Klimaatdoelstelling vervoerssector door inzet hernieuwbare brandstoffen gehaald

21 apr 2022

De eerste resultaten over het jaar 2021 laten zien dat dankzij de toegenomen inzet van biobrandstof de gemiddelde uitstoot blijft dalen. Ten opzichte van het referentiejaar 2010 is dit een daling van 6,3% of wel 2,4 miljoen ton minder CO2 uitstoot. Hiermee is de klimaatdoelstelling voor de vervoerssector gehaald. NOVE-leden leveren hieraan in belangrijke mate een bijdrage.
Omdat het benzine- en dieselniveau vrijwel gelijk bleef aan 2020 steeg de hoeveelheid aan hernieuwbare energie alleen vanwege het verhoogde verplichte percentage van 16,4% in 2020 naar 17,5% in 2021.
De in Nederland gebruikte biobrandstoffen werden in 2021 voor 85% gemaakt van afvalstoffen, een stijging van 4% ten opzichte van het jaar daarvoor. Daarmee blijft Nederland één van de koplopers in Europa.
Opvallend is de toegenomen inzet van afval voor benzinevervangers, bijvoorbeeld zetmeelslurrie, een grondstof uit de zetmeel verwerkende industrie. Enkele jaren geleden werden benzinevervangers zoals ethanol nog bijna volledig gemaakt uit gewassen, maar de inzet van afval groeit ook daar.
Lees het hele bericht op de website van de NEa: https://www.emissieautoriteit.nl/actueel/nieuws/2022/04/07/eerste-resultaten-hernieuwbare-energie-voor-vervoer-2021

CO2.PNG(Beeld NEa)

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape