Subat voortaan onderdeel van Bodembeheer Nederland

22 oktober 2018

Subat (Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations) heeft zijn grote saneringsoperatie afgerond: alle voorgenomen saneringen zijn uitgevoerd. Om de eventuele nazorg die voortvloeit uit de saneringsoperatie goed te kunnen borgen, is de stichting per 17 oktober 2018 ondergebracht bij Stichting Bodembeheer Nederland.

Subat is vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw actief geweest bij de aanpak van bodemverontreiniging op locaties van (voormalige) tankstations. De stichting heeft bijna 2.000 locaties gesaneerd. De kosten hiervoor zijn gedragen door het bedrijfsleven, en dan met name door de oliemaatschappijen.

Stichting Bodembeheer Nederland is in 2015 opgericht om vanuit één organisatie bedrijven met een bodemverontreiniging te ondersteunen, in financiële en in operationele zin. De stichting opereert op het grensvlak van overheid en bedrijfsleven en bundelt de taken van verschillende organisaties. Zo is in 2016 Nazorg Bodem overgenomen en is de stichting in 2017 met Bodemcentrum gefuseerd. Bodembeheer Nederland heeft dan ook de nodige expertise in handen om de eventuele nazorg op Subat-locaties in goede banen te leiden.

Voor oud-deelnemers aan de Subat-regeling verandert er weinig. Zij kunnen zich voortaan met hun vragen richten tot Bodembeheer Nederland. Er worden geen nieuwe saneringsprojecten meer aangenomen; de regeling is officieel beëindigd.

Subat-Bodembeheer NL

Inloggen

NOVE nieuws

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape