VOS specificaties

Vanaf 15 februari 2023 hanteert de Stichting Vignet Olie Scheepvaart een nieuwe, aangepaste specificatie, de VOS ULS 2023.

Waarom?
Vanwege het feit dat de binnenvaartsector en de overheid een Green Deal getekend hebben, waarin het gebruik van zogenoemde low carbon brandstoffen en duurzame biobrandstoffen wordt aangegeven. Het bijmengen van deze duurzame brandstoffen aan de fossiele dieselbrandstof heeft direct een positief effect op koolstofkringloop zodat er minder broeikasgassen (CO2) vrijkomen omdat het gebruik van fossiele brandstoffen verminderd. Op deze manier kunnen alle huidige motoren die deze brandstof gebruiken een positieve bijdrage leveren en wordt zo optimaal gebruik gemaakt van bestaande en bewezen motoren en infrastructuur.   

Wat is nieuw aan de VOS ULS 2023?
FAME als bio-component in de dieselbrandstof wordt als jaren gebruikt voor bijvoorbeeld het wegverkeer en (land)bouwmachines. De bekende Europese EN590-specificatie voor dieselbrandstof geeft een maximum percentage FAME aan en deze EN590-norm wordt in nagenoeg alle instructieboekjes aangegeven als voorgeschreven brandstof. De VOS specificatie 2011 gaf in de hoofdtekst aan dat de bijmenging van FAME nihil was, echter als aan alle parameters van de EN590, eventueel inclusief de in de EN590 toegestane hoeveelheid FAME, voldaan werd dan werd deze EN590 ook gezien als VOS ULS 2011. Hiervoor was speciaal een voetnoot opgenomen in de VOS ULS 2011 specificatie.

Daar waar in de jaren ’90 de VOS-specificatie gezien werd als een scheepvaartgasolie-kwaliteit, zijn we stap voor stap toegegroeid naar de EN590 dieselbrandstofspecificatie. Met de VOS ULS 2020-specificatie was de mogelijkheid om een bepaald percentage FAME toe te voegen, gelijk getrokken met EN590.
Nu, met de VOS ULS2023 is op alle punten de specificatie gelijk aan de EN590, waarbij als voetnote opgemerkt staat dat de stichting VOS blijft controleren en onderzoeken inzake de cFBT, een parameter die filterblocking moet voorkomen. Deze informatie wordt gedeeld met de NEN-brandstoffencommissie waarbij de VOS zich blijft inzetten om de EN590 specificatie te updaten naar de veranderende omstandigheden.  

De extra parameter is de ‘Koude Filter Blocking Test (cFBT)’, eigenlijk de ‘anti-Filter Blocking Test’. NOVE en Stichting VOS pleiten continu voor goede testen, passend bij de huidige situatie, en brengen ervaringen in bij de nationale en Europese EN590-commissie. Filterblocking en overmatige slijtage van brandstofsystemen dienen tot een minimum beperkt te blijven, zodat de dieselmotoren met een EN590-brandstof verantwoord en breed inzetbaar zijn.

Wat houdt de cFBT in?
Bij de test volgens de cFBT (IP618) wordt een afgesproken hoeveelheid dieselbrandstof (inclusief de bijgemengde duurzame brandstoffen) een bepaalde tijd door een super fijn filter geleid bij een temperatuur van 3 graden Celsius. Ook op het gebied van FBT testen, is er variatie. De Stichting VOS test en onderzoekt bij 3 graden Celsius. Er zijn ook filterblockingtesten waar bij kamertemperatuur getest wordt. Het filter is zo fijnmazig, dat het lijkt op de brandstoffilters zoals deze in de nieuwste generatie dieselmotor gebruikt wordt.

Verduurzaming en good housekeeping gaan hand in hand
Moderne dieselbrandstof, -motoren met fijnere filters maken good housekeeping zeer belangrijk. Zorg voor schone tanks/bunkers, controleer regelmatig op de aanwezigheid van (condens-)water in de tanks/bunkers. Water en bezinksel in de tank kunnen o.a. corrosie en filterproblemen geven. Goed en regelmatig onderhoud voorkomt uitval en verlengt de levensduur. Dat is van groot belang voor een duurzame samenleving waar de binnenvaart een waardevolle rol in speelt.

Eerdere berichten:

 

Bestel dus vanaf nu de nieuwe VOS ULS 2023 

Download hier de VOS ULS 2023 specificatie vs1.

Publicaties
NOVE schreef het volgende:

2023-01-02: Resultaten en ervaring van de steekproeven/analyses door de Stichting VOS in 2022
NOVE VISIE 2008-2: TNO kritisch over biobijmenging binnenvaartgasolie. 
NOVE VISIE 2008-2: Het TNO rapport, waarop het bovenstaande artikel gebaseerd is.
NOVE VISIE 2011-1: Blij met brandstofbesparende VOS 2011-ULS
NOVE VISIE 2011-1: Adblue stroomt ook de binnenvaart binnen

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape