Duurzame biobrandstof belangrijk in energietransitie, ook voor tankstations

03 september 2018
20180822_134726

Dat betoogt NOVE-directeur Erik de Vries in zijn column in het augustus nummer van Tankpro magazine.

Pasgeleden verscheen de rapportage Energie en Vervoer in Nederland 2017, opgesteld door de Nederlandse Emissie Autoriteit (NEa). Deze rapportage laat zien in welke mate de sector vervoer voldoet aan verplichtingen om uitstoot van CO2 terug te dringen. In 2017 werd een emissiereductie gerealiseerd van 3%. Ruim 90% hiervan komt door biobrandstoffen, de rest komt van ‘betere’ fossiele brandstoffen zoals LPG. Minder dan een half procent is afkomstig van elektriciteit. Het wagenpark in Nederland zal de komende jaren veranderen, waardoor deze verhoudingen anders komen te liggen. In de eerste helft van dit jaar werden al meer elektrische auto’s verkocht dan in heel 2017. Tegelijkertijd hebben veel mensen niet de financiële middelen om op korte termijn een voertuig met een elektrische motor te kopen (batterij of waterstof). In de tussentijd kunnen we wel degelijk de CO2 uitstoot terugdringen, door gebruik te maken van duurzame biobrandstoffen. Omdat de meeste biobrandstoffen drop-in fuels zijn (dus worden bijgeblend) hoeft de logistieke infrastructuur slechts in beperkte mate aangepast te worden en kunnen de meeste voertuigen rijden op de mix van fossiel en duurzaam bio. Het is dus een kosteneffectieve maatregel en het geeft andere alternatieven de kans zich te ontwikkelen. Afgelopen jaar was de biocomponent door stijging van de olieprijzen, in een aantal gevallen zelfs goedkoper dan de fossiele component. Natuurlijk zijn er ook technische problemen die opgelost moeten worden: oudere benzineauto’s zijn niet altijd geschikt voor E10, bij diesel verdienen in koudere periodes de filters extra aandacht, maar deze zaken kunnen aangepakt worden. Dit gebeurt onder meer door het Platform Duurzame Biobrandstoffen, dat speciaal is opgericht met het doel kennis op gebied van duurzame biobrandstoffen te verzamelen en te delen.

De NEa rapportage laat verder zien dat biobrandstof voor diesel in Nederland voor het overgrote deel afkomstig is uit reststromen (met name gebruikt frituurvet).  Een product als Blauwe Diesel is naast CO2 reducerend ook gunstig voor de uitstoot van roet en fijnstof. Tijdens de recente Elfwegentocht in Friesland realiseerde Blauwe Diesel liefst een besparing van 1,2 miljoen kilo CO2.

Tankstationondernemers en brandstofhandelaren kunnen met dergelijke producten actief wagenparkbeheerders benaderen om hen te helpen een forse emissiereductie te realiseren. Tankstationondernemers kunnen nog veel meer doen om te verduurzamen. Zonnepanelen op de overkapping plaatsen, een milieuvriendelijk assortiment in de shop/bakery aanbieden, ledverlichting aanbrengen daar waar mogelijk en het eigen wagenpark vergroenen (Elske van de Fliert van Zero-e kan hierbij uitstekend adviseren). 

Met actieve benadering van biobrandstoffen kunt u als tankstationhouder en brandstoffenhandelaar uw plek in de energietransitie claimen. Er is dan voldoende tijd om te bedenken wat uw rol wordt ná de transitieperiode.

Erik de Vries

directeur NOVE

Inloggen

NOVE nieuws

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape