Aanpassing salaristabel brandstofhandel per 1 juli 2022 met 2%

27 jun 2022

De Arbeidsvoorwaardencommissie van NOVE heeft aan het Hoofdbestuur geadviseerd de salaristabellen voor de brandstofhandel, zowel landhandel als waterhandel (binnenvaartbunkering) met 2% te verhogen. Hiermee komen de salarissen weer redelijk in lijn met het loongebouw in de transportsector en binnenvaart. Hoewel er in de afgelopen periode ook hogere loonstijgingen zijn doorgevoerd in andere branches, heeft de Arbeidsvoorwaardencommissie in haar overwegingen meegenomen dat er in het begin van het jaar al een aanpassing heeft plaatsgevonden. Daarnaast is er een mogelijkheid aan het eind van dit jaar, dan wel begin volgend jaar opnieuw ruimte om de salarissen aan te passen. Hierbij zullen dan de verschillende omstandigheden (salarisontwikkelingen omliggende branches, inflatie, economische situatie sector) weer worden gewogen. Ook is er dan een beter beeld wat de vakbonden zullen eisen (na de zomer), waarbij moet worden aangetekend dat NOVE geen CAO afsluit met vakbonden maar arbeidsvoorwaarden opstelt als een advies aan de leden. De Arbeidsvoorwaardencommissie vond het evenwel belangrijk om nu reeds tussentijds een signaal af te geven.
Het Hoofdbestuur van NOVE heeft besloten het advies van 2% verhoging per 1 juli over te nemen, zeker met de gedachte dat er mogelijk nog ruimte is aan het einde van het jaar.

Ga naar de salaristabellen landhandel en waterhandel.

Toegang tot de volledige content van dit artikel is exclusief voor leden van NOVE.

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape