NOVE https://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx Het laatste nieuws van NOVE.nl 3600 Tue, 05 Dec 2023 00:00:00 GMTFoto’s ALV NOVE 29 november 2023Foto’s ALV NOVE 29 november 2023Op woensdag 29 november jl. vond de Algemene Ledenvergadering plaats van NOVE. Zo’n 60 leden waren naar Bunnik gekomen om de resultaten van NOVE van de afgelopen periode te vernemen alsmede een aantal nieuwtjes. Na het interne gedeelte volgde twee geanimeerde presentaties over de recente verkiezingen en de ontwikkeling van E-trucks. Het verslag van de ALV alsmede de presentaties van de gastprekers zijn terug te vinden op een andere plek  Klik hier voor de foto's https://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3956Tue, 05 Dec 2023 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland (in liters) tot en met september 2023: + 4,4%De brandstofomzet in liters in Nederland is tot en met september 2023 gestegen met 4,4% ten opzichte van dezelfde periode in 2022, stelt de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE vast op basis van recente cijfers van het CBS. Met name de verkoop van diesel in de maand september bleef fors achter in vergelijking met september 2022 (-15,5%). De verkoop van benzine daalde licht met -1,5%. De verkoop van LPG nam toe met 4,3%.De daling in de verkoop wordt voornamelijk toegeschreven aan de accijnsverhogingen in juli 2023, waardoor meer getankt wordt in de buurlanden, aangezien deze lagere accijnstarieven hanteren. https://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3951Sat, 18 Nov 2023 00:00:00 GMTPGS 25 voor afleverinstallaties voor bio-gas en aardgas onder druk (CNG) voor motorvoertuigen is defintiefDe PGS 25 beschrijft de maatregelen die moeten worden genomen voor de veilige toepassing van installaties voor het afleveren van aardgas en biogas aan voertuigen, vaartuigen en werktuigen. Deze richtlijn geeft uniforme regelgeving. De richtlijn gaat zowel over aardgas- als biogasafleverinstallaties. NOVE leden zijn volop actief in de energietransitie. Deze PGS alsook die van de Multi Energie Stations (PGS 38) zijn daarom belangrijk. Waarom is de PGS 25 voor biogas en aardgas-afleverinstallaties nodig?Lees verder op de PGS-website >>> https://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3938Fri, 17 Nov 2023 00:00:00 GMTPublicatie definitief concept PGS 38: Multi-energiestationsDe PGS 38 heeft betrekking op een veilige aflevering van een combinatie van energiedragers aan voertuigen en werktuigen.Door de energietransitie komen er steeds meer multi-energie stations (MES) in Nederland, waar een groot aantal NOVE leden actief in zijn. Dat zijn stations met afleverinstallaties voor verschillende energiedragers zoals zoals de fossiele en duurzame varianten van benzine, diesel, LPG, CNG en LNG maar ook oplaadvoorzieningen voor elektrische voertuigen en werktuigen. Voor de verschillende brandstoffen afzonderlijk is er regelgeving en zijn er richtlijnen, maar voor de combinatie van brandstoffen – zoals bij MES-stations – moet dit nog worden vastgelegd. Na goedkeuring door de PGS-stuurgroep, is het document nu gereed voor publicatie als definitief concept en gebruik in de praktijk. NOVE is al vanaf 2017 aan het lobbyen voor meer uniformiteit van de diverse PGS-sen die betrekken hebben met het afleveren van brandstoffen/energie. In deze PGS 38 alsook aan diverse andere PGS-werkgroepen, neemt NOVE (leden en secretariaat) actief deel.  Lees verder >>> Eerdere berichten:- Commentaar ronde voor PGS 38 multi energie stations (11-01-2023) https://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3937Mon, 13 Nov 2023 00:00:00 GMTNOVE-Klankbordgroep praktijkproef biobrandstoffen in de binnenvaartDat het bijblenden van biobrandstoffen een eerste, eenvoudige en snelle stap is om de binnenvaart betaalbaar te verduurzamen, lijkt bijna iedereen het wel over eens te zijn. Dat verduurzaming wat kost, ook. Daarom start nu voor de binnenvaart een praktijkproef, die door het Ministerie van IenW wordt begeleid. In de branche zijn ook zorgen en wensen geuit, deze staan te lezen in het Panteia rapport “introductie van biobrandstoffen in de binnenvaart, opzet praktijkproef en wensnormering”  De brancheverenigingen van gebruikers, KBN en ASV, hebben in hun rapport wensen geuit, zo ook NOVE. Want volgens NOVE/VOS voor binnenvaart is het van cruciaal belang, voor de veiligheid en het level playing field, dat de brandstof aan de EN-norm voldoet in heel Europa verkrijgbaar moet zijn en door elkaar heen gebruikt moet kunnen worden. Daarom is de VOS specificatie begin 2023 geheel gelijk getrokken met de EN590. De ‘KBN-wensnorm’ is voor de test goed, omdat juist de punten die genoemd worden ook bij brandstoffencommissies van de Europese CEN en nationale NEN op tafel liggen en ook de aandacht (dienen te) hebben bij de motorenfabrikanten, die aan de verschillende deelmarkten motoren leveren, die grote technische overeenkomsten hebben. KlankbordgroepVanuit twee NOVE sectiebesturen (OTG en BIVI) wordt de praktijkproef nauwlettend gevolgd en is een klankbord groep geformeerd zodat vanuit de verkrijgbaarheid/aanvoer en aflevering voldoende kennis en ervaring kan worden ingebracht. https://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3934Wed, 08 Nov 2023 00:00:00 GMTGebruikerservaringen dieselbrandstoffen winter 2023-2024: meld het (1)Warme dagen en zeker de koude nachten leveren meer condens op in bijvoorbeeld brandstoftanks. Is dit anders dan 'vroeger'? Laat het ons weten via de twee meldpunten die er zijn inzake dieselbrandstoffen.  De meldpunten ....... https://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3933Wed, 08 Nov 2023 00:00:00 GMTOmgevingswet per 1 januari 2024: Nu nog installatiecertificaat bovengrondse diesel tank verplicht, straks niet meer!De bijgaande illustratie lijkt op de situatie hoe om te gaan met de verplichting van het installatiecertificaat. Als je om 18.55 uur 120 km/uur rijdt, ben je strafbaar. Zolang de nieuwe wetgeving nog niet van kracht is, moet elke bovengrondse dieseltank een installatie certificaat hebben. Verandering op komst, maar zo ver is het nu nog niet Het nieuwe Besluit Activiteiten Leefomgeving (kortweg BAL) noemt niet meer de verplichting voor een installatiecertificaat voor bovengrondse dieseltanks, mits deze tank ook geen ondergrondse delen heeft. Het gaat dan puur om het certificaat. Wel is het zo dat je met een gecertificeerde tank die aangelegd is door een gecertificeerde installateur wel de zekerheid hebt, dat je aan de voorschriften van het BAL voldoet, waaronder de zorgplicht, en een installatie hebt die de aangegeven levensduur gaat halen, mits good housekeeping is uitgevoerd. Voor nu geldt nog steeds de huidige wetgeving, dus certificatie en keuringsplicht en mag op deze grond de wetgever of bevoegd gezag niet vooruitlopen op het nieuwe BAL. Dit lijkt in tegenspraak met het gebruik van een nieuwe PGS, maar in overleg met het bevoegde gezag wel gebruik gemaakt van mag worden, zie hier bij eerdere berichten. Wanneer het BAL?Hoogstwaarschijnlijk per 1-1-2024.Het is met de huidige informatie niet aannemelijk dat de certificeringsplicht voor bovengrondse dieseltanks (zonder ondergrondse delen) in het BAL komt. Veel andere zaken, zoals bijvoorbeeld de overvulbeveiliging, staat wel benoemd. Een goed gedocumenteerd installatieboek zal zeker helpen bij de aantoonbaarheid, mocht er t.z.t. gehandhaafd gaan worden op de regels van het nieuwe BAL.   Eerdere berichten: - Nu nog installatiecertificaat bovengrondse dieseltank verplicht (22-2-2021)- Hoe kunnen NOVE leden nu al gebruik maken van de PGS Nieuwe Stijl?- Veilige bovengrondse tanks, ook met de komende omgevingswet (inNOVE 2018#3-pagina 29) - Themabijeenkomst “actualiteiten bodembescherming en tankinstallaties" op 12 april 2018 https://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3932Wed, 08 Nov 2023 00:00:00 GMTInnovatie kenmerkend voor SAVONATijdens de Tankstation vakbeurs in Utrecht op 15 en 16 november zal NOVE-businesspartner SAVONA als totaalaanbieder van wasboxen, liever gezegd Jetwash, aanwezig zijn. Je vindt ons op 3.03.305 met heel veel nieuwe items. ENERGIE NEUTRALE WASBOXIn de afgelopen periode van 2 jaar heeft SAVONA achter de schermen gewerkt en getest aan een 100% Energie Neutrale Wasbox setup. Met maar liefst 70% reductie van het energieverbruik van een wasbeurt. Hierbij is nog steeds warm water onderdeel van de beste haalbare waskwaliteit. Met SAVONA wasbox-techniek bieden wij de wasbox aan met de laagste variabele kosten door gebruikmaking van de beste en laatste technologieën. We delen graag ons enthousiasme hierover. WASBOX 10” TERMINAL MET SAVONA APOLLO PLATFORMInmiddels zijn er van dit model meer dan 300 wasboxen in bedrijf, allemaal online gekoppeld in het online SAVONA APOLLO platform. SAVONA zal op de beurs nieuwe functies presenteren in deze state of the art technologie. Vouchers en samenwerking met tal van apparaten en andere platformen zijn mogelijk. Zoals de QUIOSK vendingmachine, de PIZZA automaat, het WALNUT en PIGGY loyalty systeem. CENTRALE BETAALKIOSK VOOR STOFZUIGPLEINENNaast de mogelijkheid van kentekenherkenning en toegangsystemen laat SAVONA een geheel nieuw type kiosk zien met voucher technologie die oa voor bestaande stofzuig- of waspleinen ingezet kan worden. DE SAVONA ‘WOODY’ WASBOXCONSTRUCTIE VAN HOUTSAVONA gaat aan geheel nieuwe circulaire, esthe7sche, milieuvriendelijke en duurzame trend introduceren voor de bouw van wasboxen. Inmiddels is de, geheel uitgeengineerde wasbox vervaardigd uit een duurzame houtsoort. Veel kunnen we hierover vertellen. Dat  doen we graag in persoonlijk contact tijdens de beurs. EV CHARGING IN DE WASBOXEen wasbox is niet 24/7 bezet voor het wassen van auto’s. Daarom heeft SAVONA in de Commander bedieningsterminal een programma ontwikkeld zodat de klanten kunnen kiezen of men komt om te WASSEN of om te LADEN. Tijdens dit laadproces kan de klant tegelijkertijd gebruik maken van diverse andere ‘droge diensten’ die ook in een wasbox kunnen worden aangeboden. SAVONA is marktleider in de BeNeLux als het gaat om wasboxen en is gevestigd in OisterwijkVoor meer informatie: +31 13 528 33 27 of info@savona.nl  https://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3931Wed, 01 Nov 2023 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland (in liters) tot en met augustus 2023: +6,7%De brandstofomzet in liters in Nederland is tot en met augustus 2023 gestegen met 6,7% ten opzichte van dezelfde periode in 2022, stelt de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE vast op basis van recente cijfers van het CBS. Dat lijkt positief, echter op maandbasis is te zien dat er een lichte daling plaatsvindt ten opzichte van de maand augustus in 2022.In juli werd een deel van de eerdere accijnsverlaging teruggedraaid door het kabinet, waardoor de prijsverschillen met het buitenland verder opliepen. Sommige pomphouders in de grensstreek zagen volumedalingen tot 20%.Verwachting is dan ook dat de eerdere stijging van de brandstofomzet naar het einde van het jaar zal afvlakken. https://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3926Wed, 01 Nov 2023 00:00:00 GMTStandpunt: Kennis blijven ontwikkelen is een vereiste“Kennis blijven ontwikkelen is een vereiste om goed leiding te geven. Leidinggevenden moeten dus ook regelmatig de schoolbank in!” George van Altena (Innovam): EENS “Ja, uiteraard eens. Kennis blijvend ontwikkelen is essentieel voor effectief leiderschap. In een snel veranderende wereld waarin technologie, markten en werkculturen evolueren, moeten leidinggevenden op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen om weloverwogen beslissingen te nemen. Door regelmatig de schoolbank in te gaan, kunnen ze nieuwe inzichten, vaardigheden en leiderschapsmethoden verwerven. Dit vergroot hun vermogen George van Altena Innovam STANDPUNT “Kennis blijven ontwikkelen is een vereiste om goed leiding te geven. Leidinggevenden moeten dus ook regelmatig de schoolbank in!” om uitdagingen aan te gaan, innovatie te stimuleren en het beste uit hun teams te halen. Het toont ook aan dat ze bereid zijn te groeien en zichzelf te ontwikkelen, wat de motivatie en betrokkenheid van hun medewerkers positief beïnvloedt. Leiders die blijven leren, hebben een concurrentievoordeel en zijn beter in staat om zich aan te passen aan een dynamische zakelijke omgeving, wat uiteindelijk bijdraagt aan het succes van de organisatie.” Wim van Beek (G. van Beek en Olie B.V.): EENS “Maar... https://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3894Thu, 26 Oct 2023 00:00:00 GMTILT: "Rijden op stookolie slecht voor milieu en gezondheid", de visie van NOVEVandaag heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een persbericht uitgegeven inzake het rijden op stookolie. NOVE staat voor duurzaamheid en het gelijke speelveld, vandaar dat wij het een goede zaak vinden dat het accijnstarief voor gasolie (diesel) en stookolie per 1 januari gelijkgetrokken wordt, zoals wij hebben bepleit, zeker als ......... https://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3922Mon, 16 Oct 2023 00:00:00 GMTETS Nieuwsbrief NEa (16-10)Verplichtingen De belangrijkste verplichtingen voor brandstofleveranciers in het ETS-2 zullen zijn: 1. Een vergunning aanvragen Brandstofleveranciers moeten vóór 1 januari 2025 in het bezit zijn van een vergunning voor het leveren van brandstoffen die onder ETS-2 vallen; 2. Een monitoringsplan opstellen In het monitoringsplan wordt beschreven hoe de CO2 -emissies van de geleverde brandstoffen worden bepaald; 3. Emissies rapporterenJaarlijks de CO2 -emissies van de geleverde brandstoffen rapporteren en het emissieverslag laten verifiëren;4. Emissierechten inleveren Jaarlijks rechten inleveren voor de gerapporteerde emissies (vanaf kalenderjaar 2028 over de emissies van 2027). De beschikbare rechten worden vanaf 2027 geveild. Vergunning aanvragen Eerste actie: vergunning aanvragen bij de NEa, uiterlijk 1 augustus 2024 Brandstofleveranciers (regulated entities) moeten als onderdeel van de vergunningsaanvraag een monitoringsplan opstellen. In dit plan wordt vastgelegd hoe de CO2 -uitstoot van de brandstoffen, die binnen ETS-2 vallen, wordt bepaald. De regels voor de monitoring en rapportage van de emissies worden uitgewerkt in een Europese verordening. In de verordening worden onder andere eisen gesteld aan de nauwkeurigheid (tiers) waarmee de hoeveelheid geleverde brandstoffen wordt bepaald en wordt beschreven welke verplichtingen gelden om de eindbestemming van de brandstoffen te bepalen (scope factor). Tijdlijn belangrijke data.... https://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3893Mon, 09 Oct 2023 00:00:00 GMTPresentaties UPEI Webinar Fit-for-55Op 12 september 2023 organiseerde de Europese koepel voor zelfstandige brandstofhandelaren, UPEI, een webinar over de stand van zaken met betrekking tot de regelgeving die voortvloeit uit het Fit-for-55 pakket. Dit pakket aan maatregelen heeft als doelstelling van de EU om in 2030 de netto uitstoot van broeikasgassen met ten minste 55% te hebben verminderd. Het pakket moet de EU-wetgeving in overeenstemming brengen met die doelstelling. Bedrijven werkzaam in de brandstofhandel, zowel als land als op water krijgen (of hebben) hiermee te maken. Naast toelichting door de politieke ...... https://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3912Thu, 05 Oct 2023 00:00:00 GMTHAN start onderzoeksorganisatie voor hernieuwbare brandstoffen in industriemotorenIndustriemotoren in wegtransport, Non-Road Mobile Machinery (NRMM), stationaire toepassingen en de scheepvaart verbruiken ongeveer 5 miljard liter diesel, een kleine 20% van het totale dieselverbruik in Nederland. Ondernemers die deze motoren gebruiken om ons voedsel te produceren, onze huizen te bouwen, festivals van energie te voorzien en onze online producten te bezorgen, staan onder druk om steeds minder uit te stoten met hun motoren. Het EU klimaatbeleid voor hernieuwbare brandstoffen stelt een aandeel van 32% van de totale plas hernieuwbaar moet zijn. Dus (ook) industriemotoren zullen, simpel gesteld, 32% hernieuwbare brandstof verbruiken in 2030, dat is 1,5 Miljard liter per jaar. Vooralsnog is er niet of nauwelijks integrale kennis in de branche over toepassing van deze brandstoffen in het arsenaal aan industriemotoren. De HAN University of Applied Sciences lanceert daarom een onderzoeksorganisatie die toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert naar het gebruik van hernieuwbare brandstoffen...... https://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3906Wed, 04 Oct 2023 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland (in liters) tot en met juli 2023: +7,8%De brandstofomzet in liters in Nederland is 2023 gestegen met 7,8% ten opzichte van dezelfde periode in 2022, stelt de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE vast op basis van recente cijfers van het CBS. Deze stijging is voornamelijk toe te wijzen aan een sterke stijging in het eerste halfjaar, in een periode dat de accijnzen tijdelijk verlaagd werden, waardoor minder in het buitenland werd getankt. Op 1 juli 2023 werd deze verlagingen echter gedeeltelijk teruggedraaid, waardoor veel automobilisten, motorrijders en chauffeurs massaal hun tank nog vulden in de laatste week van juni. De omzet in liters aan de pomp daalde van juni tot juli 2023 met 26,5%.Ook ten opzichte van de maand juli 2022 was de daling zichtbaar: -2,5% voor benzine en -11,9% voor diesel.In juli gingen veel weggebruikers ook weer tanken in het buitenland door de opgelopen prijsverschillen aan de pomp. https://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3905Wed, 04 Oct 2023 00:00:00 GMTInternetconsultatie RED 3: reageer vóór 3 novemberVergroening van de mobiliteit is essentieel om de klimaatdoelstellingen te behalen. Daarom vervangen we steeds meer fossiele brandstof door hernieuwbare energie. Het systeem Hernieuwbare Energie is daarbij een belangrijk instrument. Met het oog op de herziene richtlijn hernieuwbare energie (RED-III), wordt dit systeem hervormd. De overheid heeft daarom nu de wet gewijzigd. U kunt uw mening geven in een internetconsultatie. Dat kunt u doen tot 3 november via deze link: https://www.internetconsultatie.nl/wet_milieubeheer_rediii. Rol van NOVELeden van NOVE hebben een belangrijke rol in deze vergroening, zie ook de campagne 'we zijn goed op weg'. Internetconsultaties zoals hierboven genoemd hebben daarom ook alle aandacht van NOVE.  Internetconsultatie wijziging Wet milieubeheerNederland en Europa willen steeds meer fossiele brandstoffen vervangen door hernieuwbare energie.....  https://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3903Mon, 02 Oct 2023 00:00:00 GMTCommentaarronde geopend voor PGS 33-2 Richtlijn voor afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor vaartuigen en drijvende werktuigenDe verwachting is dat er in de toekomst meer LNG-aangedreven schepen zullen varen. Dit betreft met name het vervoer van LNG en de veerdienstsector. Deze vaartuigen moeten vervolgens op een veilige wijze worden voorzien van LNG. PGS 33-2 Nieuwe Stijl beschrijft met welke maatregelen de risico's van het afleveren van LNG te beheersen zijn. Diverse NOVE-leden zijn volop actief in de afleveringen van (bio-) LNG en goede richtlijnen zijn daarbij van groot belang. De conceptversie van deze richtlijn is nu gereed. Door middel van de openbare commentaarronde kunnen belanghebbenden suggesties meegeven vanuit de praktijk voordat de definitieve richtlijn wordt gepubliceerd. Lees verder >>> https://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3907Mon, 02 Oct 2023 00:00:00 GMTKick-off sector initiatief Clean Fuel Contracts 31 oktober 2023Het sectorinitiatief Clean Fuel Contracts , dat wordt ondersteund door het Platform Hernieuwbare Brandstoffen, zal de aftrap geven voor een project om klanten in de transport- (mobiliteits)markten te helpen de klimaatreductie van het gebruik van hernieuwbare brandstoffen te claimen.Schone Brandstofcontracten zullen de transparantie van de duurzaamheid van hernieuwbare brandstoffen vergroten, zonder concurrentie-informatie openbaar te maken. Het initiatief krijgt de steun van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Voor meer informatie, kijk op de website van het Platform Hernieuwbare Brandstoffen of de NOVE-site voor eerdere berichtgeving.   https://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3900Mon, 02 Oct 2023 00:00:00 GMTStageproject Forensisch Onderzoek en dieselbrandstoffenHet NOVE-secretariaat is momenteel versterkt met een stagiaire Forensisch onderzoek. Amani Maniran loopt voor haar studie Forensisch Onderzoek stage bij NOVE om onderzoek te doen naar de brandstofperikelen die zich voordoen. NOVE en BOVAG werken nauw samen in dit project. Voor haar onderzoek is ....... https://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3899Mon, 02 Oct 2023 00:00:00 GMTTUE/ecomotive: Inspiring the industryHugo van Hees is businessmanager van TU/ecomotive, een studententeam aan de TU Eindhoven, dat zich al meer dan tien jaar richt op duurzame mobiliteit, door op basis van de meest recente technologische ontwikkelingen elk jaar een nieuwe ‘concept car’ te ontwikkelen. “Een aantal studenten deed tien jaar terug mee aan de Shell Eco-marathon, een competitie waarin voertuigen zo efficiënt mogelijk op brandstof moeten rijden”, vertelt Hugo. “We hebben een aantal jaar meegedaan, maar als team vonden we dat enkel ‘brandstof-efficiënt’ niet voldoende omschrijft wat duurzame mobiliteit zou moeten inhouden. Vanaf het tweede jaar zijn we al gaan kijken of we ook andere aspecten aan dat concept konden toevoegen. Dat heeft er na een paar jaar toe geleid dat we de marathon hebben losgelaten. Want ons vierde voertuig was al te zwaar om aan die competitie mee te kunnen doen. Maar het concept was wel superinteressant! We zijn onze auto’s toen gaan promoten door elk jaar zélf een tour te organiseren.” WAT IS UITEINDELIJK HET DOEL VAN DIT PROJECT? “Inspiring the industry is ons motto. We willen graag laten zien dat een groep gemotiveerde mensen iets heel moois kan bereiken als het gaat om duurzame innovaties binnen de automotive sector. We willen de industrie inspireren. Met voertuigen die klimaatpositieve mobiliteit voor iedereen toegankelijk maken. Dat is onze visie, de stip aan de horizon. Concreet zetten we elk jaar – onder hoge druk – een nieuw concept neer. Waarmee we laten zien wat er op het gebied van mobiliteit mogelijk is. Wat we óók willen laten zien is dat we hier met dertig bevlogen mensen bij elkaar zitten. Die steken hier al hun tijd en energie in. Niet alleen omdat ze dat gaaf vinden, maar ook omdat het hun persoonlijk aangaat. Ze zoeken naar out-of-the-box oplossingen voor problemen waar we tegenaan lopen. Daar komen gigantische innovaties uit. Binnen een sector die over het algemeen redelijk conservatief is.” KLOPT HET DAT JULLIE EEN AUTO ONTWIKKELD HEBBEN DIE ZELFS EEN POSITIEVE BIJDRAGE LEVERT AAN HET KLIMAAT? “Vorig jaar heeft het team een auto met de naam ZEM ontwikkeld. Dat staat voor Zero Emission Mobility, een auto die geen footprint achterlaat. Daarbij is gekeken hoe je in de productiefase de emissies al kunt verlagen. Bijvoorbeeld door materialen en componenten aan het eind van de levenscyclus te hergebruiken. Zo kan je emissies redelijk reduceren. Maar wat het meest aansloeg is dat het voertuig tijdens het rijden meer goedmaakt dan uitstoot. In de auto is een CO2 -filter geïmplementeerd die tijdens het rijden CO2 uit de lucht filtert. De zonnepanelen op het dak geven nog wat extra bereik, zo’n twee kilometer per dag. Daarnaast kan het voertuig bidirectioneel laden. Dat betekent dat de auto zowel energie aan het net kan leveren als kan opladen. Als er overdag veel duurzame energie beschikbaar is, kan het voertuig als mobiele batterij ingezet worden. En als ’s avonds de energievraag wat hoger ligt, kan de auto terugleveren aan het net. Zo zet je je auto in als mobiele batterij. Alle technologie samen leidt tot een voertuig dat tijdens het rijden klimaatpositief is. En dat is heel interessant.” HEEFT HET PROJECT OOK UITSTRALING BUITEN DE AUTOMOTIVE BRANCHE? WAT VOOR EFFECT HEBBEN DEZE INNOVATIES VOOR DE BRANDSTOFHANDEL BIJVOORBEELD?“Van nature zou je zeggen dat wat wij doen lijnrecht ligt tegenover de belangen van de brandstofsector. Maar het is wat mij betreft vooral interessant om te kijken hoe men dit anders kan insteken. Hoe je ervoor kan zorgen dat het interessant is om die verandering mee te maken door nieuwe technologieën toe te passen. Ik geloof niet dat er over vijf jaar geen brandstofsector meer is in de traditionele zin. Maar ik denk wel dat het een sector is waarvan de toekomstbestendigheid over enkele jaren risico gaat lopen als men zich niet aanpast aan nieuwe ontwikkelingen. Ik denk dat de sector goed moet nadenken over hun kernactiviteit: het aanbieden van energie. En hoe ze dat met alternatieve bronnen van energie gaan doen, in plaats van de focus blijven houden op fossiele brandstof. Ik denk dat die transitie geleidelijk moet gaan, dat kan niet in één keer. Maar ik denk ook dat de partijen die nu de transitie omarmen in plaats van afwijzen, op lange termijn daar een gigantisch voordeel uit kunnen halen.” HOE KIJKEN JULLIE NAAR DE TOEKOMST VAN MOBILITEIT? “Ik denk dat mobiliteit essentieel is voor de wereld die we nu hebben. Dat het hier zo goed gaat, komt voor een groot deel doordat mobiliteit voor iedereen beschikbaar is. Je rijdt overal eenvoudig naartoe. Zodra dat niet meer mogelijk is, gaat er op zowel persoonlijk vlak als voor de mensheid in bredere zin, een hoop verloren. Dus wij denken dat mobiliteit essentieel is en dat de auto, of een auto-equivalent, daar een essentiële rol in speelt. Echter, de sector zal moeten nadenken over een manier waarop ze mobiliteit tot in de oneindigheid kunnen aanbieden, zonder dat dat een negatieve invloed heeft op de omgeving.” BIEDT DE ELEKTRISCHE AUTO DAAR DE OPLOSSING VOOR? “Het zou kortzichtig zijn om alleen de elektrische auto in dat denken mee te nemen. Het is absoluut een verbetering, maar het gouden ei is het niet. Anders had iedereen nu elektrisch gereden. Er moet meer gebeuren dan alleen elektrificatie, want de hele infrastructuur daaromheen stoot ook emissies uit. Meer zelfs dan bij de productie van traditionele voertuigen. Aan de andere kant, elektrische voertuigen kunnen veel langer mee, vragen minder onderhoud. Dus kies je voor elektrificatie, dan zou je het voertuig niet zo snel moeten willen vervangen.” DENK JE ..... AAN EEN AUTO DIE LEVENSLANG MEEGAAT? “Ja... maar de realiteit is dat de meeste mensen geen auto uit de jaren vijftig willen rijden. Het gros rijdt toch echt in een nieuwere auto. Daarnaast, je kan de toekomst niet voorspellen. Het is volgens mij heel belangrijk dat onze voertuigen zo zuinig mogelijk rijden. Want waar zitten nou echt de emissies in? Bij brandstofvoertuigen is dat voor een groot deel het gebruik ervan. Maar kijk je naar elektrische auto’s in combinatie met 100% groene energie, dan komt ongeveer 98% van de emissies uit de productiefase. Daar moeten we dus naar gaan kijken. Maar er zijn ook andere technologieën, die voor andere sectoren weer interessant zijn. Waterstof is ook een optie, dat vooral voor het zware transport interessant kan zijn.” TENSLOTTE, WAT IS JOUW ROL ALS BUSINESSMANAGER? “Ons team draait op de sponsoring en partnerships met de partijen waarmee wij samenwerken. Binnen het team ben ik verantwoordelijk voor de relatie met hen. Ik onderhoud het contact en zorg ervoor dat wat we met hen afspreken ook gerealiseerd wordt. Zowel vanuit onze kant als vanuit de kant van de partner. Op dit moment hebben we al meer dan veertig partners aan boord. Een aantal grote namen zijn VDL, Neways, Sabic, NXP. Maar we werken ook samen met het MKB uit de regio. Ook lokale bedrijven hier in Eindhoven helpen ons bij wat we doen. Mijn studieachtergrond is technische bedrijfskunde. Ik heb m’n derde jaar afgerond en ervoor gekozen om een jaar vrij te nemen om me volledig hierop te focussen. Ons team bestaat uit fulltime en parttime studenten. De fulltimers zetten hun studie voor een jaar opzij. De parttime studenten volgen vaak nog een of meer vakken naast dit project.” https://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3892Fri, 29 Sep 2023 00:00:00 GMTVoor bedrijven en instellingen: geef uw mening over de ILTDe Universiteit Utrecht en de Erasmus Universiteit Rotterdam doen onderzoek naar de reputatie van toezichthouders en hoe die tot stand komt. Heeft u als organisatie weleens te maken gehad met een toezichthouder, in dit geval de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)? Dan heeft u nu de kans om uw mening te geven over de ILT. Lees meer op de website van ILT >>> https://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3901Thu, 21 Sep 2023 00:00:00 GMTWat gaat de accijns doen per 1 januari 2024?Op Prinsjesdag heeft het kabinet voorgesteld op het gebruik van dieselvervangende stookolie te ontmoedigen en het fiscale voordeel weg te nemen door het accijnstarief gelijk te stellen aan dat van diesel (gasolie). Wat het exacte accijnstarief dan gaat worden, is onzeker omdat het er momenteel op lijkt dat een Kamermeerderheid tegen de geplande accijnsverhoging is van benzine (lichte olie) en diesel (gasolie). De ingangsdatum van deze (wets) wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer. NOVE is blij met beide berichten. Het gelijktrekken van het stookolietarief aan de gasolie (diesel) zal een gelijk speelveld opleveren ten aanzien van het gebruik van hoog of laag belaste brandstof. NOVE heeft hiervoor nadrukkelijk gepleit bij het Ministerie van Financiën. De berichten om de accijnsverhoging niet door te laten gaan, zijn in ieder geval goed om de grenseffecten niet verder te verstoren. Ook hiervoor heeft NOVE zich sterk gemaakt. Nu maar duimen dat beide zaken goed gekeurd worden. Eerdere berichten: - Overleg NOVE-Douane (18 april 2023)   https://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3895Thu, 21 Sep 2023 00:00:00 GMTHOE BEREID JE JE VOOR OP ETS-2?Doe mee aan de workshop op 29 september 2023 Europa staat op het punt een tweede emissiehandelssysteem (ETS-2) in te voeren, dat het toepassingsgebied zal uitbreiden met emissies van het wegvervoer en de bouwsector. Het ETS-2 zal het ook noodzakelijk maken om emissierechten te kopen voor de verbranding van fossiele brandstoffen in de verwerkende industrie en de bouw, die nog niet onder het huidige ETS vallen. Deze ontwikkelingen betekenen een enorme uitbreiding van het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem. ETS-2 zal meer emissies bestrijken dan het huidige ETS. Bovendien zal het budget van beschikbare emissierechten meer dan twee keer zo snel afnemen als bij het huidige ETS. WorkshopIn deze komende workshop zal studio Gear Up de laatste bevindingen presenteren, gebaseerd op recente ontwikkelingen van deze wetgeving. We bespreken de belangrijkste factoren die de ETS-prijzen beïnvloeden en de mechanismen waarmee ze werken. Verder kijken we ook naar de implicaties van het handelssysteem. We verkennen mogelijke dynamieken en onzekerheden en brengen de kansen en risico’s voor bedrijven in kaart. In onze vorige workshop onderzochten we de voorgestelde wetgevingsdocumentatie en de implicaties van de uitbreiding van het ETS met de wegen- en bouwsector. Kijkend naar de impact op de Europese markt, toonde onze analyse aan dat gezien de voorgestelde lineaire reductiefactor, de wegvervoersector een substantiële groei in het volume van hernieuwbare brandstoffen nodig heeft. Door de voorlopige overeenkomsten van deze wetgeving te onderzoeken, hebben we beter inzicht in de reikwijdte van de dekking en de implicaties voor de reductie van broeikasgasemissies. In de workshop presenteren we deze bevindingen en bespreken we de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de ETS-prijzen en de mechanismen waarmee ze werken - en geven we ons inzicht in hoe we verwachten dat deze interacties zich in de loop van de tijd zullen ontwikkelen en hoe ze de markten voor hernieuwbare energie zullen beïnvloeden. Studio GearUpwww.studiogearup.nlCruquiusweg 111 A - 1019 VC Amsterdam https://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3891Thu, 21 Sep 2023 00:00:00 GMTNIEUWE RONDE, NIEUWE KANSENOp 22 november “mogen” we weer. Naar het stemhokje. Ik heb niet het idee dat iedereen daar op zit te wachten, maar nieuwe ronde, nieuwe kansen zullen we maar zeggen. Uiteraard heeft NOVE een wensenlijstje voor de dames en heren politici. Wat zouden wij graag zien dat na de verkiezingen geregeld wordt, maar liefst nog eerder? Een aantal van die wensen (maar zeker niet uitputtend) breng ik graag naar voren. Brandstof geleverd aan de agrarische sector (en wie weet aan nog meer sectoren): de accijns gelijk trekken aan die van diesel óf toestaan dat iedere brandstofleverancier dit product mag aanbieden. Graag duidelijkheid dus. Inning van de verwijderingsbijdrage voor afvalverwerking van schepen door binnenvaartbunkeraars: de aangifte van de hoeveelheid liters, waarop de hoogte van de verwijderingsbijdrage is gebaseerd, neerleggen bij degene die ook moet betalen, de afnemer. Iedereen moet tenslotte ook zijn eigen belastingaangifte doen. Voor snelwegstankstations: geen geforceerde scheiding van kavels inzake elektrisch laden. Snelwegtankstations zijn prima in staat om meerdere vormen van energie tegelijk aan te bieden. Dat hebben ze al meer dan een halve eeuw bewezen. Stem de accijnzen in Nederland beter af met de accijnzen van de buurlanden. Daarmee voorkomen we weglekeffecten (ook van accijnsinkomsten voor de staat). Voer bovendien rekeningrijden in. Houd het huidige systeem van certificering van bovengrondse opslagtanks in stand: het werkt namelijk prima. Haal belemmeringen van de toepassing van hernieuwbare energie in transport weg, zodat ook de kleinere MKB bedrijven in de brandstofsector actief kunnen bijdragen aan de energietransitie: immers, #alleoptiesnodig. En tot slot: houd bij de invoering van de Fit-for-55 maatregelen in Nederland het gelijke speelveld binnen Europa goed in het oog. Een aantal van onze sectoren, waaronder de bunkersector, is internationaal georiënteerd en heeft daarom belang bij doordachte regelgeving. “Blijven leren voor álle geledingen binnen de organisatie, dus ook het management” “Blijven leren”, dat is het thema van deze inNOVE. Tijdens de redactievergadering kwamen we tot de conclusie dat dat geldt voor álle geledingen binnen de organisatie, dus ook het management. Leren kun je op allerlei manieren, bijvoorbeeld door te kijken naar ontwikkelingen in andere sectoren. Zo zien we in de land- en bosbouw een toename van het gebruik van drones, met spectaculaire resultaten. Dichter tegen onze branche aan, stellen we vast dat de introductie en distributie van elektrische voertuigen tot grote veranderingen leidt in het autodealerkanaal. Disrupties, die we ook in onze branche kunnen verwachten. Kijken we naar onze eigen sector kan kunnen we ook leren van het verleden als het gaat om transitie: in de jaren 60 schakelden de huizen en industrie massaal over op aardgas. De kolen die onze leden leverden waren niet meer nodig. Sommige bedrijven stapten over op het leveren van gashaarden. Andere ontwikkelden zich als leveranciers van brandstoffen voor transport en scheepvaart. Een flink deel van de bedrijven redde het niet: zij bleven te lang hangen in de bestaande business en bedrijfsvoering. Het is ook belangrijk om algemene technische “Blijven leren voor álle geledingen binnen de organisatie, dus ook het management” ontwikkelingen in de gaten te houden. Wat te denken van de toepassing van kunstmatige intelligentie? Het lijkt wellicht nog de ‘ver van mijn bed show’ maar niemand had de razendsnelle ontwikkelingen van mobiele telefoons kunnen voorspellen (behalve Nikola Tesla dan in 1926) of van de thuiscomputer Er zijn ook concrete opleidingen en cursussen om de kennis op peil te houden. NOVE organiseert zelf een aantal cursussen over diverse onderwerpen die goed bezocht worden. We zijn ons nu aan het oriënteren op een cursus over nieuwe energievormen, waaronder waterstof en elektriciteit. Daarnaast zijn er (vele) congressen, seminars en workshops. De uitdaging hierbij is: welke kies ik uit? Er moet tenslotte ook nog gewerkt worden. NOVE probeert hierbij de relevante workshops uit te lichten, onder meer via de nieuwsbrief. Tot slot vakliteratuur: ook hierbij streeft NOVE ernaar om een inhoudelijke bijdrage te leveren. Met de ondertitel “vakblad voor de brandstofhandel in transitie” geven we aan dat we naar de toekomst kijken (met de kennis uit het verleden). Zeer blij zijn wij dan ook dat we dit nummer Hugo van Hees van TUecomotive mochten interviewen, vanwege hun holistische blik op CO2 -reductie in de hele levenscyclus. Uit de cijfers op de achterzijde van deze uitgave kunnen we opmaken dat de verkoop van diesel het hoogste punt bereikt lijkt te hebben. Alternatieve brandstoffen en energievormen zullen een steeds grote rol spelen. Veel leesplezier met deze uitgave van inNOVE, wij blijven u graag op de hoogte houden. Mocht u meer exemplaren willen voor de medewerkers van uw bedrijf, neem contact op met het NOVE-secretariaat. Erik de Vries, directeur NOVE https://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3890Thu, 21 Sep 2023 00:00:00 GMTRapport Afbouw vrijstelling accijnzen bunkerbrandstoffenIn de nota over de toestand van 's rijks financiën,  die eergisteren bij de stukken van Prinsjesdag zat, wordt verwezen naar de Kamerbrief van 16 april 2023 die heeft de Minister voor Klimaat en Energie de voorjaarsbesluitvorming van het Kabinet samengevat. Daarin is afgesproken om een impactanalyse uit te voeren naar de fossiele vrijstellingen en kortingen. Op deze manier wordt aan de Kamer inzicht gegeven in de omvang en de effecten. Hierover zou besluitvorming moeten plaatsvinden in augustus 2023. Door de val van het kabinet zal deze besluitvorming uitgesteld worden tot na de verkiezingen. Het doel van het project was te kijken naar de effecten van het terugbrengen van de ‘fossiele subsidies’ voor de scheepvaart en luchtvaart.  Het rapport gaat vanaf pagina 23 over Binnenvaart, waar op pagina 27, specifiek de binnenvaartbunkering wordt genoemd. Hierin wordt ook het Panteia rapport aangehaald, wat in opdracht van NOVE is gemaakt (paragraaf 3.2.2), pagina 35). Vanaf pagina 39 komt de zeevaart aan bod.  Op pagina 30 noemt .....   https://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3889Thu, 14 Sep 2023 00:00:00 GMTTerugblik: Kennisdag EV/ waterstof en Algemene LedenvergaderingOp 30 november kwamen de NOVE leden bij elkaar voor de Algemene Ledenvergadering en een inspirerende kennisdag. Er werden belangrijke punten besproken, kennis gedeeld en onderling bij gepraat. We blikken terug op deze innoverende dag. De Algemene Ledenvergadering begon met het goedkeuren van het verslag van de vorige ALV op 29 juni 2022. Vervolgens gaf penningmeester Sacha Konan een toelichting op de begroting voor 2023. Onderdeel hiervan is een verhoging van de contributie met vijf procent. Gezien het feit dat de kosten oplopen en vorig jaar geen inflatiecorrectie hee plaatsgevonden, is dit een redelijk voorstel. De ALV ging hiermee akkoord. Verder hee NOVE met inzet van een extern bureau hard gewerkt om de debiteurenstand te verlagen. De begroting voor 2023 kent daarnaast een negatief resultaat van 20K. Reden hiervoor is dat het bestuur van NOVE graag in ieder geval tijdelijk het secretariaat wil uitbreiden met een junior die zich gaat inzetten op gebied van elektrisch vervoer (EV) en waterstof voor de leden. De financiële commissie had reeds positief ingestemd met de begroting van 2023 en de bij behorende uitleg. Ook de ALV ging akkoord. ...   https://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3884Thu, 14 Sep 2023 00:00:00 GMTFieten Olie wil de beste wordenVincent Volker is verkoopleider bij Fieten Olie. Door de aderen van Vincent en zij n collega’s stroomt ‘fieten-oliebloed’. “We zijn ervan overtuigd dat je moet groeien om verder te komen. Dat zit in ons bloed. De oliehandel staat nooit stil en wij dus ook niet. We willen blij ven groeien en de beste worden!” De opa van de huidige directeur, Richard Fieten, heeft het bedrijf in 1935 opgericht. Hij begon een fouragehandel in stro, brokken en voer voor agrarische bedrijven. In de jaren vijftig kwam daar een brandstofhandel bij. In 1993 werd de keuze gemaakt om de fourage tak te verkopen en richtte Fieten Olie zich volledig op de oliehandel. Sinds 1998 is Richard Fieten directeur. “We hebben nu 55 onbemande tankstations en staan bekend als prijsvechter”, vertelt Vincent Volker. “Dat is onze kracht. De afgelopen jaren zijn we door de ANWB meerdere malen uitgeroepen tot goedkoopste keten van Nederland. Op dit moment werken we aan zes geheel nieuwe stations, verspreid over het land. Vanaf 1 januari 2023 hebben we een eigen brandstofdepot in Sneek, met een opslag van 7 miljoen liter.” .... https://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3882Thu, 14 Sep 2023 00:00:00 GMT#alleoptiesnodigHet zijn spannende tijden op de energiemarkt, eerst hadden we de gascrisis, die inmiddels enigszins onder controle is, daarna volde al rap de zorgen over beschikbaarheid van olie en olieproducten. Europa heeft dat deels over zichzelf afgeroepen door een, op zich begrijpelijke, boycot af te kondigen op fossiele producten afkomstig uit Rusland. Vraag is of er niet ietsje langer nagedacht had kunnen worden over de mogelijke gevolgen hiervan, zowel wat betreft beschikbaarheid als prijsvorming. Maar soms gaan die zaken nou eenmaal zo. De afgelopen maanden heeft NOVE volop input geleverd voor de totstandkoming van het Landelijk Crisisplan Olie. Dit plan is opgezet door het Ministerie van EZK samen met andere Ministeries en betrokken partij en in de markt, waaronder dus ook NOVE. W ij hebben vooral onze expertise ingebracht op het gebied van de opslag en distributie van brandstoffen in de haarvaten van het systeem. Daarnaast hebben w ij gewezen op een aantal belangrijke zaken zoals een distributieplan voor de fase als er écht tekorten zouden ontstaan, zodat iedereen vooraf weet waar hij /zij aan toe is. Ook riepen w ij het Ministerie op om naast zakelijke belangen- en klantengroepen de particuliere klant mee te nemen in het hele proces, door een part ij als ANWB te betrekken. Daarnaast hebben we aangegeven dat disrupties in het systeem elkaar heel snel kunnen opvolgen, dus b ij alarmfase 1 moet je meteen klaar zijn voor fase 2. Ook hebben wij voorgesteld om de strategische voorraden in Nederlanden structureel op te hogen. Ja, dat leidt tot meer kosten voor de eindgebruikers, maar geeft ook meer comfort om een crisis aan te kunnen. Daarnaast hebben we gepleit om het aandeel hernieuwbaar in ons brandstoffenaanbod structureel te verhogen om de afhankelijkheid van fossiel te verlagen. Dit is prima mogelijk, zegt ook het Platform Hernieuwbare Brandstoffen. En bij de inzet van hernieuwbare brandstoffen hebben we #alleoptiesnodig. Laat dat nu net het thema zijn van deze uitgave van inNOVE. Alle opties moeten we inzetten om het wegverkeer te vergroenen, evenals andere vervoersmodaliteiten in de lucht en op het water. Dat gaat het snelst en relatief het goedkoopst door hernieuwbare brandstoffen bij te mengen. Daardoor kun je gebruik maken van bestaande infrastructuur en van de vereiste specificaties voor bestaande motoren. HVO is een prachtige optie voor de dieselstroom, zo lezen we verderop in inNOVE bij het bedrijfsportret van Fieten Olie. In Nederland wordt veel productiecapaciteit voor HVO bijgebouwd. Samen met de beleidsmakers moeten we ervoor zorgen dat de output van die fabrieken niet te snel de grens over gaat, maar dat wij die hier in kunnen ze en. Goede regelgeving is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Zo is regelgeving ook een belangrijke voorwaarde om te voorkomen dat we slechts afhankelijk zijn van één of twee opties. Een silver bullit als standaardoplossing voor alle vormen van energie bestaat niet. Het systeem moet robuust worden ingericht met meerdere oplossingen die naast elkaar bestaan. Een belangrijke oplossing voor personenauto’s, motoren en scooters is natuurlijk elektriciteit. Steeds meer NOVE-leden stappen op die trein. Andere leden wachten nog af, deels omdat ze nog niet helder voor ogen hebben hoe de businesscase er uit kan zien, deels omdat de technische ontwikkelingen elkaar zo snel opvolgen dat als je bij wij ze van spreken een snellader bestelt, deze drie maanden na plaatsing alweer achterhaald is. Daarnaast is waterstof ‘hip en happening’ voor verschillende toepassingen en als optie om het elektriciteitsnetwerk te balanceren als er overcapaciteit van elektriciteitsproductie is. Op onze kennisdag EV/waterstof afgelopen november in Bunnik hebben we de leden die informatie zoeken op het gebied van EV en waterstof gekoppeld aan de leden die al de nodige ervaring hebben opgedaan. Wij denken dat het belangrij k is om nu aan de slag te gaan. Het aandeel van elektrische voertuigen in de nieuwverkoop neemt gestaag toe, net als het percentage in het wagenpark. Ook vanuit NOVE zullen we meer aandacht gaan besteden aan deze vormen van energie. Wat dat betreft heeft NOVE jaren geleden al een prima naam voor de vereniging bedacht die nog jaren meekan. Wij hopen u als lezer weer veel inspiratie mee te geven met deze uitgave van inNOVE magazine en tot slot wensen wij u namens secretariaat en bestuur van NOVE een gezond en energiek 2023 toe!   Erik de Vries, directeur NOVE https://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3881Mon, 04 Sep 2023 00:00:00 GMTDieselnorm (EN590) en benzinenorm (EN228) worden herzienDe afgelopen jaren hebben NOVE en Stichting VOS binnen de brandstoffencommissie van de NEN steeds de ervaringen van de dieselbrandstofkwaliteit ingebracht, verkregen uit de meldpunten die NOVE en stichting VOS (mede) opgezet hebben tezamen met o.a. BOVAG, RAI, VEMOBIN, TLN en KBN. DIESEL (NEN-EN 590)Onder andere de ingebrachte ervaringen van het meldpunt hebben geleid dat nu de Europese technische commissie (CEN/TC 19) heeft besloten om NEN-EN 590 Brandstoffen voor wegvoertuigen te herzien. Dit naar aanleiding van het probleem van schurende deeltjes (abrasive particles) in diesel. BENZINE (NEN-EN 228)Ook zal dezelfde CEN/TC 19 commissie de NEN-EN 228 voor ongelode benzine gaan herzien. Ook andere ervaringen aangaande brandstoffen en brandstofsystemen zal NOVE blijven verzamelen. Mogelijke wijzigingen NEN-EN 590 DIESEL.....  https://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3877Thu, 31 Aug 2023 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland (in liters) tot en met juni 2023: +10,2%De brandstofomzet in liters in Nederland is in het eerste halfjaar van 2023 gestegen met 10,2% ten opzichte van het eerste half jaar in 2022, stelt de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE vast op basis van recente cijfers van het CBS. De stijging ten opzichte van vorig jaar wordt veroorzaakt door de stijging in de verkoop van benzine (+16,7%) als ook door de stijging in de verkoop van diesel (+4,7%). Diesel kende op maandbasis zelfs de sterkste stijging van het jaar (+23,1% ten opzichte van juni 2022).Verklaring voor de forse stijging is ongetwijfeld de piek in de vraag die zich met name in de laatste week van juni voordeed, doordat veel mensen gingen tanken vóór de forse accijnsverhoging van 1 juli. Verwachting is dan ook dat de vraag in juli weer gedaald zal zijn. https://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3876Wed, 30 Aug 2023 00:00:00 GMTEinde in zicht voor Noodprocedure SAB voor binnenvaartbunkerbedrijvenNog net voor 1 september heeft de Stichting Afvalstoffen Binnenvaart (SAB) de door NOVE aangegeven wijzigingen in de gebruikersovereenkomst doorgevoerd. De brandstofleveranciers aan de binnenvaart ontvangen daarom op korte termijn via het een gebruikersovereenkomst, inclusief een positief advies vanuit NOVE. Per email zijn de NOVE-leden hierover geïnformeerd. Door de gebruikersovereenkomst …… https://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3873Thu, 24 Aug 2023 00:00:00 GMT(G)een inventarisatie, wel minimalisatie van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) bij tankstationsDe inventarisatie voor ZZS stoffen is een verplichting voor vergunningplichte bedrijven. Aangezien tankstations (zonder vergunningplicht) geen inventarisatie van ZZS-stoffen (onderdeel van de informatieplicht uit het Activiteitenbesluit) hoeven uit te voeren en aangezien de informatieplicht bij vergunningplichtige tankstations zal komen te vervallen met de Omgevingswet (per 1 januari 2024), is in landelijk overleg tankstations van de Omgevingsdiensten afgesproken om tankstations voor nu buiten beschouwing te laten. Dit betekent dat eventueel aangeschreven vergunningsplichtige tankstations vooralsnog geen verdere actie te hoeven ondernemen ten aanzien van een informatieverzoek. Het minimaliseren van emissies van ZZS blijft het uitgangspunt.NOVE vindt deze praktische insteek van de Omgevingsdiensten een goede zaak, in aanloop naar de Omgevingswet. Het minimaliseren van emissies, zeker als ze het stempel ‘ZZS’ hebben, behoeft eigenlijk geen extra toelichting. Ook hier mag een praktische benadering en een goed afgewogen risico binnen de branche niet uit het oog worden verloren. Samen sterk(er)Ook het noemen waard is dat in dit geval een van de NOVE-leden (Vollenhoven Tilburg) dit opgepakt heeft, te samen met NOVE-businesspartner (KWA) en de brancheverenigingen hierbij betrokken en dit graag wil delen met de overige leden. Deze pro-actieve inzet is belangrijk naar de Omgevingsdiensten toe. Eerdere berichten: https://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3869Tue, 22 Aug 2023 00:00:00 GMTHIGHTECH Als bedrijf dat volgend jaar 100 jaar bestaat, hebben we veel nieuw technische ontwikkelingen voorbij zien komen in ons vakgebied. Toch is onze branche al die jaren redelijk conventioneel gebleven. Ja natuurlijk, er zijn veel ontwikkelingen geweest op het gebied van brandstoffen en de manieren waarop deze verpompt of geregistreerd worden. Maar het woord zegt het al, ‘Een pomp is een pomp’. Hoe modern ook, het is niet echt ‘hightech’. De echte innovaties zaten vaak in de leidingen, opslag en installatiemethodes. Hetzelfde zien we nu de snelladers als paddenstoelen uit de grond schieten. De neiging is groot om ook hier ‘Een snellader is een snellader’ te roepen. Maar dat is te kort door de bocht: de meeste snelladers zijn echt ‘hightech’. Dat moet ook wel, want de snellader moet communiceren met een ander hightech product, het EV-voertuig. De huidige EV-voertuigen hebben verschillende laadeisen en beperkingen waar de snellader mee moet kunnen werken. De keuze voor de juiste snellader is dan ook geen sinecure. De meeste merken hebben immers nog geen lang trackrecord aan betrouwbaarheid. Toch is er een merk dat met kop en schouders boven de meeste aanbieders uitsteekt: het van origine Australische Tritium, waarvan wij sinds enkele jaren de distributeur in Nederland voor onze branche zijn. De DC-snelladers van Tritium hebben buiten een aantal unieke features, zoals o.a. de kleinste footprint en vloeistofkoeling, ook hun sporen al wereldwijd verdiend met meer dan 6.000 installaties en bijna 4 miljoen laadsessies. Door de standaard IP65 behuizing (bestand tegen alle weerscondities), modulaire eigenschappen en lage Costs of Ownership, hebben vele oliemaatschappijen besloten om Tritium tot een van hun standaarden te maken. Zo wordt bij de nieuwe Tritium PKM series gebruikt gemaakt van een DC MicroGrid dat voor een enorme flexibiliteit in snellaadmogelijkheden zorgt bij meerdere snelladers op één locatie. Door de inzet van een zgn. Rectification Unit worden ook de installatiekosten stukken lager. Natuurlijk valt er nog veel meer te vertellen over deze snelladers. Dat doen we graag in een persoonlijk gesprek met u. Voor een op maat gesneden advies. Mokobouw Fuel SystemsLéon JeekelSales & MarketingTel: 0513 61 47 11info@mokobouw.nlwww.mokobouw.nl https://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3868Tue, 22 Aug 2023 00:00:00 GMT"De toekomst van de verbrandingsmotor voor vervoer is eindig, zelfs met de komst van E-fuels"Wim Benning (Rai Vereniging): Oneens Houdt de doelstelling voor ogen. De doelstelling is broeikasemissies als CO2 te reduceren om de temperatuurstijging op aarde te beperken. ... https://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3867Tue, 22 Aug 2023 00:00:00 GMTVakantiedagen: wanneer vervallen ze?Kan je het je voorstellen, een werknemer die niet alle vakantiedagen opneemt waar hij recht op heeft? Ik niet! Ik hou er namelijk van om op vakantie te gaan. Zo ben ik vorig jaar naar Mexico geweest en is mijn eerstvolgende vakantie een trip naar Barcelona. Maar wat nu als een werknemer nog wel vakantiedagen over heeft. Wanneer vervallen deze dagen? Dat leg ik in deze blog uit. WETTELIJKE EN BOVENWETTELIJKE VAKANTIEDAGEN Werknemers hebben op grond van de wet recht op een minimum aantal vakantiedagen. Dat is vier keer de arbeidsduur ......... https://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3866Tue, 22 Aug 2023 00:00:00 GMTSecurity by designDesign is een hoge prioriteit geworden voor succesvolle bedrijven. Ik heb het niet over hoe iets eruit ziet, maar meer over hoe we interacties kunnen opzetten. Of dat nu een stukje software is of een systeem. Kijken naar sterk presterende bedrijven en je ziet vaak een sterke design-leadstrategie. Denk aan Apple, Nike, Coca-Cola, etcetera. Voor BigBrother heeft design echter twee kanten; essentieel is de interactie met onze systemen. Maar cruciaal is de beveiliging die in dat ontwerp is verweven. Security by design is niet zomaar een sjiek woord. Het raakt de kern van ons bestaan. Een manier van denken die we de afgelopen 26 jaar hebben gevolgd, vanaf het moment dat we begonnen met het ontwikkelen van onze eigen beveiligings- en cctv-platforms. GDPR heeft iedereen bewuster gemaakt van de risico’s van gegevensverlies en de mogelijke gevolgen, maar een geschikt ontwerp is in de eerste plaats bedoeld om gegevensverlies te voorkomen en leidt gebruikers naar de juiste acties zonder dat de gegevensbeveiliging in gevaar komt. Waar het ontwerp van de gebruikerservaring bijna een psychologische kijk heeft, heeft het technische ontwerp en de architectuur van een product een logische benadering, gecreëerd door ingenieurs om prestaties, functionaliteit, schaalbaarheid en veiligheid te garanderen. Een eenvoudig voorbeeld is te vinden bij Watch-it. Het zijn on-site CCTV-servers, niet Cloud-gebaseerd. Dit garandeert in de eerste plaats de prestaties op locatie, maar in een echt doemscenario van een doorbraak, wordt slechts één locatie aangetast. Niet duizenden in heel Europa. Als ik aan de beveiliging van beveiligingsproducten denk, moet ik denken aan de problemen die sommige – voornamelijk Chinese – fabrikanten van CCTV-platforms de afgelopen jaren hebben gehad. Servers en camera’s voor het maken van een eigen netwerk en route naar de fabrikant. Goed vanuit een ondersteuningsperspectief, slecht vanuit een beveiligingsperspectief. Hoe meer we overdragen, hoe meer we het netwerk belasten en hoe meer kans we creëren op onderschepping of gegevensverlies. Onze systemen werken ook zonder externe verbinding. Gebruikers geven echter de voorkeur aan functionaliteit op alle niveaus. Op locatie, onderweg en op het hoofdkantoor. Door elk onderdeel van de platformen zelf te ontwikkelen, zijn we in staat om de data te controleren, maar ook om de gewenste mogelijkheden te creëren. Een onlangs gelanceerde BigBrother- innovatie – SecureVideo – doet precies dit. Gebruikers kunnen hun camerabeelden, live en opgenomen, bekijken in de mobiele applicatie van Watch-it. Maar het maken van schermafbeeldingen of downloads kan worden beperkt. In plaats daarvan bieden we gebruikers de mogelijkheid om een unieke link te maken – de SecureVideo- link – om hun beeldmateriaal met andere gebruikers en collega’s te delen. Geen screenshots en video’s meer in WhatsApp-groepen met alle risico’s van dien. BigBrotherLennart BakkerAccountmanager0318 66 66 94lb@bigbrother.nlwww.bigbrother.nl https://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3865Tue, 22 Aug 2023 00:00:00 GMTMijn Werk: van speelgoedauto naar alternatieve brandstofGUIDO COPPES (46) is geboren en getogen in het mooie Limburg. “Al jong wist ik dat auto’s mijn passie waren. Ik speelde met speelgoedauto’s, kocht ze in en verkocht ze door aan mijn broers. Na de middelbare school koos ik dan ook voor een technische automotive opleiding. Daarna heb ik zes jaar lang bij verschillende dealerbedrijven gewerkt. Vervolgens ben ik overgestapt naar de oliebranche. Wat voor werk doe je? “Ik ben teamleider en accountmanager alternatieve brandstoffen. Binnen mijn functie ben ik verantwoordelijk voor de B2B-verkoop van onze tankpassen, HVO brandstoffen en alles wat met elektrisch laden en waterstof samenhangt. We werken in een team met drie accountmanagers en twee ondersteuners die alles in goede banen proberen te leiden.” Bij welk bedrijf doe je dat? “Sinds 2005 werk ik bij Vissers Energy Group, voorheen Vissers Olie. Ik begon in de verkoopbinnendienst, ben opgeklommen naar accountmanager en sinds 2019 teamleider van onze afdeling. Zo heb ik mij steeds verder kunnen ontwikkelen.” Wat doe jij op een werkdag? “Elke dag is anders. Er komen altijd wel wat ad-hocvragen van klanten op me af en ik voer gesprekken met klanten die hun business willen uitbreiden of hun transport verduurzamen. Bijvoorbeeld door over te stappen naar HVO. Daarnaast willen nieuwe klanten vaak meer weten over laadpassen en complete laadpleinen. En uiteraard zijn er ook collega’s die met vragen aankloppen.” Wanneer is jouw werkdag geslaagd?“Als we voor de klant zijn probleem hebben kunnen oplossen en hij of zij met vertrouwen samen met Vissers naar de toekomst kijkt.” “Nieuwe klanten willen vaak meer weten over laadpassen en complete laadpleinen” Waar ben jij het meest trots op? “De transitie die we nu doormaken, van traditionele oliehandel naar een retailbedrijf dat vooroploopt in alternatieven. Daarmee leggen we een goede basis voor de toekomst.”   Wat wil je nog graag bereiken bij Vissers Energy Group? “Het verder uitrollen van onze eigen laadinfrastructuur in de openbare ruimte en niet meer louter traditioneel actief zijn op onze eigen tankstations.” Wat maakt dat je deze branche zo leuk vindt? “De continue ontwikkeling van het bedrijf door alle veranderingen die in deze branche op je afkomen. Dat maakt dat je zelf ook creatief moet blijven.” https://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3864Tue, 22 Aug 2023 00:00:00 GMTHans van Cleef geeft inzicht in de energiemarkt“ Rusland was geen gamechanger, maar versnelde wel de gevolgen van de ingezette desinvesteringen.” Hans van Cleef werkte zo’n 23 jaar bij ABN AMRO, waarvan de laatste twaalf jaar als energie-econoom. Toch wilde hij graag nog een keer een stap buiten de bank zetten. Toen ‘Publieke Zaken’ op zijn pad kwam heeft hij in overleg met eigenaar René Leegte een afdeling opgezet op het gebied van energie-research. “Dat houdt in dat ik dagelijks de marktontwikkelingen volg. Van alle grondstoffen die aan energie gerelateerd zijn. Met mijn analyses geef ik antwoord op de vraag wat er in de markt speelt en hoe zich dat tot de energietransitie verhoudt. Met een focus op bedrijven. Want die willen niet alleen weten wat er nu speelt, maar ook wat er de komende jaren van belang zal zijn.”   “Het was een bizarre markt, de olie- en gasmarkt het afgelopen jaar. Vanwege het klimaatbeleid nam de bereidheid om te investeren in fossiele brandstoffen de afgelopen jaren al behoorlijk af. En dat in een wereld waar de mondiale vraag naar energie nog altijd flink stijgt. Ook de vraag naar olie en gas, waarvan we de piek nog steeds niet hebben gezien. Begin 2022 volgde de inval in Oekraïne met alle sancties als gevolg. Je ziet dat daardoor het aanbod van gas mondiaal behoorlijk is afgenomen. Als het om olie gaat, zien we vooral een verschuiving van de wereldhandel. Er wordt vaak gezegd dat Rusland daarin een enorme gamechanger is. Zelf denk ik dat het vooral een ontwikkeling is die de gevolgen van de al ingezette desinvesteringen versneld heeft.” HEBBEN WE HET ONS IN EUROPA NIET ERG LASTIG GEMAAKT DOOR NIET MEER IN RUSLAND IN TE KOPEN? “Je moet een onderscheid maken tussen gas en olie. Voor gas hebben we het ons moeilijk gemaakt. We hebben redelijk snel het Russische gas uitgefaseerd. En het alternatief is lastig, want mondiaal is er niet heel veel méér. Je bent nu afhankelijker van LNG-import en van andere energiebronnen. Maar die zijn te beperkt. Een andere optie is afschalen, minder gebruiken. Dat kon nu, maar de vraag is in hoeverre het op langere termijn houdbaar is, dat de industrie voor een deel niet produceert. Op de oliemarkt leidde het tot een verschuiving van de wereldhandel. Wij importeren minder uit Rusland, maar meer uit het Midden-Oosten. Terwijl China minder uit het Midden-Oosten importeert en meer uit Rusland. Dat heeft elkaar redelijk opgevangen.” KAN DE SITUATIE OP DE GASMARKT NOG TOT PROBLEMEN LEIDEN? “Tot nu toe hebben we al een paar winters op rij geluk gehad. Zeker de afgelopen winter was mild en de vraag laag. Maar het kwartje kan ook de andere kant op vallen. Wat als de Chinese economie ineens heel hard groeit en de vraag naar gas daar toeneemt? In combinatie met een strenge winter hier. Dan wordt de markt veel krapper en zien we veel prijsstijgingen. We hebben nu al gezien hoe iedereen gecompenseerd moet worden. In een jaar waarin eigenlijk alles meezit. De gevolgen kunnen best groot zijn. En ik denk dat die op dit moment echt wel onderschat worden.” “ De bereidheid om te investeren in fossiele brandstoffen nam behoorlijk af.” WAT KUNNEN WE DAARTEGEN DOEN? “Op korte termijn niet zoveel. Je kan inzetten op efficiency. En op het zo snel mogelijk vullen van de voorraden. Daarnaast op het zo snel mogelijk uitbreiden van hernieuwbare energiebronnen. Ook dat doen we al. Maar in een jaar waarin alles tegenzit, hoeft dat niet voldoende te zijn. De prijzen lopen dan gigantisch op. Met alle gevolgen voor de economie. Gelukkig zijn we een welvarend land, we kunnen ons wel iets veroorloven. Maar het feit dat ónze voorraden vol zijn, betekent ook dat ze elders in de wereld leger zijn. In die zin exporteren we het probleem en zet het de verhoudingen met andere regio’s behoorlijk op scherp. Bijvoorbeeld met landen als India, Pakistan, Sri Lanka. Daar hebben ze een tekort aan gas, omdat wij onze voorraden gevuld hebben. Die landen zijn niet blij met ons.” WAT ZIJN NU DE BELANGRIJKSTE OLIELEVERANCIERS VAN EUROPA? “De Verenigde Staten en landen in het Midden-Oosten, als Saudi-Arabië en de Emiraten. En indirect nog steeds Rusland, via een geitenpaadje. Je ziet bijvoorbeeld dat een land als Kazachstan een enorme stijging van de export laat zien. Terwijl ze zelf niet veel meer produceren. Zo is Turkije ook een belangrijke leverancier geworden. Die landen halen het toch ergens vandaan. En dat is goed, want uiteindelijk hebben we die olie nog steeds nodig. Dat is het lastige van sancties tegen Rusland. Aan de ene kant wil je laten zien dat je het niet eens bent met hun beleid. Aan de andere kant zijn we erg afhankelijk van ze. Als onze sancties te streng zijn, snijden we onszelf in de vingers. En dat willen we niet.” BETEKENEN ALLE ONTWIKKELINGEN VAN DE LAATSTE TIJD EEN VERSNELLING OF JUIST VERTRAGING VOOR DE ONTWIKKELING VAN HERNIEUWBARE ENERGIE? “Dat is lastig. Vaak zie je op korte termijn de reactie om de gevolgen op te lossen waar je tegenaan loopt: de economische gevolgen en het operationeel houden van je bedrijfsprocessen. Maar je ziet ook grote plannen vanuit met name Brussel. Bijvoorbeeld REPowerEU. Dat is een voorstel van de Europese Commissie op de Russische invasie van Oekraïne om vóór 2030 een einde te maken aan de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen. Dat moet dan ondermeer gebeuren door meer inzet op verduurzaming, in lijn met de klimaatplannen. Maar dat is meer een politieke versnelling van wat er toch al aan zat te komen. Het helpt in die zin dat het in lijn is met beleid dat toch al op de rit stond.” HOE ZIE JE DE ROL VAN AMERIKA OP DIT MOMENT? “Aan de ene kant zie je dat het beleid van Biden inzet op verduurzaming. Je hebt de Inflation Reduction Act waar veel geld geïnvesteerd wordt in duurzame technologie en het verlagen van CO2-uitstoot. Jaren terug hebben we in Duitsland al gezien dat als je flink investeert in windenergie, de technologie verbetert en de kosten omlaag gaan. Dus in die zin helpt het. Tegelijkertijd zie je dat Amerika zich terugtrekt uit het Midden-Oosten, daar een minder belangrijke rol speelt, met alle gevolgen van dien. Ook staat de relatie met China onder druk. China is niet alleen belangrijk in de ontwikkeling van duurzame energie, maar ook in de winning van kritische metalen. Dus in die zin is de rol van Amerika een moeilijke. Daarnaast wordt gezegd dat Europa voor energie niet afhankelijk van Rusland moet zijn. Maar dat betekent wel dat we heel afhankelijk zijn van Amerikaans gas. Onder Biden is dat niet zo’n probleem. Maar stel dat Trump of een ‘Trumpachtige’ terugkomt, dan is het de vraag of ons ‘safety gas’ nog steeds zo veilig is en of het nog steeds naar Europa komt.” “ Tot nu toe hebben we al een paar winters op rij geluk gehad.” DE WERELDWIJDE VRAAG NAAR OLIE GAAT IN DE TWEEDE HELFT VAN HET JAAR DE PRODUCTIE OVERSTIJGEN. GAAN WE GROTE PRIJSVERHOGINGEN ZIEN? “Dat is wel de verwachting. Met name omdat de investeringen in de sector achterlopen, mede gedreven door klimaatbeleid. Eigenlijk hadden we verwacht dat de prijs al eerder op zou lopen, maar we zijn geholpen door het feit de Russische olie toch nog zijn weg naar de markt heeft gevonden. En doordat het herstel van de Chinese economie minder snel ging dan verwacht. Maar dat er een punt komt dat de vraag minder snel daalt dan het aanbod, dat lijkt mij een gegeven. En eigenlijk is dat ook wat we willen. Zeker vanuit de beleidsmakers. Die willen graag dat fossiele brandstoffen duurder worden om de transitie te versnellen. De prijs aan de pomp gaat omhoog. Dat gaan we sowieso met z’n allen voelen.”  https://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3863Tue, 22 Aug 2023 00:00:00 GMTMeer duidelijkheid over toezicht bij bunkeren Het afleveren van brandstof en vullen van tanks bij vaartuigen (bunkeren)  moet volgens de wet door of onder ‘direct toezicht’ van deskundig personeel  gebeuren1. Wat ‘direct toezicht’ precies inhoudt, is lang onduidelijk  geweest.  Kortgeleden heeft de rechter meer duidelijkheid gegeven in een  zaak die AK advocaten met succes heeft behandeld².  De zaak betrof een brandstofmorsing in het water tijdens het bunkeren. De brandstofslang was op de verkeerde tank geplaatst, waardoor deze is overgelopen. De gemeente vond dat het bunkerstation onvoldoende toezicht had gehouden en legde een dwangsom op. OORDEEL RECHTBANK Uit (wets)geschiedenis volgt niet wat ‘direct toezicht’ precies inhoudt. Wel volgt uit eerdere rechtspraak3 dat cameratoezicht onvoldoende is. Het deskundig personeel van het bunkerstation moet lijfelijk aanwezig zijn in de directe nabijheid van het bunkeren. In deze zaak was het personeel van het bunkerstation bij het bunkeren aanwezig. De rechtbank achtte van belang dat ook communicatie en informatie tussen het personeel en de klant plaatsvond over welke brandstofslang werd aangereikt. Ook woog de rechtbank mee dat de brandstofslangen een naam- en kleursticker hebben.  De rechtbank vond dat hiermee voldoende direct toezicht is gehouden. De last onder dwangsom is daarom vernietigd. CONCLUSIE De rechtbank legt het begrip ‘direct toezicht’ vrij ruim uit. Het personeel moet lijfelijk in de directe nabijheid van het bunkeren aanwezig zijn. Ook lijkt communicatie met en informatie van de klant over de brandstofslang die wordt aangereikt, onder het toezicht te vallen, net als het stickeren van de slang. N.B. De hoogste rechter kan mogelijk anders oordelen. AK AdvocatenRenata KönigelJurist Omgevingsrecht076 – 502 20 80rkdp@ak-advocaten.euwww.ak-advocaten.eu https://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3862Tue, 22 Aug 2023 00:00:00 GMTDENS: Hydrozine-aggregaat voor emissieloze bouwplaatsMax Aerts is CEO van DENS (Dutch Energy Solutions). Dit hightech bedrijf heeft een Hydrozine-aggregaat ontwikkeld: een emissieloze aggregaat waarmee je op een duurzame manier stroom opwekt. Op elke plek die je maar wilt. Wat ooit begon als een studieopdracht op de TU Eindhoven, is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige onderneming met zo’n zestig werknemers. ... https://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3861Tue, 22 Aug 2023 00:00:00 GMTUPEI Webinar maatregelen Fit-for-55 pakket 12 september 2023Op 12 september 2023 organiseert UPEI, de Europese koepelorganisatie van zelfstandige brandstofhandelaren, een (hybride) webinar over de maatregelen die voortvloeien uit het Fit-for-55 pakket. Leden van NOVE kunnen kosteloos deelnemen aan dit webinar. Het is overigens ook mogelijk om het webinar fysiek bij te wonen in Brussel. Via het aanmeldformulier kunt u dit aangeven. Voertaal tijdens het webinar is Engels.   https://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3859Tue, 08 Aug 2023 00:00:00 GMTMet korting naar het Scheepsmotoren EventKeuzehulp voor motor en brandstof NOVE-leden ontvangen 25% korting op de entree van het Scheepsmotoren Event op 19 september 2023 in Landvast te Alblasserdam. Het event wordt georganiseerd door Schuttevaer en Promedia Group. Wat kan ik nú doen om mijn scheepsaandrijving te vergroenen? Hoe kies ik de juiste Stage V-motor? Hoe kun je je schip verder vergroenen? Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van duurzame brandstoffen? Welke mogelijkheden zijn er om de verduurzaming te financieren? Welke regels komen af op de binnenvaart? De derde editie van het Scheepsmotoren Event geeft antwoord op deze vragen. Meer informatie over dit event en de mogelijkheid om aan te melden is te vinden op https://www.scheepsmotorenevent.nl/.De kortingscode is .... https://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3853Tue, 08 Aug 2023 00:00:00 GMTVan EcoCard (EcoKaart) naar EcoAppDeze zomer periode heeft de Stichting Afvalstoffen Binnenvaart (SAB) de nieuwe EcoApp geïntroduceerd voor de inning van de scheepsafvalstoffenheffing. Deze EcoApp is onder hoge druk ontwikkeld, omdat per 1 september 2023 de stekker uit het huidige systeem van EcoCard met betaalterminals stopt. De afvalstoffenheffing wordt berekend aan de hand van de geleverde hoeveelheid brandstof. Daarom moet de brandstofleverancier of het bunkerbedrijf hier momenteel zijn medewerking aan verlenen, hoewel NOVE van mening is dat het makkelijker en eenvoudiger kan. Waarom beginnen met een ‘noodprocedure’? Vanaf 9 augustus begint het SAB met het ophalen van de oude betaalterminals, waardoor het bunkerbedrijf wordt verplicht om met de nieuwe EcoApp aan de slag te gaan. Maar kan dat wel? Is er nagedacht over o.a. de volgende 4 punten: Ten eerste werkt het nieuw geïntroduceerde systeem via een app, waarbij de mobiele telefoon van het bunkerbedrijf en de klant twee keer via de camera op de telefoon een QR-code moeten aflezen. Werkt het ook in de praktijk en is het praktisch op bijvoorbeeld een bunkerboot in weer en wind, tijdens varend bunkeren? Ten tweede zijn er zorgen ten aanzien van de regelgeving rondom ATEX. Deze regelgeving verbiedt bijvoorbeeld dat je een mobiele telefoon op een tankstation mag gebruiken als je je auto gaat tanken. Ditzelfde geldt voor het gebruik van mobiele telefoons op bijvoorbeeld (gas-) tankers die komen bunkeren. Mogen werknemers van deze schepen wel met hun telefoon buiten de stuurhut en woning komen? Ten derde geeft het CDNI aan dat voor de bunkerbedrijven de betaalterminals ter beschikking worden gesteld door het SAB. Hoe wordt hier invulling aan gegeven met deze nieuwe situatie? Er zijn vooralsnog geen apparaten aangeleverd. Ten vierde is het momenteel vakantietijd, waardoor veel bedrijven onderbezet zijn. Geen optimaal tijdstip om een grote systeemverandering door te voeren. Onder andere hierom heeft NOVE aangedrongen op een noodprocedure, waarover op 10 juli overleg is gevoerd op het Ministerie van IenW, te samen met SAB, KBN en NOVE. Bestuursleden voeren wel testen uitNOVE heeft haar leden geïnformeerd over deze noodprocedure, waarbij voorlopig bunkerverklaringen naar het SAB gemaild kunnen worden, zolang er geen veilige apparatuur beschikbaar gesteld is aan de bunkerstations.Evengoed willen wij ervaring op doen met het nieuwe. Daarom gaan enkele bestuursleden van NOVE wel testen uitvoeren, als natuurlijk apparatuur beschikbaar is. Tevens staat er op 15 augustus een vervolg overleg op het Ministerie gepland. NOVE zal hierbij blijven aandringen op een veel eenvoudiger systeem voor de inning van deze afvalstoffenbijdrage, waarbij de rol voor het bunkerstation minimaal is. De insteek is dat de klant zelf verantwoordelijk wordt voor de aangifte. Zij hebben tenslotte ook het voordeel van het systeem van afvalstoffeninzameling. Wordt vervolgd. Eerdere/andere berichten over dit onderwerp:  - Bunkeraars krijgen telefoon van SAB (Binnenvaartkrant 16 augustus 2023)- Overleg NOVE - IenW inzake wijziging afvalbeheersbijdrage binnenvaart (12 juli 2023) https://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3851Thu, 03 Aug 2023 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland (in liters) tot en met mei 2023: +8%De brandstofomzet in liters in Nederland is tot en met mei 2023 gestegen met 8% ten opzichte van dezelfde periode in 2022, stelt de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE vast op basis van recente cijfers van het CBS. De stijging ten opzichte van vorig jaar wordt met name veroorzaakt door de stijging in de verkoop van benzine: +16,1% ten opzicht van dezelfde periode in 2023. De verkoop van diesel steeg ook, maar veel minder sterk: +0,9%. Inmiddels heeft benzine diesel ingehaald als meest verkochte brandstof voor wegverkeer in Nederland. Belangrijkste reden is dat er vrijwel geen nieuwe personenauto’s op diesel worden verkocht. In de eerste jaarhelft van 2023 van was volgens RVO 42,6% van alle nieuwe verkochte auto’s (plugin-) elektrisch. https://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3848Wed, 26 Jul 2023 00:00:00 GMTWake up to ETS IIStudio Gear Up organiseert een Engelstalige workshop op vrijdag 29 september 2023, die je zal helpen kennis te ontwikkelen over de introductie van een tweede EU-emissiehandelssysteem (ETS II), en waar ze hun nieuwste onderzoeksresultaten zullen presenteren op dit onderwerp. NOVE-leden die zich aanmelden vóór 28 augustus 2023 ..... https://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3845Wed, 12 Jul 2023 00:00:00 GMTOverleg NOVE – IenW inzake wijziging inning afvalbeheersbijdrage binnenvaartOp 21 juni gaf een vertegenwoordiger van het SAB tijdens de ledenbijeenkomst van de leden van de sectie BIVI een presentatie over aanstaande wijzigingen in de inning van de afvalbeheersbijdrage in de binnenvaart. Het huidige systeem met de Ecocard is per 1 september niet meer actief, maar al eerder (vanaf 9 augustus) worden de terminals opgehaald bij de bunkerleveranciers. Dit, terwijl er nog geen draaiend nieuw systeem is. Het nieuwe systeem is gebaseerd is het scannen van QR codes met een smartphone. NOVE maakt zich grote zorgen over de korte invoeringstermijn van het nieuwe systeem en vreest voor chaos, zeker omdat de migratie naar een ander systeem midden in de zomervakantie plaatsvindt. NOVE heeft daarom een brandbrief naar het SAB gestuurd en verzocht om een onderhoud. Het gesprek vond plaats op 10 juli, met vertegenwoordigers van het SAB en de verantwoordelijke afdeling van IenW. Ook KBN was op voorspraak van NOVE aanwezig.   https://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3837Wed, 05 Jul 2023 00:00:00 GMTOver klimaatambities gesprokenDe meeste mensen zijn er inmiddels wel van overtuigd dat we met zijn allen heel rapido de CO2-uitstoot moeten reduceren. Ook de brandstofhandel is volop bezig om de klant minder CO2-intensieve producten aan te bieden. Beleidsmakers (Europees en nationaal) stellen regelgeving op, die prikkels geven aan afnemers én leveranciers om de CO2-footprint te verlagen. Toch wordt het ons als brandstofhandel niet altijd even makkelijk gemaakt.Zo was er een ondernemer in Den Haag die veel geld gestoken had in een waterstofvoorziening (ja, er was ook subsidie bij), waarna de gemeente Den Haag doodleuk besloot om aanbestedingen voor taxi’s enkel aan EV-voertuigen toe te staan. In de binnenvaart wilden bedrijven geavanceerde brandstoffen bijmengen, maar omdat dit per tankauto gebeurde en niet als zodanig in de regeltjes beschreven stond, kon deze milieuwinst niet worden ingeboekt (waarmee een deel van de waarde verloren ging). Gelukkig hebben we hiervoor een oplossing kunnen vinden, maar toch. Dan hebben we nog het fenomeen van bijmengen van hernieuwbare brandstoffen in de zeevaart. Omdat deze sector nog geen verplichting heeft (die er overigens wel komt) kunnen de HBE’s die hiermee gecreëerd worden, verkocht worden aan de bedrijven die een verplichting hebben op het transport over land, waarvoor wél een verplichting geldt. Echter, de prikkel om zelf nog fysiek bij te blenden op het land, bijvoorbeeld met HVO, komt dan te vervallen. Enorm jammer, want met diezelfde HVO kan een CO2-reductie worden bereikt van 90%. De overheid kent deze problematiek, maar weigert voorlopig om in te grijpen. Hopelijk doet zij dit alsnog vóór het jaar 2024. Ander voorbeeld is de verlaging van de ambitie om in plaats van 50pJ extra te reduceren slechts 20pJ extra als doelstelling op te nemen. Een gemiste kans om de klimaatambities op te schroeven. De sector wil echt wel. Meer hierover in het artikel van het Platform Hernieuwbare Brandstoffen elders in dit blad. Dan hebben we nog de ophef over een andere verlaging van een klimaatdoelstelling: in plaats van 14% van de brandstof voor de luchtvaart te verduurzamen in 2030 wordt dit slechts 6%. “Want dit moet van Brussel.” Sinds wanneer mag je niet méér doen als dat goed is voor het klimaat, vraag ik mij dan af. Laatste voorbeeld komt vanaf de snelweg. Daar wil de overheid gescheiden kavels maken op verzorgingsplaatsen: een kavel voor enkel vloeibare en gasvormige brandstoffen en één voor enkel elektrisch laden. Eerlijk gezegd ontgaat de logica hiervan mij volledig, tenzij dit is veroorzaakt door een handige lobby van enkele stakeholders. Tuurlijk, wellicht hadden de zittende partijen langs de snelweg al veel eerder laadfaciliteiten moeten neerzetten, maar alle partijen zijn graag bereid dit alsnog te doen. In de huidige voorstellen van de overheid mag dezelfde partij niet twee kavels op één locatie tegelijk runnen. Dit is andermaaleen voorbeeld van ‘hokjesdenken’ en dat hebben we juist niet nodig in de energietransitie. Wie zeker buiten de gebaande paden denken zijn de mensen achter DENS. Een aantal jaar geleden kwamen zij (als studenten) hun ideeën presenteren bij NOVE, inmiddels leveren ze zero-emissie krachtopwekking op bijvoorbeeld bouwplaatsen. Lees vooral het interview in deze uitgave van inNOVE. Een ongemakkelijke boodschap is dat we tijdens de energietransitie ook nog andere energiebronnen nodig hebben, al zal dit gedeelte steeds verder afnemen. Een inkijk op de ontwikkelingen in de globale oliemarkt en de impact daarvan op onze business krijgen we van Hans van Cleef van Publieke Zaken, die eveneens te gast is op onze ALV in juni. Verder nog veel meer lezenwaardigs in deze uitgave van inNOVE. Veel leesplezier en alvast een prettige zomertijd gewenst. Erik de Vries, directeur NOVE https://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3835Mon, 03 Jul 2023 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland (in liters) tot en met april 2023: + 9,1%De brandstofomzet in liters in Nederland is tot en met april 2023 gestegen met 9,1% ten opzichte van dezelfde periode in 2022, stelt de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE vast op basis van recente cijfers van het CBS. De verkoop van benzine steeg opnieuw, zij het minder snel dan in de maand maart. Tot en met april steeg de verkoop van benzine met bijna 20%. De verkoop van diesel was in de maand april 2023 lager dan de maand april 2022, waardoor de verkoop van diesel tot en met april 2023 nu vrijwel gelijk is aan 2022. De verkoop van LPG zag een forse daling in april met meer dan 25%.Verwachting is nog steeds dat de stijging van de brandstofomzet als geheel later in het jaar zal afzwakken, zeker na de recente accijnsverhoging van 1 juli. Met name particulieren zullen er dan voor kiezen om (weer) in het buitenland te gaan tanken (en boodschappen te doen), met alle negatieve gevolgen voor de Nederlandse schatkist en economie. https://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3833Thu, 22 Jun 2023 00:00:00 GMTJohn Bijl verkozen tot voorzitter van NOVEOp 21 juni 2023 is John Bijl door de leden van NOVE verkozen tot algemeen voorzitter.De verkiezing vond plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering van NOVE in het Maritiem Museum te Rotterdam. Hij volgt hiermee Nico van Staveren op die de afgelopen periode van vijf jaar de voorzittershamer hanteerde.John Bijl was in het verleden al eerder een periode voorzitter van NOVE. Hij is werkzaam bij EG Group te Breda. Daarvoor was hij werkzaam bij een aantal andere bedrijven in de brandstofsector in diverse functies. Hij is daarom goed bekend met de verschillende sectoren binnen de NOVE-achterban.Door de klimaatmaatregelen vanuit de EU en de opkomst van EV en andere alternatieve energievormen, staat de branche voor een uitdagende periode om de energietransitie vorm te geven.In gesprekken voorafgaand aan zijn kandidatuur heeft het hoofdbestuur aangegeven dat NOVE een nieuwe strategische richting moet gaan bepalen in de energietransitie om van toegevoegde waarde te blijven voor de leden in al hun verscheidenheid. John heeft aangegeven zich hiervoor graag in te zetten, samen met de andere bestuursleden en secretariaat van NOVE.   https://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3830Fri, 02 Jun 2023 00:00:00 GMTDe Oliehandelaar van de toekomstWanneer valt het doek voor de diesels? En wat betekent dit voor de klassieke oliehandelaar? Een uitleg van de inzet van Cumela op de ontwikkelingen rondom de grootste transitie ooit. De Cumelasector wordt gekenmerkt door het grote aantal machines in grondverzet, cultuurtechnisch werk en agrarisch loonwerk. We noemen hen tegenwoordig ‘specialisten in groen, grond & infra’. Met kundige vakmensen en moderne machines verzetten zij bergen werk voor o.a. (rijks-)overheden, zoals waterschappen, gemeenten, provincies, aannemers en natuurorganisaties. En natuurlijk, soms bij nacht en ontij, voor de agrarische sector waar velen hun roots hebben. Drie van de vier machines die de openbare ruimte beheren en onderhouden, en het meeste ‘grote spul’ bij de boer zijn van een Cumelabedrijf. Samen verbruiken deze machines jaarlijks meer dan 400 miljoen liter diesel. Maar wanneer valt het doek voor deze diesels? SCHOON EN EMISSIELOOS BOUWENCumela zit al sinds de start van de Greendeal Het Nieuwe Draaien (2016) met overheid en opdrachtgevers aan tafel. Het ging in het begin alleen over CO2 uit het Klimaatakkoord. Door het Schone Lucht Akkoord en de Aanpak Stikstof zijn nu ook fijnstof en stikstof onderwerp van gesprek. Alle drie deze emissies worden ook veroorzaakt door mobiele machines. Daarom pleitte Cumela begin 2020 bij drie ministeries IenW, EZK en BZK voor het bundelen van deze beleidsdoelen. Zodoende werd op ons verzoek het initiatief Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) opgericht. De zgn. SEB-ingroeipaden (gefaseerde afbouw diesel en ingroei laag- en zero-emissie) richten zich op een ‘end-ofpipe’ beleid. De SEB-doelstellingen voor 2030 zijn fors, namelijk: 60% stikstofreductie in de bouw t.o.v. 2018, 75% minder gezondheidsschade a.g.v. fijnstof (PM) en NOx t.o.v. 2016 en -0,4 Mton CO2 t.o.v. 2019. De gewenste CO2 - reductie correspondeert met bijna een derde (-125 miljoen l.) van het verbruik in de Cumelasector. Of grofweg het verbruik van 15.000 mobiele machines. De minimum SEB-vereisten verlangen voor bouwwerkzaamheden dat al het materieel <16 kW in 2023 en <56 kW in 2030 zero-emissie is. Met een klassieke diesel mini- of midigraver is dan een bouwvergunning verleden tijd. Maar de ambities van sommige koplopende opdrachtgevers gaan zelfs nog verder. In diverse grotere steden verschijnen vanaf 1 januari 2025 al ‘zero-emissie zones’, Rijkswaterstaat en Prorail willen in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair zijn en waterschappen en provincies volgen dit voorbeeld. En sinds het vervallen van de “bouwvrijstelling” voor emissie tijdens de bouwfase als gevolg van de Porthosuitspraak liggen er bouwprojecten stil. Alleen zonder stikstofuitstoot kan het werk nog doorgang vinden. Daarom neemt de vraag naar zero-emissie machines snel toe. Vooralsnog raakt deze ontwikkeling het materieel in agrarisch loonwerk gelukkig nog niet. Vast staat dat de Cumelasector aan de vooravond staat van de grootste transitie ooit. De diesel heeft zijn langste tijd gehad. NIEUW VERDIENMODELOndanks dat Cumela er succesvol in slaagde de SEB-ingroeipaden naar beneden bij te stellen, is de haalbaarheid en betaalbaarheid ervan nog onverminderd een punt van zorg. Voldoende beschikbaarheid van het materieel, de ontsluiting van laadfaciliteiten, en een gezond financieel perspectief worden door veel Cumelaleden nog steeds betwijfeld. Hoewel er ook al tientallen Cumelabedrijven zijn die hebben geïnvesteerd in emissiearm of -loos materieel. Focus van overheid en opdrachtgevers is behoorlijk eenzijdig gericht op uitsluitend zero-emissie. En Rijkswaterstaat doet HVO als tijdelijk alternatief nu al in ban. Praktische maatregelen zoals de schoonste Stage V motoren, ‘Het Nieuwe Draaien’ en Hybride-technologie zijn niet meer afdoende. De ontwikkeling van zero-emissie mobiele machines staat echter nog in de kinderschoenen. Groot materieel wordt nog niet af-fabriek geleverd omdat de wereldwijde standaard nog Stage V, Tier 4-final en Euro 6 is. Daarom bouwen Nederlandse bedrijven bestaande nieuwe machines om naar batterij- of waterstof-elektrisch. In Europa leggen Nederland en Noorwegen de lat het hoogst. Hoewel we erop vertrouwen dat de ontwikkeling net als in de automotive een enorme impuls zal krijgen, hebben we nog wel tijd nodig. En hoe snel het zal gaan weet niemand. Daarom verdienen alternatieve brandstoffen van niet-fossiele aard (o.a. HVO) volgens Cumela nog podium. Ook blijft Cumela bij de overheid aandacht vragen voor de ontwikkelingen op het gebied van schone verbrandingsmotortechnologie zoals bijvoorbeeld de waterstofverbrandingsmotor. Hoewel het ons vaak wordt gevraagd durven we nog niet te voorspellen welke technologie de energiedrager van de toekomst is. Het doet ons goed te zien dat dit besef ook sterk doordringt bij de traditionele oliehandel. Tijdens verscheidene studie-avonden waar Cumelaleden afgelopen winter te gast waren bij een regionale oliehandelaar kregen we al veelbelovende toekomststrategieën gepresenteerd. Naast een warm pleidooi voor HVO kwam ook het leveren van waterstof en laadvoorzieningen meer dan eens aan RELEVANTE LINKS: Cumela: www.cumela.nl Schoon en Emissieloos Bouwen: www.opwegnaarseb.nl De Groene Koers: www.degroenekoers.nl Zero Emissie Stadslogistiek: www.opwegnaarzes.nl Klimaatakkoord: www.klimaatakkoord.nl Schone Lucht Akkoord: www.schoneluchtakkoord.nl Aanpak Stikstof: www.aanpakstikstof.nl Emissieregistratie: www.emissieregistratie.nl bod. Cumela voorziet als onderdeel van deze transitie dat het gebruik van groene, evt. zelf opgewekte, energie (zoals bijv. waterstof, biogas, elektriciteit etc.) een niet weg te denken component wordt van het nieuwe verdienmodel van het Cumelabedrijf van de toekomst. De oliehandelaar van de toekomst beweegt hier in mee. “Hoewel het ons vaak wordt gevraagd durven we nog niet te voorspellen welke technologie de energiedrager van de toekomst is.”     RELEVANTE LINKS:Cumela: www.cumela.nlSchoon en Emissieloos Bouwen:www.opwegnaarseb.nlDe Groene Koers: www.degroenekoers.nlZero Emissie Stadslogistiek:www.opwegnaarzes.nlKlimaatakkoord: www.klimaatakkoord.nlSchone Lucht Akkoord:www.schoneluchtakkoord.nlAanpak Stikstof: www.aanpakstikstof.nlEmissieregistratie: www.emissieregistratie.nl https://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3805