Concept richtlijnen opslag propaan en butaan (PGS 19) beschikbaar

22 augustus 2018
PGS19 foto

Het concept van PGS 19: Propaan en butaan: opslag is gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.
Het doel van PGS 19 is om de risico’s te beheersen van de opslag van propaan, butaan en mengsels van propaan en butaan. De PGS-richtlijn beschrijft maatregelen waarmee dat doel kan worden bereikt. Deze maatregelen zijn gebaseerd op een risicobenadering die uitgaat van scenario’s die zich voor kunnen doen. Uit de scenario’s zijn doelen geformuleerd waarmee wordt beoogd een aanvaardbaar veiligheidsniveau te creëren. Uit de doelen zijn vervolgens de maatregelen afgeleid waarmee de grote en middelgrote risico’s kunnen worden voorkomen dan wel zoveel mogelijk worden beperkt.

NOVE
Namens de grote groep van leveranciers die dagelijks de PGS 19 gebruiken, zit NOVE-bestuurslid Norbert Romijn (Rijngas) in het PGS-team.
De NOVE leden ontvangen binnenkort een uitnodiging om het concept te bespreken en van commentaar te voorzien.

Lees meer en download het concept >

Inloggen

NOVE nieuws

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape