Ontwerp PGS 28 Nieuwe Stijl, voor commentaar beschikbaar

26 maart 2018
tankstation pgs 28

Uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) is nu de PGS28 beschikbaar voor openbare kritiek, zoals dat officieel heet. Deze PGS betreft de ondergrondse installaties en aflevertoestellen van de benzine/diesel tankstations.

Zeker voor onze branche een zeer belangrijke PGS.

Het lezen van deze nieuwe PGS vergt enige gewenning. De meeste voorschriften van de huidige PGS (versie 2011), staan nu genoemd als (erkende) maatregelen. Begin daarom te lezen bij hoofdstuk 7, om het ‘gevoel’ te krijgen met deze Nieuwe Stijl.

Bij elke maatregel staat een link naar doelen en scenario’s aangegeven. Deze worden in eerdere hoofdstukken genoemd, waar de link met de risicobenadering (scenario) en de doelen staan beschreven en uitgelegd.

Aanrijdbeveiliging (als voorbeeld)
Een item lichten we nu even uit: de aanrijdbeveiliging. Dit onderwerp is regelmatig genoemd in deze nieuwsbrief alsook NOVE-visie, mede omdat er vaak discussie is met het bevoegde gezag en de tankstationhouder(s). Door nu expliciet te noemen van het over plaatsen gaat met een ‘verhoogd’ gevaar alsmede in de toelichting te noemen dat de behuizing van de afleverpomp en de bak om het vulpunt ook bescherming bieden, wordt onnodige discussie tegen gegaan.

(M2.4) Op plaatsen waar verhoogd gevaar van aanrijding bestaat, zijn installatieonderdelen in de aanrijdingsrichting beschermd.

Toelichting:
Installatiedelen zijn meestal al voorzien van bescherming, door bijvoorbeeld de behuizing van de afleverpomp of de bak om het vulpunt. Bij verhoogd aanrijdingsgevaar kan men bijvoorbeeld extra bescherming aanbrengen.

In tegenstelling tot de huidige PGS 28 (2011) bevat deze PGS 28 geen bodembeschermingsmaatregelen meer. Deze maatregelen volgen uit de Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB) en staan benoemd in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Verder is bijvoorbeeld ten opzichte van de vorige versie is veranderd dat bij het afleveren van diesel een vastzetmechanisme op het vulpistool is toegestaan. Handmatige peilsystemen worden uitgefaseerd en vervangen door een elektronisch systeem. Afleverslangen moeten worden voorzien van een breekkoppeling die voldoet aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van richtlijn 2014/34/EU.

Download hier de concept PGS 28. Neem er de tijd voor, want u moet er elke dag mee werken en nu is het moment om nog te wijzigen (wijzigingstabel insturen tot 31 mei 2018), als hier goede onderbouwde redenen voor zijn.

NOVE-leden ontvangen binnenkort nog een aanvullend overzicht met wijzigingen en punten van aandacht.

 

Lees deze onderwerpen nog eens na in een eerdere NOVE-nieuwsbrief:

http://www.nove.nl/nieuwsberichten/iedereen/met-zn-allen-werken-aan-een-goede-pgs

http://www.nove.nl/nieuwsberichten/leden/waar-moet-de-aanrijdbeveiliging-bij-een-tankstation-aan-voldoen

.
Nadere openbare informatie:

Inloggen

NOVE nieuws

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape