Gezonde uitdagingen door de bijmenging van biodiesel

26 februari 2018
tankstation pgs 28

Op 25 februari 2018 stond er een artikel in NRC-next met de kop “biodiesel laat tanks verroesten”. Wat ons betreft is onze kop beter.
Het gebruik van biobrandstoffen is een uitdaging waar de logistieke keten doordacht mee om gaat. Momenteel wordt er onderzocht hoe beter en sneller gesignaleerd kan worden wanneer (ongecoate) stalen tanks te maken krijgen met putcorrosie.
De laatste decennia zijn ondergrondse tanks in Nederland (deels) inwendig gecoat. Een goede coating voorkomt het risico op putcorrosie, echter er zijn ook nog oudere tanks die dat niet zijn voorzien van inwendige coating. Het SIKB doet daarom samen met brandstoffenbranche alsmede overheid en inspectiebedrijven onderzoek naar MIC. MIC staat voor Microbiologische Influenced Corrision, ofwel corrosie ontstaan door het bijproduct van biologische omzettingsproducten die ontstaan in (bio-)diesel en deze zijn vermoedelijk sterk corrosief.

Het voorkomen van problemen is het toppunt van duurzaamheid, dat is ook het doel van het onderzoek. De oplossing voor nieuwe tanks is er reeds, de eerdergenoemde inwendige coating. Deze coating is ook mogelijk voor bestaande tanks mits eventuele schade niet te groot is. Nu nog signaleren, op een eenvoudige manier! De huidige controlemethodiek op water/bezinksel/micro-organismen met hiervoor mogelijk aangepast worden.

De weg om de doelstelling van Parijs te halen is niet eenvoudig. Het gebruik van hernieuwbare en duurzame brandstoffen is hierbij echter nodig, evenals alle andere brandstoffen in de brandstoffenmix.

NOVE en haar partners onderzoeken en bespreken continu hoe we daar adequaat op moeten handelen, zodat veiligheid en milieu gewaarborgd blijven.

Inloggen

NOVE nieuws

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape