NOVE http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx Het laatste nieuws van NOVE.nl 3600 Thu, 06 Dec 2018 00:00:00 GMTVeranderingen voor uw (ex-)werknemer in ziek meldenVanaf 1 januari 2019 verandert voor uw (ex-)werknemer het proces nadat hij zich heeft ziek gemeld. Vanaf dan stuurt het UWV na de ziekmelding een digitale vragenlijst. Om deze in te vullen moet uw (ex-)werknemer inloggen via DidiD met een extra beveiliging. Uw (ex-)werknemer kan hier vragen over hebben. Wat verandert er voor uw (ex-) werknemer? Vanaf 1 januari 2019 belt het UWV uw (ex-)werknemer niet meer na zijn ziekmelding. Hij krijgt dan een ontvangstbevestiging met een link naar een digitale vragenlijst met vragen over zijn ziekmelding. Deze vragenlijst moet hij binnen 3 dagen invullen. Hiervoor logt hij extra veilig in via DigiD met een persoonlijke code. De persoonlijke code krijgt uw (ex-)werknemer in de ontvangstbevestiging. DigiD met extra beveiliging vraagt hij zelf aan. DigiD met extra beveiliging aanvragen Op dit moment logt uw (ex-)werknemer bij het UWV in met een DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord. Extra veilig inloggen via DigiD doet hij via de DigiD-app of de sms-controle. Heeft hij nog geen DigiD-app of sms-controle. Dan adviseert het UWV uw (ex-)werknemer dit snel aanvragen. Het duurt ongeveer 3 werkdagen voordat de aanvraag verwerkt is. Extra veilig inloggen via DigiD http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2250Thu, 06 Dec 2018 00:00:00 GMTBrandstofvoorraden en de markt (infographic)Op iedere achterkant van inNOVE verschijnt er een infographic met informatie over actualiteiten binnen de branche. Dit keer Brandstofvoorraden en de markt Uit de infographic blijkt dat het niveau van de voorraden, voornamelijk in de VS, een grote rol speelt tot het tot stand komen van de brandstofprijzen. Klik hier om de infographic te downloaden. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2249Thu, 06 Dec 2018 00:00:00 GMTRekenregels vanaf 1 januari 2019Per 1 januari 2019 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon. Ze gelden voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. De rekenregels geven u hier inzicht in. Klik hier om de rekenregels te downloaden. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2248Mon, 26 Nov 2018 00:00:00 GMTNOVE te horen op BNR over brandstofonrust in België en Frankrijk Vrijdag 24 november jl. gaf NOVE commentaar op de brandstofonrust in België en Frankrijk en de gestegen prijzen in Duitsland. Luister hier naar het fragment. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2240Thu, 01 Nov 2018 00:00:00 GMTBP Technology Outlook 2018Het rapport onderzoekt de potentie van technologie om een manier te vinden om de productie en energiegebruik in 2050 te veranderen. Het is erg interessant dat hun focus op elektriciteit & gas te zien en dat E-fuels niet in het rapport genoemd worden.   Klik hier voor de presentatie en klik hier om de volledige BP Technology Outlook te bekijken. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2224Mon, 22 Oct 2018 00:00:00 GMTSubat voortaan onderdeel van Bodembeheer NederlandSubat (Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations) heeft zijn grote saneringsoperatie afgerond: alle voorgenomen saneringen zijn uitgevoerd. Om de eventuele nazorg die voortvloeit uit de saneringsoperatie goed te kunnen borgen, is de stichting per 17 oktober 2018 ondergebracht bij Stichting Bodembeheer Nederland. Subat is vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw actief geweest bij de aanpak van bodemverontreiniging op locaties van (voormalige) tankstations. De stichting heeft bijna 2.000 locaties gesaneerd. De kosten hiervoor zijn gedragen door het bedrijfsleven, en dan met name door de oliemaatschappijen. Stichting Bodembeheer Nederland is in 2015 opgericht om vanuit één organisatie bedrijven met een bodemverontreiniging te ondersteunen, in financiële en in operationele zin. De stichting opereert op het grensvlak van overheid en bedrijfsleven en bundelt de taken van verschillende organisaties. Zo is in 2016 Nazorg Bodem overgenomen en is de stichting in 2017 met Bodemcentrum gefuseerd. Bodembeheer Nederland heeft dan ook de nodige expertise in handen om de eventuele nazorg op Subat-locaties in goede banen te leiden. Voor oud-deelnemers aan de Subat-regeling verandert er weinig. Zij kunnen zich voortaan met hun vragen richten tot Bodembeheer Nederland. Er worden geen nieuwe saneringsprojecten meer aangenomen; de regeling is officieel beëindigd. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2216Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 GMTStappenplan bij ziekte van uw werknemerWat moet je precies doen als uw werknemer ziek is. Het UWV heeft een stappenplan gemaakt, waarin u precies ziet welke stappen u neemt als uw werknemer ziek is. Hierin staat ook welke documenten u hierbij nodig heeft. Klik hier voor het stappenplan. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2205Mon, 08 Oct 2018 00:00:00 GMTinNOVE Vernieuwend: GUTTS maakt de autosport groener en veiligerDe wereld verandert razendsnel en dat heeft op onze branche misschien nog wel meer impact dan op andere branches. De vraag naar duurzame brandstofoplossingen neemt toe en alternatieve brandstoffen dienen zich massaal aan. Hoe anticiperen ondernemers in de brandstofbranche daar op? En op andere ontwikkelingen in de markt? Dit keer aan het woord: Edward Goossens van GUTTS. GUTTS (net als NOVE aangesloten bij Platform Duurzame Biobrandstoffen) is ontstaan vanuit de innovatieve ambitie om de racesport een stukje groener te maken. Goossens ontwikkelde een E85-brandstof speciaal voor de race- en rallysport. “Het heeft een jaar geduurd voordat de KNAF (KNAC Nationale Autosport Federatie – red.) onze brandstof toeliet in haar regelement. Onze brandstof zorgde voor meer vermogen en dat zou een oneerlijk concurrentievoordeel op kunnen leveren. Sowieso is de KNAF voorzichtig met alles wat auto’s sneller maakt, omwille van de veiligheid. Bovendien bevatte onze brandstof een hoog  alcoholgehalte waardoor alcoholresistent blusschuim aanwezig zou moeten zijn. En zo waren er nog wat redenen om in eerste instantie niet met ons in zee te gaan. Uiteindelijk wogen de voordelen voor het milieu tóch zwaarder en werd onze brandstof toegestaan in de Nederlandse racewereld.” Nog iets langer duurde het om ook de mondiale autosportbond zover te krijgen; binnen anderhalf jaar werd een nieuwe duurzame brandstof GEM Fuel (blend van ethanol en methanol) ook toegestaan door de FIA voor het Junior WRC. LAGE RISICO’SRisico liep Goossens in geringe mate, toen hij de biobrandstof ontwikkelde. “Mijn ontwikkelingsactiviteiten werden betaald door investeerders in de methanol- en ethanolindustrie die kansen zagen in de nieuwe brandstoffen. Grote voorraden maakte ik natuurlijk niet. En ik produceerde pas als de brandstof middels een contract verkocht was. Alles bij elkaar zorgde dat voor veel zekerheid. En die zekerheid heb ik nog steeds, want ik teken alleen contracten met partijen die mijn brandstof verplichten. Daardoor weet ik hoe veel ik moet produceren en dat die  hoeveelheid ook verkocht wordt.” Een goed voorbeeld van verplichte afnemers zijn deelnemers aan het Belgian Rally Championship. Tot voor kort tankten de deelnemende teams zelf hun auto’s. Dat deden ze met zelf geknutselde vaatjes en pompjes. “Niet bepaald veilig”, zegt Goossens daarover. “Wij wonnen de tender van de RACB met een voorstel voor een Kiwa gecertificeerd mobiel tankstation voor integrale levering van brandstoffen tijdens de wedstrijden. Voorafgaand aan de rally moeten teams de brandstof bestellen; ik weet dus precies wat de afname is en pas daar de productie op aan.” VEILIGHEID EN INNOVATIE ALS USPVeiligheid is een belangrijke voorwaarde in de racesport. Voor GUTTS is dat – naast het groene karakter van haar brandstoffen – een belangrijk unique sellingpoint geworden. Goossens: “Ondernemers in onze branche moeten door 100.000 hoepels springen om aan alle veiligheidsregels  te voldoen. Maar als je het goed speelt, heb je – ook als ondernemer – invloed, bijvoorbeeld om die regels te verfijnen. Neem de mobiele tankstations waar ik zojuist over vertelde. Het Kiwa Register wilde die tankstations eigenlijk niet toestaan. Want boven de grond mag je normaliter niet meer dan 1.000 liter benzine opslaan. De 6.000 liter brandstof die wij nodig hadden zou niet veilig zijn boven de grond. Met een uitgebreide fotoreportage liet ik het Kiwa Register zien hoe onveilig het tanken in de Belgische rally’s gebeurde en dat wij een verbetering in veiligheid voor ogen hadden. Daarmee openden we de ogen van het Kiwa Register. Samen ontwikkelden we uiterst veilige mobiele  tankstations.” NIET BANG VOOR SAMENWERKINGENGUTTS is afhankelijk van dergelijke samenwerkingen. “Zelf ben ik absoluut geen inhoudelijk expert op het gebied van brandstoffen”, vertelt Goossens. “Daarvoor werken we samen met partijen die voor ons onderzoeken, produceren, blenden en afvullen. Het is een kwestie van de juiste mensen om je heen verzamelen en niet bang zijn om met concullega’s op te trekken. Er gebeurt veel op het gebied van biobrandstoffen en daar kan niemand alles van weten. Veel ondernemers denken: had ik maar een biocomponent om mijn brandstof groener te maken. Maar het is veel simpeler. Er zijn veel  partijen die wél de kennis of middelen hebben om aan de slag te gaan met de energietransitie. Daar moet je mee samenwerken!” GUTTS analyseerde en testte de brandstofcomponenten van 96 producenten op het gebied van prijs,  kwaliteit, enzovoorts. “Er is meer mogelijk en voorhanden dan je denkt. NOVE-leden die meer willen weten roep ik op om contact op te nemen; wie weet kunnen we iets voor elkaar betekenen”, aldus Goossens TRENDS ZIE JE OP DE RACEBAANDe brandstoffen van GUTTS zijn voor het reguliere wegverkeer te kostbaar. Een liter kost tussen de vijf en zeven euro. In de racewereld zijn dat geen schokkende bedragen. “Voor grijze brandstof betaalt men hetzelfde als voor onze groene brandstoffen. Daarom is juist de racewereld zo’n interessante omgeving voor ons. Hier kunnen we experimenteren zonder dat naar kosten wordt gekeken; zolang voor de organisatoren de veiligheid maar geborgd blijft, en voor de racers de kwaliteit. Autosport is daardoor de catwalk van de brandstofindustrie, dus de moeite waard om in de gaten te houden!” Wel is Goossens bezig om ook een biovariant van Euro 95 te ontwikkelen, waar straks ook mee op de weg gereden kan worden. “Over een aantal jaar verwacht ik dat nichegroepen daarmee rijden. Denk aan oldtimers, die ook duurzame alternatieven voor fossiele brandstoffen zoeken.” http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2204Thu, 04 Oct 2018 00:00:00 GMTBerichtgeving over nieuwe brandstofstickers leidt tot verwarringAfgelopen dagen werd het secretariaat bedolven onder telefoontjes van leden, consumenten en journalisten. Aanleiding: foutieve berichtgeving in de pers over nieuwe stickers die per 12 oktober as. verplicht zijn op vulpompen, vulpistolen en tankklepjes van nieuwe voertuigen.In de media werd gesteld dat namen voor diesel en benzine zouden komen te vervallen en vervangen zouden worden door nieuwe benamingen als E5 en B7. Bovendien zou, aldus de berichten, de termen E95 worden gewijzigd in E5 en E98 in E10. “Volstrekt verkeerde interpreatie” , aldus Erik de Vries, directeur van NOVE, brancheorganisatie van zelfstandige brandstofhandelaren, die gezamenlijk zo’n 1.300 tankstations exploiteren. “Vanaf het begin is NOVE betrokken geweest bij de totstandkoming en invoering van de stickers, mede via onze Europese koepelorganisatie UPEI. De nieuwe stickers vervangen geen oude benamingen (die vaak met marketing te maken hebben), maar zeggen iets over het maximale percentage biobrandstoffen dat is toegevoegd aan de brandstof. (Biocomponent uit HVO telt daarvoor overigens niet mee wanneer deze aan de EN590 specificatie voldoet.) Omdat er steeds meer brandstofvarianten komen, heeft de Europese commissie, in overleg met betrokken brancheorganisaties, besloten om uniforme stickers verplicht te stellen, zodat de weggebruiker in de hele EU weet of een bepaalde brandstof geschikt is voor zijn of haar voertuig. Dat is weer belangrijk omdat niet alle motoren geschikt zijn voor brandstoffen met een hoger percentage biobrandstof. Het staat dus los van termen als E95 of E98 (die iets zeggen over het octaangetal in een benzine). Die namen zullen dus gewoon blijven bestaan. Volgend jaar na de zomer zal benzine met maximaal 10% bijmenging van biobrandstof (ethanol) verplicht worden in Nederland. Voor met name oudere voertuigen met een benzinemotor is deze brandstof niet altijd geschikt. Die moeten benzine blijven tanken met maximaal 5% biobrandstof er in. De brandstofsector heeft toegezegd aan overheid en ANWB dat deze brandstof voorlopig nog ruim beschikbaar blijft. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2198Mon, 24 Sep 2018 00:00:00 GMTinNOVE #2 2018 in de bus! inNOVE #2 september 2018 is uit. Heeft u het nieuwe kwartaalmagazine al ontvangen? In dit nummer staat het thema Veiligheid centraal. Lees verder hoe GUTTS de autosport groener en veiliger maakt. U kunt zien dat het lezen en begrijpen van het veiligheidsinformatieblad bij een blik verf zinvol is waardoor soms een dure PGS 15 opslag overbodig is en u een blik verf gewoon in uw bunkerwinkelschip mag zetten. In de rubriek ‘mijn werk’ komt het werk van een HSE Specialist van Lukoil aan bod. Klik hier om het blad online te lezen http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2193Thu, 13 Sep 2018 00:00:00 GMTVerhuurd: zeventien tankstations langs rijkswegenHet Rijksvastgoedbedrijf heeft woensdag 12 september via een veiling zeventien tankstations langs rijkswegen opnieuw verhuurd. Tien van de zeventien tankstations zijn gewijzigd van huurder en er was sprake van een nieuwe toetreder tot de markt. De veiling ging over het recht om het terrein van het tankstation 15 jaar te huren.  Deze veiling levert de overheid (na aftrek van de door de Staat te betalen kosten) circa 72 miljoen euro op. Daarnaast betalen de exploitanten elk jaar huur voor de grond aan de rijksoverheid. Voor alle ongeveer 250 tankstations langs rijkswegen krijgt het Rijk circa 18 miljoen euro per jaar aan huur. Klik hier om het resultaat van de veiling te zien. NOVE heeft in diverse media commentaar geleverd: Tankpro: Monsterbedragen neergeteld tijdens veiling snelweglocaties Omroep Gelderland: Bijna 9 miljoen voor een benzinepomp is helemaal niet gek   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2189Tue, 11 Sep 2018 00:00:00 GMTLNG innovatiebijeenkomst NOVE Op 10 september organiseerde de sectie GAS van NOVE voor geïnteresseerde leden een innovatiebijeenkomst die geheel in het teken stond van LNG. Aan bod kwamen zowel fysieke, logistieke, technische en commerciële aspecten. De dag kwam mede tot stand door medewerking van DCB Energy, Rolande en Pitpoint. Zo werd duidelijk dat LNG in eerste instantie is beeld was voor vervoer in de retailsector, onder meer vanwege de lagere fijnstofuitstoot en de stillere motor. LNG is inmiddels op langere trajecten , zoals pendels naar Frankrijk en Spanje ook een interessante optie geworden, mede door de dubbele tanks. Steeds meer partijen brengen LNG-voertuigen in hun wagenpark. Daardoor is er ook toenemende behoefte aan LNG-infrastructuur. Hier liggen kansen voor leden van NOVE. Erik Büthker van Pitpoint wees erop dat kennis van de lokale markt nog steeds erg belangrijk is, juist een sterk punt van de zelfstandige brandstofhandelaar. Met komst van bio-LNG kan tevens verder gewerkt worden aan verduurzaming van de transportsector. Steeds meer fleetowners bouwen daarnaast hun leasecontracttermen voor (diesel) trucks terug van 60 maanden maar 36 maanden om zodoende op kortere termijn meer keuze flexibiliteit te hebben binnen aanscherpende milieuregelgeving. In 2019 zullen naar schatting 300 LNG trucks op Nederlands kenteken worden gezet. Voor openbaar vervoer is LNG minder geschikt, zo bleek tijdens de bijeenkomst. Hiervoor komt eerder CNG in beeld. Dat heeft te maken met de benodigde koeling voor LNG. Bussen staan te vaak stil, waardoor de tanks opwarmen. Gezien het relatief kleine aantal LNG-trucks op het totale wagenpark in Nederland i het niet nodig LNG op alle 4.000 tankstations in Nederland te plaatsen, maar er is zeker ruimte voor uitbreiding van het netwerk. Over ruimte gesproken: een LNG installatie moet aan bepaalde wettelijke veiligheidseisen voldoen, daarom alleen al is niet ieder tankstation in Nederland geschikt. Daarnaast is er een minimale oppervlakte nodig om LNG aan te kunnen bieden, het betreft tenminste 100m2. Ook dit heeft onder meer te maken met veiligheidseisen, waarbij het lospunt van de tankwagen als belangrijkste risico wordt gezien. Een belangrijk verbeterpunt om LNG makkelijker aan de man te brengen is de comptabiliteit van de tankkaarten. De aanwezigen gingen vervolgens kijken naar de LNG installatie op het Tankeasy tankstation van NOVE-lid DCB Energy in Den Hoorn. Daar vond ook een LNG-vertanking plaats. Een LNG vertanking heeft wat meer voeten in aarde dan een dieselvertanking. Chauffeurs worden hiervoor dan ook speciaal opgeleid. Alle presentaties inclusief contactgegevens van de sprekers zijn voor NOVE-leden terug te vinden op het NOVE-ledennet >>> http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2185Tue, 11 Sep 2018 00:00:00 GMT'Alleen overheid wordt beter van veilingen tankstations'Elk jaar in september veilt de overheid er een aantal: tankstations langs de Nederlandse snelwegen. De hoogste bieder krijgt voor 15 jaar lang de huurrechten. Dat veilingsysteem werd in 2002 geïntroduceerd om te zorgen voor méér concurrentie én lagere prijzen. Maar is dat ook gelukt? Erik de Vries, directeur van NOVE geeft in EenVandaag aan dat het speelveld nog steeds ongelijk is. Lees meer >>> http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2183Mon, 10 Sep 2018 00:00:00 GMTBiobrandstoffen in Nederland vooral uit reststromen (infographic)Op iedere achterkant van inNOVE verschijnt er een infographic met informatie over actualiteiten binnen de branche. Dit keer Nieuwe (hernieuwbare) energie in Nederland. Uit deze infographic blijkt dat het grootste gedeelte van biobrandstoffen in Nederland uit reststromen afkomstig is, met name uit frituurvet. Klik hier om de infographic te downloaden. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2180Mon, 03 Sep 2018 00:00:00 GMTNOVE gaat samenwerking aan met the Oil Market JournalNOVE, de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren, is een samenwerking gestart met the Oil Market Journal. Dit bedrijf, dat zijn thuisbasis heeft in Noord-Ierland, levert prijs- en marktinformatie bestemd voor handelaren, opslagbedrijven, wederverkopers en inkopers van brandstoffen op het land en op het water. Naast overzichten van fossiele brandstoffen levert OMJ ook informatie over biobrandstoffen. Voor leden van NOVE is een speciaal dienstenpakket samengesteld waardoor zowel de kleinere als grote handelaar bediend kan worden. ‘Met toenemende druk op de marges is het van belang om kort op de markt te zitten’, aldus NOVE-directeur Erik de Vries. ‘Met OMJ krijgen NOVE-leden niet alleen kale cijfers, maar worden zij door OMJ geholpen om ontwikkelingen in de markt te duiden, waardoor zij daar snel op in kunnen spelen’.  OMJ zal regelmatig workshops organiseren voor leden van NOVE en over de markt publiceren in het kwartaalmagazine inNOVE. Bedrijven die belangstelling hebben voor dienstverlening van OMJ kunnen zich vrijblijvend melden bij het secretariaat van NOVE. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2173Thu, 30 Aug 2018 00:00:00 GMTDuurzame biobrandstof belangrijk in energietransitie, ook voor tankstationsDat betoogt NOVE-directeur Erik de Vries in zijn column in het augustus nummer van Tankpro magazine. Pasgeleden verscheen de rapportage Energie en Vervoer in Nederland 2017, opgesteld door de Nederlandse Emissie Autoriteit (NEa). Deze rapportage laat zien in welke mate de sector vervoer voldoet aan verplichtingen om uitstoot van CO2 terug te dringen. In 2017 werd een emissiereductie gerealiseerd van 3%. Ruim 90% hiervan komt door biobrandstoffen, de rest komt van ‘betere’ fossiele brandstoffen zoals LPG. Minder dan een half procent is afkomstig van elektriciteit. Het wagenpark in Nederland zal de komende jaren veranderen, waardoor deze verhoudingen anders komen te liggen. In de eerste helft van dit jaar werden al meer elektrische auto’s verkocht dan in heel 2017. Tegelijkertijd hebben veel mensen niet de financiële middelen om op korte termijn een voertuig met een elektrische motor te kopen (batterij of waterstof). In de tussentijd kunnen we wel degelijk de CO2 uitstoot terugdringen, door gebruik te maken van duurzame biobrandstoffen. Omdat de meeste biobrandstoffen drop-in fuels zijn (dus worden bijgeblend) hoeft de logistieke infrastructuur slechts in beperkte mate aangepast te worden en kunnen de meeste voertuigen rijden op de mix van fossiel en duurzaam bio. Het is dus een kosteneffectieve maatregel en het geeft andere alternatieven de kans zich te ontwikkelen. Afgelopen jaar was de biocomponent door stijging van de olieprijzen, in een aantal gevallen zelfs goedkoper dan de fossiele component. Natuurlijk zijn er ook technische problemen die opgelost moeten worden: oudere benzineauto’s zijn niet altijd geschikt voor E10, bij diesel verdienen in koudere periodes de filters extra aandacht, maar deze zaken kunnen aangepakt worden. Dit gebeurt onder meer door het Platform Duurzame Biobrandstoffen, dat speciaal is opgericht met het doel kennis op gebied van duurzame biobrandstoffen te verzamelen en te delen. De NEa rapportage laat verder zien dat biobrandstof voor diesel in Nederland voor het overgrote deel afkomstig is uit reststromen (met name gebruikt frituurvet).  Een product als Blauwe Diesel is naast CO2 reducerend ook gunstig voor de uitstoot van roet en fijnstof. Tijdens de recente Elfwegentocht in Friesland realiseerde Blauwe Diesel liefst een besparing van 1,2 miljoen kilo CO2. Tankstationondernemers en brandstofhandelaren kunnen met dergelijke producten actief wagenparkbeheerders benaderen om hen te helpen een forse emissiereductie te realiseren. Tankstationondernemers kunnen nog veel meer doen om te verduurzamen. Zonnepanelen op de overkapping plaatsen, een milieuvriendelijk assortiment in de shop/bakery aanbieden, ledverlichting aanbrengen daar waar mogelijk en het eigen wagenpark vergroenen (Elske van de Fliert van Zero-e kan hierbij uitstekend adviseren).  Met actieve benadering van biobrandstoffen kunt u als tankstationhouder en brandstoffenhandelaar uw plek in de energietransitie claimen. Er is dan voldoende tijd om te bedenken wat uw rol wordt ná de transitieperiode. Erik de Vries directeur NOVE http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2174Wed, 22 Aug 2018 00:00:00 GMTConcept richtlijnen opslag propaan en butaan (PGS 19) beschikbaarHet concept van PGS 19: Propaan en butaan: opslag is gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau. Het doel van PGS 19 is om de risico’s te beheersen van de opslag van propaan, butaan en mengsels van propaan en butaan. De PGS-richtlijn beschrijft maatregelen waarmee dat doel kan worden bereikt. Deze maatregelen zijn gebaseerd op een risicobenadering die uitgaat van scenario’s die zich voor kunnen doen. Uit de scenario’s zijn doelen geformuleerd waarmee wordt beoogd een aanvaardbaar veiligheidsniveau te creëren. Uit de doelen zijn vervolgens de maatregelen afgeleid waarmee de grote en middelgrote risico’s kunnen worden voorkomen dan wel zoveel mogelijk worden beperkt. NOVENamens de grote groep van leveranciers die dagelijks de PGS 19 gebruiken, zit NOVE-bestuurslid Norbert Romijn (Rijngas) in het PGS-team.De NOVE leden ontvangen binnenkort een uitnodiging om het concept te bespreken en van commentaar te voorzien. Lees meer en download het concept > http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2160Fri, 10 Aug 2018 00:00:00 GMTEigenrisicodragers Ziektewet moeten het melden als verzuimbegeleiding stoptBent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet en wordt u bij uw verzuimbegeleiding niet langer bijgestaan door een bedrijfsarts of arbodienst? Meld dit dan schriftelijk bij de Belastingdienst en bij UWV. Voorwaarde voor eigen risico dragen Eigenrisicodragers voor de Ziektewet moeten zich voor de verzuimbegeleiding laten bijstaan door een bedrijfsarts of arbodienst. Dat is 1 van de voorwaarden voor het eigen risico dragen. Melden bij UWV en Belastingdienst Sinds 1 januari 2018 moet u het schriftelijk melden als u zich niet langer laat ondersteunen door een bedrijfsarts of arbodienst. Na de melding toetst de Belastingdienst of u nog aan de voorwaarden voor het eigen risico dragen voor de Ziektewet voldoet. Werkgevers die de melding niet op tijd doen, kunnen een boete krijgen. Hoe kunt u melden? Als u de Ziektewet niet meer uitvoert in samenwerking met een bedrijfsarts of arbodienst, geeft u dit aan UWV door via het e-mailadres: ERDZWControleteam@uwv.nl. Bij de Belastingdienst kunt u het einde van de verzuimbegeleiding per brief melden. Kijk voor het adres op belastingdienst.nl. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2150Fri, 10 Aug 2018 00:00:00 GMTLuifel inspectie, doe het tijdig en regelmatigNadat in april dit jaar de luifel van een groot tankstation aan de A58 in de provincie Zeeland was ingezakt, zijn diverse tankstationeigenaren de luifels gaan inspecteren. Het meest zichtbaar was dit bij de tankstations langs de rijkswegen.Het incident in Zeeland was mogelijk te wijten aan problemen met een specifieke houten constructie van de luifel, waarmee in de jaren tachtig een groot aantal tankstations zijn gebouwd door een aannemer. Naast controle van de (eventuele hout) contructie verdient het aanbeveling om ook de hemelwaterafvoer en de dakbedekking regelmatig te controleren. Bijzondere aandacht ook aan die luifels waar extra voorzieningen op geplaatst zijn, zoals (zonne-) collectoren. Ervaringen graag melden aan het NOVE-secretariaat. Klik hier voor eerdere NOVE berichten aangaande dit onderwerp. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2148Thu, 09 Aug 2018 00:00:00 GMTUitnodiging NOVE innovatiebijeenkomst LNG DelftOp maandag 10 september 2018 organiseert de NOVE sectie GAS de innovatiebijeenkomst LNG, in het bijzonder voor de NOVE-leden alsmede de BOVAG afdeling tankstations. De bijeenkomst vindt plaats in Den Hoorn bij Delft. NOVE wil op deze dag een beeld schetsen van (ontwikkelingen in) de LNG markten en wat er nodig is (financieel en regelgeving) om op een tankstation LNG te gaan verkopen. We willen deze dag laagdrempelig houden, waarbij vragen en uitdagingen bij de opzet van een LNG-tankstation gekoppeld worden aan mogelijke oplossingen. Om 13.15 uur (inloop vanaf 13.00 uur) begint de bijeenkomst in Den Hoorn/Delft met enkele presentaties, waarbij drie verschillende partijen visies en bovenal ervaringen delen met u. Daarna, rond 14.30 uur brengen wij een bezoek aan het LNG-tankpunt van PitPoint bij het TruckEasy tankstation in Den Hoorn/Delft, waar gelegenheid is om voor en achter de schermen te kijken en te spreken met de spelers in de markt. Op de eerste plaats is de bijeenkomst voor brandstofleveranciers/tankstationhouders die overwegen om de verkoop van LNG in hun diensten/producten pakket op te nemen. U mag de uitnodiging ook doorsturen naar de beleidsmakers in uw kennissen- / klantenkring. Heeft u op voorhand al vragen die u behandeld wilt hebben, laat ze ons weten via info@nove.nl Aanmelden via info@nove.nl of via deze link kan tot uiterlijk woensdag 5 september 12:00 uur.   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2124Mon, 30 Jul 2018 00:00:00 GMTLeveringsproblemen? Meld het ons!Vorige week verscheen een bericht in de pers over mogelijke leveringsproblemen bij tankstations. Oorzaak zou een combinatie zijn van vakantieperiode, een tekort aan ADR chauffeurs en lage waterstanden, waardoor depots minder vol staan. NOVE heeft tot nog toe geen signalen van de leden ontvangen, maar dat betekent nog niet dat die problemen er niet zijn. Vandaag werden wij benaderd door COVA, het Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten. Deze stichting moet in opdracht van de overheid ervoor zorgen dat er voldoende aardolieproducten zijn in geval van een crisissituatie. Zij hebben ons verzocht bij de NOVE-leden na te gaan of er signalen zijn dat de aanvoer van brandstoffen in de keten moeizamer verloopt dan wel hinder ondervindt. Vandaar deze oproep aan u om contact met ons opnemen als dit inderdaad het geval is. U kunt contact opnemen met 0854014755 of via devries@nove.nl. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2146Mon, 23 Jul 2018 00:00:00 GMTNieuwste versie General Conditions Zeevaart onlineNOVE heeft de laatste versie General Conditions op 13 juli 2018 bij de rechtbank van Rotterdam gedeponeerd. De zeevaart leden hebben de voorwaarden per e-mail ontvangen en vanaf vandaag zijn ze ook op de openbare website te vinden. Voor de instructie (gebruikshandleiding) om de voorwaarden te bedingen, dient u in te loggen op het ledennet.   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2137Thu, 19 Jul 2018 00:00:00 GMTRapport IEA: energie-investeringen wereldwijd 20182017 was het derde opeenvolgende jaar waarin de wereldwijde energie-investeringen daalden. Dat rapporteert het Internationaal Energieagentschap (IEA). De daling bedroeg in 2017 2%. Er werd minder geïnvesteerd in kernenergie, kolen en waterkracht en meer in olie, gas en energie-efficiëntie. De dalende kosten hebben invloed op de investeringen, prijzen en competitie tussen verschillende brandstoffen. Zo daalden de prijzen voor zonnecellen sterk, waardoor deze investeringen lager uitvielen. Desondanks is er volgens het IEA sprake van een 'pauze' in de verschuiving naar duurzame energiebronnen. Het aandeel investeringen in fossiele brandstoffen, inclusief thermische energieopwekking, steeg licht tot 59%, omdat de uitgaven aan olie en gas licht toenamen. De investeringen in elektrificatie van transport en verwarming groeiden sterk, maar de investeringen in hernieuwbare energie voor transport en warmte bleven achter. Verder droegen overheden steeds meer bij aan de investeringen. Meer dan 40% van de totale investeringen was staatsgedreven. Dit komt volgens het IEA doordat staatsbedrijven het beter doen in de olie-, gas- en aardwarmtesector. Voor het volledige rapport verwijzen wij u naar de link van de originele publicatie, waar het document na registratie gratis te downloaden is: https://www.iea.org/wei2018/ http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2136Mon, 16 Jul 2018 00:00:00 GMTinNOVE Vraagbaak: Solvent Yellow 124; te veel of te weinig? Beide fout!Vragen over wet- en regelgeving, nieuwe brandstofalternatieven, ondernemen enzovoorts; u kunt ermee terecht bij het secretariaat van NOVE. In deze rubriek behandelen we een vraag van een van de NOVE-leden, zodat ook u van het antwoord kunt leren! Een van de leden belt het secretariaat met de opmerking dat tijdens een douanecontrole bij een van zijn klanten in de binnenvaart (of natte aannemerij) werd geconstateerd dat de aanwezigheid van herkenningsmiddelen in de rode gasolie niet juist was. Mogelijk volgt een naheffing en een boete. Heeft de Douane gelijk? Het antwoord op deze vraag is mogelijk eenvoudig, maar niet altijd bevredigend. Het Uitvoeringsbesluit accijns stelt namelijk voorwaarden aan de vrijstelling (of teruggave) van accijns. Artikel 19 geeft aan dat vrijstelling wordt verleend indien er een correct ingevulde, ondertekende en bewaarde bunkerverklaring is, maar ook staat in artikel 20 lid 2, dat “vrijstelling van accijns als bedoeld in artikel 19 uitsluitend wordt verleend indien die oliën zijn voorzien van (de juiste soort en hoeveelheid) herkenningsmiddelen als bedoeld in artikel 1a, derde lid, van de wet (op de accijns)”. Dat hier de schoen wel eens wringt, kunnen we niet ontkennen. Op deze manier willen wij u ook wijzen op de volgende punten: Aan ALLE voorwaarden moet worden voldaan. Teveel rode kleurstof en Solvent Yellow, is net zo erg als te weinig. Het doorspoelen van bijvoorbeeld uw tankwagenhaspel met te veel blanke diesel kan u dus ook onbedoeld in de problemen brengen, hoewel er dan indirect teveel accijns wordt betaald. Juridisch voldoet u niet aan een genoemde voorwaarde.  De bunkerverklaring dient volledig ingevuld en juist ondertekend te zijn.  Bespreek met uw Douane klantcoördinator eventuele werkwijzen en leg deze vast.  Problemen met het toevoegen van herkenningsmiddelen (kleuringsapparatuur) bij de AGP-houder moet ook altijd bij de Douane gemeld worden.   Bent u tussenhandelaar, bespreek dit onderwerp dan ook eens met uw leverancier en spreek af hoe u omgaat met eventuele afwijkingen. Denk o.a. aan het nemen van monsters. Bezwaar maken op een eventuele naheffing moet gebeuren binnen een bepaalde termijn. Wees (ruim) op tijd!  NOVE is voorstander van een goede controle door o.a. de Douane om malafide praktijken te voorkomen. Meld misstanden in de markt maar denk ook mee over een goede controle. NOVE heeft regelmatig contact met de Douane over bijvoorbeeld handelswijzen. NOVE heeft daarentegen geen contact over bedrijfsspecifieke zaken. De naheffingen en boetes liegen er niet om. Wacht niet te lang met het adviesvragen bij een van de NOVE businesspartners op het juridische vlak. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2135Mon, 16 Jul 2018 00:00:00 GMTinNOVE Vernieuwend: Sakko verduurzaamt en verbreedtDe wereld verandert razendsnel en dat heeft op onze branche misschien nog wel meer impact dan op andere branches. De vraag naar duurzame brandstofoplossingen neemt toe en alternatieve brandstoffen dienen zich massaal aan. Hoe anticiperen de leden van NOVE daar op? En op andere ontwikkelingen in de markt? Dit keer aan het woord: Stephan Mangnus, algemeen directeur van Sakko Groep.   Rond 2005 gooide Sakko het roer om. De organisatie besloot zich niet alleen meer te richten op brandstof, maar haar kansen te spreiden door Sakko Holding BV op te richten. Daaronder richt het bedrijf zich met dochterondernemingen niet alleen op Energy (waar Sakko Commercial onder valt), maar ook op de segmenten Mobility (waaronder elektrische steps op de markt gebracht worden) en Auditing / Care (waaronder uitzendbureaus NEN-gecertificeerd worden). Om zich in het Energy-segment beter te onderscheiden biedt Sakko sinds dit jaar in zeven tankstations GoodFuels20 aan en is Sakko in gesprek over de mogelijkheden om in de toekomst waterstof aan te bieden. “Bij aanbestedingen worden steeds vaker eisen gesteld die gaan over duurzaamheid”, vertelt Mangnus. “Bedrijven die met duurzame brandstoffen werken hebben een voorsprong, en wij dus ook.” BETAALBARE DIESELVERVANGER GoodFuels20 is een alternatief voor traditionele fossiele diesel. Dieselwagens die de brandstof gebruiken, realiseren een fors lagere uitstoot van CO2, NOx en fijnstof. Well-to-wheel (bron tot wiel) levert GoodFuels20 een reductie op van 18% ten opzichte van reguliere diesel. De dieselvervanger is vooral bedoeld voor bedrijven die niet hun hele wagenpark willen vervangen, maar wel duurzamer willen werken. “Het is een betaalbaar alternatief dat voor 20% uit hydrotreated vegetable oil (HVO) bestaat. Het voldoet daarmee ruimschoots aan de wettelijke norm. GoodFuels20 is verkrijgbaar bij openbare tankstations en is dus ook toegankelijk voor consumenten die iets tegen milieuvervuiling willen doen. Maar op hen hebben wij ons niet primair gericht met de introductie van GoodFuels20”, aldus Mangnus. Overstappen naar de biobrandstof was volgens hem goed te doen. “We hadden naast de reguliere diesel en Euro95 benzine nog andere brandstoffen waarvan we er één hebben vervangen door GoodFuels20, de slangen hebben we opnieuw bestickerd en de kassasystemen zijn aan de nieuwe brandstof aangepast. Voor zeven tankstations is dat geen gigantische onderneming. De bedoeling is dat we de brandstof langzaamaan gaan doorvoeren bij onze andere vestigingen. Natuurlijk hebben we wel wat moeten investeren om over te stappen op deze HVO-variant en het zal nog wel even duren voordat we dat hebben terugverdiend. Maar we zien ook dat bedrijven en consumenten zoekende zijn naar duurzame alternatieven voor fossiele brandstoffen. Daar móeten we wel iets mee doen. Dan is de introductie van een HVO-product het makkelijkst te realiseren.” RISICOVOLLE INVESTERINGEN Zou je nog verder willen gaan, dan kun je kiezen voor het aanbieden van CNG, LNG of waterstof. “Over dergelijke aanpassingen moet je wat langer nadenken. Ze zijn een stuk kostbaarder om in je bedrijf te integreren en deze brandstoffen kunnen niet gebruikt worden in de gebruikelijke wagens; motoren worden speciaal voor CNG, LNG of waterstof ontwikkeld. Wagens met dergelijke motoren zijn nog maar beperkt te vinden. Bij CNG en LNG moet je daarom heel goed nadenken over de ligging van je tankstation; zijn daar geen andere aanbieders en rijden daar genoeg auto’s / vrachtwagens op CNG of LNG? Waterstof aanbieden is nog een stapje risicovoller; het vraagt om nog grotere investeringen, er rijden maar een tiental waterstofauto’s in Nederland en je kunt niet zomaar waterstofleidingen aanleggen.” KANSEN WATERSTOF Toch ziet Mangnus kansen voor het aanbieden van waterstof. Hij is in gesprek met verschillende stakeholders om de mogelijkheden voor Sakko te inventariseren. “Bij een van onze tankstations liggen pijpleidingen voor waterstof voor de deur. Momenteel zijn we met de beheerder van die leidingen en de betreffende gemeente in gesprek. Het zijn complexe meetings waarbij veel belangen spelen. Maar als we dit voor elkaar krijgen, kunnen wij straks dé oplossing zijn voor waterstofauto’s in het zuidwesten van Nederland.” KENNIS DELEN “En zelfs als we de gemeente straks niet meekrijgen, leveren de gesprekken die we nu voeren ons belangrijke inzichten, een groter netwerk en veel kennis op als het gaat om de energietransitie”, ondervindt Mangnus. Hij vindt het belangrijk om de verdieping te maken. “In onze branche wordt gepraat over de transitie naar LNG, CNG en waterstof en dat die zo veel teweegbrengt. Maar we praten er niet inhoudelijk over. Over wat de inkoopprijs, verkoopprijs en de marge van de alternatieve producten zijn. En wat de kosten zijn om je bedrijf te transformeren naar een aanbieder van die duurzame brandstoffen. Als je die gesprekken niet voert, heb je totaal geen idee wat de kansen en bedreigingen voor je bedrijf zijn. Bovendien houden veel bedrijven de kaarten tegen hun borst en dat helpt ook niet bij het vergaren van kennis. Erik de Vries, directeur van de NOVE, deed daar één of twee jaar geleden al een uitspraak over. Hij zei dat het veel mooier en efficiënter zou zijn als onze branche beter zou samenwerken. Daar heeft hij gelijk in, want als een bedrijf zich individueel op de verkoop van een nieuwe brandstof richt, zijn de risico’s natuurlijk veel groter dan wanneer dat bedrijf met een stuk of vijf concullega’s zou samenwerken. De kosten en de risico’s kun je dan met elkaar spreiden over diverse locaties en de kennis kun je delen. Mochten lezers van dit artikel interesse hebben in een dergelijke samenwerking, dan kom ik graag met hen in gesprek. Samen komen we veel verder dan ieder voor zich.”   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2133Mon, 16 Jul 2018 00:00:00 GMTAangepaste bedragen en percentages vanaf 1 juli 2018Vanaf 1 juli 2018 zijn het maximumdagloon en het minimum(jeugd)loon verhoogd met 1,03%. Waarom worden de bedragen aangepast? Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beslist 2 keer per jaar, op 1 januari en 1 juli, of de bedragen en percentages worden aangepast aan de inflatie. Kijk op uwv.nl voor de actuele bedragen en percentages die gelden voor werkgevers. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2129Mon, 09 Jul 2018 00:00:00 GMTKandidaten Wel-Zo-Veilig-Award gezochtIn de tweede week van oktober zal dit jaar opnieuw de Week van de Veiligheid worden georganiseerd. Tijdens de Week van de Veiligheid zal, net als afgelopen jaren ook een Wel-Zo-Veilig-Award worden uitgereikt aan een winkelier die zich op een positieve manier onderscheid op gebied van veiligheid. Voor de award is Detailhandel Nederland nog op zoek naar nominaties. Wellicht kent u een tankstationondernemer die zich op onderstaande punten op gebied van veiligheid onderscheid. De winnaar zal de award tijdens de week ontvangen en met hem zal een filmpje worden opgenomen over veiligheid in de winkel. De winkelier: heeft organisatorische en/of fysieke maatregelen genomen om criminaliteit te voorkomen; zoekt de samenwerking met gemeenten, politie en andere ondernemers op; traint zijn personeel zo goed mogelijk om criminaliteit te voorkomen/het personeel bewust te maken van mogelijke criminaliteit; is vernieuwend/actief/creatief bezig met activiteiten om criminaliteit te voorkomen. Reacties graag naar Erik de Vries via devries@nove.nl http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2127Wed, 27 Jun 2018 00:00:00 GMTVergeet ouderwetse diesel en vaar op kipfiletbakjes en chipszakkenEr is plastic dat we kunnen recyclen, maar ook niet-recyclebaar plastic. Gooi het niet zomaar weg, het is veel recyclebaarder dan je denkt. Het Amsterdamse bedrijf Bin2Barrel wil diesel en chemicaliën halen uit niet-recyclebaar plastic, zoals de petschaaltjes waarin het vlees in de supermarkt verpakt zit, of chipszakken. Vrijdag gaat de eerste paal van het fabriekspand van het bedrijf in de Amsterdamse haven de grond in. Als de bouw is afgerond, wil de onderneming jaarlijks ruim 30 miljoen liter duurzame brandstof produceren. “Dat is ongeveer wat de Shell-pomp aan de A4 bij Hoofddorp, een van de drukste pompen van Nederland, op jaarbasis wegzet”, schat medeoprichter Floris Geeris. “Alleen gaat onze brandstof straks naar de binnenvaart.” Bin2Barrel, dat voortaan door het leven gaat als IGE (International Green Energy) Solutions, gaat de brandstof halen uit in totaal 35.000 ton niet-recyclebaar plastic per jaar. Dat gaat op dit moment nog “in de fik”. “Wij zeggen altijd: wat uit je badkamer komt, kan gerecycled worden, wat uit je koelkast komt niet”, zegt Geeris. De techniek die het bedrijf gebruikt om het plastic om te zetten in diesel en chemicaliën, de zogenoemde pyrolyse, is niet nieuw. “Wij hebben het alleen gesofisticeerd, commercieel bruikbaar gemaakt. Het voldoet nu aan de Nederlandse wet- en regelgeving.” Het is volgens de oprichters wel voor het het eerst in de wereld dat op deze schaal een fabriek voor niet-recyclebaar plastic wordt gebouwd. GeldschietersDe financiering van de plannen bestaat deels uit eigen geld. Daarnaast droegen het Havenbedrijf Amsterdam en een aantal investeringsmaatschappijen een steentje bij en kwam de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) met een subsidie over de brug. In Nederland is een veelvoud van de voor de plannen van Bin2Barrel benodigde hoeveelheid plastic voorhanden. Geeris en zijn zakenpartner Paul Harkema zijn nog druk in gesprek om de partijen die dit plastic verwerken zover te krijgen dat het voortaan naar hen toekomt in plaats van de verbrandingsoven in te gaan. “Het staat al gedeeltelijk op papier.” Ongeveer 80 procent van de productie van de onderneming zal straks bestaan uit diesel, de rest bestaat uit chemicaliën, oftewel Nafta. “Hier wordt weer plastic van gemaakt. In de toekomst willen we dat de verhouding verschuift in het voordeel van Nafta, aangezien we dan natuurlijk een hoger recyclingspercentage behalen”, stelt Geeris. Hoe duurzaam? Aan de ene kant geeft Bin2Barrel een tweede leven aan plastic dat anders verbrand wordt, aan de andere kant wordt er diesel van gemaakt, een brandstof die nu niet bepaald bekendstaat om zijn milieuvriendelijkheid. Hoogleraar duurzaam innoveren aan de Universiteit Utrecht Jacqueline Cramer vindt dat de plannen van Bin2Barrel passen in de verandering die we momenteel doormaken om plastic in de kringloop te houden. “We zitten in een overgangsfase en in die zin is het al een enorme stap vooruit wat Bin2Barrel doet. Ze maken een brandstof die veel milieuvriendelijker is dan die waar de zeescheepvaart nu mee stookt”, zegt Cramer. “De zeescheepvaart is wat duurzaamheid betreft een notoire achterloper, die door zulke initiatieven ziet dat het ook anders kan.” Volgens Cramer is Bin2Barrel zelf er ook van doordrongen dat het een eerste stap is op weg naar een meer duurzame samenleving. “Ze kijken zelf ook naar wat ze nog meer kunnen doen. Maar op dit moment zijn ze een stap verder dan anderen.” Naar het buitenland Met het realiseren van de plannen voor de eerste fabriek zijn Geeris en Harkema zes jaar bezig geweest. Daarna hoopt het ondernemersduo snel te kunnen uitbreiden in het buitenland. “We voeren nu oriënterende gesprekken in België en Duitsland, daar willen we binnen drie jaar de eerste fabrieken bouwen. Binnen nu en tien jaar mikken we op zo’n zeventig fabrieken over de hele wereld”, zegt Geeris. Ook is het bedrijf van plan op termijn kerosine te gaan produceren, de brandstof die door vliegtuigen wordt gebruikt. “Het moeilijkst daaraan is de wet- en regelgeving. Je moet daar eerst eindeloos mee testen, het komt wat dat betreft bijna op hetzelfde neer als medicijnen op de markt brengen”, aldus Geeris. Daarnaast kan de diesel in principe door vrachtwagens worden gebruikt, maar daar moet eerst een aparte vergunning voor geregeld worden. AlternatievenCramer denkt dat er wel een markt is voor het product van Bin2Barrel. “Ze springen in dat gat, er zijn nu eenmaal alternatieven nodig voor fossiele brandstoffen.” Maar, tekent Cramer aan, het mooiste zou zijn als er niet alleen aan de achterkant van het proces bedrijven opstaan die niet-recyclebaar plastic hergebruiken, maar als er ook aan de voorkant een kentering komt en er minder onnodig plastic gebruikt wordt. “Er moet uiteindelijk zo min mogelijk niet-recyclebaar plastic in het milieu worden gebracht, maar dat moeten de verpakkingsproducenten oppakken. Ook zou er betere scheidingsapparatuur moeten komen, zodat de reststroom wordt verminderd”, stelt Cramer. Bron: nu.nl   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2118Thu, 31 May 2018 00:00:00 GMTAandeel hernieuwbare energie naar 6,6 procentHet energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2017 uitgekomen op 6,6 procent van het totale energieverbruik. Dit is een toename van 10 procent vergeleken met een jaar eerder. Het energieverbruik uit zon steeg met meer dan 30 procent. Het verbruik uit biomassa groeide ook, mede door een toename van het verbruik van biotransportbrandstoffen. Dit maakt het CBS bekend.   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2105Thu, 03 May 2018 00:00:00 GMTRapport belang hernieuwbare gassenGroengas heeft samen met een aantal partijen een rapport laten opstellen waarin de bijdrage van groen gas als hernieuwbare grondstof specifiek in kaart is gebracht. Het rapport becijfert dat Nederland rond 2050 ongeveer 11 miljard m3 hernieuwbaar gas kan produceren, resulterend in een totale CO2-reductie van circa 17 megaton. In 2030 is dit 2,6 miljard m3, goed voor 4-5 megaton CO2-reductie. Met een samenhangend ontwikkelprogramma is dit realiseerbaar. “Groene moleculen zijn hard nodig om ook die resterende 40-60% tijdig af te bouwen. Met betere, innovatieve technieken in aantocht zijn het vooral hernieuwbare gassen die een eerste forse impuls aan de inzet van groene moleculen kunnen geven. Een tweede impuls is te verwachten van waterstof, dat in een later stadium op de vereiste schaalgrootte impact zal hebben”, aldus Directeur Groen Gas Nederland Gerd van de Logt. Het rapport is hier te vinden. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2087Thu, 03 May 2018 00:00:00 GMTPrognose ontwikkeling transport en scheepvaartABNAMRO publiceerde recent hun sectorprognose voor transport, binnenvaart en shortsea shipping. De economische verwachtingen zijn goed aldus de ABNAMRO, tegelijkertijd zijn er ook uitdagingen. Zoals bijvoorbeeld het oplopen tekort aan (goede) medewerkers Ook zal steeds meer druk worden gelegd op verduurzaming van transport en scheepvaart. De zelfstandige brandstofhandel krijgt uiteraard te maken met deze ontwikkelingen. NOVE is daarom op verschillende vlakken (oa via het Platform Duurzame Biobrandstoffen, de sectie GAS en via Europese koepelorganisatie UPEI) actief om leden te ondersteunen efficiënt in te kunnen spelen op de ontwikkelingen. Zo organiseren we binnenkort een innovatiedag LNG en besteden we aandacht aan biobrandstoffen op de ALV van 30 mei as. De prognose van de ABNAMRO vindt u hier. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2086Mon, 30 Apr 2018 00:00:00 GMTJaarverslag 2017 UPEI onlineHet jaarverslag 2017 van de Europese koepelorganisatie van zelfstandige brandstofhandelaren, UPEI staat online. Te lezen is bij welke onderwerpen UPEI de belangen van de zelfstandige brandstofhandel behartigd heeft. Verschillende commissies binnen UPEI zijn actief om de relevante informatie te verwerken tot gemeenschappelijke standpunten. Het verslag biedt ook een overzicht van belangrijke wijzigingen te verwachten zijn die impact kunnen hebben op de bedrijfsvoering. Ook wordt het belang van de zelfstandige brandstofhandel voor de Europese economie in kaart gebracht. Het jaarverslag is te vinden op de website van UPEI, of klik hier om er direct naartoe te gaan. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2081Thu, 26 Apr 2018 00:00:00 GMTACM stopt onderzoek naar kartel in de bunkersectorNOVE is verheugd met het bericht dat de ACM het onderzoek naar kartelvorming in de bunkersector heeft gestaakt, zie https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-stopt-onderzoek-naar-kartel-de-bunkersector In een gesprek met ACM heeft NOVE aangegeven binnen de vereniging regelmatig aandacht te besteden aan mededingingswetgeving. NOVE zal dit ook blijven doen, zoals op de aankomende ledenbijeenkomst van 30 mei in Ede. Belangrijk is dat alle leden de NOVE gedragscode, die NOVE toegezonden heeft via mail en gepubliceerd heeft in het NOVE-magazine ook daadwerkelijk opvolgen. NOVE zet zich juist in voor een gelijk speelveld en navolging van de geldende mededingingswetgeving is daar onderdeel van.   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2074Fri, 13 Apr 2018 00:00:00 GMTReders blij met CO2 voorstel van Havenbedrijf RotterdamDe Nederlandse reders omarmen het initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam om een schonere scheepvaart te realiseren, zo meldt de KVNR. In de zeevaart en in de Rotterdamse haven wordt al hard gewerkt om een substantiële rol in de energietransitie te spelen. Als de partijen in de logistieke keten samenwerken draagt dat enorm bij aan de versnelling van de reductie van CO2-uitstoot. Het Havenbedrijf Rotterdam kondigde op donderdag een stimuleringsregeling aan van 5 miljoen euro voor scheepseigenaren en charteraars die experimenteren met low-carbon of zero-carbon brandstoffen voor klimaatvriendelijke zeevaart. “Met een positieve stimulans voor reders om de zeevaart te vergroenen, kiest het havenbedrijf voor constructieve samenwerking binnen de keten. Zonder die samenwerking redden we het niet. Door deze handelswijze kunnen we echt iets bereiken in het sterk terugbrengen van de uitstoot van CO2”, zegt directeur Annet Koster van redersvereniging KVNR. Alternatieve brandstoffen een belangrijke rolDe afgelopen jaren zijn er substantieel zuinigere schepen op de markt gekomen. Daarnaast spelen ook alternatieve brandstoffen een belangrijke rol. De ontwikkeling van varen op elektriciteit en waterstof staat nog in kinderschoenen, maar LNG is als scheepsbrandstof al steeds meer beschikbaar. Bijvoorbeeld de cruise en ferry industrie is nu al grootschalig aan het omschakelen naar LNG. Iedere week ligt er in Rotterdam een cruiseschip dat LNG als brandstof gebruikt wanneer het aan de kade ligt. Dit zorgt niet voor minder CO2-uitstoot en ook voor minder fijnstof in de stad. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2062Thu, 12 Apr 2018 00:00:00 GMTDuitse energietransitie beperkt volumegroei binnenvaartDe Nederlandse binnenvaart zal de komende vijf jaar groeien, maar deze groei vlakt langzaam af. Oorzaak voor de beperkte groei is de Duitse energietransitie, die volumes van kolen en motorbrandstoffen terugdringt. De Nederlandse binnenvaart zal de komende vijf jaar groeien, maar deze groei vlakt langzaam af. Voor 2018 wordt nog een groei van 0,5% verwacht, terwijl het groeipercentage daarna gemiddeld 0,35% per jaar bedraagt. Het totale vervoersvolume van de binnenvaart ontwikkelt zich naar 323 miljoen ton in 2022, een groei van 1,9% ten opzichte van 2017. Dit blijkt uit een middellange termijn prognose voor de binnenvaart, uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia. Oorzaak voor de beperkte groei is de Duitse energietransitie, die volumes van kolen en motorbrandstoffen terugdringt. In het rapport ‘Middellange Termijn Prognoses voor de Binnenvaart: 2018 – 2022’ geeft Panteia inzicht in de ontwikkeling van de binnenvaart voor de komende vijf jaar. In het rapport wordt een uitsplitsing gemaakt voor de vervoersvolumes van droge ladingvaart, tankvaart en duwvaart. Panteia verwacht onder andere een stijging van 6 miljoen ton in het vervoersvolume voor de droge ladingschepen tot 2022. Daarnaast blijkt uit schattingen dat tankvaart 2 miljoen ton extra lading zal gaan vervoeren en wordt voor de duwvaart een beperkte daling voorzien van 3 miljoen ton. Droge lading: grootste groei in vervoer containersDroge ladingschepen en samenstellen daarvan vervoerden in 2017 in totaal 178 miljoen ton aan lading. Hiervan was 71 miljoen bestemd voor de binnenlandse markt, 66 miljoen werd geëxporteerd naar met name Duitsland en België en vanuit die landen vond 41 miljoen aan invoer plaats. Komend jaar wordt een volume verwacht van 181 miljoen ton; naar 2022 zal dit zich ontwikkelen tot 184 miljoen ton, een stijging van 3,4% ten opzichte van 2017. De groei vindt vooral plaats bij de grote motorvrachtschepen van 110 meter en langer (+8 miljoen ton) en de koppelverbanden (+3 miljoen ton). Kleine schepen kennen een dalend volume (-5 miljoen ton). Het belangrijkste groeisegment tot 2022 is het vervoer van containers. Nieuw te openen containerterminals in Almelo en Lelystad dragen hier aan bij. Door groei in de woningbouw neemt ook de hoeveelheid aangevoerde bouwmaterialen per schip toe. Anderzijds wordt de groei gedrukt door de energietransitie in met name Duitsland: de aanvoer van kolen naar Duitse energiecentrales zal verder afnemen. Zo sluit komend jaar de energiecentrale bij Ensdorf (Saar) en dat kost de binnenvaart een volume van 400.000 ton. Tankvaart: vooral stijging in chemicaliënvervoerIn 2017 werd in totaal voor 98 miljoen ton aan natte lading vervoerd. Hiervan was 35 miljoen bestemd voor de binnenlandse markt, 36 miljoen werd geëxporteerd naar met name Duitsland en België en vanuit die landen vond 27 miljoen aan invoer plaats. Voor komend jaar wordt een daling van het binnenlandse vervoer verwacht (-1 miljoen ton), terwijl de export juist met 1 miljoen zal toenemen. Het totaal vervoerde volume blijft hiermee stabiel. Naar 2022 zal het volume zich ontwikkelen tot 100 miljoen ton, een stijging van 2,0% ten opzichte van 2017. Er wordt vooral groei gezien bij het vervoer van chemicaliën: +2 miljoen ton. De energietransitie laat zich echter ook gelden bij de tankvaart. Zo neemt de uitvoer van aardolieproducten, zoals motorbrandstoffen (diesel en benzine) af. Duwvaart: toenemende volumes binnenland, daling export In 2017 hebben duwstellen in totaal 41 miljoen ton aan lading vervoerd. Hiervan was 9,5 miljoen bestemd voor de binnenlandse markt, 29,5 miljoen werd geëxporteerd naar met name Duitsland en België en vanuit die landen vond slechts 2 miljoen ton aan invoer plaats. Panteia verwacht de komende jaren een daling in het vervoerde volume. In 2018 zal naar verwachting 40 miljoen ton worden getransporteerd. Voor 2022 verwacht Panteia een vervoerd volume van 38 miljoen ton, een daling van 7,3% ten opzichte van 2017. In het binnenlands vervoer voorziet Panteia een toenemende inzet van duwbakken, met name bij het transport van veevoeders met duwbakken. Het internationaal transport met duwbakken neemt echter af met 2,3% per jaar. Dit is het gevolg van de verplaatsing van kolen- en ertstransport van duwstellen naar koppelverbanden met één tot zelfs drie duwbakken. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2063Thu, 12 Apr 2018 00:00:00 GMTHaven Rotterdam wil CO2 coalitie in Noordwest EuropaHavenbedrijf Rotterdam roept het kabinet op om met landen in Noordwest-Europa een coalitie te vormen voor de invoering van een gezamenlijke CO2-prijs. CEO Allard Castelein hield op de Energy in Transition Summit 2018 van het Havenbedrijf op het RDM-terrein in Rotterdam een krachtig pleidooi voor een veel hogere CO2-prijs, in samenhang met een nieuw industriebeleid voor ons land. “Een Noordwest-Europese coalitie waarborgt een level playing field voor de industrie” Castelein wil met een aanzienlijke hogere CO2-prijs nieuwe investeringen in schone technologieën en innovatie stimuleren. “Een prijs in de range van 50-70 euro per ton CO2 stimuleert bedrijven om te investeren in oplossingen die we echt nodig hebben om de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs te realiseren. Ik ben geen voorstander van een solistische aanpak zoals Groot-Brittannië deed voor elektriciteitsproductie. Nederland is als doorvoerland sterk verbonden met ons omringende landen. Een Noordwest-Europese coalitie waarborgt een level playing field voor de industrie.” Resultaten van CO2-impact transport over zee en achterland Op de bijeenkomst maakte het Havenbedrijf ook de resultaten bekend van de CO2-impact van transport over zee en in het achterland. Uit het onderzoek van Wuppertal Institut blijkt dat met transport over zee en in het achterland met Rotterdam als eind- of vertrekpunt jaarlijks circa 25 miljoen ton CO2 is gemoeid. Het grootste deel hiervan (21,5 miljoen ton) kan aan zeetransport worden toegeschreven. Om ook deze sector te laten voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs dient de uitstoot in 2050 met 95% te zijn teruggebracht. Dit kan voor het eerste deel (tot 50%) op basis van efficiency, maar daarna moeten andere brandstoffen worden ingezet. Volgens het Wuppertal Institut kunnen LNG en biofuels de komende decennia helpen om de transitie vorm te geven, maar het uiteindelijke doel kan alleen worden bereikt op basis van elektrificatie, waterstof en ook de inzet van synthetische brandstoffen zoals methanol. Stimuleringsregeling voor zeevaart en 100% korting voor binnenvaart Het bedrijf kondigde een stimuleringsregeling aan van 5 miljoen euro voor scheepseigenaren en charteraars die experimenteren met low-carbon of zero-carbon brandstoffen voor klimaatvriendelijke zeevaart. Voor de binnenvaart maakte het Havenbedrijf de invoering bekend van een korting van 100% op binnenhavengeld wanneer wordt voldaan aan het platina label van Green Award. Nieuwe onderzoekscijfers Het havenindustriegebied Rotterdam/Moerdijk staat voor de opgave om per 2030 jaarlijks 20 miljoen ton CO2 te reduceren (-49% ten opzichte van 1990). Het Havenbedrijf is er van overtuigd dat dit doel kan worden gerealiseerd als bijdrage aan het nationale Klimaatakkoord. “We zijn in deze regio op tijd begonnen”, aldus Castelein die voorzitter is van de klimaattafel voor Rotterdam/Moerdijk. “In onze portfolio beschikken we nu over circa 40 projecten om de energietransitie vorm te geven. Het gaat daarbij zonder uitzondering om coalities van bedrijven die zich gezamenlijk inzetten voor de opdracht om én klimaatverandering een halt toe te roepen én een vitale haven van wereldklasse te behouden.” Radicale verandering nodig  De weg naar 2050 met een broeikasgasreductie van 95% is ingrijpender. “Nu wordt veelal gekeken naar end-of-pipe oplossingen voor een optimalisatie van het bestaande energiesysteem, richting 2050 gaat het echt om een radicale verandering van het systeem.”   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2061Tue, 10 Apr 2018 00:00:00 GMTBezoek van Britse collega’s inzake productkwaliteitOp 9 april ontving NOVE in Bunnik een delegatie van onze Britse collega’s van de DFA, de Downstream Fuel Association. Net als NOVE is de DFA aangesloten bij de Europese koepelorganisatie UPEI. Onderwerp van gesprek was de kwaliteit van diesel in de logistieke keten. De Britten hebben zeer veel statistische informatie die zij krijgen van de AA en de RAC, zeg maar de ANWB van de UK. Het betrof met name vervanging van brandstoffilters. NOVE heeft van haar kant ook ervaringen en meldingen gedeeld, die eerder te maken hadden met filters op bovengrondse tanks. Duidelijk is dat dit onderwerp vele parameters kent: good housekeeping, mate van biobijmenging, temperatuur en herkomst van de fossiele component om er een paar te noemen. NOVE zal bij ANWB en BOVAG navragen of er informatie beschikbaar is ten aanzien van (dichtgeslagen) oliefilters bij voertuigen. Daarnaast zullen we samen met de DFA het onderwerp op de agenda van UPEI zetten zodat we meer landen kunnen betrekken bij het onderwerp.     http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2059Tue, 10 Apr 2018 00:00:00 GMTNOVE deelt ervaringen met de Nederlandse brandstoffencommissieOp 5 april 2018 heeft NOVE aan de Nederlandse brandstoffencommissie van de NEN gerapporteerd over de ervaringen met brandstofkwaliteit, -filters en de impact van lagere temperaturen tijdens winterse periodes. Commissies zoals deze bestaan voor een groot gedeelte uit hoog opgeleide mensen die de hele dag speuren en analyseren naar de kleinste veranderingen van een bepaalde stof of parameter. U en uw klanten moeten ze wijzen of een product zoals dieselolie wel geschikt is voor het vrachtwagen- en tractoren arsenaal waar u (en uw klanten) mee werken. Fit-for-purpose dus! De constante verandering van wetgeving op het vlak van (bio)brandstoffen alsook emissie-eisen van motoren zijn een grote uitdaging. Ervaringen (goed en slecht) moeten gedeeld worden. NOVE is daarvoor uw stem. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2058Thu, 05 Apr 2018 00:00:00 GMTPas op: AVG nadert met rasse schreden!Met haast D-day-achtige proporties wordt 25 mei 2018 geschetst, de dag waarop de nieuwe privacyregels van kracht worden. Op zich opmerkelijk, omdat veel zaken uit deze wet feitelijk al lang op ons van toepassing zijn. De verplichting om datalekken te voorkomen en te melden bijvoorbeeld, is al een wettelijke plicht. De meest indringende wijziging is misschien wel de extreme maximale boete die gesteld wordt op overtreding van de nieuwe wet, noteert A&K. Verder valt op, dat in veel publicaties wordt gerept over rechten voor consumenten. Dat gaat er geheel aan voorbij, dat gegevens die een bedrijf opslaat of bewerkt over de contactpersoon van een ander bedrijf net zo goed persoonsgegevens zijn en dus onder de AVG vallen. Dat plaatst het opslaan van een kopie identiteitsbewijs van de directeur toch in een ander daglicht. Zeker als je je realiseert dat een kopie paspoort (voorzien van pasfoto en BSN) wordt aangemerkt als een bijzonder persoonsgegeven en daarom aan de strengste eisen van de AVG moet voldoen. Op zich is alle ophef over de AVG en de invoering per 25 mei aanstaande een prima eyeopener. We zullen ons in alle processen – ongeacht of het nu B2B of B2C betreft – bewust moeten worden van de manier waarop we omgaan met persoonsgegevens en processen moeten aanpassen die strijdig zijn met de AVG. De AVG in de energiebranche Zoals u weet, worden ook in de energiebranche de nodige persoonsgegevens bewerkt en opgeslagen. Om te beginnen de persoonsgegevens van uw personeel, maar ook persoonsgegevens van klanten voor, bijvoorbeeld, nieuwsbrieven en persoonlijke aanbiedingen vallen eronder. Handelingen die vanaf 25 mei 2018 zonder uitzondering moeten voldoen aan de AVG. Dat maakt dat de AVG de nodige aandacht vraagt. U moet een duidelijk plan hebben hoe uw organisatie in overeenstemming met de AVG wordt. Rechten van personen Kort gezegd komt het erop neer, dat vanaf 25 mei 2018 personen van wie persoonsgegevens worden bewerkt of opgeslagen, rechten krijgen met betrekking tot die persoonsgegevens. Zo hebben ze het recht op het inzien, corrigeren, verwijderen en overdragen van hun persoonsgegevens. Dat klinkt eenvoudig, maar veel van de gebruikte bedrijfsinformatiesystemen zijn daar helemaal niet op ingericht. Daarnaast zal in sommige gevallen een functionaris aangesteld moeten worden die toezicht houdt op toepassing en naleving van de AVG. Sectorbrede bewustwording Daarnaast verplicht de AVG om de persoonsgegevens adequaat te beveiligen. Dat geldt niet alleen technisch maar ook organisatorisch. Zorg er in ieder geval voor, dat persoonsgegevens op een veilige plaats of server worden bewaard en dat digitale persoonsgegevens met een wachtwoord worden beveiligd. Adequate beveiliging is nodig om te voorkomen dat persoonsgegevens op straat komen. Is er onverhoopt toch een datalek, dan moet u dat in bepaalde gevallen melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Waarom opslaan? Wellicht nog wel de meest belangrijke vraag daarbij is: waarom slaan we de persoonsgegevens op? Is daar een noodzaak toe? Of slaan we ze op omdat het kan en wellicht wel een keer handig zou kunnen zijn? Neem bijvoorbeeld het kopie identiteitsbewijs waar ik het eerder over had. Het opslaan ervan maakt dat je aan de strengste eisen van de AVG moet voldoen. Dat komt doordat de pasfoto en BSN als bijzondere persoonsgegevens worden geclassificeerd. Als je nu bijvoorbeeld helemaal geen kopie opslaat maar simpelweg registreert wanneer en door wie de identiteit gecontroleerd is op basis van welk legitimatiebewijs, heb je al die complicaties niet. Hoe lang bewaren? Een vraag waarop het antwoord niet zo maar te geven is. De AVG geeft zelf namelijk niet echt duidelijkheid over hoe lang persoonsgegevens bewaard mogen worden. De regel komt erop neer dat persoonsgegevens bewaard mogen worden zo lang dat nodig is. Maar dan wel: nodig in de zin van de bedrijfsvoering of wettelijke bewaartermijnen en niet ‘omdat het wellicht in de toekomst handig zou kunnen zijn om over de gegevens te kunnen beschikken’. Kortom: geen reden tot hysterie, maar wel tijd om te handelen en de bedrijfsprocessen tegen het licht te houden! Dimitri Kochx, partner Vastgoed, Asselbergs & Klinkhamer | Advocaten | 076 502 2080 | 0624505629 | dk@ak-advocaten.eu | www.ak-advocaten.eu NOVE Visie 2018.01 http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2053Thu, 05 Apr 2018 00:00:00 GMTPrivacy compliance, een onvermijdelijk procesDe sleepwet, camera’s boven de snelweg, middelbare scholieren van wie iedere (mis)stap via een app door de ouders gevolgd kan worden: privacy raakt iedereen. Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel aangeduid met Engelse afkorting GDPR) per 25 mei 2018 is er geen organisatie meer die het privacy recht nog kan negeren. Ook bedrijven die alleen B2B relaties hebben, ontkomen niet aan de maatregel. Dus ook bedrijven als de NOVE-leden dienen maatregelen te nemen om aan de nieuwe regelgeving te voldoen. Onvermijdelijk worden ook door B2B bedrijven immers gegevens verwerkt van personeel, klanten en (website)bezoekers. In deze bijdrage wordt op enkele belangrijke aspecten van de nieuwe regelgeving ingegaan. Is het boeterisico nu echt zo groot? Veel van de maatregelen die de AVG eist, zijn onder de huidige Wet bescherming persoonsgegevens ook al verplicht. Ook de Wbp eist immers zorgvuldige verwerking, doelbinding en een legitieme grondslag, adequate beveiliging en transparantie. De AVG heeft met name veel aandacht gekregen vanwege de potentieel draconische boetes die de privacy-autoriteiten kunnen opleggen. Tot 4% van de wereldwijde omzet. Dat heeft veel bedrijven schrik aangejaagd. Het is de vraag, hoe ‘trigger happy’ de privacy-autoriteiten zullen zijn. In Nederland hebben we al enige ervaring, doordat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) sinds 1 januari 2016 (anders dan de meeste andere Europese toezichthouders) reeds over een boetebevoegdheid beschikt. Tot op heden zijn geen boetes opgelegd. In de Wbp is echter de verplichting opgenomen voor de AP om eerst een bindende aanwijzing te geven alvorens een boete op te leggen. Dit gebeurde op aandringen van de Raad van State die stelde dat de privacywetgeving zoveel vage begrippen kent, dat onmiddellijke boeteoplegging in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel zou zijn. Alleen bij opzettelijke overtredingen of ernstig verwijtbare nalatigheid zijn onder de Wbp onmiddellijke boetes mogelijk. De verordening kent deze bindende aanwijzing niet. Ook in de concept-uitvoeringswet is deze niet opgenomen – ondanks dat nog altijd sprake is van een grote hoeveelheid vage begrippen. Uit de parlementaire geschiedenis en uit recente uitingen van de AP ontstaat echter wel het beeld dat de AP niet wild om zich heen zal (kunnen) slaan met boetes, zodra de AVG van kracht wordt. Ik verwacht niet, dat organisaties die te goeder trouw trachten compliant te zijn, snel met boetes geconfronteerd zullen worden als de AP van oordeel is dat het privacybeleid enkele hiaten bevat. Organisaties die de nieuwe wetgeving niet serieus nemen zullen echter wel op hun tellen moeten passen als de AP op de stoep staat. Wat zijn de meest essentiële stappen?  Privacy compliance onder de AVG begint met het tot stand brengen van het verplichte volledige register van verwerkingen, onderverdeeld naar de meest belangrijke bedrijfsprocessen zoals HR, ICT en marketing. Het in kaart brengen van alle verwerkingen, blijkt in de praktijk een belangrijke stap tot privacy-bewustwording in organisaties. Als alle verwerkingen bekend zijn, kan beoordeeld worden of de verwerkingen rechtmatig zijn. Bestaat er wel een grondslag voor de verwerking?, zijn afspraken vastgelegd met verwerkers en ontvangers?, is de beveiliging op orde?, zijn de verwerkingen niet overmatig en zijn betrokkenen geïnformeerd? Allemaal vragen die aan de hand van het register beantwoord kunnen worden.  Onduidelijkheden De regelgeving perfect naleven blijft een lastige uitdaging, met name voor internationale organisaties. Ondanks dat sprake is van een Verordening, zijn namelijk niet alle aspecten volledig geharmoniseerd. Lidstaten hebben enige beleidsruimte, bijvoorbeeld ten aanzien van de verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens en wat betreft de mate waarin toestemming gehanteerd kan worden als grondslag in de arbeidsrechtelijke context. Veel nationale uitvoeringswetten zijn nog niet af. Een opvallend aspect dat al wel duidelijk is, is dat de verplichting om een Functionaris voor de Gegevensbescherming aan te stellen (in Nederland voor de meeste B2B-bedrijven niet verplicht) veel eerder aan de orde is in Duitsland. Reeds bij tien werknemers die persoonsgegevens verwerken, ontstaat deze verplichting bij onze Oosterburen. Een ander probleem is, dat de e-privacy Verordening – die naast de AVG zal gelden – waarin zaken als cookies en direct marketing geregeld worden, nog niet af is. Dit maakt het lastig om op die punten al definitief beleid vast te stellen. Ondanks deze onduidelijkheden zal iedere organisatie flink aan de bak moeten om op tijd aan de regelgeving te voldoen. Het is een onvermijdelijk proces dat niet eindigt op 25 mei aanstaande. Privacy compliant worden is niet simpel een kwestie van vinkjes zetten. Het is de bedoeling dat de gehele organisatie zich bewust wordt van het belang van zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens en daar actief naar gaat handelen. Martin Hemmer, Partner IP, IT & Privacyrecht, AKD advocaten | notarissen | belastingadviseurs | 088 253 5000 | MHemmer@akd.nl NOVE Visie 2018.01 http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2052Thu, 05 Apr 2018 00:00:00 GMTBedrijfsportret: Gas Las CentrumVaste, vloeibare en gasvormige gassen Voor lassen en al uw andere gassen Dit Bedrijf in Beeld levert van alle NOVE-leden met zekerheid niet het meeste gas, maar vrijwel zeker wel de meeste gassen. We tellen al snel vijftien soorten. Zoals de naam al suggereert, is de lassector een belangrijke doelgroep van Gas Las Centrum. Het bedrijf levert ‘alles’ wat er nodig is op het gebied van gassen, lassen en snijden. Klanten variëren van MKB lasbedrijven tot grote metaal- en constructiebedrijven, maar ook hogescholen en universiteiten. Gas Las Centrum levert onder andere zuurstof, acetyleen, argon, helium, waterstof, CO2 en menggassen als Arcal en Atal. “Arcal en Atal zijn eigen namen van Air Liquide voor combinaties van gassen. Argon met CO2 bijvoorbeeld. Maar ook combi’s met waterstof, helium of zuurstof zijn mogelijk. En die hebben dan weer een andere naam“, aldus oprichter/directeur/eigenaar Ko Konings. Het gashoofdstuk van zijn bedrijf is echter zéker niet beperkt tot lassen en snijden, vertelt hij aan de Quinten Matyslaan op het bedrijventerrein De Kade in Eindhoven. Het bedrijf heeft daar zijn gasdepot, gasvulstation, showroom/winkel en magazijn geconcentreerd. “We leveren gassen voor de meest uiteenlopende toepassingen. Lassen en snijden vormt ‘slechts’ ongeveer zestig procent van onze omzet uit gasleveranties.” Konings spreekt liever van cilindertransport. En tussen de tientallen gassen die hij levert ontbreken eigenlijk alleen CNG, LNG en biogas. Tractie Maar, binnen de 40% omzet uit de ‘overige’ gassen is een prominente plaats voor tractiegas, in casu propaan. Anders kom je als bedrijf tenslotte ook niet zo snel op de radar van NOVE en van sectievoorzitter Norbert Romijn, die zijn afnemer begin 2017 lid maakte. Konings: “We hebben hier op ons terrein een gasvulstation met een ondergrondse tank van 50.000 liter. We vullen de propaanflessen af van met name heftruckklanten, maar ook van de andere categorieën propaangebruikers, zoals horeca, bouw en particulieren. De LPG tanks en propaancilinders bezorgen we zelf. Campers komen hier tanken, omdat die een ingebouwde propaantank hebben. De doorzet van het gasvulstation is zo’n 400.000 liter per jaar. Het 8.300 vierkante meter grote buitenterrein staat vol met draagbare propaanflessen en rekken vol grotere cilinders. Behalve het forse scala aan las- en snijgassen zitten daar ook technische gassen, laboratoriumgassen, foodgassen en koudemiddelen bij. Gas Las centrum haalt zijn klanten voor deze specialties uit alle hoeken van de samenleving. Belangrijkste sectoren zijn: de metaalindustrie, bouw, automotive, utiliteitsbouw, onderwijsinstellingen, chemische industrie, laboratoria, koeltechnische industrie, petrochemie, entertainmentbureaus, foodsector, visindustrie, horeca, hobbyisten/particulieren. Bananen en wijn “Je komt onze gassen dan ook op de meest uiteenlopende plekken tegen”, vervolg Ko Konings. “Ethyleen, bijvoorbeeld, om fruit te laten rijpen – vooral bananen – zodat het ook wel ‘bananengas’ wordt genoemd. Stikstof wordt onder andere gebruikt om wijn te conserveren, blanketen in vaktermen. Je drukt de lucht inclusief de hinderlijke zuurstof uit een tank of vat weg met stikstof. Dat ligt als een deken (blanket) boven de wijn, maar gaat daar geen reactie mee aan. Vast koolzuur of droogijs (78,9 graden onder nul) wordt veel toegepast om dingen te bevriezen, zoals specerijen. Dit, omdat die dan fijner gemalen kunnen worden. Bij rubberrecycling geldt eenzelfde verhaal. Aannemers bijvoorbeeld, injecteren vloeibaar stikstof in slappe grond om het te bevriezen om ermee te kunnen werken. Voor de koelindustrie, klimaatbeheersing en transportkoeling hebben we de koelgassen op het depot staan. De belangrijkste klanten zijn de koeltechnische installatiebedrijven die voor de foodsector en de horeca werken.” http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2051Mon, 26 Mar 2018 00:00:00 GMTOntwerp PGS 28 Nieuwe Stijl, voor commentaar beschikbaarUit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) is nu de PGS28 beschikbaar voor openbare kritiek, zoals dat officieel heet. Deze PGS betreft de ondergrondse installaties en aflevertoestellen van de benzine/diesel tankstations. Zeker voor onze branche een zeer belangrijke PGS. Het lezen van deze nieuwe PGS vergt enige gewenning. De meeste voorschriften van de huidige PGS (versie 2011), staan nu genoemd als (erkende) maatregelen. Begin daarom te lezen bij hoofdstuk 7, om het ‘gevoel’ te krijgen met deze Nieuwe Stijl. Bij elke maatregel staat een link naar doelen en scenario’s aangegeven. Deze worden in eerdere hoofdstukken genoemd, waar de link met de risicobenadering (scenario) en de doelen staan beschreven en uitgelegd. Aanrijdbeveiliging (als voorbeeld) Een item lichten we nu even uit: de aanrijdbeveiliging. Dit onderwerp is regelmatig genoemd in deze nieuwsbrief alsook NOVE-visie, mede omdat er vaak discussie is met het bevoegde gezag en de tankstationhouder(s). Door nu expliciet te noemen van het over plaatsen gaat met een ‘verhoogd’ gevaar alsmede in de toelichting te noemen dat de behuizing van de afleverpomp en de bak om het vulpunt ook bescherming bieden, wordt onnodige discussie tegen gegaan. (M2.4) Op plaatsen waar verhoogd gevaar van aanrijding bestaat, zijn installatieonderdelen in de aanrijdingsrichting beschermd. Toelichting: Installatiedelen zijn meestal al voorzien van bescherming, door bijvoorbeeld de behuizing van de afleverpomp of de bak om het vulpunt. Bij verhoogd aanrijdingsgevaar kan men bijvoorbeeld extra bescherming aanbrengen. In tegenstelling tot de huidige PGS 28 (2011) bevat deze PGS 28 geen bodembeschermingsmaatregelen meer. Deze maatregelen volgen uit de Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB) en staan benoemd in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Verder is bijvoorbeeld ten opzichte van de vorige versie is veranderd dat bij het afleveren van diesel een vastzetmechanisme op het vulpistool is toegestaan. Handmatige peilsystemen worden uitgefaseerd en vervangen door een elektronisch systeem. Afleverslangen moeten worden voorzien van een breekkoppeling die voldoet aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van richtlijn 2014/34/EU. Download hier de concept PGS 28. Neem er de tijd voor, want u moet er elke dag mee werken en nu is het moment om nog te wijzigen (wijzigingstabel insturen tot 31 mei 2018), als hier goede onderbouwde redenen voor zijn. NOVE-leden ontvangen binnenkort nog een aanvullend overzicht met wijzigingen en punten van aandacht.   Lees deze onderwerpen nog eens na in een eerdere NOVE-nieuwsbrief: http://www.nove.nl/nieuwsberichten/iedereen/met-zn-allen-werken-aan-een-goede-pgs http://www.nove.nl/nieuwsberichten/leden/waar-moet-de-aanrijdbeveiliging-bij-een-tankstation-aan-voldoen http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2047Mon, 26 Mar 2018 00:00:00 GMTDe rol van 'low carbon' brandstoffen bij het verduurzamen van mobiliteit: de groeiende consensus van internationale initiatievenDe Europese Commissie organiseert een twee daagse conferentie over: The role of low carbon fuels in decarbonising transport: the emerging consensus from international initiatives. Vertegenwoordigers van de Europese Commissie en internationale initiatieven worden samengebracht, waaronder Biofuture Platform, Below 50, International Energy Agency, VN's Food an Agriculture Organization en meer. Waarbij ook diverse panels plaatsvinden. Waar: Brussel (Crowne Plaza Hotel) Wanneer: Dinsdag 10 en woensdag 11 april 2018 Klik hier voor de concept agenda Meer informatie over de conferentie en de link om je te registeren vind u hier. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2044Mon, 19 Mar 2018 00:00:00 GMTBrandstofleverancier en NOVE-lid Varo naar de beursBrandstofleverancier en NOVE-lid Varo Energy gaat binnenkort naar de Amsterdamse beurs. De eigenaren Carlyle, Vitol en Reggeborgh willen 30 tot 40 procent van hun belang te gelde maken en hun stukken aanbieden aan zowel institutionele als particulieren beleggers. Een beursnotering wordt in de komende weken verwacht. Varo verzorgt raffinage, opslag en distributie van olieproducten in Duitsland en Zwitserland. In 2015 ging Varo samen met het Nederlandse Argos, dat brandstoffen verkoopt in de Benelux, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. Argos is bij Nederlandse consumenten vooral bekend van de circa tachtig tankstations. Ingewijden stelden eerder dat Varo met de beursgang gewaardeerd zal worden op bijna 2,5 miljard dollar. Vorig jaar was het bedrijf goed voor een omzet van 13,4 miljard dollar. De winst na belasting bedroeg 192 miljoen dollar. Tot de aandeelhouders van Varo behoort het Nederlandse Reggeborgh, de investeringsmaatschappij van de familie Wessels. Varo is niet het eerste bedrijf dat dit jaar een beursgang aankondigde. Ook zakenbank NIBC en distributeur in cosmetica B&S lieten onlangs weten binnenkort de beursvloer op te willen. (Bron: NOS) http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2040Wed, 14 Mar 2018 00:00:00 GMTThemabijeenkomst “actualiteiten bodembescherming en tankinstallaties" op 12 april a.s.Het ontwerp van de BRL-SIKB 7800, voorheen bekent als de BRL-K903, ligt tot en met 10 mei 2018 ter openbare kritiek. Deze BRL is de basis voor het afgeven van een installatiecertificaat voor boven- en ondergrondse tankinstallaties. Onder andere vanwege deze ontwerprichtlijn, alsook het onderzoek naar de effecten van biodiesel in stalen tanks, verzorgt SIKB op 12 april a.s. een themabijeenkomst over bodembescherming en tankinstallaties. Ook komen recente en komende wijzigingen in de regelgeving aan de orde.NOVE heeft samen met de collega brancheverenigingen een actieve rol in deze commissies. Een unieke kans voor NOVE-leden maar ook voor tank installatiebedrijven, inspectie-instellingen en omgevingsdiensten. Waar en wanneer?Datum: 12 april 2018Tijd: 12.15 - 16.30 uurLocatie: UniePlaza te Culemborg Actualiteiten In verschillende parallelsessies wordt dieper ingegaan op de actualiteiten.De Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (REIT), ook bekend als BRL-K903, wordt geactualiseerd, aangepast aan nieuwe technische inzichten en veranderende regelgeving. De ontwerp-wijziging van de BRL is gepubliceerd op de SIKB-site voor een openbare reactieronde. De BRL gaat in de toekomst verder door het leven als BRL SIKB 7800. SIKB beheert daarnaast ook de regeling voor het inspecteren van ondergrondse tanks (AS SIKB 6800). Wat zijn de inhoudelijke wijzigingen tussen BRL K 903 en BRL 7800 en hoe verloopt het proces tot de definitieve versie? U hoort het tijdens de themamiddag. In de bijlage vindt u het programma van deze bijeenkomst. Recent heeft SIKB een tussenrapportage van het onderzoek naar mogelijke schade aan tanks door biodiesel gepubliceerd. Wat zijn de inzichten tot nu toe en wat behelst het vervolgonderzoek? AanmeldenU kunt zich hier aanmelden. Deelname aan deze bijeenkomst is gratis. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2035Mon, 12 Mar 2018 00:00:00 GMTStatiegeld op plastic flesjes als aanpak zwerfval faaltStaatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat gaat werken aan de invoering van een statiegeldsysteem voor kleine plastic flessen in 2021. Het systeem komt er als blijkt dat de doelen met betrekking tot het terugdringen van zwerfafval en recycling niet zijn gehaald.   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2032Mon, 12 Mar 2018 00:00:00 GMTToekomst van olie en gas: beeld van BPHoe hard gaat de energietransitie en welke alternatieven maken de meeste kans? Hoe verloopt het met de afzet van olie en gas wereldwijd? Niemand die het exacte plaatje kent, gezien de vele onvoorspelbare factoren die meespelen (denk aan een plotseling doorbraak in technologie van voertuigbatterijen of opwekking van waterstof), wel is het mogelijk om de actuele cijfers in kaart te brengen en scenario’s te schetsen. BP doet dit ieder jaar in haar Outlook. Altijd zeer interessant en lezenswaardig. Klik hier om direct naar de samenvatting te gaan.     http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2030Mon, 26 Feb 2018 00:00:00 GMTGezonde uitdagingen door de bijmenging van biodieselOp 25 februari 2018 stond er een artikel in NRC-next met de kop “biodiesel laat tanks verroesten”. Wat ons betreft is onze kop beter.Het gebruik van biobrandstoffen is een uitdaging waar de logistieke keten doordacht mee om gaat. Momenteel wordt er onderzocht hoe beter en sneller gesignaleerd kan worden wanneer (ongecoate) stalen tanks te maken krijgen met putcorrosie. De laatste decennia zijn ondergrondse tanks in Nederland (deels) inwendig gecoat. Een goede coating voorkomt het risico op putcorrosie, echter er zijn ook nog oudere tanks die dat niet zijn voorzien van inwendige coating. Het SIKB doet daarom samen met brandstoffenbranche alsmede overheid en inspectiebedrijven onderzoek naar MIC. MIC staat voor Microbiologische Influenced Corrision, ofwel corrosie ontstaan door het bijproduct van biologische omzettingsproducten die ontstaan in (bio-)diesel en deze zijn vermoedelijk sterk corrosief. Het voorkomen van problemen is het toppunt van duurzaamheid, dat is ook het doel van het onderzoek. De oplossing voor nieuwe tanks is er reeds, de eerdergenoemde inwendige coating. Deze coating is ook mogelijk voor bestaande tanks mits eventuele schade niet te groot is. Nu nog signaleren, op een eenvoudige manier! De huidige controlemethodiek op water/bezinksel/micro-organismen met hiervoor mogelijk aangepast worden. De weg om de doelstelling van Parijs te halen is niet eenvoudig. Het gebruik van hernieuwbare en duurzame brandstoffen is hierbij echter nodig, evenals alle andere brandstoffen in de brandstoffenmix. NOVE en haar partners onderzoeken en bespreken continu hoe we daar adequaat op moeten handelen, zodat veiligheid en milieu gewaarborgd blijven. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2025Mon, 19 Feb 2018 00:00:00 GMTBeslisboom voor aanvragen loonkostenvoordeel (LKV)Via de beslisboom LKV op uwv.nl kijkt uw werknemer na of hij binnen 1 of meer doelgroepen valt. Voldoet hij daarnaast aan de voorwaarden? Dan vraagt uw werknemer een doelgroepverklaring LKV aan. Hiermee heeft u als werkgever recht op het LKV. Onder welke doelgroep valt uw werknemer? Via de beslisboom LKV kijkt uw werknemer na of hij binnen tot 1 of meer doelgroepen valt. Als hij daarnaast aan de voorwaarden voldoet, vraagt hij een doelgroepverklaring LKV aan. Is uw medewerker 56 jaar of ouder en krijgt hij een uitkering van de gemeente? Dan vraagt hij bij zijn gemeente een doelgroepverklaring LKV aan. In alle andere gevallen vraagt uw werknemer de doelgroepverklaring LKV bij ons aan. Binnen 3 maanden aanvragen Laat uw werknemer weten dat hij zijn aanvraag op tijd bij ons moet indienen. Dit kan vanaf de datum dat hij bij u in dienst gaat en uiterlijk 3 maanden nadat hij bij u is gaan werken of is herplaatst. Na het vervallen van de aanvraagtermijn heeft uw werknemer geen recht meer op de doelgroepverklaring LKV. Vraag uw werknemer ook om een kopie van zijn doelgroepverklaring. Zonder kopie kunt u geen LKV aanvragen. Per doelgroep 1 aanvraag Uw werknemer stuurt een aanvraagformulier in voor de doelgroep waartoe hij behoort. Blijkt na onze beoordeling dat hij misschien binnen een andere doelgroep valt, dan laten wij dit weten in de beslissingsbrief. Hij kan dan binnen de aanvraagtermijn van 3 maanden een nieuwe aanvraag doen. Behoort hij tot meerdere doelgroepen? Dan kan hij ook meerdere aanvragen indienen. Wij beoordelen elke aanvraag apart. Als aan alle voorwaarden is voldaan, wordt het hoogste LKV aan u toegekend. Meer weten? Meer informatie vindt u via Het loonkostenvoordeel (LKV). http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2015Thu, 25 Jan 2018 00:00:00 GMTWorld’s leading event for the international storage sector announces all new features for 2018StocExpo Europe, the industry’s leading event for the tank terminal industry, returns to Rotterdam in March 2018, stronger than ever. Leading the market for nearly 15 years and boasting 200+ exhibitors, the three-day event has confirmed several new initiatives for 2018 including the Engineers of the Future zone, the Innovation in Storage showcase and a special seminar programme presented by EEMUA. Day one will welcome a series of workshops on the show floor from The Engineering Equipment and Materials Users Association (EEMUA). These will cover a range of topics, from updates to the industry standard EEMUA 159, to ways to make tank storage safer through inspection, validation and maintenance techniques. On day two, the Innovation in Storage showcase will be hosted by iTanks, a Netherlands-based knowledge and innovation platform for the tank storage sector. A series of inspiring presentations, covering topics ranging from the Future of Robotics to Sustainability, will be entirely free of charge for all StocExpo Europe attendees. Running parallel to this will be a Start Up Zone allowing new entrants to the tank storage sector the opportunity to exhibit at a special introductory rate. For day three, the ‘Engineers of the Future’ session is all new, and specifically designed to solve the problem of the ageing workforce. StocExpo Europe will invite the highest calibre students from local engineering & technology universities to hear first-hand how a career in tank storage can offer a multitude of benefits. Alongside these new features, StocExpo will be hosting its widely recognised 3-day high level conference programme. Key speakers include Alfons Kuylen, Senior Safety Advisor Operations, Gunvor Petroleum Antwerp; Sally Martin, Vice President of HSSE for Downstream Operations, Shell; Christopher Beale, Process Safety Expert, BASF and Jaap Koomen, General Manager, Burgan Cape Terminals. StocExpo Europe will be held in Rotterdam on 20-22nd March. Following day one of the event will be the 2nd edition of the Global Tank Storage Awards. For more information and to register to exhibit or attend please visit www.stocexpo.com or contact event director Nick Powell on +44 (0)20 3196 4301.   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=2000