LNG innovatiebijeenkomst NOVE

11 september 2018
LNG innovatiedag 10 sept 2018 -6

Op 10 september organiseerde de sectie GAS van NOVE voor geïnteresseerde leden een innovatiebijeenkomst die geheel in het teken stond van LNG. Aan bod kwamen zowel fysieke, logistieke, technische en commerciële aspecten. De dag kwam mede tot stand door medewerking van DCB Energy, Rolande en Pitpoint.

Zo werd duidelijk dat LNG in eerste instantie is beeld was voor vervoer in de retailsector, onder meer vanwege de lagere fijnstofuitstoot en de stillere motor. LNG is inmiddels op langere trajecten , zoals pendels naar Frankrijk en Spanje ook een interessante optie geworden, mede door de dubbele tanks. Steeds meer partijen brengen LNG-voertuigen in hun wagenpark. Daardoor is er ook toenemende behoefte aan LNG-infrastructuur. Hier liggen kansen voor leden van NOVE. Erik Büthker van Pitpoint wees erop dat kennis van de lokale markt nog steeds erg belangrijk is, juist een sterk punt van de zelfstandige brandstofhandelaar. Met komst van bio-LNG kan tevens verder gewerkt worden aan verduurzaming van de transportsector. Steeds meer fleetowners bouwen daarnaast hun leasecontracttermen voor (diesel) trucks terug van 60 maanden maar 36 maanden om zodoende op kortere termijn meer keuze flexibiliteit te hebben binnen aanscherpende milieuregelgeving.

In 2019 zullen naar schatting 300 LNG trucks op Nederlands kenteken worden gezet. Voor openbaar vervoer is LNG minder geschikt, zo bleek tijdens de bijeenkomst. Hiervoor komt eerder CNG in beeld. Dat heeft te maken met de benodigde koeling voor LNG. Bussen staan te vaak stil, waardoor de tanks opwarmen. Gezien het relatief kleine aantal LNG-trucks op het totale wagenpark in Nederland i het niet nodig LNG op alle 4.000 tankstations in Nederland te plaatsen, maar er is zeker ruimte voor uitbreiding van het netwerk. Over ruimte gesproken: een LNG installatie moet aan bepaalde wettelijke veiligheidseisen voldoen, daarom alleen al is niet ieder tankstation in Nederland geschikt. Daarnaast is er een minimale oppervlakte nodig om LNG aan te kunnen bieden, het betreft tenminste 100m2. Ook dit heeft onder meer te maken met veiligheidseisen, waarbij het lospunt van de tankwagen als belangrijkste risico wordt gezien.

Een belangrijk verbeterpunt om LNG makkelijker aan de man te brengen is de comptabiliteit van de tankkaarten. De aanwezigen gingen vervolgens kijken naar de LNG installatie op het Tankeasy tankstation van NOVE-lid DCB Energy in Den Hoorn. Daar vond ook een LNG-vertanking plaats. Een LNG vertanking heeft wat meer voeten in aarde dan een dieselvertanking. Chauffeurs worden hiervoor dan ook speciaal opgeleid.

Alle presentaties inclusief contactgegevens van de sprekers zijn voor NOVE-leden terug te vinden op het NOVE-ledennet >>>

Inloggen

NOVE nieuws

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape