NOVE http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx Het laatste nieuws van NOVE.nl 3600 Thu, 17 Sep 2020 00:00:00 GMTVerDUURzamingWe hadden het kunnen weten, het woord zegt het immers al: verDUURzaming is niet goedkoop. Vlak voor het zomerreces werden we verblijd met rapporten en adviezen van het PBL, de SER en een discussie in de Tweede Kamer. Biomassa heeft afgedaan. In de slipstream deed een aantal NGO’s ook weer verwoede pogingen om de grijsgedraaide plaat van de palmolie voor brandstof af te spelen. Ditmaal niet omdat Nederland palmolie gebruikt voor biobrandstof (dat is ook niet zo), maar wel omdat het in Nederland gemaakt wordt.Maar (duurzame) biomassa maakt wel een belangrijk onderdeel uit van het plan om de CO2-uitstoot van Nederland omlaag te brengen. Wat komt ervoor in de plaats? Kernenergie? Japan en Duitsland zworen het al af (waarschijnlijk ietsje te snel). Nederland wil de laatste actieve kerncentrale ook sluiten op termijn. Windmolens dan? Als het maar niet in mijn achtertuin is. Het verzet tegen windmolens op het land groeit. Op zee dan? Hinderlijk voor de scheepvaart en naar verluidt voor het leven in de zee. Zetten we alle daken vol met zonnepanelen? Kan op zich, maar levert uiteindelijk onvoldoende om aan de (stijgende) elektriciteitsvraag te voldoen. Maar om panelen te plaatsen wil het kabinet wel mensen met een eigen huis dwingen om geld te lenen, iets waar Vereniging Eigen Huis bepaald niet om staat te springen. O ja, de gaswinning bouwen we ook af (in plaats daarvan gaan we importeren vanuit Rusland). En zo kan ik nog wel even doorgaan.Over het feit dat we af moeten van fossiele energiebronnen om onze energievoorziening te verduurzamen is inmiddels het gros van de mensen het wel eens. Daarnaast willen we voor onze noodzakelijke energie niet afhankelijk zijn van enkele landen. Maar dan moeten we wel keuzes maken. Liefst voor langere tijd. Zodat bedrijven willen investeren in oplossingen. Maar met de huidige draaibewegingen die worden gemaakt bij overheid, kabinet en Kamer, krijgen steeds meer bedrijven huiver om hun kapitaal in Nederland aan te wenden. Kun je als investeerder beter naar Duitsland of Denemarken gaan.Duurzame energie is niet pijnloos en al helemaal niet gratis. Tenminste, zeker niet gedurende de transitieperiode. Dan zijn technieken en netwerken nog niet uitontwikkeld en zijn de kosten relatief hoog. Maar de ene na de andere optie afschieten zonder met een vergelijkbaar alternatief te komen is geen optie.Sterker nog: we zouden er beter aan doen om alle opties open te houden. Dat geldt ook voor brandstoffen. De overheid lijkt te mikken op een zilveren kogel: elektrisch vervoer, dat is het helemaal, zelfs voor schepen. Maar daarmee worden kansrijke alternatieven zoals bijvoorbeeld E-fuels al bij voorbaat uitgesloten. Niet verstandig. Ook waterstof voor personenauto’s wordt al bij voorbaat kansloos geacht. ‘De productie van waterstof is niet efficiënt’, heet het dan. Alsof dat een berijder van een voertuig iets kan schelen, als hij weet dat hij met vijf minuten tanken weer achthonderd kilometer kan rijden.Ondertussen werkt de brandstofhandel nijver door om gestelde milieudoelstellingen te bereiken, voor een groot deel middels bijmenging, maar ook via bijvoorbeeld groengas. In 2019 werd ruim voldoende hernieuwbare energie geleverd door de brandstofleveranciers in Nederland, in totaal werd de uitstoot van één kolencentrale voorkomen. Het was dan ook een klap in het gezicht voor diezelfde brandstofhandel toen de staatsecretaris Van Veldhoven aan de Kamer bekendmaakte dat het toezicht op de sector versterkt moet worden, want de kans op frauduleus handelen is aanwezig (gebaseerd om een steekproef van n=1). De branche gaat echter door met het aanbieden van alle alternatieven, ook voor mensen met een kleine portemonnee, die misgrijpen bij vorstelijke subsidies van vierduizend euro voor een nieuwe auto. Daarom is het thema van deze inNOVE ook ‘Kans’ in plaats van ‘Belemmering’. Denken buiten de erfgrenzen van je eigen fysieke locatie, denken in een andere organisatievorm, denken in andere businessmodellen, dat is van belang voor een gezonde toekomst. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2903Thu, 17 Sep 2020 00:00:00 GMTinNOVE Vernieuwend: BP Kerkhof en Noot Personenvervoer zien kansen in waterstofDe wereld verandert razendsnel en dat heeft op onze branche misschien nog wel meer impact dan op andere branches. De vraag naar duurzame brandstofoplossingen neemt toe en alternatieve brandstoffen dienen zich massaal aan. Hoe anticiperen ondernemers in de brandstofbranche daarop? En op andere ontwikkelingen in de markt? Dit keer laten we twee pioniers aan het woord die kansen zien in waterstof. Jan Paul Kerkhof (BP B. Kerkhof & Zn. B.V.) en Martijn Kersing (Noot Personenvervoer) hadden een lange adem nodig, maar bieden nu waterstofoplossingen aan. Leuk detail: de vulpunten werden gerealiseerd in samenwerking met NOVE-lid OrangeGas.Voor Martijn was het een mooie samenloop van omstandigheden. Hij had net de concessie voor het wmo-vervoer in de regio Den Haag gewonnen. In zijn inzending had hij flink ingezet op zero emissie; voor de gemeente een reden om voor zijn voorstel te kiezen. Maar bij het uitvoeren van het plan bleek dat hij zijn zero emissie beloftes niet met elektrische voertuigen kon waarmaken. “Het netwerk kon het niet aan om alle wagens van genoeg stroom te voorzien. Ik zat thuis op mijn telefoon te scrollen toen ik las over het project van BP Kerkhof”, zegt Martijn.PARALLEL AAN ELEKTRISCH Jan Paul was toen ruim twee jaar bezig om waterstof naar zijn tankstation te halen. Zijn reden om op dit gebied te pionieren? “Van een energietransitie kun je maar beter onderdeel zijn dan ‘m lijdzaam ondergaan.” Ook al brengt dat een risico met zich mee. “Misschien zit ik ernaast en breekt waterstof niet door. Dan kost het me over tien jaar nog geld. Maar dat geloof ik niet. Waterstof heeft voor een aantal toepassingen veel voordelen ten opzichte van batterij-elektrisch rijden. En ja, het lijkt langzaam te gaan voordat waterstof breed wordt ingezet. Maar dat ging met elektrische auto’s precies zo. In 2010 keken we net zo tegen elektrisch rijden aan als we nu tegen waterstof aankijken. Maar in 2012 lanceerde Tesla Model S. In datzelfde jaar zag ik mijn buurman voor het eerst de straat in rijden met zo’n auto en moet je nu kijken; elektrisch is de standaard geworden.ANGST VOOR GEVAARIn 2016 ging Jan Paul een samenwerking aan met Stedin. Dat was ook het jaar dat innovatiesubsidies voor waterstofontwikkelingen beschikbaar kwamen. “Iedereen stond vanaf het begin positief tegenover waterstof”, vertelt Jan Paul. “Maar zodra de gemeente getekend had voor een waterstofvergunning, vonden ze het allemaal toch best spannend. Niets ten nadele van de gemeente, want ze hebben me enorm gesteund. Maar het heeft allemaal erg lang geduurd doordat men meerdere keren, heel goed, naar de veiligheidsrapporten wilden kijken. Maar eerlijk? Zo veel stellen die veiligheidsmaatregelen niet voor. Er liggen veiligheidscirkels, maar dat zijn we gewend van LPG. En er staat een betonnen, zestig minuten brandwerende wand. Maar die wand is er om te voorkomen dat de installatie niet in brand vliegt als er iets in de omgeving gebeurt, niet andersom.UITDAGENDE PLANNING1 april 2019 zou het zover zijn. In de omgeving was steeds meer aandacht voor Kerkhofs nieuwe product. De timing voor Martijn leek perfect, want hij zou vanaf 1 juni voor Den Haag gaan rijden. “Toen las ik over de nieuwe waterstoftanks van Jan Paul, dus ik ging bij hem op de koffie. Maar toen ik mijn deadline van 1 juni noemde, zei hij direct dat de gemeente wel heel snel en heel meegaand moest zijn, om dat te kunnen redden. Ik wist meteen waar ik aan toe was en dat was prettig.” Martijn zelf stond ook voor een uitdaging. Want met een implementatietijd van vier maanden die hij nog had, kwam de anderhalf jaar levertijd van de waterstofauto’s niet echt goed uit. “We hadden geluk dat er we er 45 nodig hadden. Met die massa kregen mijn partners – de Toyota-importeur Louwman en dealers in Den Haag en Ede – het voor elkaar dat een schip dat naar Noorwegen onderweg was, eerst nog aanmeerde in Rotterdam.GEEN FILANTROPISCHE INSTELLING Begin dit jaar werd het waterstoftankstation van BP Kerkhof operationeel. Momenteel tanken zestig waterstofauto’s bij Jan Pauls station, waarvan veertig van Noot zijn. De overige twintig zijn leaseauto’s voor zakelijk verkeer. “Ik verwachtte dat de vraag vanzelf zou ontstaan. En zo langzamerhand gebeurt dat nu ook”, zegt Jan Paul. “Voorlopig is waterstof nog niet winstgevend. Wanneer dat wel gebeurt zou ik echt niet weten. De investering was 1.750.000 euro, waarvan 80% is gesubsidieerd. Ik ben geen filantropische instelling, dus die winst moet op termijn wel komen. Maar het scheelt dat ik geen dividend hoef uit te keren.SUBSIDIEKAPERS Jan Paul vindt het mooi om te zien dat Kerkhof en Noot, twee mkb-bedrijven, het rijden op waterstof als een van de eerste van Nederland voor elkaar hebben gekregen. “We hebben bewezen dat het kan. Het is jammer dat er subsidiekapers zijn, die al een voorschot hebben gekregen en nu volgens hun jaarverslag maatschappelijk verantwoord zijn, maar die nog steeds geen waterstofstation hebben gerealiseerd. Vraag de subsidie dan niet aan, want je verspeelt de kansen van iemand die wél serieus met waterstof aan de slag wil.” Jan Paul adviseert andere NOVE-leden om zich klaar te maken voor waterstof. “Je hoeft morgen geen waterstofinfrastructuur aan te leggen, maar ga wel vast met de gemeente in gesprek. Kom te weten aan welke voorwaarden je moet voldoen en wat je nodig hebt om het mogelijk te maken. En laat eventueel vast tekeningen maken, zodat je ze in kan dienen als je een interessante partner tegenkomt.” http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2901Thu, 17 Sep 2020 00:00:00 GMTinNOVE Vraagbaak: Hoe moet mijn noodplan eruitzien?Vragen over wet- en regelgeving, nieuwe brandstofalternatieven, ondernemen enzovoorts; u kunt ermee terecht bij het secretariaat van NOVE. In deze rubriek behandelen we een vraag van een van de NOVE-leden, zodat ook u van het antwoord kunt leren! Omdat incidenten gelukkig weinig voorkomen, is een noodplan noodzakelijk. Een noodplan moet eenvoudig zijn, want meestal heb je geen tijd om veel te lezen. Probeer je tijdens het opstellen van het noodplan te verplaatsen in de situatie. Een noodplan is niet statisch; controleer het regelmatig en check het met de realiteit.Stel jezelf de volgende vraag: wat kan ik doen als 112 niet werkt, wat realiteit was tijdens een grote 112-storing in 2019. Met logisch nadenken kom je al verder: staat er in het noodplan alleen 112? Of is een lokaal nummer van de politie, brandweer en ambulance opgenomen? Vraag het ook eens na als de brandweer een oefening bij je bedrijf houdt. Heb je noodnummers in je mobiele telefoon? Schrijf belangrijke (privé) noodnummers ook op, dan kan je ook nog de telefoon van een gebruiken, als bijvoorbeeld je eigen batterij leeg is.WET- EN REGELGEVINGWat zijn de handvatten voor een noodplan? De PGS-richtlijnen (zie www.prgs.nl) die in onze branche worden gebruikt, hebben allemaal een noodplanparagraaf. Of het noodplan wordt in de bijlage genoemd. Gelukkig maar, want dat laat zien dat waar gewerkt wordt, ook fouten gemaakt (kunnen) worden.Menselijke fouten, maar ook fouten en storingen van systemen. Het belangrijkste bij fouten is echter: hoe los je ze op en hoe hou je de schade zo klein mogelijk?Er is niet één standaard noodplan. De diverse PGS-richtlijnen geven ook geen uniforme omschrijving, doch ‘slechts’ voorbeelden. Zodat u het noodplan passend kan maken voor de eigen situatie. Een instructie(bord) op een onbemand tankstation – die een passant of klant zonder enige kennis van de installatie moet leiden in een noodgeval – is immers niet te vergelijken met een laadstation voor LPG-tankwagens – waar een opgeleide beheerder of tankwagenchauffeur mogelijk nog veilig een afsluiter kan bedienen.Ook moet je bij het opstellen van een noodplan de zakelijke en juridische kant bekijken. Een noodplan moet praktisch, duidelijk en eenvoudig in de uitvoering zijn. En hij moet zaken vermelden die (in stressvolle noodsituaties) niet vergeten mogen worden. Maar gezien de juridische kant, moet het ook duidelijk zijn wie beslissingen mag nemen en een noodplan mag aanpassen. En, hoewel dit niet wettelijk is vastgelegd, is het verstandig om na te denken hoe je in noodgevallen omgaat met de pers.STAPPENPLAN EN PUNTEN VAN AANDACHTKijk in de PGS-richtlijn die van toepassing is, met welke aandachtspunten je rekening moet houden; dit zijn de praktische handvatten. Kijk naar de kaders van de wet- en regelgeving; die zijn van belang voor de verantwoordelijkheden. Wat staat er in de RI&E over het noodplan? Staan de juiste instanties met hun goede telefoonnummers vermeld, zodat het melden snel kan gebeuren?WAAROM IS HET MELDEN ZO BELANGRIJK?Het laatste punt – het melden van de situatie – is misschien wel de belangrijkste stap van een noodplan. Het is tenslotte een noodsituatie die uit de hand kan lopen. Denk hier niet te makkelijk over, een noodsituatie is niet gepland en uw 'installatie’ is er in principe niet voor gemaakt. Mogelijk volgt er, sneller dan u denkt, een situatie waardoor u niet meer kan melden en de noodzakelijke (aanvullende) hulp van niets weet. Ook is er mogelijk een wettelijke plicht om te melden bij ILT, Omgevingsdienst, Rijkswaterstaat enzovoorts.EVALUEER EN DEEL Antwoord op de vraag of eerst de noodstop ingedrukt moet worden of dat eerst gemeld moet worden, geven we in deze Vraagbaak niet. Vaak weet je ook pas achteraf of de handelswijze goed was. Maar er vooraf over nadenken is wel een advies. Welke scenario’s van noodsituaties kunnen zich voordoen? Het bespreken met uw ADR/ADN-veiligheidsadviseur en verzekeringsmaatschappij is een goede zaak. De website van het ministerie geeft ook de tip om elke drie jaar uw noodplan te evalueren en eventueel aan te passen.Als het noodplan een keer gebruikt moest worden, evalueer dan ook het voorval of incident. Vraag je meer dan één keer af ‘waarom?’ Vaak zijn er diepere achterliggende oorzaken waarom iets fout ging. Deel dit dan met NOVE, zodat we van elkaar kunnen leren.NOVE besteedt veel tijd aan het voorkomen van incidenten door mee te denken en mee te werken aan en denken over aan wet- en regelgeving, bewustwordingstrainingen etc. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2135Mon, 14 Sep 2020 00:00:00 GMTCTGG webinar 'Nieuwe transportregelgeving vervoer gevaarlijke stoffen per 1-1-2021'Dit jaar gaat de CTGG haar jaarlijkse CTGG-dag organiseren in de vorm van een webinar. Op 27 november van 9.30 tot circa 14.00 uur organiseert deze koepelvereniging een aantal webinars over de gewijzigde transportregelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per 1-1-2021. CTGG is de koepelvereniging ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen, waarbij NOVE is aangesloten. Deelname aan deze webinars is gratis. Voor de meeste NOVE leden en/of de veiligheidsadviseurs van de NOVE-leden is het volgen van het webinar, waarbij de diverse modaliteiten, zoals ADN en ADR, in afzonderlijke tijdsblokken worden gehouden.   We zullen daarbij werken met tijdsblokken voor elke modaliteit (ADN, ADR, IMDG en RID).     Deelnemers krijgen voorafgaand aan het webinar de mogelijkheid om aan de hand van voorlopige Engelse teksten vragen te stellen aan specialisten uit onze achterban.  Ook de specialisten van de beleidsafdeling van het ministerie van I&W en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben hun medewerking aan deze webinars ook toegezegd.  Reserveer de datum (27 november) alvast in uw agenda, als u aan de webinars wilt deelnemen. Nadere informatie volgt. Aanmelding gaat t.z.t. via de website van de CTGG. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2897Mon, 14 Sep 2020 00:00:00 GMTOMJ over de forse prijsdaling van ICE Gas OilAfgelopen weken was er een forse prijsdaling te zien van de ICE Gas Oil notering. Wij vroegen businesspartner OMJ wat hiervan de mogelijke oorzaak was. OMJ noemt drie oorzaken: http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2895Mon, 14 Sep 2020 00:00:00 GMTOvergang naar Winterkwaliteit Diesel, najaar 2020 (2)Afgelopen vrijdag hebben de secretaris van de NEN-brandstoffencommissie en het NOVE-secretariaat elkaar bijgepraat over de dieselkwaliteit. In het kort: - Mede door druk van NOVE is in de zomer hard gewerkt aan aanpassingen van de nationale voorwoorden van de EN590 (diesel) en EN14214 (FAME).  http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2894Mon, 07 Sep 2020 00:00:00 GMTGezocht: voorzitter NOVE sectie OTGNOVE is op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de sectie Opslag, Transport en Groothandel (OTG). Deze functie wordt nu bekleed door Thomas Bogaers van Vollenhoven Olie. Thomas heeft er echter in november aanstaande 9 jaar bestuurslidmaatschap opzitten en is daarmee aan het eind gekomen van de statutaire zittingstermijn. In de sectie OTG worden zaken besproken als: de bijmengverplichting, brandstofkwaliteit, douanezaken, BRZO-zaken en veiligheid. NOVE nodigt kandidaten uit zich aan te melden bij het secretariaat. Als vanzelfsprekend is het uitgangspunt dat de kandidaat zelf werkzaam is bij een bedrijf dat ook opslagactiviteiten ontwikkelt. Het bestuur vergadert 5 maal per jaar, waaronder twee maal per videoverbinding. Deze voorzitter van de sectie maakt ook deel uit van het Hoofdbestuur van NOVE. Deze komt in 2021 als experiment tweemaal per jaar bijeen met de volledige bezetting, dus inclusief de sectievoorzitters. Belangstelling of meer weten? Neem contact op met Erik de Vries via 085-4014755 of via devries@nove.nl   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2893Mon, 31 Aug 2020 00:00:00 GMTTerugbetalen belastingschuld straks uitsmeren over 24 maandenOndernemers die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen, komen in aanmerking voor uitstel van betaling van belastingschulden. Op 28 augustus heeft het kabinet in het kader van het derde noodpakket nieuwe regels en maatregelen hiervoor bekend gemaakt. Betalingsregeling vanaf 1 januari 2021 Alle ondernemingen die bijzonder uitstel van belasting hebben genoten of nog genieten, starten per 1 januari 2021 met een betalingsregeling voor de ontstane belastingschuld van 24 maanden. Dit betekent dus dat zij het terugbetalen van hun belastingschuld uit kunnen smeren over een periode van twee jaar. Verlenging van uitstelAlle ondernemingen die na het initieel genoten bijzonder uitstel van 3 maanden een verlenging hebben gekregen, krijgen die verlenging tot 1 januari 2021. Ook voor hen geldt dat zij starten met terugbetalen van de als gevolg van het genoten uitstel ontstane belastingschuld per 1 januari 2021 voor een periode van 24 maanden. Meer informatie op de website van VNO-NCW en de overheid http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2887Thu, 27 Aug 2020 00:00:00 GMTStatistieken elektrische voertuigen in Nederland t/m juli 2020In juli 2020 werden zowel meer vol-elektrische als plug-in hybride personenvoertuigen verkocht in vergelijking met juli 2019. Met name Kia Nero was populair. De verkoopaandeel nieuw voor vol-elektrische personenvoertuigen was 11,1%. Voor plug-in hybrides was dit 4,8%. Een en ander is mede gevolg van de subsidiëringsregeling van de overheid en de beschikbaarheid van meer modellen. Het gezamenlijke verkoopaandeel tot en met juli 2020 is 13%. In dezelfde periode vorig jaar was dit 8,6%. De cijfers zijn terug te vinden op het maandelijks overzicht van RVO op www.rvo.nl. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2884Tue, 25 Aug 2020 00:00:00 GMTCOVID-19 en de RI&ENOVE-leden voorzien Nederland dagelijks van zo’n 575.000.000 MJ aan energie, dit stond te lezen op pagina 22 van inNOVE-magazine september 2019. Het leveren van deze energie/ brandstof willen we veilig en goed laten verlopen en dit vergt aandacht omdat ze zuinig zijn op onze medewerkers. Om deze aandacht regelmatig en structureel de revue te laten passeren, is risico-inventarisatie en -evaluatie noodzakelijk, wat eigenlijk een continue proces is, in diverse vormen zoals bijvoorbeeld werkbesprekingen. Het regelmatig vastleggen gebeurt in een RI&E.De NOVE RI&E is in 2019 geüpdatet, echter ten aanzien van COVID-19 was hier nog niets voor opgenomen. Dit is gezamelijk opgepakt door de koepelorganisaties ...... http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2889Mon, 17 Aug 2020 00:00:00 GMTTankstationposter quarantaine terugkerende reizigersOp verzoek van de overheid heeft NOVE posters beschikbaar gesteld aan de leden van NOVE met tankstations (1.600 bemand en onbemand). Deze poster spreekt de terugkerende reiziger uit corona risicogebieden aan met het nadrukkelijke verzoek 14 dagen in quarantaine te gaan. Het verzoek van de overheid luidde als volgt: ‘Door een opleving van het coronavirus verandert het Nederlandse reisadvies voor een toenemend aantal Europese gebieden van code geel naar code oranje. Reizigers uit deze landen krijgen het dringende advies om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan zodra zij in Nederland aankomen. De auto is een populair vervoersmiddel om mee op vakantie te gaan. Juist daarom zou een poster in de Nederlandse tankstations enorm helpen om de boodschap over te brengen. Vandaar ons verzoek om de onderstaande poster onder de leden te verspreiden met de vraag het op te hangen.’ https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/07/31/coronavirus-poster-dringend-advies-blijf-14-dagen-in-thuisquarantaine   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2878Thu, 13 Aug 2020 00:00:00 GMTRekenhulp 'Simulatie NOW': bereken uw tegemoetkomingMet de rekenhulp kunt u inschatten hoe hoog het definitieve bedrag van uw tegemoetkoming tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wordt. Er is nu een rekenhulp beschikbaar voor zowel de eerste als de tweede aanvraagperiode NOW. Rekenhulp eerste aanvraagperiode NOW toegevoegdDe berekening van de tegemoetkoming in eerste aanvraagperiode verschilt van de berekening van de tegemoetkoming in de tweede aanvraagperiode. Daarom kunt u in de rekenhulp ‘Simulatie NOW’ bedragen invullen en verschillende scenario’s doorberekenen voor beide aanvraagperiodes. Ga naar de rekenhulp 'Simulatie NOW'   Bron:UWV http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2876Thu, 06 Aug 2020 00:00:00 GMTBrandstofomzet tot en met juni 2020: -13,8%De brandstofomzet in Nederland in het eerste halfjaar van 2020 met 13,8% gedaald ten opzichte van de zelfde periode in 2019, aldus de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE op basis van recente cijfers van het CBS. Als gevolg van de COVID-19 uitbraak en de maatregelen die zijn genomen om verdere verspreiding van het virus in te dammen, was er vanaf medio maart een forse daling van het zakelijke verkeer, met als gevolg een daling van de vraag naar brandstoffen. In de maand juni trok de vraag weer verder aan (na een dieptepunt in de maand april), met name LPG (0% ten opzichte van juni 2019) en diesel (-4,4% ten opzichte van juni 2019). De verkoop van benzine verbeterde in juni 2020 ten opzichte van mei 2020, maar was nog steeds 11,4% lager dan juni 2019. Reden hiervan is dat woon-verkeer onder het niveau van vóór de COVID-19-crisis lag, omdat veel mensen thuis bleven werken. De verkoop van diesel, benzine en LPG samen kwam voor de maand juni 2020 7,4% lager uit dan de juni 2019. Verwachting is dat de maand juli verdere tekenen van herstel laat zien voor alle brandstofsoorten, ook omdat veel mensen op vakantie gingen in eigen land. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2886Thu, 06 Aug 2020 00:00:00 GMTBrandstofomzet tot en met mei 2020: -15%De brandstofomzet in Nederland is in de eerste vijf maanden van 2020 met 15% gedaald ten opzichte van de zelfde periode in 2019, aldus de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE op basis van recente cijfers van het CBS. Als gevolg van de COVID-19 uitbraak en de maatregelen die zijn genomen om verdere verspreiding van het virus in te dammen, was er vanaf medio maart een forse daling van het zakelijk verkeer, met als gevolg een daling van de vraag naar brandstof. Hoewel de totale omzet dus verder daalde laat de maand mei wel een verbetering zien ten opzichte van de maand april. Met name de verkoop van benzine verbeterde in mei 2020 ten opzichte van april 2020, maar was nog bijna een kwart lager dan mei 2019 (-23,4%). Ook de verkoop van diesel was in de maand mei hoger dan in april, maar 16,5% lager dan de maand mei in 2019. Veel vrachtwagens bleven in de afgelopen periode rijden, tevens bleef de vraag vanuit de agrarische sector redelijk op peil. Zakelijk personenverkeer op dieselbrandstof was daarentegen minder.  Verwachting is dat de maand juni verdere tekenen van herstel laat zien voor alle brandstofsoorten. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2871Mon, 03 Aug 2020 00:00:00 GMTGezocht werkgever die kansen ziet of biedt voor interview inNOVE #3 2020Met het artikel Mijn Werk in het kwartaalmagazine inNOVE wil NOVE zoveel mogelijk verschillende functies binnen de branche aan het woord hebben. Aankomend nummer gaat in het teken staan van Kans. Voor Mijn Werk zijn we daarom opzoek naar een een werkgever die medewerkers een kans biedt binnen het bedrijf of een bedrijf dat zijn kansen pakt binnen die branche. Graag zouden wij jou willen interviewen. Voel je je aangesproken en wil je graag over je werk en de kansen vertellen. Laat het ons dan weten, dan nemen we contact op en komt er wellicht een artikel over uw en uw bedrijf in inNOVE #3! Bij vragen, neem contact op met communicatie@nove.nl Voorbeeld van het artikel Mijn Werk uit inNOVE http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2870Thu, 30 Jul 2020 00:00:00 GMTBunkeropdracht, gemak en duidelijkheidEen artikel in ons vakblad inNOVE, welke begin dit jaar uitkwam, schreef over de nut van de bunkeropdracht. Nu we samen proberen de kans op verspreiding van het corona-virus te verlagen, speelt ook de bunkeropdracht een belangrijke rol. Het artikel “Bunkerwacht en bunkeropdracht: verplicht of niet?” vermeldde onder het kopje ‘Ongemak’: “Als NOVE raden wij aan om altijd een bunkeropdracht te gebruiken en deze vooraf in te laten vullen…”.  Het artikel was geschreven, voordat de Corona-crisis uitbrak. Met de kennis van nu, zouden wij het volgende aangevuld hebben: “... EN DEZE VOORAFGAAND AAN DE BUNKERING TE LATEN TOEMAILEN/APP-EN”. Vanuit NOVE vinden wij dat er vanuit de kaders van veiligheid en communicatie zeker twee redenen zijn om iedereen vanaf nu, bij elke bunkering de bunkeropdracht te gaan gebruiken: In het kader van de COVID 19-crisis en “de 1½ meter afstand maatschappij” is het vooraf ontvangen van de volledig ingevulde bunkeropdracht een extra tool om contactmomenten te verminderen of op veilige afstand te houden; Vanwege duidelijkheid inzake verantwoordelijkheid bij het bunkeren, is het eenvoudiger als het goed op schrift staat en gedocumenteerd is. (Een eventuele dwangsom bij een overloper is tenslotte erg hoog.) Lees het artikel “Bunkerwacht en bunkeropdracht: verplicht of niet?” (inNOVE 2020#1)  nog eens aandachtig door, inclusief het document ‘last onder dwangsom’. Alle NOVE-leden van de sectie Binnenvaart-Visserij hebben per email op 30 juni 2020 een eerste opzet van een bedrijfseigen bunkeropdracht per email ontvangen (als Excel-file). Heeft u hem niet ontvangen, neem dan contact op met het NOVE-secretariaat. Verlang vanaf nu voorafgaand aan elke bunkering een geheel ingevulde bunkeropdracht! http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2867Tue, 28 Jul 2020 00:00:00 GMTNOVE vraagt NEN brandstoffencommissie om actie voordat de zomer voorbij is.De NOVE werkgroep brandstofkwaliteit is op 25 juni j.l. bijeen gekomen en heeft in reactie gegeven dat nu onderzoek nodig is naar combinaties van diverse EN590-dieselstromen. Door de steeds hogere bijmengverplichting kan onderzoek niet uitgesteld worden naar de toekomst, het is juist nu belangrijk. Onderzoek is nodig naar het bijmengen van ‘fossiel EN590’ met FAME, HVO en/of verschillende additieven en de effecten op bv brandstofsystemen en -filters). Verder is aan de NEN gevraagd, om vooruitlopend op eventuele aanpassingen van de officiële EN590, met een advies te komen om een soepele overgangsperiode van zomer- naar winterspecificatie te bewerkstelligen. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2864Thu, 16 Jul 2020 00:00:00 GMTPlatform Zero Incidents: VeiligheidsoverlegBinnen de kaders van Veiligheid Voorop, hebben we als NOVE ook contact met het Platform Zero Incidents (PZI) welke voornamelijk actief is in de binnenvaart. Echter veel PZI-onderwerpen kunnen zo gekopieerd worden voor werkzaamheden en situaties in andere werkgebieden, zo ook het onderwerp Veiligheidsoverleg (safety meeting): Een safety meeting (veiligheidsoverleg) is bedoeld om aandacht te vragen voor een veiligheidsonderwerp. Een safety meeting hoeft geen uren te duren. Het is een moment dat de bemanning rustig met elkaar spreekt over de gevaren van bepaalde werkzaamheden. De ervaring leert dat deze momenten kunnen leiden tot een nog veiligere werkomgeving. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2857Mon, 13 Jul 2020 00:00:00 GMTBijna 10% verkopen nieuwe passagiersauto’s t/m juni elektrischDe elektrische auto op batterijen zet zijn opmars voort in Nederland. In het eerste halfjaar was 9,6% van alle nieuwverkopen een volledig elektrische auto, aldus RVO. Aanvullend waren de plug-in hybrides goed voor 3,7% van alle nieuw verkopen. Gezamenlijk rijden er nu meer dan 220.000 (deels) elektrische passagiersauto’s rond in Nederland. Er staan 265 auto’s op een brandstofcel geregistreerd (waterstof). Zoals bekend was de subisidiepot voor nieuwe elektrische voertuigen die in juli geïntroduceerd werd al binnen een week op. Verwachting is daarom ook dat de verkopen in juli een piek zullen laten zien. Op de website van RVO vindt u alle cijfers. Klik hier om het volledig overzicht te zien. U kunt de cijfers maandelijks ontvangen in uw mailbox via de website van RVO. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2847Mon, 13 Jul 2020 00:00:00 GMTTijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 2e aanvraagperiodeHet coronavirus heeft nog steeds grote gevolgen voor onze samenleving en economie. Op maandag 6 juli is daarom de tweede aanvraagperiode NOW ingegaan. Werkgevers kunnen tot en met 31 augustus 2020 opnieuw een tegemoetkoming NOW aanvragen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers doorbetalen. De tweede tegemoetkoming NOW is voor een periode van 4 maanden. Elke werkgever kan NOW aanvragen; het maakt niet uit of hij eerder al NOW heeft aangevraagd. Het doel van de tweede aanvraagperiode NOW is dat zo veel mogelijk banen behouden blijven. En ook dat werknemers en werkgevers zich kunnen aanpassen aan de veranderde samenleving en economie. Klik hier voor meer informatie voor over de NOW.   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2846Thu, 09 Jul 2020 00:00:00 GMTKennisdocument Multi Fuel Tankstations in de maak (2)Sinds mei 2020 wordt er in een werkgroep samengewerkt om een kennisdocument Multi Fuel Tankstations (MFT) te realiseren, waarbij NOVE van de eerste schetsen actief betrokken is. NOVE schreef al in 2017 over het belang van MFT en uniforme regels. Juist in de tijd van Energietransitie is het van groot belang dat ondernemers en overheid een betrouwbaar document hebben wat hen helpt om goede afwegingen voor regelgeving te maken, omdat we met een samenleving te maken hebben, waarbij mobiliteit als een kernwaarde gezien wordt. Juist de leden van NOVE zijn actief in dit spanningsveld. De eerste ‘MFT-tankstations’ hebben zij reeds opgezet, hetzij in eigen beheer, hetzij met meerdere partijen met elk specifieke kennis en (hernieuwbare) brandstof of energiedrager om deze aan de klant te leveren. Vanwege dit samenspel zijn naast NOVE ook de andere tankstation branchecollega’s aangeschoven. Energie en mobiliteit zijn nooit zonder risico’s, stilzitten kan echter een nog groter risico zijn….. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2845Mon, 06 Jul 2020 00:00:00 GMTOnwerkelijke tijdenDat is natuurlijk een zwaar understatement ten tijde van het schrijven van dit stuk. Door de maatregelen tegen het verspreiden van het COVID-19-virus is een fors deel van de economie in Nederland tot stilstand gekomen. Brandstofhandelaren, bunkerleveranciers en tankstationexploitanten hebben allemaal met de gevolgen hiervan te maken. De verschillen zijn onderling groot: tankstations die normaal veel benzine leveren en een bakery hebben, zien hun omzet harder dalen dan een landhandelaar die aan de agrarische sector levert of aan een transportondernemer die supermarkten bevoorraadt. En ook al zal de economie langzaam maar zeker opkrabbelen zodra de maatregelen afgeschaald worden en het virus voldoende onder controle is, er gaan zaken structureel veranderen. Medische hulpmiddelen betrekken uit één ver land? Niet verstandig meer, ook al lijkt het de goedkoopste oplossing. Voedsel van ver laten komen, terwijl we dat ook in de EU kunnen laten produceren? Niet verstandig. Dat gaat ongetwijfeld verschuivingen opleveren in de logistiek. Minder containers over zee bijvoorbeeld. Binnenlands vliegverkeer: de Franse overheid vindt een reistijd van 2,5 uur met de trein acceptabel, dus geen vluchten meer voor dit soort korte afstanden. Videoconferencen? Het is bij veel bedrijven ingeburgerd geraakt. Dat betekent minder zakelijk verkeer en dus minder vraag naar brandstoffen. In heel de wereld nam de vraag naar brandstoffen fors af in de afgelopen periode. De WTI-olie kwam zelfs een moment onder nul en kon met geld toe opgehaald worden. Er was echter te weinig opslagruimte, omdat wereldwijd zo’n beetje alle tankopslag tot de rand vol zat vanwege de lage prijzen en de vraaguitval. Waarschijnlijk had Saudi-Arabië deze prijzen ook niet verwacht toen zij besloten de Amerikaanse schaalolieproductie eens flink te gaan frustreren. Bizarre omstandigheden. Maar we moeten de draad weer oppakken, ook al zijn we voor veel omstandigheden afhankelijk van de overheid en van de ontwikkelingen in de economie. Veel brandstofhandelaren zetten zich in om het eigen bedrijf overeind te houden, inclusief zoveel mogelijk medewerkers. Daarmee moeten soms lastige besluiten worden genomen, zoals het niet verplaatsen van eerder geplande vakantiedagen. Ook worden medewerkers tijdelijk ingezet bij andere werkzaamheden. Onderhoudswerk wordt naar voren gehaald. Daarnaast zijn er maatregelen genomen om medewerkers in veilige omstandigheden te laten werken. In het pre-coronatijdperk moesten veel bedrijven hun best doen om gekwalificeerde medewerkers aan te trekken, de arbeidsmarkt zal nu waarschijnlijk in rap tempo veranderen. Maar zelfs in een aanbod arbeidsmarkt is het van groot belang medewerkers een kans te geven zich te ontwikkelen binnen het bedrijf en gemotiveerd te houden. Daarover spraken wij met Karlien Haak van James. Sleutel daarbij is regelmatig in gesprek met de medewerker gaan over wensen en verwachtingen met betrekking tot de loopbaan binnen het bedrijf. Ook verderop in deze inNOVE stellen we de medewerker centraal. Daarnaast besteden we aandacht aan een ander belangrijk onderwerp: betalingsverkeer. Door de hygiënemaatregelen die zijn genomen op tankstations en bunkerwinkelschepen, nam het aantal cashloze betalingen in onze sector met rap tempo toe. Op dat terrein vinden ook vele snelle ontwikkelingen plaats, waar de ondernemer een beslissing over moet nemen: doe ik mee of wacht ik nog even? Doe ik nu mee dan betaal ik misschien meer, maar behoor ik wel tot de koplopers en kan ik een voorsprong nemen. Op de achterzijde onze vaste rubriek, de infographic. Daaruit is af te lezen dat bijmengen van (steeds meer) duurzame biobrandstoffen een belangrijke bijdrage levert aan de reductie van CO2-uitstoot voor transportbrandstoffen. En dat mag gerust gezegd worden, veel vaker wat ons betreft. Daarover en over de rol van de zelfstandige brandstofhandelaar in de energietransitie binnenkort veel meer. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2843Thu, 02 Jul 2020 00:00:00 GMTProtocol 1,5 meter tankstations nieuwe versieEr is een nieuwe versie verschenen van het 1,5 meter protocol voor tankstations. Het protocol is opgesteld door VNPI en BETA met inbreng van NOVE. De oude versie komt daarmee te vervallen. Deze versie is eveneens gepubliceerd op de website van de overheid.     http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2840Thu, 02 Jul 2020 00:00:00 GMTNieuwe brandstofvisie Ministerie IenWHet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft een nieuwe brandstofvisie opgesteld met de titel “Visie Duurzame Energiedragers in Mobiliteit”. Zowel personenvervoer, vrachtvervoer, binnenvaart, luchtvaart als zeevaart komen aan bod. De ambitie is nul emissie aan de uitlaat, in ieder geval voor personenvervoer, dat betekent batterijen en waterstof. Tegelijkertijd wordt erkend dat hernieuwbare brandstoffen ook een belangrijke rol spelen, zeker waar het de zwaardere toepassingen betreft. Ook in de energietransitieperiode zijn hernieuwbare brandstoffen nodig om doelstellingen te halen. NOVE zal hiervoor aandacht blijven vragen aan de Brandstoffentafel, een overlegorgaan dat afgelopen week van start is gegaan en waar NOVE deel van uitmaakt. Verder werkt NOVE aan een brandstoffenmonitor, waarmee leden van NOVE op periodieke momenten een update krijgen van de stand van zaken van de verschillende brandstoffen en de afname bij de doelgroepen. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2838Thu, 02 Jul 2020 00:00:00 GMTRapportage Energie voor Vervoer 2019De totale hoeveelheid hernieuwbare energie die in 2019 geleverd is aan de Nederlandse vervoerssector is met bijna 40% toegenomen ten opzichte van 2018. In 2019 werd er 58 miljoen gigajoule hernieuwbare energie geleverd waar dat in 2018 nog bijna 42 miljoen gigajoule was. Daarmee ligt Nederland voor om de Europese klimaatdoelstellingen te halen. Dit blijkt uit de rapportage Energie voor Vervoer in Nederland 2019 die recent is gepubliceerd door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). Het Nederlandse beleid om de inzet van gewassen voor biobrandstof zoveel mogelijk te beperken en afvalstoffen juist te stimuleren werpt zijn vruchten af; in 2019 maakten geavanceerde biobrandstoffen, gemaakt van afvalstoffen, voor het eerst een groter deel uit van het totaal dan conventionele biobrandstoffen, gemaakt van voedselgewassen. De afvalstof waar de meeste biobrandstof van wordt gemaakt is gebruikt frituurvet. Meer dan 60% van de geleverde biobrandstof aan de Nederlandse vervoerssector wordt gemaakt van deze afvalstof. De biodiesel die gemaakt wordt van afvalstoffen stoten slechts 11% C02 uit ten opzichte van ‘gewone’ diesel en draagt daarmee fors bij aan de C02 reductie die gerealiseerd wordt door het gebruik van biobrandstoffen. NOVE is op dit moment in gesprek met het Ministerie van I en W en met het Platform Duurzame Biobrandstoffen over een verplichte bijmenging voor binnenvaart en zeevaart. Uiteraard stelt NOVE hierbij kwaliteit en concurrentiepositie als belangrijke randvoorwaarden.   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2837Thu, 02 Jul 2020 00:00:00 GMTIndicatie alle brandstofprijzen verplicht voor alle bemande Rijkswegstations Per 7 december 2020 moeten bemande tankstations direct gelegen aan de snelweg in het kader van Europese afspraken prijzen van alternatieve brandstoffen vermelden op het station. Deze prijzen worden per kwartaal aangeleverd door de overheid. Mede door toedoen van NOVE zijn andere tankstations niet verplicht maar kunnen vrijwillig deelnemen. Vanuit het Ministerie van IenW ontvingen wij de volgende tekst: http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2835Wed, 01 Jul 2020 00:00:00 GMTBrandstofomzet tot en met april 2020: -13,7%De brandstofomzet in Nederland is in de eerste vier maanden van 2020 met 13,7% gedaald ten opzichte van de zelfde periode in 2019, aldus de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE op basis van recente cijfers van het CBS.Alle brandstoffen staan in de min ten opzichte van 2019. Dit was geen verrassing, aangezien vanaf eind maart al een daling zichtbaar was. In april werkten op aanwijzing van de Nederlandse overheid veel mensen thuis, waardoor met name woon-werk verkeer sterk terugliep, hetgeen te zien is in de daling van de verkoop van benzine (-41,6% t.o.v. april 2019)De transportsector wist zich nog enigszins te handhaven, alsmede de agrarische sector en de bouwsector. Hierdoor blijft de daling in de verkoop van diesel relatief beperkt, maar nog steeds ruim -25%.De maand mei zal waarschijnlijk hetzelfde beeld opleveren, pas in juni is er sprake van verbetering. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2834Fri, 26 Jun 2020 00:00:00 GMTWat is de aanduiding op de pomp als u HVO verkoopt?Sinds oktober 2018 zitten er verplicht uniforme brandstofstickers op de pompen bij de tankstations. De ronde stickers voor benzine, vierkant voor diesel en ruitvorm voor gassen.Bij de brandstoffen voor benzine- en dieselmotoren geeft het getal het percentage Ethanol bij de benzine of FAME bij de diesel aan, zodat de tankende klant vooraf kan zien of sticker overeenkomst met soortgelijke sticker in de klepje van de tankdop (bij nieuwe auto’s) of met de aanwijzingen in het instructieboekje. Ten aanzien van HVO-dieselbrandstof of een blend hiervan, bestaat onduidelijkheid, omdat regelmatig gedacht wordt dat de ‘B’ in de vierkante dieselsticker het percentage biobrandstof aangeeft, echter.....   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2831Mon, 22 Jun 2020 00:00:00 GMTInstructie gebruik (herbruikbare) mondmaskersVNPI en BETA hebben een instructie opgesteld voor het gebruik van (herbruikbare) mondmaskers. Deze luidt als volgt: Vooraf- Was het masker te allen tijden voor gebruik op 60°- Was uw handen voordat u het masker omdoet- Zorg er voor dat u de juiste zijde van het masker gebruikt- Plaats het masker achter uw oren.- Raak alleen de elastieken aan de zijkant aan. - Zorg ervoor dat het masker zowel uw neus als mond bedekt Tijdens- Zet het masker op wanneer u het eenmaal verwijderd heeft. Verwissel het dan meteen alstublieft. Daarna- Verwijder het masker door alleen de elastieken aan de zijkant aan te raken - Was uw masker in een waszakje op 60° - Was uw handen daarna zonder uw gezicht aan te raken - Was het masker op 60° voordat u het opnieuw gebruikt   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2827Thu, 18 Jun 2020 00:00:00 GMTinNOVE Vernieuwend/Innovatie: Betalen via Facebook Pay, wallet of boardcomputerWaar gaat het betalingsverkeer nu écht heen? Met de introductie van PSDII zouden innovaties in betalingsverkeer in een stroomversnelling komen. Die belofte zorgt voor onrust bij veel tankstationeigenaren. Of dat terecht is, valt te bezien. Maar het is een feit dat technische ontwikkelingen hard gaan. Wat kunnen we realistisch gezien verwachten van het toekomstige betalingsverkeer aan de pomp? Eerst wat achtergrondinformatie over de nieuwe regelgeving. De oorsprong daarvan ligt in 2007; toen werd de Payment Service Directive (PSD) aangenomen door de Europese Commissie. Het doel van de richtlijn was toen al om concurrentie binnen de Europese Economische Ruimte (EER) te verhogen. PSDII is het vervolg op de PSD en trad begin 2018 in werking. Sinds 13 september 2019 moeten betaaldienstverleners aan de bijbehorende richtlijnen voldoen. Die richtlijnen moeten zorgen voor betere bescherming van consumenten tijdens (online en grensoverschrijdende) betalingen, maar ook voor snellere ontwikkelingen en meer gebruik van innovatieve online en mobiele betalingen. De introductie van ‘instant payments’ wordt vaak in één adem met de inwerkingtreding van PSDII genoemd. De eerste Nederlandse banken maakten deze ‘directe betalingen’ sinds vorig jaar mogelijk. Hierbij heeft de ontvanger van een transactie het bedrag binnen vijf seconden op zijn/haar rekening.NIET-BANCAIRE BETALINGSINSTELLINGENHet aanmoedigen van innovaties gebeurt met name doordat met de introductie van PSDII niet-bancaire instellingen – met een vergunning van De Nederlandse Bank (DNB) –de mogelijkheid hebben gekregen om betalingen direct vanaf betaalrekeningen op te starten en transactiegegevens van betaalrekeningen op te halen, legt Michel van Bommel van Betaalvereniging Nederland uit. “Dat betekent dat zij – als een consument expliciet toestemming geeft – digitale toegang krijgen tot de betaalrekening van die consument. Een consument kan dus ook toestemming geven om betalingen van zijn of haar betaalrekening op te starten. Dat gaat buiten de bank om; die moet er alleen voor zorgen dat een betaalinstelling de mogelijkheid krijgt om geld van de betreffende betaalrekening af te schrijven of om transactiegegevens op te halen. Dat kan betekenen dat straks tussen de betaalmogelijkheden ook Facebook Pay of Google Pay staat”, stelt Van Bommel zich voor. Zover is het nog niet. De Nederlandse Bank heeft enkele vergunningen verleend die momenteel vooral worden gebruikt voor budgetbeheer. Van Bommel verwacht dat daar binnen enkele jaren verandering in komt.TE VEEL RISICO’SJan Harmen Akkerman van Tanqyou (NOVElid) denkt niet dat deze nieuwe betaalmethoden op korte termijn impact hebben op zijn bedrijf. “Het is een privacy issue voor consumenten. Daar zal men terughoudend in zijn”, verwacht hij. De tweede ‘instant payments’ factor is bovendien niet van toepassing op transacties aan de pomp. Ze voorzien namelijk niet in pre-autorisatie, wat nodig is om tanktransacties risicovrij te laten verlopen, zegt Frans Somers van TSG, distributeur van onder meer Tokheim. “Bij tanken betaal je nadat de brandstof is afgenomen. Een betaalinstelling kan vooraf zien of genoeg geld op de bankrekening van de consument staat en kan het er daarna vanaf halen. Maar als in de tussentijd de rekening is leeggehaald, kan het geld niet geïnd worden. Zoals het er nu uitziet, is dat een te groot risico voor de ondernemer.”E-WALLET ALS ALTERNATIEFDe nieuwe mogelijkheden die PSDII en instant payments met zich meebrengen, lijken daarmee (nog) niet interessant voor transacties die aan de pomp plaatsvinden. In ieder geval niet zonder tussenkomst van een app die zorgt dat voordat getankt wordt, een reservering van het bedrag wordt gedaan. Ease2Pay vond hier – in samenwerking met de Rabobank – een oplossing voor. Dat vertelt Jan Borghuis, directeur van Ease2Pay. “We werken met de Rabo Wallet app. Hierin kunnen consumenten aangeven bij welk tankstation zij gearriveerd zijn. Voordat zij tanken, wordt een deel van de bestedingsruimte op de rekening gereserveerd. Het juiste tankbedrag wordt na het terughangen van de nozzle direct van de bankrekening van de klant afgeschreven. Het biedt daarmee een oplossing voor het pre-autorisatieprobleem aan de pomp.”COMBINATIE VAN METHODENOok Worldline – wereldwijde speler in betaaloplossingen en bekend van betaalautomaten en transactieafhandeling – ontwikkelt wallets. Voor Total in Frankrijk maakte het bedrijf zo’n product op maat. Tom Egging, Partner Manager bij Worldline, verwacht dat wallets ook in Nederland meer gebruikt gaan worden. “Nederland loopt voorop in het contactloos betalen. Ik denk dat we de komende jaren combinaties gaan zien van verschillende technieken en betaalmethoden, zoals gezichtsherkenning, achteraf betalen en wallets, maar zeker ook nog de standaard betaalautomaat.” Het paradepaardje van Worldline is momenteel de ‘Valina’, een op Android gebaseerde pinterminal die op al die nieuwe betaalmethoden moet inspelen, doordat apps aan het apparaat kunnen worden toegevoegd.OPLOSSER OP DE LANGE TERMIJNJan Harmen Akkerman (TanQyou) gelooft ook in die combinatie van betaaloplossingen. “Veranderingen in het betalingsverkeer gaan geleidelijk. In Nederland worden veel innovaties voor betalingsverkeer ontwikkeld, maar ik verwacht niet dat de partij die op de lange termijn dé betalingsoplossing voor tankstations bedenkt, uit Nederland komt. De partijen die zich nu op mobiel betalen richten, verdienen aan de transacties. Maar er komt straks een grotere partij die zo’n oplossing goedkoper kan aanbieden.” Jan Borghuis wil dat graag weerleggen: “Tankstationhouders die Ease2Pay gebruiken, betalen drie cent per transactie. Dat is net zo duur of zelfs goedkoper dan het reguliere pintarief.”‘MOBIEL BETALEN NOG NIET INGEBURGERD’Al zouden er extra transactiekosten zijn, dan mag de consument daar wettelijk gezien niets van merken. Desondanks is mobiel betalen volgens Jan Harmen Akkerman nog niet volledig ingeburgerd. “In mijn beleving wordt er minimaal gebruik van gemaakt en ervaren consumenten doorgaans weinig voordelen. Ongeveer twintig procent van onze klanten betaalt mobiel, maar dat is omdat wij maximaal hebben geïnvesteerd in het optimaal aantrekkelijk maken van ons platform. Ik durf te stellen dat onze twintig procent meer is dan het gemiddelde aandeel mobiele betalers in onze branche. Ik geloof in het weghalen van drempels. Een wallet of inzicht in je bankrekening zijn onnodige drempels waar een consument liever niet voor kiest. Hogere transactiekosten vormen bovendien een drempel voor de tankstationhouder.”BETALEN VIA BOARDCOMPUTERFrans Somers (TSG) is iets optimistischer en verwacht wél dat de ontwikkelingen op het gebied van mobiel betalen snel zullen gaan. “Wie wil nu niet in zijn auto blijven zitten, vlot betalen en snel weer doorrijden? Mobiel betalen is relevant aan de pomp en zal zich daardoor sneller ontwikkelen in de energiebranche, dan eerdere betalingsontwikkelingen dat deden, zoals de chip. Die voegde niet zo veel waarde toe aan de tankbeleving als mobiel betalen nu doet.” Op de lange termijn ziet hij boardcomputers de betalingen regelen voor de bestuurder. TSG voert gesprekken met autoproducenten over de mogelijkheden hiervoor. Maar ook Somers hekelt de transactiekosten die nog te hoog zijn om deze toepassing nu succesvol te maken. “In de UK deed Jaguar een pilot in samenwerking met Shell. De betaling verliep via PayPal, waardoor je een paar procent per transactie moet betalen.”WAARDEVOLLE DATAVolgens Tom Egging (Worldline) zijn die transactiekosten inderdaad hoger, maar lonen ze op het moment dat je er iets waardevols voor terugkrijgt. “Het uitgangspunt is dat alle klantinformatie aan elkaar gekoppeld wordt. Die data wordt steeds waardevoller. Heb je dan ook toegang tot de boardcomputer van je klant, dan kan je hem of haar een bericht sturen als diegene in de buurt is van een van jouw tankstations en een persoonlijke aanbieding doen. Dat is interessant.”Of PSDII nu wel of niet de aanleiding is, ontwikkelingen in betalingsverkeer zijn in volle gang. Het loont om ze in de gaten te houden en om in gesprek te blijven met collega-ondernemers, leveranciers en misschien zelfs ondernemers uit andere branches. Wilt u meer weten over de visie van de personen die wij interviewden in dit artikel? Volg hen op LinkedIn:- Michel van Bommel - Betalingsverkeer Nederland - Jan Harmen Akkerman - TanQyou- Frans Somers - TSG - Jan Borghuis - Ease2Pay- Tom Egging - Worlsline   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2861Thu, 11 Jun 2020 00:00:00 GMTProtocol 1,5 meter tankstationsNu de corona-statistieken steeds betere cijfers laten zien en de maatregelen vanuit de overheid versoepeld worden neemt ook het verkeer op de weg weer toe. Dat betekent dat het drukker gaat worden op de tankstations. Om een en ander in goede banen te leiden hebben VNPI en BETA met inbreng van NOVE een protocol opgesteld om tankstations te ondersteunen veilig te kunnen werken voor medewerkers en klanten. De situatie kan voor ieder tankstation verschillens zijn, zo hebben veel NOVE leden onbemande tankstations, maar ook daar is het van belang te zorgen voor duidelijke veiligheidsmaatregelen. Per tankstation zal bepaald moeten worden wat van toepassing is. Een veilige afstand van 1,5 meter en goede hygiënische voorzorgsmaatregelen zijn het uitgangspunt. We zijn nog steeds niet terug in een normale situatie, dus teveel mensen in een shop is absoluut niet wenselijk. Het protocol dat nu is opgesteld is de stand van zaken op 11 juni 2020. Het is mogelijk dat het protocol wordt aangepast naar aanleiding van aangepaste overheidsmaatregelen of ervaringen in de praktijk. Voor het gebruik van mondkapjes zal binnenkort een apart protocol volgen dat we uiteraard met u zullen delen.   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2829Thu, 11 Jun 2020 00:00:00 GMTBrandstofomzet tot en met maart 2020: -7,1%De brandstofomzet in Nederland is in de eerste kwartaal van 2020 met 7,1% gedaald ten opzichte van de zelfde periode in 2019, zo stelt de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren, NOVE, vast uit recente cijfers van het CBS. Alle brandstoffen staan in de min ten opzichte van 2019. Grote boosdoener is het coronavirus dat Nederland bereikte. De maatregelen van de overheid zorgden ervoor dat met name het woon-werkverkeer sterk afnam, hetgeen is terug te zien aan de cijfers van benzine en LPG. De verkoop van diesel hield zich nog redelijk staande in maart, doordat het transport redelijk op peil bleef en er een behoorlijke vraag was vanuit de agrarische sector. Verwachting is dat de maand april een verdere forse daling laat zien, pas in juni treedt er enigszins herstel op. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2826Thu, 11 Jun 2020 00:00:00 GMTAanvullend geboorteverlof aanvragen vanaf 1 juli 2020Vanaf 1 juli 2020 kunt u voor uw werknemer aanvullend geboorteverlof aanvragen. Het aanvullend geboorteverlof is voor de partner van de moeder die op of na 1 juli 2020 een baby heeft gekregen. U vraagt het verlof aan via de UWV Verzuimmelder in het werkgeversportaal of UWV DigiPoort. Het aanvullend geboorteverlof duurt minimaal 1 week en maximaal 5 weken. De uitkering is maximaal 70% van het dagloon van uw werknemer. Er geldt een maximum dagloon. Voorwaarden aanvullend geboorteverlof Voor het opnemen van het aanvullend geboorteverlof geldt een aantal regels:- Uw werknemer neemt eerst het standaard geboorteverlof op van 1 keer het aantal werkuren per week.- Uw werknemer neemt de extra verlofweken op binnen 6 maanden na de geboorte. Dit kan in 1 keer (5 weken achter elkaar), of verspreid over de 6 maanden.- Uw werknemer heeft het kind erkend.- Uw werknemer is de partner van de moeder van het kind. Volgens de wet is dit het geval als uw werknemer: - met haar getrouwd is, of;- haar geregistreerde partner is, of;- ongehuwd met haar samenwoont. De betaling van de uitkering UWV betaalt de uitkering aan u, of aan uw werknemer als u hiervoor kiest in de aanvraag. Zij betalen de uitkering 1 keer in de 4 weken achteraf. Hoeveel zij per periode betalen, hangt af van de datum waarop het verlof ingaat. Voorbeeld: als uw werknemer 5 weken verlof opneemt, en de eerste betaaldatum is 2 weken na de ingangsdatum van het verlof, dan betalen wij 2 weken van het totale bedrag. Na 4 weken betalen wij 3 weken van het totale bedrag. Als uw werknemer het verlof gespreid opneemt, betalen wij het bedrag ook in 1 of 2 keer. Als u het verlof achteraf aanvraagt, betalen zij het hele bedrag in 1 keer. Hoe vraagt u het aanvullend geboorteverlof aan? Vraag het aanvullend geboorteverlof aan voor uw werknemer via de UWV Verzuimmelder in het werkgeversportaal of via UWV DigiPoort. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2822Thu, 11 Jun 2020 00:00:00 GMTNEa zoekt Marktanalist/InspecteurHeb jij ervaring met (bio)brandstoffen als analist, trader of anderzijds en voel jij je betrokken bij onderwerpen als klimaat en duurzaamheid? Dan is de functie van marktanalist/inspecteur NEa misschien iets voor jou! Met de invulling van jouw rol maak je impact op het bereiken van klimaatdoelstellingen! Klik hier om de gehele vacature te bekijken http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2821Fri, 05 Jun 2020 00:00:00 GMTTijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)Door de coronacrisis is er een nieuwe regeling: de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De eerste aanvraagperiode van de NOW is gesloten vanaf 6 juni 2020. U kunt op dit moment dus geen aanvraag meer doen. Als u in de eerste periode NOW heeft aangevraagd: op 20 mei 2020 zijn er een aantal aanpassingen in de NOW-regeling bekendgemaakt die misschien gevolgen voor u hebben. Binnenkort gaat de tweede aanvraagperiode NOW in. het UWV streeft ernaar dat dit op 6 juli is. Vanaf dan kunt u tot en met 31 augustus 2020 opnieuw een tegemoetkoming NOW aanvragen. Het doel van de tweede aanvraagperiode NOW is dat zo veel mogelijk banen behouden blijven. En ook dat werknemers en werkgevers zich kunnen aanpassen aan de veranderde samenleving en economie. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2830Wed, 03 Jun 2020 00:00:00 GMTBrandstofomzet tot en met februari 2020: -3,5%De brandstofomzet in Nederland is in de eerste twee maanden van 2020 met 3,5% gedaald ten opzichte van de zelfde periode in 2019, zo stelt de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren, NOVE, vast uit recente cijfers van het CBS.Het lijkt er op dat de daling die in 2019 al was ingezet zich voortzet. Dit is bovendien een periode voordat het coronavirus zich aandiende in Nederland. De komende maanden zullen zeker een nog grotere daling laten zien, mede omdat het woon-werkverkeer in de periode maart-mei sterk is afgenomen. Vooral de verkoop van benzine had hierdoor te lijden.Halverwege mei zal een voorzichtig herstel tonen. Verwachting is dat pas in september weer ‘normale’ volumes te zien zijn. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2818Mon, 25 May 2020 00:00:00 GMTMKB-ondernemerspanelDiverse NOVE-leden hebben wel eens het gevoel dat ze door de ingewikkelde wet- en regelgeving minder tijd kunnen besteden aan het ondernemen zelf. Als er brandstof(handel) specifieke kwesties zijn, horen we dat als NOVE graag van u. MKB-Nederland, als koepelvereniging, hoort graag waar u als ondernemer tegenaan loopt en welke kansen u ziet voor verbetering. Via het MKB Ondernemerspanel kunt u uw stem laten horen over nieuwe wet- en regelgeving en actuele ondernemerschapsthema’s. Ga na de site van het MKB Ondernemerspanel voor meer informatie en om u aan te melden. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2815Mon, 18 May 2020 00:00:00 GMTNOVE-lid PitPoint.LNG opent volledig vernieuwd LNG-station in ZwolleNOVE-lid PitPoint.LNG heeft haar volledig vernieuwde LNG-station in Zwolle geopend. Het station beschikt over de nieuwste innovaties en vier keer zoveel LNG-opslag als voorheen om aan de toenemende vraag naar LNG te kunnen voldoen. De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de Kleefstraat 7 te Zwolle. Ooit het allereerste – en daarmee oudste – openbare LNG-station van Nederland is omgetoverd tot het nieuwste LNG-station van Nederland. Nieuwste innovaties meegenomenHet nieuwe station is 24/7 toegankelijk, voorzien van twee LNG-pompen met daarbij drie opstelplaatsen voor trucks rijdend op LNG. De LNG-pompen beschikken over een optie voor éxtra koud LNG, speciaal voor Volvo-trucks. Daarnaast beschikt de digitale pompdisplay over tankinstructies in 11 verschillende talen, om zo ook de internationale transporteurs die van dit station gebruikmaken van de juiste instructies te voorzien. De nieuwe LNG-pompen zijn geplaatst onder een luifel, zodat de chauffeurs droog kunnen tanken. Om zoveel mogelijk transporteurs te kunnen bedienen worden er meerdere LNG-tankkaarten geaccepteerd, zoals EuroTrafic (Total), AS24, DCB Energy, DKV en Romac. “We zijn erg blij met het vernieuwde station! Regelmatig stonden wij in verband met toenemende drukte in de rij te wachten om te kunnen tanken. Nu kunnen we mooi tegelijkertijd terecht, zelfs tijdens het lossen van nieuwe LNG. Goed werk!” – Jan Spijkers, eigenaar van Jaks Trucking Vernieuwd station van groot belangSteeds meer transporteurs maken de overstap naar LNG vanwege milieu alsook financiële voordelen, zoals de LNG-stimuleringsregeling die begin dit jaar van kracht is gegaan. Het LNG-station in Zwolle is het enige LNG-station in Overijssel en daarmee voor steeds meer transporteurs logistiek gezien een belangrijk station. Door de grotere LNG-opslagtank en een extra LNG-pomp hoeven de chauffeurs nu niet meer op elkaar te wachten, maar kunnen ze tegelijkertijd terecht. Snelheid en betrouwbaarheid van een LNG-tankstation is cruciaal en voor veel transporteurs zelfs doorslaggevend in de beslissing om voor LNG te kiezen. PitPoint.LNG denkt door de upgrade van dit station nóg beter aan deze behoeften te voldoen, zodat nog meer transporteurs de overstap naar LNG gaan maken. “We zijn heel blij dat we – ondanks de Corona crisis – dit station volgens planning operationeel hebben gekregen. Onze klanten hebben daarbij een grote bijdrage geleverd, door samen met ons het station te testen voor verdere optimalisatie. We zijn erg blij met zo’n trouwe en enthousiaste klantenkring, die we via deze weg nog eens extra in het zonnetje willen zetten. Alle chauffeurs die mee hebben geholpen en ons van feedback hebben voorzien zou ik daarom via deze weg hartelijk willen bedanken!” – Joost de Ruijter, Sales & Business Development Manager bij PitPoint.LNG http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2805Mon, 18 May 2020 00:00:00 GMTNOVE-lid Slurink start met Scan AppNu is er de Slurink Easy Scan waarmee de binnenvaart ondernemer zijn bunkerbonnen, laad/los papieren en certificaten kan inscannen en direct kan versturen via email, maar ook kan opslaan op het toestel. Men kan de gescande bonnen een tijdsklok meegeven waarna men een melding krijgt als deze verloopt. Bijv: De certificaat van het keuren van brandblussers scant u in en u geeft aan dat u na 11 maand een melding wil krijgen dat ze weer gekeurd moeten worden. Het certificaat stuurt u met 1 knop naar uw administratie en je slaat hem op onder certificaten in uw telefoon. Deze toepassing kun je in meer gevallen gebruiken. Stel u bent onderweg en u tankt met de auto, het tankbonnetje moet naar de boekhouder, simpel inscannen, ook al is die 30 cm lang, en u verstuurd hem direct naar een vooraf ingesteld mailadres.  Dit voorkomt een dikke portemonnee of bonnetjes die kwijt zijn. Ik raad iedereen aan om deze app te downladen en gewoon te gaan gebruiken dan kunt u zien hoe makkelijk het is. De App is gratis, zoek op: Slurink Easy Scan http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2804Mon, 04 May 2020 00:00:00 GMTCorona Alert 6 BrandstofdistributieBereken hoe coronaregelingen jouw onderneming helpen Met de corona-calculator van VNO-NCW en MKB-Nederland (klik hier) wordt direct inzicht gegeven van relevantie steunregelingen van overheden en financiële instellingen: NOVE maakt zich hard voor accijnsteruggaaf bij faillissement NOVE heeft samen met collega-brancheorganisaties VNPI, BETA en BOVAG een brief gestuurd aan het Ministerie van Financiën met een tweeledig verzoek: a. een regeling voor teruggaaf van oninbare vorderingen van de Staat voor betaling van accijns wanneer een van de partijen in de keten tot de eindklant failliet mocht gaan en b. uitstel van accijns voor de AGP-houder baseren op betalingsmoeilijkheden van afnemers in de keten. Voor benadering vanuit de AGP-houder is gekozen omdat deze een rechtsverhouding heeft met de overheid (lees moet de accijnzen van uitgeslagen brandstoffen afdragen), andere schakels in de keten hebben dat niet. Door echter de andere schakels in de keten een soort garantstelling te geven kunnen zij hun verplichtingen aan de AGP-houder nakomen. Een vergelijkbare regeling is in de Duitse wet verankerd. Het verzoek om teruggaaf van accijns wordt mede ondersteund door VNO-NCW. De insteek is om juist alle schakels in de keten overeind te houden en te voorkomen dat er een domino-effect ontstaat door een belastingplicht (de accijns) die een groot deel vormt van de openstaande rekening. Via rechtstreekse contacten op het Ministerie wordt vervolgens aangestuurd op een gesprek waarin partijen de situatie nader kunnen toelichten. (Niet) nakomen van contracten door de Corona-crisis en hoe hier mee om te gaan? Het meest simpele is om te zeggen ‘contract-is-contract’, maar wat is het meest ethisch en economisch verstandig op dit moment? Wij horen vragen zoals: ‘hoe om te gaan met termijn contracten’, ‘een huurder die zegt 30% minder huur te gaan betalen’, mag dat zo maar?‘Contract is contract’, en ook de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn, mits goed overeengekomen, een contract, waar ook overmacht in genoemd wordt.Toch willen wij u wel meegeven, dat in onderling overleg, van contacten afgeweken kan worden, waarbij u natuurlijk wel specifiek naar iedere situatie moet kijken en ook naar het grote(re) geheel. Een termijncontract wat u heeft met uw klant, heeft u waarschijnlijk ook weer afgedekt. Verlang bijvoorbeeld continuïteit als u een nieuw contract met deze klant opstelt, zodat u ook zekerheid hebt en (een deel van) uw kosten weer terug kunt verdienen. Hetzelfde geldt voor huurovereenkomsten, misschien kan er een nieuw contact komen met een andere verdeling tussen vaste- en variabele componenten. Zorg in ieder geval dat u eventueel afwijkende afspraken goed vastlegt en vooral voor welke periode ze gelden. Over een paar maanden kan de wereld er al weer heel anders uitzien.Wijs uw klant op de steunpakketten van de overheid, u bent in de eerste plaats verantwoordelijk voor uw eigen bedrijf en uw medewerkers, waarbij we ook verplichtingen hebben naar de samenleving, in betere en in mindere tijden.Bij NOVE als vereniging zijn leden aangesloten, die in dit alles verschillende posities hebben in de keten. De statuten hebben het over ‘goed koopmansgebruik’, dat hoeven we u niet te leren, soms wel even helpen herinneren. Vergeet daarbij niet de gedragscode en mededingingswet! NOVE Lijst Dubieuze Debiteuren BinnenvaartDe lijst Dubieuze Debiteuren sectie Binnenvaart-Visserij is toegankelijk voor sectieleden die het protocol Dubieuze Debiteuren hebben geaccepteerd. Het protocol is tijdens de financiële crisis van 2009 opgesteld. Het Bestuur van de sectie Binnenvaart-Visserij raad de leden aan de lijst te gebruiken, om te voorkomen dat debiteuren die hun eventuele tailormade afspraken (ook) niet nakomen en met recht dubieus zijn. Let op: De NOVE algemene leverings- en betalingsvoorwaarden geven aan bij lid 13.2 dat ‘betaling is onmiddellijk opeisbaar….’. Lees de voorwaarden, en de handleiding nog eens goed door. Het gaat over grote bedragen waarmee u handelt. Bent lid van de NOVE sectie Binnenvaart-Visserij, en wilt u de lijst gebruiken en bekijken, klik dan hier. Lukt het niet, dan heeft u waarschijnlijk niet het protocol ondertekend. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met het secretariaat: info@nove.nl Overgang winter naar zomer kwaliteit benzine: er wordt gewerkt aan nog langere overgangsperiode De EC geeft landen meer ruimte om te onderzoeken of er de overgangsperiode winter naar zomer kwaliteit benzine nog verder opgerekt moet worden. Dat blijkt uit een brief (zie bijlage) van de Europese Commissie gedateerd 17 april 2020 die NOVE via haar Europese koepelorganisatie UPEI ontving. ILT had begin april al aangegeven niet te handhaven op het aspect benzinedampspanning in de maand mei. De Europese Commissie wil de zaak graag monitoren binnen de EU door de productsamenstelling medio mei te peilen. Een gemiddeld NOVE lid of tankstation houder weet vaak wel zijn eigen voorraad in liters, echter wat specifiek de dampspanning van het product is wat hij aangeleverd krijgt en wat er in zijn tank zit, is niet precies bekend vanwege voorinhoud. Een AGP-houder weet dit als het goed is wel. Het milieurisico is klein, zo geeft de EU aan de tankstation houder blijft wel verantwoordelijk voor het product dat hij verkoopt. NOVE zal zich samen met de collega’s in de branche hard maken om de ruimte die de EU nu geeft, zo goed mogelijk te benutten. Wij blijven in contact met ILT en zullen tijdig waarschuwen als de wintervoorraden niet tijdig op dreigen te raken. Wij zijn daarbij afhankelijk van signalen van leden in de maand mei. Corona-lokettenDe diverse Corona-loketten: - Corona calculator van VNO-NCW en MKB Nederland - KVK Coronaloket - VNO-NCW - Rijksoverheid Voor de brandstoffenhandel en distributie specifieke moeilijkheden en te verwachten moeilijkheden graag bij ons blijven melden, zodat wij deze voor u kunnen oppakken en de oplossingsmogelijkheden kunnen onderzoeken. Volg NOVE op Facebook en Twitter voor het laatste nieuws NOVE stuurt geregeld updates rondom het coronavirus die voor u als werkzaam persoon in de brandstofhandel van belang kunnen zijn. Dat doen we via de ALERTS. In de tussentijd plaatsen we ook berichten op Facebook en Twitter. Volg NOVE dus of Facebook en Twitter als u direct op de hoogte wilt zijn. Dat kan via www.facebook.com/brandstofhandel  en via www.twitter.com/brandstofhandel. Eerdere berichten: https://www.nove.nl/nieuwsberichten/iedereen/corona-alert-5-brandstofdistributie https://www.nove.nl/nieuwsberichten/iedereen/corona-alert-4-brandstofdistributie https://www.nove.nl/nieuwsberichten/iedereen/corona-alert-3-brandstofdistributie https://www.nove.nl/nieuwsberichten/iedereen/corona-alert-2-brandstofdistributie https://www.nove.nl/nieuwsberichten/iedereen/corona-alert-brandstofdistributie https://www.nove.nl/nieuwsberichten/iedereen/corona-collegialiteit-nove-netwerken   NOVE probeert in deze hectische tijd vragen en antwoorden te bundelen met collega brancheorganisaties zoals VNPI, BOVAG, BETA, VNCI, CTGG en verantwoordelijke ministeries.   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2797Thu, 30 Apr 2020 00:00:00 GMTBigBrother organiseert webinar over sluitingsbegeleiding op afstandDe eerste editie van de FuelDay for Retail ‘Home Edition’ staat op donderdag 7 mei in de agenda. Thema van de eerste webinar van NOVE-Businesspartner BigBrother is sluitingsbegeleiding op afstand. Tijdens deze sessie krijgen de kijkers onder meer antwoord op de vragen waarom ze hiermee vandaag al zouden moeten starten en welke stappen ze moeten zetten. Het tweede webinar gaat over de vraag hoe je meer rendement kunt halen uit je brandstofverkoop. Klik hier om aan te melden http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2795Fri, 24 Apr 2020 00:00:00 GMTDampspanningsdilemmaDe EC geeft landen meer ruimte om te onderzoeken of er de overgangsperiode winter naar zomer kwaliteit benzine nog verder opgerekt moet worden. Dat blijkt uit een brief van de Europese Commissie gedateerd 17 april 2020 die NOVE via haar Europese koepelorganisatie UPEI ontving. ILT had begin april al aangegeven niet te handhaven op het aspect benzinedampspanning in de maand mei. De Europese Commissie wil de zaak graag monitoren binnen de EU door de productsamenstelling medio mei te peilen. Een gemiddeld NOVE lid of tankstation houder weet vaak wel zijn eigen voorraad in liters, echter wat specifiek de dampspanning van het product is wat hij aangeleverd krijgt en wat er in zijn tank zit, is niet precies bekend vanwege voorinhoud. Een AGP-houder weet dit als het goed is wel. Het milieurisico is klein, zo geeft de EU aan, de tankstation houder blijft wel verantwoordelijk voor het product dat hij verkoopt. NOVE zal zich samen met de collega’s in de branche hard te maken om de ruimte die de EU nu geeft, zo goed mogelijk te benutten. Wij blijven in contact met ILT en zullen tijdig waarschuwen als de wintervoorraden niet tijdig op dreigen te raken. Wij zijn daarbij afhankelijk van signalen van leden in de maand mei.   Eerder berichten: - Overgang winter naar zomer kwaliteit benzine langere overgangsperiode   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2791Wed, 22 Apr 2020 00:00:00 GMTActueel overzicht biotransportbrandstoffenMet onderstaande internetlink bereikt u de vernieuwde tabel in CBS-Statline over biotransportbrandstoffen, gewijzigd op 22 april 2020. Te zien is dat in 2018 het verbruik voor wegtransport fors is toegenomen wat belangrijk is voor leden van NOVE, wat op deze manier kan vergroening plaatsvinden waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van de huidige motoren en infrastructuur. De vernieuwing van de tabel betreft in hoofdzaak.... http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2787Mon, 20 Apr 2020 00:00:00 GMTVOS specificaties VOS specificaties Vanaf 1 januari 2020 hanteert de Stichting Vignet Olie Scheepvaart een nieuwe, aangepaste specificatie, de VOS ULS 2020. Waarom? Vanwege het feit dat de binnenvaartsector en de overheid een Green Deal getekend hebben, waarin het gebruik van zogenoemde low carbon brandstoffen en duurzame biobrandstoffen wordt aangegeven. Het bijmengen van deze duurzame brandstoffen aan de fossiele dieselbrandstof heeft direct een positief effect op koolstofkringloop zodat er minder broeikasgassen (CO2) vrijkomen omdat het gebruik van fossiele brandstoffen verminderd. Op deze manier kunnen alle huidige motoren die deze brandstof gebruiken een positieve bijdrage leveren en wordt zo optimaal gebruik gemaakt van bestaande en bewezen motoren en infrastructuur.    Wat is nieuw aan de VOS ULS 2020? FAME als bio-component in de dieselbrandstof wordt als jaren gebruikt voor bijvoorbeeld het wegverkeer en (land)bouwmachines. De bekende Europese EN590-specificatie voor dieselbrandstof geeft een maximum percentage FAME aan en deze EN590-norm wordt in nagenoeg alle instructieboekjes aangegeven als voorgeschreven brandstof. De vorige VOS specificatie (2011) gaf in de hoofdtekst aan dat de bijmenging van FAME nihil was Echter als aan alle parameters van de EN590, eventueel inclusief de in de EN590 toegestane hoeveelheid FAME, voldaan werd dan werd deze EN590 ook gezien als VOS ULS 2011. Hiervoor was speciaal een voetnoot opgenomen in de VOS ULS 2011 specificatie. Daar waar in de jaren ’90 de VOS-specificatie gezien werd als een scheepvaartgasolie-kwaliteit, zijn we stap voor stap toegegroeid naar de EN590 dieselbrandstofspecificatie. Nu, met de nieuwe VOS ULS 2020-specificatie, gaat deze echter verder dan de EN590! Want de VOS ULS 2020 kent een extra parameter die filterblocking moet voorkomen. Gebruik van de huidige EN590 biedt onvoldoende garantie om filterblocking tegen te gaan. Met name de landbouwsector kende buiten de zomer om, steeds vaker het probleem van filterblocking, hoewel de voorgeschreven EN590-brandstof gebruikt wordt. De extra parameter die de nieuwe VOS ULS 2020 heeft toegevoegd is de ‘Koude Filter Blocking Test (cFBT)’, eigenlijk de ‘anti-Filter Blocking Test’.  De standaard EN590 hanteert deze aanvullende test niet. NOVE en Stichting  VOS pleiten hier al langer voor de nationale en Europese EN590-commissie, om het risico van filterblocking voor alle dieselbrandstoffen tot een minimum te beperken zodat de brandstof verantwoord en breed inzetbaar blijft. Wat houdt de cFBT in? Bij de test volgens de cFBT (IP618) wordt een afgesproken hoeveelheid dieselbrandstof (inclusief de bijgemengde duurzame brandstoffen) een bepaalde tijd door een super fijn filter geleid bij een temperatuur van 3 graden Celsius. Deze test in de VOS ULS 2020 is veel zwaarder dan de ‘normale’, zeg maar warme, filterblockingtest waar sommige brandstofleveranciers mee schermen, waarbij kamertemperatuur getest wordt. De eis van cFBT is daarom erg belangrijk om bij lagere temperaturen filterverstoppingen te voorkomen. Daarbij wordt bij de cFBT-test volgens de IP618 een super fijn filter gebruikt, welke veel fijner is dan de huidig gebruikte brandstoffilters op de bekende moderne scheepvaartdieselmotoren. Door deze aanvullende cFBT test in de VOS ULS 2020 wordt extra zekerheid geboden. Verduurzaming en good housekeeping gaan hand in hand Moderne dieselbrandstof, -motoren met fijnere filters maken good housekeeping zeer belangrijk. Zorg voor schone tanks/bunkers, controleer regelmatig op de aanwezigheid van (condens-)water in de tanks/bunkers. Water en bezinksel in de tank kunnen o.a. corrosie en filterproblemen geven. Goed en regelmatig onderhoud voorkomt uitval en verlengt de levensduur. Dat is van groot belang voor een duurzame samenleving waar de binnenvaart een waardevolle rol in speelt. Eerdere berichten: https://www.nove.nl/nieuwsberichten/iedereen/nove-bespreekt-brandstofkwaliteit-met-het-ministerie-van-ienw https://www.nove.nl/nieuwsberichten/iedereen/nove-stuurt-voorstel-aanpassing-nen-en590 http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2786Fri, 17 Apr 2020 00:00:00 GMTVrije dag op 5 mei 2020? Van onze leden ontvingen wij vragen over de status van Bevrijdingsdag: vrije dag of niet?Bevrijdingsdag (5 mei) is een officiële feestdag in Nederland, maar niet iedereen is dan vrij, zo staat te lezen op de website van de rijksoverheid. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2781Tue, 14 Apr 2020 00:00:00 GMTCorona Alert 5 BrandstofdistributieHoe ga ik nu om met vakantiedagen in mijn bedrijf?Vanuit de leden van NOVE komen vragen binnen over hoe om te gaan met de vakantiedagen van medewerkers gedurende en na deze crisistijd. Klik hier voor het hele onderwerp. CoronaloketNeem contact op met het KVK Coronaloket om te zien welke maatregelen en regelingen er zijn om uw bedrijf te ondersteunen: www.kvk.nl/corona. Informatie over het Coronavirus voor ondernemers is tevens te vinden bij VNO-NCW, zie https://www.vno-ncw.nl/corona.Kijk ook regelmatig op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen  Specifieke moeilijkheden en te verwachten moeilijkheden graag bij ons blijven melden, zodat wij deze voor u kunnen oppakken en de oplossingsmogelijkheden kunnen onderzoeken. Advies: Tankstationkeuring, mogelijk nu het rustig isHet onderwerp Corona of Covid-19 en de gevolgen voor de brandstofsector staat momenteel bovenaan de agenda van alle NOVE bestuursvergaderingen. Als advies van het bestuur van de sectie GAS werd meegeven om zo mogelijk (tankstation) keuringen te vervroegen, nu de huidige periode onverhoopt erg rustig is. Voor zover bij ons bekend gaan deze keuringswerkzaamheden gewoon door, neem daarom contact op met uw dienstverlener. Uitkomst corona enquête NOVE leden De omzetten bij leden van NOVE zijn flink teruggelopen de afgelopen weken. Dat zal voor niemand een verrassing zijn. Vooral uitbaters van tankstations hebben het zwaar, in sommige gevallen liepen de omzetten terug tot meer dan 50% ten opzichte van een normale periode. In de markt voor eindverbruikers waren er ook flinke verschillen, gemiddelde terugloop was daar zo’n 20%. Met name de vraag bij transport (supermarkten) en de agrarische sector blijven redelijk op peil. Veel bedrijven hebben de inzet van personeel verminderd. Werkgevers kunnen vanaf 6 april terecht bij het UWV voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Als aanvullende steunmaatregel noemden veel leden teruggaaf van accijns bij faillissement. NOVE heeft daarover samen met de VNPI een eerste oproep gedaan bij de overheid via VNO-NCW. We hopen op korte tijd meer duidelijkheid te krijgen. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) van startMet ingang van 6 april is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voor werkgever van start gegaan. De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. De regeling werktijdverkorting is dus gestopt. Alle informatie vindt up op de website van het UWV via https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/ Bereken hoogte subsidie NOW met AWVN-rekentoolDe Algemene Werkgeversvereniging Nederland, kortweg AWVN, heeft een handige rekentool ontwikkeld waarmee u de hoogte van de NOW subsidie kunt berekenen. U dient daarvoor een aantal gegevens in te voeren. U vindt de tool hier als download: https://www.awvn.nl/nieuws/noodmaatregel-now-rekentool-awvn/ CoronacalculatorOp 9 april hebben VNO-NCW en MKB-Nederland de Corona Calculator gelanceerd: https://www.coronacalculator.nl/. Met deze Corona Calculator kunnen ondernemers berekenen welk effect de steunmaatregelen hebben op de financiële positie van hun onderneming. De tool bestaat uit het volgende:• Een overzicht van alle corona-steunregelingen; op basis van de ingevoerde SBI code worden de relevante regelingen getoond• Per regeling geeft de Corona Calculator met berekeningen een indicatie van de hoogte van de tegemoetkomingen, kredietmogelijkheden en mogelijkheden rond belastinguitstel;• In combinatie met de gemaakte berekeningen en een invoer van de te verwachten inkomsten en uitgaven, kan de Corona Calculator tevens inzicht geven in de liquiditeitspositie van de onderneming;• Op de website zijn ook de meeste veelgestelde vragen én antwoorden gebundeld. Overgang winter naar zomer kwaliteit benzine: langere overgangsperiodeNormaliter moeten tankstations vanaf 1 mei zomer-kwaliteit benzine (met een andere dampspanning) leveren. Dit is wettelijk vastgelegd. Echter vanwege de lage benzine doorzetsnelheid momenteel, wordt er momenteel gewerkt aan een langere overgangsperiode, zoals te lezen was in de NOVE Corona Alert 3.Deze langere overgangsperiode is nu toegekend, zo maakte ILT op 3 april 2020 aan de branche bekend.Gezien de bijzondere- en onvoorziene omstandigheden in Nederland door de uitbraak van het COVID-19 virus en de beperkte milieugevolgen die het langer gebruik van winterbenzine in de maand mei heeft, is aan het verzoek van de branche tegemoet gekomen en als volgt verwoord door ILT: In de maand mei zal als gebruikelijk door de ILT worden toegezien op de geleverde benzine kwaliteit, met dien verstande dat op de parameter dampspanning niet zal worden gehandhaafd in mei 2020.Overigens laat dat onverlet dat andere parameters van de brandstoffen die niets met de dampspanning te maken hebben op de normale wijze worden beoordeeld. Indien nodig zal tegen overtredingen worden opgetreden.NOVE heeft op dit dossier samen opgetrokken met de VNPI.Uiteraard zullen we de situatie monitoren en zonodig tijdig contact opnemen met ILT als 1 juni niet haalbaar blijkt. Ook op Europees niveau vindt overleg plaats, via onze koepelorganisatie UPEI.Indien nodig kunnen de leden van NOVE de brief opvragen op het secretariaat. NOVE maakt zich hard voor accijnsteruggaaf bij faillissement“Teruggaaf van de accijns bij faillissement is in deze periode heel belangrijk voor de leden van NOVE. We hebben dit onderwerp samen met de VNPI op de agenda bij VNO-NCW gezet.” Het gaat volgens Erik de Vries van NOVE om hele grote bedragen, die veel hoger liggen dan BTW. “Daarom verzoeken wij de overheid om deze aanvullende maatregel, omdat wij tegelijkertijd als vitale sector met fors teruggelopen omzetten wel geacht worden de leveringen op orde te houden, terwijl we tegelijkertijd grote financiële risico’s lopen.” https://www.tankpro.nl/ondernemen/2020/04/07/nove-veel-inventiviteit-bij-ondernemers-om-deze-periode-door-te-komen/ Volg NOVE op Facebook en Twitter voor het laatste nieuwsNOVE stuurt geregeld updates rondom het coronavirus die voor u als werkzaam persoon in de brandstofhandel van belang kunnen zijn. Dat doen we via de ALERTS. In de tussentijd plaatsen we ook berichten op Facebook en Twitter. Volg NOVE dus of Facebook en Twitter als u direct op de hoogte wilt zijn. Dat kan via www.facebook.com/brandstofhandel en via www.twitter.com/brandstofhandel. Eerdere berichten:https://www.nove.nl/nieuwsberichten/iedereen/corona-alert-4-brandstofdistributie https://www.nove.nl/nieuwsberichten/iedereen/corona-alert-3-brandstofdistributie https://www.nove.nl/nieuwsberichten/iedereen/corona-alert-2-brandstofdistributie https://www.nove.nl/nieuwsberichten/iedereen/corona-alert-brandstofdistributie https://www.nove.nl/nieuwsberichten/iedereen/corona-collegialiteit-nove-netwerken  NOVE probeert in deze hectische tijd vragen en antwoorden te bundelen met collega brancheorganisaties zoals VNPI, BOVAG, BETA, VNCI, CTGG en verantwoordelijke ministeries. Als u vragen heeft of praktische oplossingen, laat deze dan weten aan het NOVE-secretariaat.In deze noodsituatie zet NOVE de Corona-alerts op de openbare website.   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2780Fri, 10 Apr 2020 00:00:00 GMTHoe ga ik nu om met vakantiedagen in mijn bedrijf?Vanuit de leden van NOVE komen vragen binnen over hoe om te gaan met de vakantiedagen van medewerkers gedurende en na deze crisistijd. Goedgekeurd betekent opnemenArbeidsrechtelijk is het zo, dat als de werknemer vakantiedagen heeft opgenomen/ingediend en deze zijn actief of passief goedgekeurd, dan kunnen deze dagen in principe niet meer teruggeboekt worden, tenzij beide partijen daarmee instemmen. In het kader van goed werkgeverschap zou de werkgever met de werknemer in overleg kunnen kijken of deze dagen op een andere manier kunnen worden opgenomen, maar dat is geen verplichting. Het is goed om mee te laten wegen dat vakantiedagen zijn bedoeld om fysiek en mentaal uit te rusten. Dit kan op een vakantiebestemming, maar zou net zo goed thuis kunnen zijn (als de werknemer in de thuissituatie tot rust kan komen). Niet gepland dan onderling overlegWerknemers die hun vakantie/vrije dagen nog niet hebben ingediend, kunnen niet verplicht worden gesteld om vakantie op te nemen. Toch is het goed, zeker ook arbotechnisch, dat ook deze werknemers vakantiedagen gaan opnemen. Zij kunnen dan uitrusten, ontspannen en zich met privé zaken bezig houden. Juist nu ook rust nodigOns advies is dan ook om de werknemer wel dringend te verzoeken om de vakantie en vrije dagen in te gaan plannen ook al kunnen ze niet echt weg, zeker als dit bedrijfsmatig gewenst is. Niet iedereen zal dit willen, daarom is het van belang om begrip te krijgen van de werknemer in deze zorgelijke tijd. In goed overleg komt er vaak een oplossing waarin beide partijen zich kunnen vinden. De bedrijven zitten in een lastige situatie en zij zijn in eerste instantie bezig met overleven, waarbij ze er naar te streven de mensen zoveel mogelijk aan het werk te houden én ervoor te zorgen dat zij na de crisisperiode weer verder kunnen. Na deze periode is het van groot belang dat de werknemers uitgerust zijn en volledig inzetbaar om samen als bedrijf er weer tegenaan te kunnen gaan. Het kan dan niet zo zijn dat veel werknemers hun opgespaarde vakantiedagen dan nog op moeten nemen. Dat zou het bedrijf enorme extra schade kunnen opleveren. 2020 is anders dan anders, ook de vakantieDe werknemers kampen met het feit dat de vrije dagen en vakantiedagen niet kunnen worden genoten, zoals ze het liefst zouden willen. Begrijpelijk dat dit voor hen erg moeilijk is. Feit is dat iedereen wordt getroffen door dit coronatijdperk, maar we moeten er met elkaar het beste van maken en we weten niet hoe lang dit nog gaat duren. Het gaat er wel steeds meer naar uitzien, dat 2020 een jaar zal gaan worden, waarin de corona maatregelen en beperkingen de vakantie-invulling gaan bepalen. Vervaltermijn vakantiedagen 2019De wettelijke vakantiedagen uit 2019 dienen wel voor 30-06-2020 te worden opgenomen, tenzij werkgever een uitzondering hierin wil maken en het bedrijfsmatig beter uitkomt om deze dagen in een latere periode op te laten nemen (zie ook een eerder bericht hierover).Toch blijft het zo dat de situatie per bedrijf verschillend is en dat ieder NOVE lid het beste zelf kan bepalen wat bij hem het beste past. Ook is de situatie per medewerker verschillend. Niet iedere medewerker zal in de persoonlijke omstandigheid zijn om thuis tijdens een vakantieperiode voldoende tot rust te komen. Hierin is ons advies: Bekijk dit per individuele situatie en zoek samen naar de beste oplossing. Het is van belang om samen door deze periode heen te komen en daarbij is wederzijds begrip en flexibiliteit van belang. Overuren per maandWij hebben inmiddels van een aantal bedrijven begrepen dat zij met hun werknemers/chauffeurs in een tijdelijke regeling zijn overeengekomen om de overuren niet meer over een week te bepalen, maar over een kalendermaand. Dat voorkomt dat men in een week, dat de werknemer niet de overeengekomen werkweek/40 uur maakt, wel de volle werkweek moet betalen en vervolgens de week erop bij gemaakte overuren, deze dient uit te betalen. U kunt overwegen om dit in overleg met uw medewerkers voor een tijdelijke periode in te voeren. Zorg wel dat u een dergelijke tijdelijke wijziging in de arbeidsvoorwaarden goed beschrijft (raadzaam om dit juridisch te laten checken) en zorg dat u instemming krijgt van iedere medewerker. Alleen met instemming van de werknemer zelf kan dit worden uitgevoerd. Ook uw OR, indien aanwezig, heeft hier een rol in. Inzetten voor andere werkzaamhedenEen andere suggestie is om medewerkers tijdelijk ander werk te laten doen, mochten de normale werkzaamheden (deels) zijn weggevallen. Haal bijvoorbeeld gepland onderhoud naar voren. Suggesties of vragenHeeft u zelf suggesties of wilt u van gedachten wisselen over deze kwestie, neem dan contact op met het secretariaat van NOVE, Erik de Vries, devries@nove.nl of 085-4014755   (Klik hier voor meer informatie over de NOVE-arbeidsvoorwaarden) http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2779Mon, 06 Apr 2020 00:00:00 GMTUitkomst corona enquête NOVE-ledenDe omzetten bij leden van NOVE zijn flink teruggelopen de afgelopen weken. Dat zal voor niemand een verrassing zijn. Vooral uitbaters van tankstations hebben het zwaar, in sommige gevallen liepen de omzetten terug tot meer dan 50% ten opzichte van een normale periode. In de markt voor eindverbruikers waren er ook flinke verschillen, gemiddelde terugloop was daar zo’n 20%. Met name de vraag bij transport (supermarkten) en de agrarische sector blijven redelijk op peil. Veel bedrijven hebben de inzet van personeel verminderd. Werkgevers kunnen vanaf 6 april terecht bij het UWV voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Als aanvullende steunmaatregel noemde veel leden teruggaaf van accijns bij faillissement. NOVE heeft daarover samen met de VNPI een eerste oproep gedaan bij de overheid via VNO-NCW. We hopen op korte tijd meer duidelijkheid te krijgen. Alle uitkomsten van de enquête vindt u hier terug (alleen voor NOVE-leden beschikbaar). http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2777Mon, 06 Apr 2020 00:00:00 GMTTijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) van startMet ingang van 6 april is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voor werkgever van start gegaan. De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. De regeling werktijdverkorting is dus gestopt. Alle informatie vindt up op de website van het UWV via https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2776Mon, 06 Apr 2020 00:00:00 GMTNOVE bespreekt brandstofkwaliteit met het Ministerie van IenWNOVE heeft op 6 april 2020 met Ministerie van IenW gesproken over het bijmengen van biobrandstoffen in de binnenvaart. Bij dit gesprek waren ook EICB en TNO aanwezig.Verduurzaming door middel van biobrandstoffen ziet NOVE ook als een van de mogelijkheden, die eenvoudig kan plaatsvinden waarbij optimaal gebruik gemaakt van de huidige logistiek en motoren.Het Ministerie start binnenkort een onderzoek naar de gevolgen van mogelijke invoering van een verplichte bijmenging in de binnenvaart. Het onderzoek is een belangrijk onderdeel voor de besluitvorming later dit jaar. NOVE wordt bij het onderzoek betrokken.NOVE heeft met nadruk gewezen op de ervaringen die er zijn in de landbouwsector en heeft gevraagd om extra onderzoek naar brandstofkwaliteit en filterproblematiek om de eindgebruiker maar ook de leveranciers te beschermen tegen zaken waarover zij geen invloed hebben en juist te wijzen op zaken waar ze wel invloed op hebben.Het ministerie heeft toegezegd dat NOVE, de ervaringen van de Stichting VOS alsook de NOVE werkgroep brandstofkwaliteit worden betrokken bij het onderzoek. NOVE heeft daarnaast aangedrongen op mogelijke verstoring van het level-playing field met de buurlanden.Tot slot heeft NOVE aangegeven dat juist ook de oliemaatschappijen hierbij betrokken moeten worden, omdat zij ‘in de keuken’ staan het samenstellen van de brandstof. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2775