedrag op onze rekning is bijgeschreven, wordt het boek en de factuur naar u toegezonden. Wilt u meerdere exemplaren, stuur dan een mail naar info@nove.nl http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2657Wed, 08 Jan 2020 00:00:00 GMTEerste feest Blue Rhapsody op frituurvet Het nieuwe partyschip Blue Rhapsody heeft op zaterdag 7 december haar eerste evenement gedraaid op honderd procent HVO (hydrotreated vegetable oil). Voor het feest ‘Club Colorique’ van de organisatie VARO Energy(NOVE-lid), werd het schip van de Arnhemse rederij Constant in Beweging getankt met brandstof, vervaardigd uit rest- en afvalstromen - veelal oud frituurvet. CO₂-neutraal varen betekent een primeur voor partyschepen, zoals de futuristisch ogende Blue Rhapsody. Een meer gelijkmatige verbranding van de HVO-brandstof leidt tevens tot een homogenere verbranding en daardoor tot lagere NOx en PM-emissies. Een stap vooruit als het gaat om een schonere evenementenwereld, zo stelt Constant in Beweging. De motoren van het schip voldoen geheel aan de norm om met de nieuwe schone brandstof HVO van VARO Energy te kunnen varen. “Alle successtory’s beginnen op een witte bladzijde, zo ook dit concept voor een zinnenprikkelend feest én een schonere wereld”, aldus Rick Klop, Country Manager Benelux & France namens VARO. “Toen wij de aanvraag binnenkregen voor varen op CO₂-neutrale brandstof, hebben wij direct onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. Wij zijn verheugd dat wij als eerste varende evenementenlocatie een stap vooruit zetten in een schonere toekomst als het gaat om brandstofgebruik”, aldus Constant Geerling. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2664Mon, 06 Jan 2020 00:00:00 GMTNOVE-modelarbeidsvoorwaarden aangepast per 1-1-2020Op de NOVE-website staan de nieuwe Model Arbeidsvoorwaarden, waarbij er nu specifieke versies zijn voor de land- en de waterhandel. De arbeidsvoorwaarden zijn nu makkelijk en eenvoudig te vinden op de NOVE-website, waarbij NOVE leden kunnen doorklikken om op het ledendeel het archief te kunnen inzien. Ook staan de vanaf 1 januari 2020 geldende salaristabellen voor iedereen zichtbaar op de site. Klik hier voor de NOVE Arbeidsvoorwaarden.   Eerdere berichten: NOVE advies salaristabellen januari 2020: +2%     http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2656Mon, 06 Jan 2020 00:00:00 GMTZo ziet het tankstation van de toekomst eruitTankstations staan aan de vooravond van een metamorfose. Want met alleen een rijtje brandstofpompen en een shop red je het niet.  De energiestransitie dwingt tot vindingrijkheid met ruimte voor nieuwe brandstoffen en nieuwe formules. NOVE-lid Peter Dalhuisen van de Dalhuisen Groep in Epe (15 stations in Oost-Nederland) schetst het tankstation van de toekomst. Diesel, benzine, lpg, een autowasstraat en tankshop met een serieuze koffiecorner en balie waar je pakketjes kunt ophalen. Het tankstation van de Dalhuisen Groep aan de Paasvuurweg in Epe is ‘up to date’, eentje die ‘behoorlijk mee kan’ in 2020. Misschien ook nog een paar jaar langer. Maar daarna? En hoe zit het met die veertien andere Dalhuisen-tankstations en de 90 mensen die er bij het bedrijf in Epe werken? In het hoofdkantoor van de groep, pal aan de andere kant van de straat, zijn ze volop bezig met ‘het tankstation van de toekomst’. De energietransitie zet het brandstoflandschap op de kop; de uiterste houdbaarheidsdatum van tankstations zoals we die nu kennen komt dichtbij. ,,Nou ja’’, zegt Peter Dalhuisen. ,,Ik ben de vierde generatie in het bedrijf en ik ben ervan overtuigd, dat het na mij niet ophoudt." De Dalhuisen Groep bedient niet alleen zijn eigen tankstations, maar levert ook brandstoffen aan bijvoorbeeld transporteurs met een eigen tankvoorziening.  NOVE had ook nog haar bijdrage bij het verhaal: Strikt genomen is Nederland nu al ruim voorzien van tankstations. De voorspelling was dat het aantal stations met ongeveer twee procent per jaar zou dalen, maar daar lijkt het nog helemaal niet op. ,,Misschien gaat het helemaal anders en komen er juist meer bij," zo schrijft directeur Erik de Vries van NOVE, brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandel, in de jongste uitgave van huisblad inNOVE. NOVE-leden beheren onder meer 1500 tankstations en bevoorraden daarnaast ook bijvoorbeeld transporteurs, de industrie en agrariërs met eigen pompen. NOVE rekent op de stormvastheid van zijn leden, zegt Erik de Vries in een toelichting. Zij zullen ‘nieuwe inkomsten en verdienmodellen zoeken en vinden’ en die zouden gemakkelijk zo vindingrijk kunnen uitpakken dat er alleen maar meer tankstations bij komen die meer dan alleen wat brandstof te bieden hebben. Er is in ieder geval al stevig beweging onder de pomphouders die verder gaat dan wat broodjes, koffie, pakketafhaalpunt en een wasstraat, weet hij. Bron: De Stentor http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2655Mon, 06 Jan 2020 00:00:00 GMTAccijnstarieven brandstof per 1 januari 2020Het Ministerie van Financiën heeft de nieuwe accijnstarieven per 1 januari 2020 voor brandstoffen bekend gemaakt. Nederland kent een automatische indexatie van accijnstarieven. Dat betekent dat de accijnzen jaarlijkse verhoogd worden. Dit in tegenstelling tot andere landen binnen de EU. De accijns op benzine is in Nederland de hoogste in Europa. Op het ledennet treft u het overzicht aan (of klik hier). NOVE publiceert overigens wekelijks een overzicht van de hoogste en laagste brandstofprijzen op de Facebookpagina @brandstofhandel, gebaseerd op gegevens van de Europese Commissie http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2654Thu, 02 Jan 2020 00:00:00 GMTAccountmanager gezocht voor interview inNOVE #1 2020Met het artikel Mijn Werk in het kwartaalmagazine inNOVE wil NOVE zoveel mogelijk verschillende functies binnen de branche aan het woord hebben. Aankomend nummer gaat in het teken staan van Netwerken. Voor Mijn Werk zijn we daarom opzoek naar een accountmanager binnen uw bedrijf, die we graag willen interviewen. Heeft u een leuke accountmanager aan het werk, die met plezier werkt en graag wat over zijn/haar werk wilt vertellen. Laat het ons dan weten, dan nemen we contact op en komt er wellicht een artikel over uw medewerker in inNOVE #1! Bij vragen, neem contact op met communicatie@nove.nl Voorbeeld van het artikel Mijn Werk uit inNOVE http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2652Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 GMTBrandstofkwaliteit: NEN verduidelijkt eisen aan biodiesel  NOVE heeft de afgelopen periode regelmatig geschreven over de kwaliteit van de dieselbrandstof en hierover zelfs een brandbrief geschreven naar o.a. de NEN waar o.a. de brandstoffenspecificaties worden vastgelegd. De NEN heeft nu laten weten dat de norm voor biodiesel wordt verduidelijkt. De NEN heeft NOVE op 20 december 2019 laten weten dat: "Nederlandse pompstations verkopen de laatste jaren steeds meer soorten biodiesel. Afgelopen winter hebben meer pompeigenaren en automobilisten problemen met deze brandstof ervaren. Om de kwaliteit van biodiesel te verbeteren, heeft NEN het voorwoord bij de Europese biodieselspecificatie aangepast. Biodiesel is een dieselbrandstof met eigenschappen die sterk overeenkomen met gewone diesel. De brandstof wordt gemaakt door het chemisch bewerken (veresteren) van vetzuren. De grondstof daarvoor kan raapzaadolie, zonnebloemolie, maar ook gebruikt frituurvet zijn. Het uiteindelijke product moet voldoen aan de norm voor biodiesel, NEN-EN 14214. Daarin zijn eisen opgenomen die de operabiliteit bij lagere temperaturen moeten garanderen. Voor winter en zomer zijn er afwijkende eisen.   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2649Mon, 16 Dec 2019 00:00:00 GMTAccijnstarieven per 1 januari 2020 bekendOp verzoek van NOVE heeft het Ministerie van Financiën de accijnstarieven op minerale olie per 1 januari 2020 vrijgegeven. Afgelopen week hebben wij u ook bericht over de nieuwe teruggaafregeling LNG, deze is eveneens opgenomen in de lijst. Er vindt geen naheffing plaats op de voorraden. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2639Mon, 16 Dec 2019 00:00:00 GMTHet tankstation als pleisterplaats en mobiliteitshubLaatst sprak ik met een journalist van het FD over het gegeven dat er in Nederland ruim 4.000 tankstations zijn, terwijl er in de eerste jaarhelft minder brandstof is verkocht en door de opkomst van elektrische auto’s in de toekomst nog minder brandstof zal worden verkocht. Of wij als brancheorganisatie niet beter kunnen bevorderen dat er 1.000 tankstations verdwijnen voor 2030. Ik gaf aan dat een sanering van de branche als zodanig geen doelstelling op zich is, laat staan een taak van de brancheorganisatie. De markt moet hier gewoon zijn werk doen.Wel is duidelijk dat de traditionele tankstationbranche er over pakweg 10 jaar niet meer hetzelfde uitziet als nu. De opkomst van (deels) elektrische en zuinigere voertuigen gaat ertoe leiden dat de verkoop van fossiele brandstoffen zal afnemen. De opkomst van duurzame biobrandstoffen en waterstof zal dit deels opvangen, maar zeker niet voor 100%. Ook de shop en andere diensten van het tankstation gaan veranderen. Waar het om gaat is dat je als ondernemer meegaat met de ontwikkelingen of nog liever, de ontwikkelingen voorblijft dan wel zelf vormgeeft. Natuurlijk zullen er in 2030 nog steeds voertuigen met een verbrandingsmotor van energie worden voorzien: verwachting is dat tweederde van het wagenpark in Nederland dan nog een verbrandingsmotor heeft. Steeds meer auto’s zullen echter voorzien zijn van een elektromotor, op waterstof of op batterij. Voor beide energievormen moeten voorzieningen getroffen worden op het tankstation. Niet iedereen zal immers thuis of op het werk kunnen laden. Dat biedt kansen voor de tankstationbranche en brandstofhandel. Is het niet een mooie combinatie om de auto aan de snellader te koppelen tijdens het stofzuigen, nadat de auto door de wasstraat is geweest? Sowieso is de snellaadtijd een uitstekende gelegenheid om de gast te kunnen voorzien van een aanvullende dienst. Ik zie deze mensen nu in hun auto blijven zitten om mail weg te werken of te bellen. Waarom niet een knopje op de zuil installeren om een lekkere latte macchiato te kunnen bestellen? En kunnen er misschien deelauto’s gestald worden op tankstations, die je met een app kunt ontgrendelen? Onlangs kondigde Tango een nauwere samenwerking aan met SnappCar, een deelauto concept. Bij mij in de wijk heeft een tankstation een aantal vierkante meter ingeruimd voor een elektrische deelfiets. Dit tankstation ligt aan de afslag van de A2 en met die fiets ben je binnen een kwartier in de binnenstad. Een deel van het tankstation kan worden ingericht als flexibele vergaderruimte of werkplek. Een mooi voorbeeld is te vinden in het pas geopende tankstation van NOVE-lid Kuster Energy in Groenlo. Zo ook het nieuwe AVIA Weghorst station in Enter. Ga daar eens kijken om inspiratie op te doen. Een tankstation kan functioneren als overstapplaats voor de Flixbus of voor de regionale bus, om vanuit daar met een (elektrische) leenfiets of openbaar vervoer de stad verder in te gaan. Het tankstation als gastvrije mobiliteitshub en pleisterplaats. Als een oase van rust in het hectisch bestaan waar je even tot jezelf kunt komen, je e-mail kunt checken of kunt afspreken met een leuke date, omdat deze locatie super lekkere koffie heeft en goed bereikbaar is. Hoezo minder tankstations in 2030? Misschien komen er wel veel meer! Tot zover een kijkje in de toekomst. Onze branche heeft ook een rijk verleden, al meer dan 100 jaar. Telkens bleken onze leden flexibel en innovatief om veranderingen te doorstaan en vorm te geven. Bijzonder trots zijn wij dan ook op de hommage aan de Coal Club, een gezelligheidsvereniging van oud NOVE-leden, die in het middenkatern van deze inNOVE is opgenomen. Zij blikken terug én geven een aantal waardevolle tips voor de toekomst.   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2596Thu, 12 Dec 2019 00:00:00 GMTLNG/Bio-LNG stimuleringsregeling gepubliceerdDeze week is de LNG/Bio-LNG stimuleringsregeling in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling betreft een compensatie van 18,7 eurocent per kilogram LNG voor de jaren 2020 en 2021. Dit is een belangrijke ontwikkeling voor het wegtransport. De sector kan op deze manier direct een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsambities en tevens komt de stap naar Bio-LNG hierdoor dichterbij.Aanleiding van de regelingEind 2018 besloot het Ministerie van Financiën de accijns teruggave regeling op LNG niet te verlengen. Hierdoor ontstond een stagnatie in de opmars van LNG in de transportsector. De sector zou mogelijk gaan krimpen waardoor de transitie van LNG naar Bio-LNG niet van de grond kwam. Om de positieve bijdrage van LNG/Bio-LNG te stimuleren, besloot het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met een opvolger van de LNG-teruggave regeling te komen. De nieuwe LNG-subsidieregeling werd aangekondigd in het Klimaatakkoord. LNG/Bio-LNG zal een significante bijdrage leveren in het behalen van de gestelde klimaatdoelen.LNG-motoren: minder CO₂-uitstoot en stillerLNG-motoren bieden belangrijke milieuvoordelen ten opzichte van de meest moderne diesel motoren. Het besluit van de overheid om LNG te blijven stimuleren, is dan ook logisch. Recente tests van TNO hebben laten zien dat met een LNG-motor een CO₂-reductie van 10 tot 23% gerealiseerd kan worden. Met de overstap naar Bio-LNG is zelfs een reductie van 80 tot 100% mogelijk. Verder zijn LNG-motoren aanzienlijk stiller.Hoe gaat de regeling werken?De subsidieregeling gaat in op 1 januari 2020 en sluit op 31 december 2021. De compensatie in deze twee jaar bedraagt 18,7 eurocent per kilogram. De totale beschikbare subsidiepot is 8 miljoen euro. Op het moment dat de regeling op 1 januari 2020 ingaat, wordt de 18,7 eurocent direct in de pompprijs verrekend door alle tankstation-eigenaren/-exploitanten.De toekomstIn het Klimaatakkoord, spelen geavanceerde biobrandstoffen een belangrijke rol bij de gestelde doelen voor mobiliteit. Dit biedt grote kansen voor Bio-LNG dat ontstaat uit vergisting van afvalstromen. De sector werkt momenteel hard aan het beschikbaar maken van Bio-LNG, dat uiteindelijk zal zorgen voor een nog grotere CO₂-reductie.In samenwerking met de transportsector zal verder worden gewerkt aan de vergroening van de brandstoffen waarbij het initiatief ‘GreenTruckFuel’ kansrijk is. Bij GreenTruckFuel staat centraal dat het geld dat wordt opgehaald met rekeningrijden voor trucks, wordt ingezet voor de CO₂-reductie van de gebruikte brandstoffen. LNG/Bio-LNG speelt ook bij GreenTruckFuel een belangrijke rol.Meer informatie vindt u op de website van het Nationaal LNG Platform, https://www.nationaallngplatform.nl/ http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2613Thu, 12 Dec 2019 00:00:00 GMTinNOVE #4 2019 eind deze week in de bus!Eind van deze week of begin volgende week (afhankelijk van de bezorging rond Kerst) valt de nieuwe inNOVE bij u op de mat. Het thema van dit nummer is Energie en het Milieu. Hieronder valt een portret van bunkeraar Slurink die in de binnenvaart actief is met alternatieve brandstoffen. Verder is er aandacht voor het werk van de inspecteur Energie voor Vervoer van de NEA, verslag van de recente ALV en een tabel waarin de uitstoot van CO2 in kaart wordt gebracht van auto’s met verschillende aandrijflijnen, gemeten van productie tot en met sloop. Verrassende uitkomsten!Deze inNOVE wordt toch vooral opgesierd door een speciale bijdrage van de COAL-club, het gezelligheidsverband van oud medewerkers en eigenaren van NOVE-leden. De COAL-club gaat de activiteiten stopzetten, maar niet zonder een fraaie terugblik. Veel leesplezier!       http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2607Thu, 12 Dec 2019 00:00:00 GMTinNOVE Vernieuwend: Slurink vaart met Change TLDe wereld verandert razendsnel en dat heeft op onze branche misschien nog wel meer impact dan op andere branches. De vraag naar duurzame brandstofoplossingen neemt toe en alternatieve brandstoffen dienen zich massaal aan. Hoe anticiperen ondernemers in de brandstofbranche daarop? En op andere ontwikkelingen in de markt? Dit keer aan het woord: Rob Slurink, hij vormt samen met broer Alwin de directie van Slurink Bunkerstations.Slurink is een platte organisatie”, vertelt Rob. “Natuurlijk zijn er beleidszaken waar je mee te maken hebt. Maar onderhoud plegen met het personeel is minstens zo leuk.” Rob is opgegroeid op een bunker­ station en werkt vanaf zijn twaalfde mee in het familie­ bedrijf: schoonmaken, boenen, verven en klanten bedienen. Na zijn studie Rechten kwam hij rond 1998 ‘serieus’ in dienst. “Ook op directieniveau kennen wij korte lijnen. Dat werkt fijn.”BIOBRANDSTOF VOOR KLIMAAT- DOELSTELLINGENDe ambitie van Slurink is om ‘klaar te zijn voor een energiemarkt die verandert’. Daarin heeft het bedrijf de laatste jaren flink geïnves­ teerd. Momenteel voert het testen uit met duurzame bio­ brandstoffen voor de binnen­ vaart. Rob: “Ook wij moeten bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen en we denken dat de bio­ brandstof Change TL een goede oplossing is. Met deze brandstof wordt een reductie van 16% uitstoot van CO2 waargemaakt. Bijkomend voordeel is dat de uitstoot van NOx met 19% wordt gereduceerd en fijnstof met 33% wordt verlaagd. Al met al klinkende resultaten. Daarom hebben we in goed overleg met onze leverancier besloten om onze tanker Pouwel S. op deze nieuwe biobrandstof te laten varen. Zo kunnen we Change TL voor langere tijd testen op ‘performance’. Ook in de naderende winterperiode.”ENZYMTECHNOLOGIE MAAKT SCHOON SCHIPChange TL is een dieselbrand­ stof die uit een combinatie van GTL, FAME en een enzym­ technologie bestaat. De enzymen in deze brandstof breken sludge, water en bacteriegroei af. “Dat is wel zo praktisch, want het bestanddeel FAME trekt makkelijk water aan, waardoor er een verhoogde kans op bacteriegroei en verstopte brandstoffilters is. Het toegevoegde enzym gaat deze nadelen tegen.”24/7 IN DE BUNKERS VAN DE KLANTHet toenemende aantal verschillende producten zorgt voor uitdagingen. “Voor ons is het de uitdaging om elk product ‘24/7’ op de juiste manier in de bunkers van de klant te krijgen. Vroeger was er één brandstof: diesel. Nu heb je EN590 diesel, GTL, Change TL en o.a. HVO. En dan heb ik het nog niet eens over de ‘additieven’ die je aan gasolie toevoegt. Of over AdBlue, wat in de scheepvaart steeds meer in opkomst is. Op bunker­ stations en ­boten zijn daarom meer tanks nodig. Die uit­ daging zijn we voortvarend aangegaan. Vorig jaar hebben we twee bunkerboten verlengd én twee nieuwe, dubbelwan­ dige bunkerboten in de vaart genomen. Sommige bunker­ stations zijn uitgerust met een dubbel leidingsysteem en tenslotte hebben we een grotere tanker met meer tanks gekocht. Zo is onze capaciteit flink vergroot. Het zijn forse investeringen, maar essentieel om aan de vraag in de markt te voldoen.”PRIJS BLIJKT POSITIEVE BIJKOMSTIGHEIDRob vindt het nog te vroeg om een oordeel te vellen over Change TL. “Het wordt nu een paar maanden getest, zonder noemenswaardige problemen aan motoren. Bijkomend voordeel is dat het product een stuk goedkoper is dan GTL. Maar of de brandstof ook voor de lange termijn voordelen oplevert, durf ik nog niet te zeggen.”TESTEN OP DE VOET VOLGENOver de verplichte bijmengingen zegt Rob het volgende: “Wij zijn altijd enorm terughoudend geweest over het bijmengen van bio­componenten aan diesel. Maar ik denk dat we niet aan ‘bijmengen’ ontkomen. Bovendien raak ik steeds meer overtuigd van de nieuwe biobrandstof. Onze tanker Pouwel S. vaart nu een paar maanden probleemloos op Change TL. Het lijkt erop dat het toegevoegde enzym zijn werk goed doet. We blijven voorlopig alle testen op de voet volgen. Zowel de testen van ons eigen schip, als die van onze klanten.”GEEN GLAZEN BOLEr zijn ook andere alternatie­ ven op de markt. Denk aan LNG, waterstof of elektrisch. Ziet Rob daar toekomst in? “Nieuwe ontwikkelingen zijn altijd interessant. We proberen daar zo goed mogelijk op te anticiperen. Maar voor de binnenvaartmarkt lijkt LNG niet door te breken. En batte­ rijen hebben onvoldoende capaciteit om met een koppel­ verband heen en weer naar Basel te varen. Maar in de toekomst kijken kan ik niet. Ik heb geen glazen bol. We houden alle ontwikkelingen in de gaten.” http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2593Mon, 25 Nov 2019 00:00:00 GMTVeel meldingen van diesel filterblocking NOVE ontvangt nog steeds veel meldingen van verstopte diesel filters. De meldingen komen vanuit heel het land. De filterblocking komt voor bij bovengrondse tankinstallaties maar ook bij tankstations. Langs diverse kanten probeert NOVE meer inzicht te krijgen in de gemelde problemen. Op 11 november jl heeft NOVE een brandbrief gestuurd naar de VNPI en NEN-commissie met de oproep de problemen aan te pakken. Op donderdag 28 november aanstaande wordt dit onderwerp ook besproken op de NOVE-ledenvergadering en zal NOVE een stappenplan presenteren. Eerder berichten over dit onderwerp: NOVE stuurt brnadbrief aan de VNPI en NEN-commissie inzake brandstofkwaliteit   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2595Thu, 21 Nov 2019 00:00:00 GMTBetaalwijzer 2019 Betaalvereniging Nederland stuurt u de digitale versie van de Betaalwijzer.  De Betaalwijzer is een nieuwsbrief waarin zij ondernemers bijpraten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van betalen. In deze editie vindt u ondermeer informatie over Checkout, betalen met de QR-code, Pinonly en Retourpinnen.  In de bijlage vindt u een PDF van de Betaalwijzer. Daarnaast staat er ook een doorbladerbare versie van de Betaalwijzer klik hier om de website te openen   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2591Thu, 14 Nov 2019 00:00:00 GMTCTGG-dag 2019Jaarevenement Transport Gevaarlijke Goederen Bent u een professional die zich bezighoudt met veiligheid rond vervoer, op- en overslag van gevaarlijke goederen? Kom dan naar de  jaarlijkse CTGG-dag op vrijdag 29 november in Maarssen. U wordt tijdens dit evenement bijgepraat over actuele onderwerpen uit het veld. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om vooraf een onderwerp aan te dragen waarover u graag met een CTGG-expert van gedachten wilt wisselen. Collega deelnemers aan deze dag komen vanuit verschillende hoeken: bedrijfsleven, hogere en lagere overheden, advies- en onderzoeksbureaus. Actuele onderwerpenOnderstaand vindt u de voorlopige onderwerpen die op de CTGG-dag aan de orde komen. Houdt de website in de gaten voor het definitieve programma. De Human Factor bij ongevallen door Liesbeth van Wagtendonk-Vink I Hogeschool van Amsterdam (Aviation Academy) en de Haagse Hogeschool (Integrale Veiligheidskunde)       Alledaagse menselijke fouten kunnen in interactie met complexe technologische systemen rampzalige gevolgen hebben. Helaas blijken de oordelen achteraf over deze fouten vaak minstens zo feilbaar, waardoor verbeteringen uitblijven. De bijdrage van Liesbeth Vink zal ingaan op hoe en waarom mensen fouten maken en hoe we wel van fouten en de rampen die ze veroorzaken kunnen leren om de veiligheid in de toekomst te verbeteren. Leermomenten van het incident met geduwd rangeren op 28 augustus 2018 in de Rotterdamse haven door Richard van der Weide I Intergo       In augustus 2018 vond er een aanrijding plaats tussen een rangerende trein en een vrachtwagen op een onbewaakte overweg in de Rotterdamse haven. Daarbij raakte een rangeerder voorop de trein ernstig gewond. De oorzaak van het incident wordt gedeeld alsook de aanbevelingen voor bedrijven die in hun omgeving onbewaakte spoorwegovergangen hebben. Dit betekent vaak ook dat bedrijven tijdelijk geen aan- of afvoerroute meer tot hun beschikking hebben. E-learning ervaring bij vervoer gevaarlijke stoffen door Jolanda Neeft I VVVFVolgens de ADR moeten medewerkers die met gevaarlijke stoffen werken, hier een training voor hebben gevolgd. De VVVF/VLK Transport Awareness-training geeft hier concreet invulling aan voor medewerkers van verf, inkt, lijm en kitproducenten. De rode draad in de online Transport Awareness-training zijn de verschillende fasen in het productieproces: productie, verpakking, opslag, verzendklaar maken, laden, documenteren en transport. Alle taken en rollen in het logistieke proces komen aan bod. Medewerkers kunnen die training al jaren op hun werk of thuis volgen via e-learning. De VVVF licht de ervaringen op dit gebied toe. Leermomenten van het Petrolad incident in Alblasserdam op 9 februari 2019 I Henk van Wetten (AGS Veiligheidsregio Rotterdam/Rijnmond) en Leendert-Jan Bron (Officier van Dienst Veiligheidsregio Zuid-Holland zuid).       Op 9 februari ontstond er veel ophef over een tankcontainer met het product Petrolad (ADR-klasse 9). De tankcontainer was aan het afblazen doordat deze verwarmd werd. Vervolgens ondervond een groot deel van Nederland stankklachten. De bestrijding van het incident en de leermomenten voor verladers en vervoerders over onder andere de informatievoorziening worden gedeeld.     Druppellekkage project spoorvervoer gevaarlijke stoffen John Compas I  ILT       Het aspect druppellekkage bij spoorvervoer van gevaarlijke stoffen is al jaren een issue en zorgt voor veel onrust onder bestuurders en de bevolking. Op dit moment loopt er een inspectieproject van ILT waarbij bij verladers en vullers wordt nagegaan welke procedure zij gebruiken voor het vullen van ketelwagens en of deze afdoende is om druppellekkages te voorkomen. De ILT zal de (voorlopige) resultaten van dit project delen.     De Nederlandse inzet in het internationale overleg over de regelgeving voor het VGS in 2019-2020 Henk Langenberg I  ministerie van I&W ILTDe Nederlandse inbreng via het ministerie van I&W bij het internationale overleg over nieuwe VGS regelgeving is groot. Zij stellen de inbreng van het Nederlandse bedrijfsleven en stakeholders bij vooroverleggen op prijs. Eind oktober heeft het ministerie van I&W een overleg met CTGG vertegenwoordigers om na te denken over zaken waar we de komende jaren aan zouden moeten werken. Het ministerie geeft op de CTGG dag een nadere toelichting op dit proces en de uitkomsten daarvoor. Meld u aan en deel kennis, discussieer met vakgenoten én kom netwerken. De toegangsprijs bedraagt : € 249,- per persoon. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2585Thu, 14 Nov 2019 00:00:00 GMTWet arbeidsmarkt in balans (WAB): wat verandert er?Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Door de nieuwe wet veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Dit heeft gevolgen voor werkgevers en werknemers.Welke regels veranderen door de WAB? Dit verandert er door de WAB:2 soorten WW-premieU betaalt een lage WW-premie voor werknemers met een vaste arbeidsovereenkomst en een hoge WW-premie voor werknemers met een flexibele arbeidsovereenkomst. Dit heet premiedifferentiatie WW. Nieuwe ontslaggrondEr komt een nieuwe ontslaggrond bij: de cumulatiegrond.Transitievergoeding vanaf de eerste werkdagEen werknemer heeft vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding bij ontslag.Ketenregeling arbeidsovereenkomstenU kunt 3 tijdelijke contracten met een werknemer aangaan in maximaal 3 jaar.Rechtspositie payrollwerknemerGaat u een payrollovereenkomst aan met een werknemer? Dan krijgt deze werknemer minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechtspositie als werknemers die in dienst zijn bij hetzelfde bedrijf.Meer zekerheid voor oproepkrachtenU moet oproepkrachten minstens 4 dagen van tevoren oproepen voor werk. Doel van de WABHet doel van de WAB is om verschillen tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten kleiner te maken. En om het aantrekkelijker te maken om werknemers een vaste arbeidsovereenkomst aan te bieden. Bekijk meer informatie en de ‘WAB-checklist voor werkgevers'Bron: UWV http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2584Tue, 12 Nov 2019 00:00:00 GMTBrandstofomzet tot en met augustus 2019: -2,2%De brandstofomzet tot en met augustus is gedaald met 2,2% ten opzichte van dezelfde periode in 2018. De effecten van de daling van de verkoop van nieuwe dieselauto’s worden hierdoor steeds meer zichtbaar. Het personenwagenpark heeft met een percentage van 14,2% aan dieselvoertuigen het laagste punt bereikt in 5 jaren. Vooral in de zakelijke markt is de daling in de verkoop van dieselvoertuigen zichtbaar. Veel leaserijders kiezen daarnaast voor een volledig elektrisch voertuig of voor een zuinige benzineauto. De stijging is in de verkoop van benzine is echter onvoldoende om de daling van de verkoop van diesel te compenseren. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2583Mon, 11 Nov 2019 00:00:00 GMTNOVE stuurt brandbrief aan de VNPI en NEN-commissie inzake brandstofkwaliteitDe afgelopen weken, met name op de momenten wanneer in de nacht de temperatuur richting het vriespunt ging, zijn er veel meldingen op het secretariaat binnengekomen inzake brandstofkwaliteit. NOVE-voorzitter en -directeur hebben daarom een brandbrief gestuurd aan de VNPI en NEN-brandstoffencommissie en dringend gevraagd naar concrete actie. In de brandbrief wordt gewezen op ieders rol en verantwoordelijk in de keten. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Verder kunt u gebruik blijven maken van het meldingsformulier.   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2581Mon, 11 Nov 2019 00:00:00 GMTStatistiek elektrische voertuigen in Nederland t/m oktober 2019https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-en-milieu-innovaties/elektrisch-rijden/stand-van-zaken/cijfers http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2580Mon, 11 Nov 2019 00:00:00 GMTUitnodiging EZK-evenement: 'Partners in energie-uitdagingen' 30 januari 2020Locatie: Midden Nederland Hallen te Barneveld Voor wie: Mkb-bedrijven, instellingen, gemeenten en energie-adviseursDatum en tijd: Donderdag 30 januari 2020, 12.00 - 17.30 uur Geachte relatie, U bent van harte welkom op de vierde editie van het EZK evenement: 'Partners in energie-uitdagingen'. Als ondernemer of gemeentehandhaver die - nu of binnenkort - werkt aan duurzame warmte, die energie bespaart of duurzame energie opwekt kunt u zich hier in één middag laten bijpraten. Inschrijven kan vanaf vandaag. Na deze middag bent u niet alleen op de hoogte van de uitwerking van het Klimaatakkoord en mooie initiatieven van ondernemers in Nederland die werken aan de energietransitie. U weet ook wat de status van de Informatieplicht energiebesparing is én uw kennis over duurzame warmte, energie besparen en duurzaam opwekken van energie is weer up-to-date.Zie het programma. Kies uw deelsessiesDuurzame warmte, aardgasvrij ondernemen, de opwek en opslag van duurzame energie, energiebesparing, industriële symbiose... het is een kleine greep uit het brede palet aan interactieve deelsessies die plaatsvinden in twee rondes. De keuze is aan u.Bekijk de deelsessies. KeynotesU kunt deze middag diverse plenaire bijdragen verwachten, zoals: Ed Nijpels: 'Slagen van Klimaatakkoord vergt blijvende actieve steun van alle partijen''De krachtenbundeling die nodig was om tot het Klimaatakkoord te komen blijft nodig om de doelen ook daadwerkelijk te bereiken. Het vereist actieve betrokkenheid en gedeelde verantwoordelijkheid van overheden, bedrijfsleven, financiële wereld, maatschappelijke organisaties en andere stakeholders. Dat past bij een maatschappelijk akkoord', aldus voorzitter van het Klimaatberaad Ed Nijpels. In zijn keynote hoort u onder meer de actualiteit rondom het akkoord én hoe duurzame warmte, energiebesparing en duurzame opwek van energie hieraan bijdragen. Ook krijgt u een update over de informatieplicht energiebesparing. EZK Energy Award 2019Drie genomineerde bedrijven zijn in de race voor de EZK Energy Award Bedrijven 2019 met een geldprijs van 25.000 euro. Wie van hen de award wint, ziet u tijdens de feestelijke uitreiking deze middag. Nieuw dit jaar is bovendien de EZK Energy Award Gemeenten 2019, een tweede eervolle award voor de gemeente die met het eigen maatschappelijk vastgoed positief opvalt bij de Informatieplicht energiebesparing. Deelname is kosteloos. Schrijft u zich hier in. Graag tot ziens op 30 januari! Met vriendelijke groet, Meindert SmallenbroekDirecteur Warmte en OndergrondMinisterie van Economische Zaken en Klimaat In samenwerking met de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)  http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2579Mon, 04 Nov 2019 00:00:00 GMTMokobouw en Orpak bundelen krachtenNOVE Businesspartner Mokobouw en Orpak hebben hun krachten gebundeld om in de Nederlandse markt gezamenlijk totaaloplossingen te bieden voor thuistank installaties, voertuig herkenning en wagenparkbeheer. Als onderdeel van deze samenwerking heeft Getpak Systems BV (Orpak Europe) per 1 augustus 2019 al haar activiteiten overgedragen aan Mokobouw. Gilbarco Veeder-Root heeft ruim 2 jaar geleden Orpak overgenomen en de recente overgang van de Getpak / Orpak activiteiten naar Mokobouw is een uitwerking van de integratie die Gilbarco Veeder-Root dit jaar heeft ingezet en eind 2019 wereldwijd wil afronden. Sinds eind 2018 liepen de Getpak helpdesk en service activiteiten reeds via Mokobouw. Daar komen nu alle overige activiteiten bij die voorheen door Getpak werden gerealiseerd. Als onderdeel van de overdracht zijn Ron Mandemaker (techniek) en André Klarenbeek (verkoop) per 1 augustus in dienst getreden bij Mokobouw. Als Gilbarco Veeder-Root distributeur voor Nederland heeft Mokobouw nu officieel de vertegenwoordiging van Orpak aan haar portfolio toegevoegd. De intensivering van de relatie tussen Mokobouw en Orpak zal zorgen voor continuïteit in de ondersteuning van klanten, zowel op het gebied van service als ook met betrekking tot de levering van Orpak producten. “Door het toevoegen van de Orpak producten zijn we in staat onze klanten een nog betere ondersteuning te bieden op het gebied van thuistank installaties, voertuig herkenning en wagenparkbeheer. De innovatieve Orpak producten sluiten perfect aan op andere productenlijnen uit de Gilbarco Veeder-Root familie en bijvoorbeeld de AdBlue range van Storage Partners die we voeren” zegt Peter Dekker, eigenaar van Mokobouw. “Als Mokobouw zetten we ons iedere dag in om onze klanten te helpen zo efficient en veilig mogelijk te opereren. De Orpak producten gaan hier een dimensie aan toevoegen.” http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2574Mon, 04 Nov 2019 00:00:00 GMTVerslag Netwerkbijeenkomst NEA ‘Samenwerken aan vergroening vervoer’Op 28 oktober vond de netwerkbijeenkomst van de NEA plaats in Den Haag met het onderwerp ‘samenwerken aan vergroening vervoer’. Bij deze bijeenkomst waren ook NOVE-leden aanwezig en actief betrokken. Via deze link kunt u het verslag lezen.   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2573Thu, 31 Oct 2019 00:00:00 GMTWijzigingen in loondoorbetaling bij ziekteOnze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een aantal verbeterpunten rond de regeling van loondoorbetaling bij ziekte gepresenteerd. Lees hier welke maatregelen voor u relevant zijn. Naar de wijzigingen http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2563Thu, 31 Oct 2019 00:00:00 GMTPitPoint opent eerste vaste LNG-bunkerstation van Europa NOVE-lid PitPoint.LNG opent vandaag het eerste vaste Liquefied Natural Gas (LNG) bunkerstation voor binnenvaartschepen in Europa in de Niehler Hafen in Keulen. Met de komst van dit station is een concrete stap gezet in het verder mogelijk maken van schoon transport over water. Het nieuwe LNG-bunkerstation is onderdeel van de plannen van PitPoint.LNG om een Europese LNG-infrastructuur te ontwikkelen voor zwaar transportvervoer over weg en water en is medegefinancierd door de Europese Unie. De strategische ligging van het station tussen Basel en Rotterdam en de goede toegankelijkheid van de locatie waren de voornaamste redenen om voor de haven van Keulen te kiezen. Lagere uitstoot en verbeterde luchtkwaliteit  LNG is de schoonste brandstof die op dit moment voor handen is voor (zwaar) transport over water. De grootste winst zit hem met name in de lagere uitstoot van fijnstof en stikstofoxiden (NOₓ). Op basis van de huidige Europese emissie-eisen (CCNR II) produceren LNG-motoren vergeleken met dieselmotoren tot 20 procent minder CO₂, ten minste 80 procent minder NOₓ en ruim 99 procent minder fijnstof. De flinke reductie van deze schadelijke stoffen draagt direct bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit. LNG wordt ook wel gezien als transitiebrandstof en als opstapje richting het nog schonere bio-LNG. Snellere doorvoer voor LNG-schepen Met de komst van dit vaste bunkerstation aan Europa's drukste waterweg is nu ook verdere invulling gegeven aan de benodigde LNG-infrastructuur, waardoor het varen op LNG toegankelijker is gemaakt. Het gehele bunkerproces wordt door het nieuwe vaste tankstation aanzienlijk versneld. Waar LNG-schepen bij truck-to-ship bunkering eerst een aanvraag moesten doen en een afspraak in moesten plannen om LNG af te nemen, kan dit met shore-to-ship bunkering nu sneller en eenvoudiger via de krachtige pompen van het station. Het vaste bunkerstation is daarnaast 24/7 toegankelijk en beschikt over professionele service engineers die voor bunkerbegeleiding zorgen. In de nabije toekomst wordt het eveneens mogelijk om twee schepen tegelijkertijd te laten bunkeren. Jan Sönke Eckel en Wolfgang Birlin, Managing Directors bij havenbeheerder RheinCargo: “We zijn erg trots dat we het eerste vaste LNG-bunkerstation van Europa mogen verwelkomen in onze haven in Niehl, Keulen. Dit tanksysteem zien we als de volgende bouwsteen in onze aanpak om nog duurzamer en milieuvriendelijker transport te realiseren. Bovendien faciliteren we zo ook de verduurzaming van de bijbehorende logistiek. LNG staat voor een betrouwbaar en schoon brandstofalternatief. Het gebruik van deze brandstof helpt om de uitstoot van verontreinigende stoffen te verminderen. We zien het gebruik van LNG dan ook als een belangrijke stap richting een duurzame toekomst voor de logistieke sector.” Jan Willem Drijver, Managing Director bij PitPoint.LNG: “De opening van het LNG-bunkerstation is een belangrijke stap voorwaarts voor het transport over water. LNG voldoet aan de strengste emissie-eisen en maakt schoner transport mogelijk. Het bunkerstation is dankzij een ketenaanpak tot stand gekomen. Samen met verladers, havenbedrijven, rederijen, transportbedrijven en steun van de Europese Unie hebben we hard gewerkt aan het verduurzamen van het binnenvaartverkeer van Europa. Ons doel? Met LNG de weg vrijmaken voor volledig schoon transport in 2030.” In deze publicatie wordt slechts de mening van de auteur weergegeven. De Europese Unie is niet aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie in deze publicatie. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2562Thu, 31 Oct 2019 00:00:00 GMTDag van de BHV (4 november)Het doel van deze dag is om het belang van de bedrijfshulpverlening en een veilige en gezonde werkomgeving onder de aandacht te brengen. Hoe heeft u de bedrijfshulpverlening in uw bedrijf geregeld?Het belang van de BHV'erDe BHV'er is als eerste ter plaatse als zich iets ernstigs voordoet en gaat direct over tot handelen. De BHV’er heeft dus een voorpostfunctie voor de professionele hulpverlener. Dit is best een grote verantwoordelijkheid. Daarom is het belangrijk dat de BHV’er zo goed mogelijk voorbereid en geoefend is voor deze taken.Subsidie over een BHV-trainingHeeft u in het verleden afgedragen aan het Fonds Kollektieve Belangen brandstoffenbedrijf  (FKB), dan wordt BHV training gesubsidieerd. Zie spelregels en cursusoverzicht. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2561Thu, 31 Oct 2019 00:00:00 GMTEuropean Technology and Innovation Platform Bioenergy9th Stakeholder Plenary Meeting20-21 November 2019 THE INTERNATIONAL AUDITORIUMBoulevard du Roi Albert II, 5, B-1210 Brussels The 9th Stakeholder Plenary Meeting (SPM) of the European Technology and Innovation Platform will be held from 20-21 November 2019 in Brussels. In three thematic sessions during the first day, innovations in the fields of renewable fuels and bioenergy, opportunities and challenges with respect to broadening the biomass feedstock base in Europe as well as the future role of ETIP Bioenergy and options how you can get involved in the platform will be discussed with the audience. The second day takes a bird´s eye view on the contribution of advanced renewable transport fuels to the decarbonisation of transport in 2030 and beyond, technological options, implementation barriers, and financial instruments. The Stakeholder Plenary Meeting provides a forum for political representatives, research institutes, and companies from the bioenergy sector to discuss jointly about the future of biofuels and bioenergy in Europe. Registration to the SPM is free of charge; however, places are limited by the capacity of the venue. Please inform us at your earliest convenience via secretariat@etip-bioenergy.eu if you subsequently need to cancel your registration. Register now http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2560Mon, 28 Oct 2019 00:00:00 GMTWorkshop vergunningen waterstoftankstations Als onderdeel van het Interreg project Waterstofregio 2.0 worden waterstof tankstations ontwikkeld en gebouwd. Een deel is reeds gerealiseerd en hierbij zijn concrete ervaringen opgedaan op het vlak van vergunningen. Deze specifieke ervaringen en kennis rond vergunningen willen we delen. Met deze workshop willen we bovendien ook andere expertise die hieromtent in Vlaanderen en Nederland bestaat uitwisselen. Daarom hebben we - naast vertegenwoordigers van de bedrijven die binnen het het Waterstofregio 2.0 project een waterstof tankstation hebben ontwikkeld - ook twee gasten uitgenodigd die specifieke kennis hebben rond deze materie. Bent u in uw dagelijkse werk bezig met vergunningen of bent u ondernemer met plannen op het gebied van waterstof? Schrijf u dan vóór 8 november in voor deze workshop!Meer info ivm het programma en voor de inschrijvingsmodule. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2557Mon, 21 Oct 2019 00:00:00 GMTLet op uw rijbewijs en uw code 95Let op uw rijbewijs en uw code 95Onze NOVE-netwerkpartner VCM-Leusden, wees ons erop dat u als werkgever ook een verantwoordelijk heeft of het rijbewijs van uw chauffeur nog geldig is. Controleer dat! Een verlopen rijbewijs betekent dat een chauffeur niet mag rijden en als hij dat toch doet, de verzekering mogelijk niet betaald. Code 95 en chauffeurs van voor 1955Naast de geldigheid van het rijbewijs moet een beroepschauffeur ook zijn code 95 uren op orde hebben. Chauffeurs geboren voor 1 juli 1955 hebben hun code 95 gekregen. Degenen die in 2012/2013 hun rijbewijs voor 10 jaar verlengd hebben en ook daarmee hun code 95 voor 10 jaar hebben gekregen (voor geldigheid, zie achterkant van het rijbewijs), die zullen voor 1 april 2020 35 uur ‘code 95 uren’ gemaakt hebben (28 uur theorie en 7 uur praktijk).Indien deze mensen reeds uren gemaakt hebben die ouder geworden zijn dan 5 jaar, dan mogen deze uren eenmalig gebruikt worden.Let op, achterop uw (vrachtwagen)rijbewijs, staat in de middelste kolom de verloopdatum. Deze kan afwijken van een ander rijbewijs. Voor vragen, neem contact op met VCM-Leusden (info@vcmleusden.nl) http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2552Mon, 21 Oct 2019 00:00:00 GMTLIQAL and Drive Systems build brand new LNG/ LCNG fuelling stationLNG fuelling technology company LIQAL have once again partnered with Drive Systems to build a turnkey fuelling station for LNG and LCNG in Londerzeel, Belgium. Liquefied Natural Gas (LNG) technology innovator LIQAL and station operator Drive Systems announce their plans to build a third stand-alone fuelling station together in Belgium. Their continued commitment to expanding the LNG distribution network supports the need for accelerated decarbonisation in the transport sector and responds to society’s demand for greener solutions. The increase in the number of LNG stations across Europe shows LNG as a reliable and effective fuel choice for the transportation industry. LNG and liquid to compressed natural gas (LCNG) provide a cleaner alternative to fossil fuels for heavy truck transportation. Brand new LNG/LCNG fuelling station The successful partnership between LIQAL and Drive Systems continues with a new project to build a full-service fuelling station in Londerzeel, Belgium. The fully automated station will supply liquefied natural gas (LNG) and liquid to compressed natural gas (LCNG), as well as traditional fuel. Drive Systems will operate the LNG/ LCNG station. Maes Energy & Mobility is responsible for building and operating the filling station for the traditional fuels.   LIQAL’s focus is on the next station to take a crucial step towards sustainability and decarbonisation. LIQAL will design, manufacture and deliver this project, and their integrated approach makes sure the LNG and LCNG stations are always up to date.   With a storage capacity of 80,000 litres, this unmanned fuelling station uses patented technology to supply LNG and LCNG. The station contains an LNG dispenser for LNG powered trucks and an LCNG refuelling system for CNG vehicles. It also has an advanced online monitoring and trending system, MID-certified LNG fuel dispenser with heated and purged nozzle docking bay, on-the-fly saturation, boil off gas (BOG) management and LIQAL’s station KPI dashboard for clients. LIQAL is committed to increasing use of low-emission fuel alternatives and expanding the network of LNG fuelling stations. Joost Jansen, business development manager at LIQAL says: “As frontrunners in LNG technology development, LIQAL delivers high performance refuelling stations for LNG and LCNG, with low total cost of ownership. We are delighted to continue our collaboration with Drive Systems and reinforce our leading position in the Belgian market”. Fourth LNG fuelling station for Drive Systems  Drive Systems is a leading natural gas station operator in Belgium, where LNG and CNG are on the rise. They saw the advantages for LNG as a transportation fuel early on and built the first ever LCNG filling station in Belgium in 2014. This new site will be their fourth filling station in Belgium. Philippe Desrumaux, Director of Drive Systems says: “We are excited to start this new project, which is funded by the EU Connecting Europe Facility as part of the BENEFIC project. The station will aim to serve local as well as (inter)national traffic and contribute to the growing number of natural gas vehicles in Europe.”   The new to industry site will be built on the van den Broek premises and the site is planned to be operational by April 2020. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2551Mon, 21 Oct 2019 00:00:00 GMTSunoil Biodiesel neemt biodieselfabriek in Kampen overSunoil Biodiesel, een van de leidende partijen in de productie van biobrandstoffen in Nederland, heeft de biodieselfabriek in Kampen overgenomen. Daarover is overeenstemming bereikt met de curator van de fabriek, Reinier Quint van Nysingh advocaten in Zwolle. De fabriek in Kampen werd op 26 augustus failliet verklaard na een omvangrijke handelsfraude. Sunoil Biodiesel neemt alla activa van de fabriek over (vastgoed, installaties en machines) en zal de productie zo spoedig mogelijk weer op gang brengen. Aanvankelijk met een vijftal medewerkers, maar dat aantal kan in de komende maanden groeien tot circa 15. De productie van het bedrijf ligt al enige maanden stil. Sunoil verwacht van de biodieselfabriek een winstgevende onderneming te kunnen maken. Daarnaast zal de onderneming aan alle wettelijke regelgeving op het gebied van biobrandstoffen voldoen. Hete koopcontract is gesloten onder het voorbehoud van onder meer toestemming van marktautoriteit ACM. Naar verwachting zal het nog enige maanden vergen om de overname volledig af te ronden. Tot die tijd worden geen nadere mededelingen gedaan. Financiële details van de transactie worden door Sunoil niet bekengemaakt.   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2550